Yazmak İstiyorum Bırakmıyorlar

Bağlamak İsterler İki Elimi

Büktürtmek Kırmak İsterler Belimi

İncitmeden Kendi Gönül Telimi

Çalmak İstiyorum Bırakmıyorlar

İstemem Ben Refikinden Azanı

Eksik Olmaz Oldu Cadı Kazanı

Engelledik Şiir Destan Yazanı

Yazmak İstiyorum Bırakmıyorlar

Girip Bozmak İstediler Arayı

Korkutamaz Kimse Gözü Karayı

Gün Gün Deşilip Kanayan Yarayı

Sarmak İstiyorum Bırakmıyorlar

Oymak İstiyorlar İki Gözümü

Muallakta Bıraktılar Çözümü

Rabbime Verilmiş Olan Sözümü

Tutmak İstiyorum Bırakmıyorlar

Verimli Çağımı Benden Çalanı

Çevreye Üzüntü Korku Salanı

Gaflet Uykusuna Girip Dalanı

Uyarmak İstedim Bırakmıyorlar

Şer Güçlerin İltiması Olana

Kalbi Kinle Hem Nefretle Dolana

Hakkı Hakikati Kökten Yolana

Çatmak İstiyorum Bırakmıyorlar

Haksız Biçimde Masumu Üzeni

Sefalet İçinde Bir Gör Yüzeni

Dört Yana Kök Salan Çarpık Düzeni

Yıkmak İstiyorum Bırakmıyorlar

İlgiyi Kestim Haksıza Darıldım

Hakikatin Hamuruyla Karıldım

Hep Gerçeğe  Şe’ri Hükme Sarıldım

Kalmak İstiyorum Bırakmıyorlar

Kesemezler Binmiş Olduğum Dalı

İstemem Ben Şan Şöhret Dünya Malı

Gün Gelecek Rabbim Verir Köşk Yalı

Almak İstiyorum Bırakmıyorlar

Sakın Duyma İlgisizin Gafını

Gel Sineye Çekme Haksız Lafını

Tahir’ im Der Şer Cephenin Safını

Yarmak İstiyorum Bırakmıyorlar

27 Nisan 2015

Toplumsal Sorunlara Neşter Vuran Şair ve Yazar' ın Web Sitesindesiniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.