Öğretmeni Kutluyorum

İlmin Tohumunu Eken

Her Hocayı Kutluyorum

Eğitimde Başı Çeken

Öğretmeni Kutluyorum

Her Zorluğa Göğüs Geren

Aydınlatan Bilgi Veren

Bilginin Sırrına Eren

Öğretmeni Kutluyorum

Dört Bir Yana İlim Yayan

Gönlü Taht Kurmaya Kayan

Görevini Kutsal Sayan

Muallimi Kutluyorum

Karakteri Güzel Olan

Nurlu Kalbi Sevgi Dolan

Cehaleti Kökten Yolan

Her Hocayı Kutluyorum

İlmin Âlemine Dalan

Şakirt’ in Gönlünü Çalan

Hem Ayakta Dimdik Kalan

Öğretmeni Kutluyorum

Canını Dişine Takan

Candaş Nazarıyla Bakan

Her Dem Ağzından Bal Akan

Muallimi Kutluyorum

Ne Ona Ne Buna Çatan

Gönlünde Arslanlar Yatan

Geceyi Gündüze Katan

Her Hocayı Kutluyorum

Her Bir Gönülde Taht Kuran

Zihinlere Damga Vuran

İşin Üstünde Çok Duran

Öğretmeni Kutluyorum

Yüzü Gülen Yüz Ağartan

Sözünü Mizanda Tartan

Günden Güne Rolü Artan

Muallimi Kutluyorum

Gah Ağlayan Gah Çağlayan

İşine Gönül Bağlayan

Bize Bu Günü Sağlayan

Her Hocayı Kutluyorum

Bin Bir Fedakârlık Yapan

Hakka Hakikate Tapan

Tahir’ im Der Hisse Kapan

Öğretmeni Kutluyorum

22 Kasım 2018

Toplumsal Sorunlara Neşter Vuran Şair ve Yazar' ın Web Sitesindesiniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.