Hakim Bey! Hakim Hanım!

Onun Bunun Etini Senelerce Yediler

Gerçekleri Görmeden Karar Verme Hâkim Bey

Ruhsal Taciz Başlatıp Yok Edelim Dediler

Büyük Resmi Görmeden Karar Verme Hâkim Bey

                                                                                                                                                                                                Keyfi İşle İşlemle Her Tarafı Gerdiler

Zulmünü Ulu Orta Göz Önüne Serdiler

Telafisi İmkânsız Dert Gam Acı Verdiler

Zulüm Nasıl Olurmuş Tez Göster Hakim Hanım

                                                                                                                                                                                           Oyun Tertiplediler Bin Bir Tezgâh Kurdular

Hak Hukuk Eşitlikten Her An Uzak Durdular

Gizli Dümen Çevirip Tam Sırtımdan Vurdular

Tezgâh Nasıl Olurmuş Gösteriver Hâkim Bey

                                                                                                                                                                                                Çengel Çelme Taktılar Zifos Çirkef Attılar

Olmayan Dertlerime Farklı Gam Dert Kattılar

Nüfuz İcra Ederek Ona Buna Sattılar

Başlarına Yıkıver Bu Nüfuzu Hâkim Bey

                                                                                                                                                                                                Devlet Adamı Diye Her Bir Sözüne Kandım

Çift Ayaklı Şeytanmış Oysaki İnsan Sandım

İçten İçe Eridim Ateş Kor Oldum Yandım

Bunlara İnsanlığı Öğretiver Hâkim Bey

                                                                                                                                                                                                 İşlem Tesis Etmekte Haksızlıkta Hürdüler

Başarımı Kıskanıp Defterimi Dürdüler

Hiçbir Suçum Yok İken Bir de Beni Sürdüler

Sürgün Nasıl Olurmuş Yaşatıver Hâkim Bey

                                                                                                                                                                                                    Zulüm İcra Ederek Hep Alıyorlar Soluk

Kudurtuyor Bunları Demek ki İmkân Bolluk

Savcı Talimat Versin Devreye Girsin Kolluk

Rapor Düzenlenmeden Karar Verme Hâkim Bey

                                                                                                                                                                                                  Hep Birlikte Topyekûn Aynı Telden Çaldılar

Korkuttular Dört Yana Dehşet Korku Saldılar

Pisliklerini Bir Bir Tek Tek Seyre Daldılar

Olay Özümsenmeden Karar Verme Hâkim Bey

                                                                                                                                                                                               Vicdani Kanaate Pek Çok Baskı Kurdular

Konuşmak İsteyenin Ağzına Gem Vurdular

Hak Hukuk Adaletin Karşısında Durdular

Hak Adalet Nasılmış Öğretiver Hâkim Bey

                                                                                                                                                                                             Hak Hukukun Ölçüsü Mizanı Ağır Basar

Tartı Ağır Basarsa Ortadan Kalkar Hasar

Fırsat Geçse Eline Onlar Sizi de Asar

Gerçekleri Görmeden Karar Verme Hâkim Bey

                                                                                                                                                                                                Gerçek Devlet Adamı Sırtını Hakka Dayar

Haksızlık Olan Yerde Nice Hayatlar Kayar

Düzgün İyi Olmalı Mizan’ındaki Ayar

Bağımsız Tarafsız Ol Doğruyu Gör Hâkim Bey

                                                                                                                                                                                                Olayların İç Yüzü Düşmanlık Husumet Kin

Tesis Edilen İşlem Hukuksuz Olmuş Lakin

Zulüm Gördükçe Tahir Nasıl Olacak Sakin

Nasıl Sakin Durayım Zulüm Büyük Hâkim Bey

25.06.2018

Not: İşini Düzgün Yapan,  Vicdanlı, Namuslu, Şerefli, Haysiyetli, Tarafsız (Haktan Yana Taraflı), Dürüst Adalet Mensuplarını Ve İlgilileri Tenzih Ederim.

Ancak, Haberdar Olup da Gereği Cihetine Gitmeyerek Mağdurların Mağduriyetinin Giderilmesi Hususunda Çaba Göstermeyen  En Üst Seviyedeki Amirinden En Alt Seviyedeki İlgililere Kadar  Tüm Yetkilileri Yüce Allah’a Ve Yüce Allah’ın Adaletine Havale Ediyorum.