365 Gün 5 Saat 49 Dakika

Yaşına Yaş Ekleyecek

Yeni Yılın Kutlu Olsun

Bir Yıl Nöbet Bekleyecek

Yeni Yılın Kutlu Olsun

Şahsınla Baş Başa Kalan

Dört Bir Yana Ün Nam Salan

Ömründen Bir Sene Alan

Yeni Yılın Kutlu Olsun

Emrihakka Doğru Akan

Toprağa Baktıkça Bakan

Şerefine Bir Mum Yakan

Yeni Yılın Kutlu Olsun

Kendini Ağırdan Satan

Yaşlı Başına Yaş Katan

Yıl Sonunda Dibe Batan

Yeni Yılın Kutlu Olsun

Bilinmedik Yöne Seken

Ölüm Döşeğine Çeken

Yaraya Tuz Biber Eken

Yeni Yılın Kutlu Olsun

Özünü Sevdiren Sayan

Canı Geleceğe Kayan

İster Bay Ol İster Bayan

Yeni Yılın Kutlu Olsun

365 Gün Olan

Eforu İçine Dolan

Ömrü 1 Yıl Sonra Solan

Yeni Yılın Kutlu Olsun

Tahir’ im Çağ Devir Açan

Farklı Kıvılcımlar Saçan

Bir Yıl Sonra Elden Kaçan

Yeni Yılın Kutlu Olsun

31.12.2018

Toplumsal Sorunlara Neşter Vuran Şair ve Yazar' ın Web Sitesindesiniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.