İçimizdeki Hainler

Terbiyesini Bozan Fena Gözlerle Bakan
Arsızlar Aramızda Yüzsüzler Aramızda
Zulmeden Acı Veren Farklı Farklı Can Yakan
Zalimler  Aramızda Gaddarlar Aramızda

Gerçekle Yüzleşmeden Asılsız Haber Yayan
Hak Yiyen Haram Yiyen Haramı Helal Sayan
Vaadinde Durmayan Dönek Sözünden Cayan
Müfsitler Aramızda Fitçiler Aramızda

Üzen Tedirgin Eden Huzur Bozan Can Sıkan
Durmadan Zarar Veren Türlü Hayaller Yıkan
Kılıfına Uydurup Zıp Diye Üste Çıkan
Suçlular Aramızda Mücrimler Aramızda

Kabaran İsyan Eden Devlete Başkaldıran
Çevreyi Yakıp Yıkan Her Fırsatta Saldıran
Dış Odaklı Güçleri Arkasına Aldıran
Caniler Aramızda Katiller Aramızda

Aramıza Çapulcu Düzen Bozanı Süren
Sakin Sessiz Sedasız Pek Çok Defteri Düren
Ekranda Boy Gösteren Hav Hav Havlayan Üren
Köpekler Aramızda Alçaklar Aramızda

Hileli Kör Düzende Çabucak Külah Kapan
Her Türlü Kötülükte Hile de Zirve Yapan
Yanlış Yola Meyleden Doğru Çizgiden Sapan
Cahiller Aramızda Gafiller Aramızda

Yapıştı Mı Bir Daha Silinmez Kara Leken
Günahsız İnsanları Kızgın Ateşe Çeken
Gizlice Sıtma Yayan Fitne Tohumu Eken
Kötüler Aramızda Kirliler Aramızda

Zehir Dehşet Saçıyor Pisik İçinde Yüzen
Kalp Vicdanlar Kurumuş Bozulmuş Nizam Düzen
Kirli İşe Bulaşıp Ozan Tahir’ i Üzen
Hainler Aramızda Bedbinler Aramızda
28 Mart 2015 

Şehitler Diyarı Çanakkale

Paramparça Etmeye Bu Vatanı Bölmeye

Kimsenin Gücü Yetmez Kahraman Çanakkale

Dönmeyiz Sözümüzden Yol Verilse Ölmeye

Mehmetçik’in Diyarı Yurdusun Çanakkale

Od Düşmüştü Her İl’e Artvin’e Muş’a Van’a

Düşmana Başkaldırdı Antep Maraş Adana

Nasıl Kıydılar Nasıl ÜçYüz BeşYüzBin Cana

Yüz Binlerce Şehide Yurt Oldun Çanakkale

Hevesleri Sönmüştü Kursağında Kalmıştı

Mehmed’im Baskın Çıkmış Yerden Yere Çalmıştı

Düşman Darbe Almıştı Ağır Yara Almıştı

Zaferle Taçlandırdın Savaşı Çanakkale

Şer Güçler Mehmed’ ime Tepeden Bakıyordu

Savaş Acımasızdı Hem Çok Can Yakıyordu

Oluk Oluk Sel Gibi Kızıl Kan Akıyordu

Var Gücüyle Direndin Düşmedin Çanakkale

Küfre Karşı Koymaya Zulme Göğüs Germeye

Gerekirse Canını Seve Seve Vermeye

Düşmana Son Darbeyi Vurup Yere Sermeye

Tanıktın Çanakkale Yanıktın Çanakkale

Sürüyü Güden Hemen Gördü Canavar Kurdu

Durdu Durdu Sabretti Sağ Gösterip Sol Vurdu

İşgalciler Yenildi Terk Eylediler Yurdu

Yol Geçit Vermemeye Azmettin Çanakkale

Direnişe Güç Vermiş Mert Hocalar Hacılar

Hele Seyit Onbaşı Hele Fatma Bacılar

Birbirine Bağlamış Toplumu Tüm Acılar

Dert Acıyı Toprağa Nakşettin Çanakkale

Dünya Huzuru İçin Yapılmadıkça Yarış

Ne Dış Barış Sağlanır Tahir Ne de İç Barış

Anadolu Al Kanla Sulanmış Karış Karış

Boğazın Sularını Seyre Dal Çanakkale

Mehmetçik’in Diyarı Yurdusun Çanakkale

18 Mart 2017