Avrupa’ nın Gerçek Yüzü

Hoş İlgimize Karşı Hep Soğuk Duruyorlar

Temel İnsan Hakları Var mı ki Avrupa’ da

Her Gün Farklı Bir Plan Bir Pusu Kuruyorlar

Hak Hukuk Demokrasi Ne Gezer Avrupa’ da

Fırsat Buldukça Kusan Düşman Olan Kin Tutan

Pek Çok Devleti Bölen Sonra da Bir Bir Yutan

Behey Sıkılmaz Adam Utan Kendinden Utan

Seyahat Hürriyeti Demek Yok Avrupa’ da

Çıkarına Dokunan Kimseyi Görmez Gözü

Kırk Yıldır Kan Dökene Oldu Mu Bir Çift Sözü

Bozuktur Emperyalist Gücün Mayası Özü

İt Köpeği Kollayan Koruyan Avrupa’ da

Avrupalı Kararlı Hakka Karşı Durmaya

Alışmışlar Halkların Ağzına Gem Vurmaya

Anadolu’ da Farklı Üç-Beş Devlet Kurmaya

Çalışan Canavarlar Hainler Avrupa da

Sık Sık İnsan Hakkını Getirir Dolar Dile

Hareketi Eylemi Her İşi Hurda Hile

Çekilmez Bir Hal Almış Dört Bir Yanda Dert Çile

Yılanın Kuyruğu da Başı da Avrupa da

Sömürmeyi Hak Bilir İşi Bırakmaz Şansa

Bunlar Zil Takıp Oynar Dünya Âlem de Yansa

Meydanı Dar Ederiz Rutte Wilders’ e Hansa

Kanaat Hürriyeti Demek Yok Avrupa’ da

Aşk Sirayet Etmeli Yüreğine Simana

Gerekli Tedbiri Al Sığın Emin Limana

Getiremezsin Küfrü Kolay Kolay İmana

Zor Geçse de İmtihan Pes Etme Avrupa’ da

Fırsat Bulsan Yılanın Kafasını Hemen Ez

Kulaklarını Dört Aç Fark Et Tehlikeyi Sez

Müslüman Bir Delikten Isırılmaz İki Kez

Dikkatli Ol Dikkatli Her Daim Avrupa’ da

Dost Gibi Görünüpte Gözümüzü Oyanlar

Bin Bir Oyun Hileyle Derimizi Soyanlar

Teröristten Terörden Yanı Tavır Koyanlar

Kalleşler Avrupa’da Yüzsüzler Avrupa’ da

Olmaz Anadolu’da Puslu Dumanlı Hava

Öyle Berrak Hassas ki Öyle Kutlu ki Dava

Her Kim Gelse Avlanır İsteyen Gelsin Ava

Tahir’ im Der Haydutlar Gaddarlar Avrupa da

14 Mart 2017

Toplumsal Sorunlara Neşter Vuran Şair ve Yazar' ın Web Sitesindesiniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.