İktisadın Kalbidir Ticaret Bakanlığı

https://tahirakcan.com/2019/12/21/ekonominin-kalbi-gozu-kooperatif/

Ekonomiyi An An Kayıt Altına Alır

İktisadın Tacıdır Ticaret Bakanlığı

Söz Verdiyse Mutlaka Sözüne Sadık Kalır

Tutar Sözünü Tutar Ticaret Bakanlığı

Her Kim Engel Olduysa Geldi Gelecek Dize

Yok ki İhracatçıya Yok Artık İzin Vize

Uygun Ortam Sağladı Uygun İmkânlar Size

Tacirin Anasıdır Ticaret Bakanlığı

Pazarı Önemsiyor Hep Kılı Kırk Yarıyor

Hem Teşhisi Koyuyor Hem Yarayı Sarıyor

Geleceksen Gel Haydi Yatırımcı Arıyor

Pazarın Adresidir Ticaret Bakanlığı

14 Farklı Desteği Hizmeti Gözden Kaçan

Işığını Dört Yana Dört Bir Tarafa Saçan

Yeni Müşteri Bulan Pek Çok Merkezler Açan

Desteğin Kalesidir Ticaret Bakanlığı

Hizmetin Erbabından Ağır Yükü Aldıran

Engelleri Ortadan Birer Birer Kaldıran

Ticaret Âlemine Tacirleri Daldıran

Kâr’ ın Pusulasıdır Ticaret Bakanlığı

Gel Çık Öne Doğru Çık Atıl İleri Atıl

Sözümüz Sözdür Diyor Zannetme ki Boş Batıl

Kervan-ı Ticarete Gel Bu Kervana Katıl

Teşvik Veriyor Teşvik Ticaret Bakanlığı

Küresel Firmalarla Ortaklıklar Kurduran

Farklı Farklı Soruna Tek Tek Neşter Vurduran

Ayakları Üstünde Tacirleri Durduran

Sektörün Lideridir Ticaret Bakanlığı

Bu Heyecan Bu Coşku Hep Oldukça Kanında

Topyekûn Yanındadır Tüm Birimler Yanında

Çözüm Odaklı Hizmet Bak Sunuyor Anında

Yöndür Lokomotiftir Ticaret Bakanlığı

İşin Üstüne Çekmez Üstüne Çekmez Perde

Çare Buluyor Çare Her Soruna Her Derde

Artık Derman Arama Değişik Farklı Yerde

Bin Bir Derde İlaçtır Ticaret Bakanlığı

Gerektiğinde Kazar İğneyle Kuyu Kazar

Bir Söyle İki Dinle Bir Bak Ne Diyor Yazar

Hem Kredi Buluyor Hem Müşteri Hem Pazar

İktisadın Kalbidir Ticaret Bakanlığı

Tüm Gerçekleri Tek Tek Göz Önüne Serdiren

Girişimciye Farklı Farklı Destek Verdiren

Git Yarın Gel Devrini Nihayete Erdiren

Başarının Sırrıdır Ticaret Bakanlığı

Bin Bir Hizmet Sunuyor İş Aşkıyla Yanıyor

Tanıyor Dev Pazarlar Dev Pazarlar Tanıyor

Müteşebbis Ruhlu’ yu Zaten Her An Anıyor

Destek Veriyor Destek Ticaret Bakanlığı

Dur Kızma Hemen Küsme Darılma Dur Diyor Dur

Tez Geç Harekete Geç Bir Taşla İki Kuş Vur

Hem Çok Teşvik Veriyor Hem Tur Düzenliyor Tur

Gör Hizmeti Gör Diyor Ticaret Bakanlığı

Ticaret Erbabının Her Sırrını Saklıyor

İyiyi Hayırsızdan Ayıklıyor Paklıyor

Tefeciye Dur Diyor Vurguncuyu Haklıyor

Hukukun Timsalidir Ticaret Bakanlığı

Kaçırmıyor Kaçırmaz Ayrıntıyı Gözünden

El Verir Fikir Verir Çıkmaz Dönmez Sözünden

Od Düşse de Kaybetmez O Tatlı Hoş Özünden

Rehberdir Pusuladır Ticaret Bakanlığı

Sorunu Tahmin Eder Sonucu Az Çok Sezer

Bazen Koruma Sağlar Bazı Zaman Kol Gezer

Hem Vergi Kaçıranın Ezer Başını Ezer

Yol İz Bilendir Yol’ dur Ticaret Bakanlığı

Esnaf’ ı Korur Kollar İşi Esasa Bağlar

Kooperatiflere Bin Bir Olanak Sağlar

Her Bir Göğsü Kabartır Çağlar Derinden Çağlar

İşin Kılavuzudur Ticaret Bakanlığı

Eğilmez Kara Kaşım Açılır Korkmaz Gözüm

Tahir’ im Der Sizedir Sözüm Sizedir Sözüm

Her Türlü Probleme Soruna Bulur Çözüm

Kazancın Anasıdır Ticaret Bakanlığı

30 Ocak 2019

Toplumsal Sorunlara Neşter Vuran Şair ve Yazar' ın Web Sitesindesiniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.