İçimizdeki Hainler

Terbiyesini Bozan Fena Gözlerle Bakan
Arsızlar Aramızda Yüzsüzler Aramızda
Zulmeden Acı Veren Farklı Farklı Can Yakan
Zalimler  Aramızda Gaddarlar Aramızda

Gerçekle Yüzleşmeden Asılsız Haber Yayan
Hak Yiyen Haram Yiyen Haramı Helal Sayan
Vaadinde Durmayan Dönek Sözünden Cayan
Müfsitler Aramızda Fitçiler Aramızda

Üzen Tedirgin Eden Huzur Bozan Can Sıkan
Durmadan Zarar Veren Türlü Hayaller Yıkan
Kılıfına Uydurup Zıp Diye Üste Çıkan
Suçlular Aramızda Mücrimler Aramızda

Kabaran İsyan Eden Devlete Başkaldıran
Çevreyi Yakıp Yıkan Her Fırsatta Saldıran
Dış Odaklı Güçleri Arkasına Aldıran
Caniler Aramızda Katiller Aramızda

Aramıza Çapulcu Düzen Bozanı Süren
Sakin Sessiz Sedasız Pek Çok Defteri Düren
Ekranda Boy Gösteren Hav Hav Havlayan Üren
Köpekler Aramızda Alçaklar Aramızda

Hileli Kör Düzende Çabucak Külah Kapan
Her Türlü Kötülükte Hile de Zirve Yapan
Yanlış Yola Meyleden Doğru Çizgiden Sapan
Cahiller Aramızda Gafiller Aramızda

Yapıştı Mı Bir Daha Silinmez Kara Leken
Günahsız İnsanları Kızgın Ateşe Çeken
Gizlice Sıtma Yayan Fitne Tohumu Eken
Kötüler Aramızda Kirliler Aramızda

Zehir Dehşet Saçıyor Pisik İçinde Yüzen
Kalp Vicdanlar Kurumuş Bozulmuş Nizam Düzen
Kirli İşe Bulaşıp Ozan Tahir’ i Üzen
Hainler Aramızda Bedbinler Aramızda
28 Mart 2015 

Şehitler Diyarı Çanakkale

Paramparça Etmeye Bu Vatanı Bölmeye

Kimsenin Gücü Yetmez Kahraman Çanakkale

Dönmeyiz Sözümüzden Yol Verilse Ölmeye

Mehmetçik’in Diyarı Yurdusun Çanakkale

Od Düşmüştü Her İl’e Artvin’e Muş’a Van’a

Düşmana Başkaldırdı Antep Maraş Adana

Nasıl Kıydılar Nasıl ÜçYüz BeşYüzBin Cana

Yüz Binlerce Şehide Yurt Oldun Çanakkale

Hevesleri Sönmüştü Kursağında Kalmıştı

Mehmed’im Baskın Çıkmış Yerden Yere Çalmıştı

Düşman Darbe Almıştı Ağır Yara Almıştı

Zaferle Taçlandırdın Savaşı Çanakkale

Şer Güçler Mehmed’ ime Tepeden Bakıyordu

Savaş Acımasızdı Hem Çok Can Yakıyordu

Oluk Oluk Sel Gibi Kızıl Kan Akıyordu

Var Gücüyle Direndin Düşmedin Çanakkale

Küfre Karşı Koymaya Zulme Göğüs Germeye

Gerekirse Canını Seve Seve Vermeye

Düşmana Son Darbeyi Vurup Yere Sermeye

Tanıktın Çanakkale Yanıktın Çanakkale

Sürüyü Güden Hemen Gördü Canavar Kurdu

Durdu Durdu Sabretti Sağ Gösterip Sol Vurdu

İşgalciler Yenildi Terk Eylediler Yurdu

Yol Geçit Vermemeye Azmettin Çanakkale

Direnişe Güç Vermiş Mert Hocalar Hacılar

Hele Seyit Onbaşı Hele Fatma Bacılar

Birbirine Bağlamış Toplumu Tüm Acılar

Dert Acıyı Toprağa Nakşettin Çanakkale

Dünya Huzuru İçin Yapılmadıkça Yarış

Ne Dış Barış Sağlanır Tahir Ne de İç Barış

Anadolu Al Kanla Sulanmış Karış Karış

Boğazın Sularını Seyre Dal Çanakkale

Mehmetçik’in Diyarı Yurdusun Çanakkale

18 Mart 2017 

Avrupa’ nın Gerçek Yüzü

Hoş İlgimize Karşı Hep Soğuk Duruyorlar

Temel İnsan Hakları Var mı ki Avrupa’ da

Her Gün Farklı Bir Plan Bir Pusu Kuruyorlar

Hak Hukuk Demokrasi Ne Gezer Avrupa’ da

Fırsat Buldukça Kusan Düşman Olan Kin Tutan

Pek Çok Devleti Bölen Sonra da Bir Bir Yutan

Behey Sıkılmaz Adam Utan Kendinden Utan

Seyahat Hürriyeti Demek Yok Avrupa’ da

Çıkarına Dokunan Kimseyi Görmez Gözü

Kırk Yıldır Kan Dökene Oldu Mu Bir Çift Sözü

Bozuktur Emperyalist Gücün Mayası Özü

İt Köpeği Kollayan Koruyan Avrupa’ da

Avrupalı Kararlı Hakka Karşı Durmaya

Alışmışlar Halkların Ağzına Gem Vurmaya

Anadolu’ da Farklı Üç-Beş Devlet Kurmaya

Çalışan Canavarlar Hainler Avrupa da

Sık Sık İnsan Hakkını Getirir Dolar Dile

Hareketi Eylemi Her İşi Hurda Hile

Çekilmez Bir Hal Almış Dört Bir Yanda Dert Çile

Yılanın Kuyruğu da Başı da Avrupa da

Sömürmeyi Hak Bilir İşi Bırakmaz Şansa

Bunlar Zil Takıp Oynar Dünya Âlem de Yansa

Meydanı Dar Ederiz Rutte Wilders’ e Hansa

Kanaat Hürriyeti Demek Yok Avrupa’ da

Aşk Sirayet Etmeli Yüreğine Simana

Gerekli Tedbiri Al Sığın Emin Limana

Getiremezsin Küfrü Kolay Kolay İmana

Zor Geçse de İmtihan Pes Etme Avrupa’ da

Fırsat Bulsan Yılanın Kafasını Hemen Ez

Kulaklarını Dört Aç Fark Et Tehlikeyi Sez

Müslüman Bir Delikten Isırılmaz İki Kez

Dikkatli Ol Dikkatli Her Daim Avrupa’ da

Dost Gibi Görünüpte Gözümüzü Oyanlar

Bin Bir Oyun Hileyle Derimizi Soyanlar

Teröristten Terörden Yanı Tavır Koyanlar

Kalleşler Avrupa’da Yüzsüzler Avrupa’ da

Olmaz Anadolu’da Puslu Dumanlı Hava

Öyle Berrak Hassas ki Öyle Kutlu ki Dava

Her Kim Gelse Avlanır İsteyen Gelsin Ava

Tahir’ im Der Haydutlar Gaddarlar Avrupa da

14 Mart 2017