Din İstismarı

Hiçbir Kaygı Duymadın Sayısız Deri Yüzdün

Övdün Haksız Olana Destan Methiye Düzdün

Pusulayı Şaşırdın Pek Çok Mümini Üzdün

Pis Kirli Kör Nefsine İslam’ı Alet Etme

Mikrop Kaparsa Zaten Çok Zor Kapanır Yara

Demek Her Bir Değerin Dinin İmanın Para

Durmadan Çalıyorsun Mümine Bühtan Kara

Kurumuş Vicdanına İslam’ı Alet Etme

Hiçbir Kıymeti Yoktur Zararlı Eğri Sözün

Dünya Sana Verilse Yine Doymuyor Gözün

Tutmuyor Birbirini Eylemin Sözün Özün

Şirk Münafıklığına İslam’ı Alet Etme

Taatinden Kokarsa Gösteriş Çalım Gurur

Sapıtır Saçmalarsın Kalbin Vicdanın Kurur

Kalp Gözün Kapanırsa Zaten Aklın da Durur

Kirli Pis Vicdanına İslam’ı Alet Etme

Allah İçin Değilse Yapılan Pek Çok İşin

Ne Kadar Sıkarsan Sık Yararı Olmaz Dişin

Merak Etme Senin de Bir Gün Çekilir Fişin

Pis Kirli Kör Nefsine İslam’ı Alet Etme

Bir Çok İlahi Emri Kaldırdın Koydun Rafa

Sürüden Ayrılmışsın Girmişsin Yanlış Safa

Zaten Mazhar Olunmaz Hiçbir Münafık Affa

Pis Kirli Kör Nefsine İslam’ı Alet Etme

Ben Bilmem Allah Bilir Dinden Mi Çıktın Haşa!

Düne Kadar Ayaktın Ne Yaptın Geldin Başa

İslam Dini Karşıdır Kem Göze Çatık Kaşa

Pis Kirli Kör Nefsine İslam’ı Alet Etme

Gerçekten Birbirine Var mı Kol Kanat Olan

Sen Değil misin Onu Bunu Aldatan Yolan

Müslümanım Diyorsun Her İşin Yalan Dolan

Pis Kirli Kör Nefsine İslam’ı Alet Etme

Alma İblisten Emri Tatlı Canını Sıkar

Çıkar Yol Çare Yoktur Bulaşırsa Gam Yıkar

Çabuk Derhâl Kendini Çamurdan Çekip Çıkar

Pis Kirli Kör Nefsine İslam’ı Alet Etme

Öz Yurdundan Ettirdin Diyar Diyar Gezdirdin

Mümine Eza Verdin Hayatından Bezdirdin

Mayası Sütü Bozuk Üç Soysuza Ezdirdin

Pis Kirli Kör Nefsine İslam’ı Alet Etme

Yardımcısı Allah’tır Her Bir Doğrunun Düzün

Masken Düşünce Çıkar Ortaya Gerçek Yüzün

İçine Dert Gam Çöker Duyarsın Acı Hüzün

Pis Kirli Kör Nefsine İslam’ı Alet Etme

Çok Rahatsız Ediyor Demek Birkaç Kelime

Hakka Savaş Açmışsın Dine Aklı Selime

Tahir Der Sakın Düşme Bu Dünyada Elime

Pis Kirli Kör Nefsine İslam’ı Alet Etme

29 Ağustos 2016

Toplumsal Sorunlara Neşter Vuran Şair ve Yazar' ın Web Sitesindesiniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.