Hain Darbe-15.07.2016

Tankların Üzerinden Geçip Halkı Ezdiği

Kanlı 15 Temmuzu Hep Anımsa Unutma

Hıyanet Edenlerin Ülkede Kol Gezdiği

Temmuzun 15’inde Neler Oldu Unutma

Aylardan Temmuz Ayı Günlerden O Gün Cuma

Gün Batınca Hainler Kalkışmıştı Hücuma

Her Vahşet Takılmıştı Gözüme Göz Ucuma

Kapkaranlık O Günde Olanları Unutma

Tenlerin Delik Deşik Başların Yarıldığı

Ülkenin Çepeçevre Dört Koldan Sarıldığı

Kardeşin Kardeşine Küstüğü Darıldığı

15 Temmuz Gününü Anımsa Hiç Unutma

Kimlerin Ulu Orta Cirit Göbek Attığı

Pusuda Emperyalist Kuvvetlerin Yattığı

Olmayan Derdimize Kimlerin Dert Kattığı

15 Temmuz Gününü Anımsa Hiç Unutma

Kimlerin Bize Düşman Kimlerin Dost Olduğu

Kalplerin Yüreklerin Kin Nefretle Dolduğu

Hangi Şer Odakların Birer Birer Solduğu

15 Temmuz Gününü Gel Hatırla Unutma

Kimlerin Hainlere Koltuk Arka Çıktığı

Onun Bunun Üstüne Pisliğini Yıktığı

Canilerin Rastgele Nasıl Kurşun Sıktığı

15 Temmuz Gününü Gel Hatırla Unutma

Hainlerin Meydana Çıkıp Nasıl Azdığı

Tarih Sayfalarına Kara Leke Yazdığı

Zarar Ziyan Verdirip Derin Kuyu Kazdığı

15 Temmuz Gününü Anımsa Hiç Unutma

Bin Bir Tezgâh Pusunun Kumpasın Kurulduğu

Milletin Canevinden Sırtından Vurulduğu

Bir Kenarda Tetikte Hem Niçin Durulduğu

O Günü Hiç Unutma Unutturma Unutma

Eşkıyanın Topyekûn Dağdan Şehre İndiği

Çift Ayaklı Şeytanın Tepemize Bindiği

Her Türlü Kalleşliğin İçlerine Sindiği

15 Temmuz Gününü Anımsa Hiç Unutma

İşbirlikçi Maşaya Yuların Takıldığı

Yüzbinlerce Canların Başların Yakıldığı

Yetmiş Dokuz Milyona Tepeden Bakıldığı

15 Temmuz Gününde Olanları Unutma

Gem Vurulan Köpeğin Kendini At Sandığı

Dış Odaklı Güçlere Gönüllerin Kandığı

Kor Düşmüş Ciğerlerin Parça Parça Yandığı

15 Temmuz Gününü Anımsa Hiç Unutma

Vur Emrinin Önceden Evvelce Verildiği

Moraller Sinirlerin Bozulup Gerildiği

Günahsızın Masumun Yerlere Serildiği

15 Temmuz Gününde Olanları Unutma

Sert Karşılık Görünce Yüzlerin Asıldığı

Ruhunun Daraldığı Sıkıntı Basıldığı

Vatan Hainlerinin Gerilip Kasıldığı

15 Temmuz Gününü Hep Hatırla Unutma

Yer ve Gök İnliyordu Okunuyordu Sala

Kaç Yüz Şehit Verildi Çok Zarar Geldi Mala

Unutmam Unutmadım Zor Geçen Günü Hala

15 Temmuz Gününü Anımsa Hiç Unutma

Kellelerin Koltuğun Altına Alındığı

Dört Bir Tarafta Zafer Marşların Çalındığı

Tüm Dünyanın Hayretler İçinde Kalındığı

15 Temmuz Gününü Ne Olur Gel Unutma

Ertesi Gün Şafağın Nasıl Farklı Söktüğü

Darmadağın Olduğu Şer Bloğun Çöktüğü

Vatandaşın Sevinçten Gözyaşları Döktüğü

O Günü Aklında Tut Tahir Sakın Unutma

15 Temmuz Gününü Hep Hatırla Unutma

10 Temmuz 2017

Toplumsal Sorunlara Neşter Vuran Şair ve Yazar' ın Web Sitesindesiniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.