Yaradana Sığınmak

Kıtlık Açlıktan Nefesi Kokmaktan

Mukît İsmine Sığındık Yarabbi!

Yılan Gibi İnsanları Sokmaktan

Hâlik İsmine Sığındık Yarabbi!

 

Sabırsız Bir Hal Alarak Dolmaktan

Anlaşılmaz Bir İlletle Solmaktan

Engin Rahmetinden Mahrum Olmaktan

Fettâh İsmine Sığındık Yarabbi!

 

Yıkıcı Bir Ah Beddua Almaktan

Mümin Kardeşime Kara Çalmaktan

Gaflet Uykusuna Yatıp Dalmaktan

Mü’min İsmine Sığındık Yarabbi!

 

Tertemiz Pak Yürekleri Ezmekten

Sıkıntı Çekip Canımdan Bezmekten

Dünyevi Bir Hırs Peşinden Gezmekten

Selâm İsmine Sığındık Yarabbi!

 

Haksızlığa Kapı Aralamaktan

Tertemiz Kalpleri Yaralamaktan

Bir Mazlum Masumu Karalamaktan

Râfi İsmine Sığındık Yarabbi!

 

Beş Para Etmeze Kanat Germekten

Müminleri Hakir Görmek Yermekten

Allah Düşmanına Kıymet Vermekten

Mu‘iz İsmine Sığındık Yarabbi!

Şeytana El Pençe Divan Durmaktan

Ayıbı Kusuru Yüze Vurmaktan

Bin Bir Pusu Tezgâh Tuzak Kurmaktan

Kuddüs İsmine Sığındık Yarabbi!

 

Yaratanın Binasını Yıkmaktan

Ahirete Yüzü Kara Çıkmaktan

Boş Yere Tatlı Canımı Sıkmaktan

Kâdir İsmine Sığındık Yarabbi!

Kötü Niyetle Kem Gözle Bakmaktan

Zulmederek Nice Canlar Yakmaktan

Âdemoğluna Kulp Lakap Takmaktan

Raûf İsmine Sığındık Yarabbi!

 

Hiç Uğruna Kanlı Yaşlar Dökmekten

Üzerime Kâbus Hüzün Çökmekten

Müslümanın Ciğerini Sökmekten

Tevvâb İsmine Sığındık Yarabbi!

 

Başımızı Gözümüzü Yarmaktan

Alev Ateş Saçacağı Sarmaktan

Olası Yanlış Kanıya Varmaktan

Nâfi İsmine Sığındık Yarabbi!

 

Yanıltmaktan Akıl Fikir Çelmekten

Bütün Yasakları Bir Bir Delmekten

Emrine Karşı Koymaktan Gelmekten

Reşîd İsmine Sığındık Yarabbi!

 

Günahsızın Kuyusunu Kazmaktan

Yanlış Bir Söz Söylemekten Yazmaktan

Heyecana Kapılmaktan Azmaktan

Azîz İsmine Sığındık Yarabbi!

Lafı Lakırtıyı Ezip Büzmekten

Zalimlere Methiyeler Düzmekten

Olumsuz Kulvar İçinde Yüzmekten

Metîn İsmine Sığındık Yarabbi!

Şöhret Salıp Gölgesine Yatmaktan

Çalım Büyüklük Azamet Satmaktan

Çamura Bulaşıp Borca Batmaktan

Vâcid İsmine Sığındık Yarabbi!

01 Haziran 2016

3 thoughts on “Yaradana Sığınmak

  1. INSAALLAH AMIN ALLAHIM AMIN
    ALLAHIM a hakiki kul
    SAV. Hakiki ummet olmayı bize nasip etsin ALLAHIM yolumuzda DAİM etsin inşaAllah amin ALLAHIM amin

Toplumsal Sorunlara Neşter Vuran Şair ve Yazar' ın Web Sitesindesiniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.