Emekçinin Emek Bayramı Bu Gün

Sevinin Eğlenin Soru Sormayın

Emekçinin Emek Bayramı Bu Gün

Boş İşlerle Kafanızı Yormayın

Emekçinin Emek Bayramı Bu Gün

Sakın Özenme Fiyaka Sökmeye

Geleceksen Gel İçini Dökmeye

Çökmeye Mahkûmdur Kaygın Çökmeye

Emekçinin Emek Bayramı Bu Gün

Bak Üzülme İlacı Yok Acının

Kırılmasın Gönlü Hoca Hacının

Hislenmek Hakkıdır İşçi Bacının

Emekçinin Emek Bayramı Bu Gün

Taşkınlığı Kabul Etmez Sağtöre

Eğlen Ama Zarar Görmesin Yöre

Mutlu Günde Örnek Ol Her Bir Köre

Emekçinin Emek Bayramı Bu Gün

Anlatmaya Bulamadım Kelime

İncitirsin Değme Gönül Telime

Bayrak Bulup Almalıyım Elime

Emekçinin Emek Bayramı Bu Gün

Her Denizi Dere Besliyor Dere

Değme Gitsin Maşallah Kırk Bir Kere

Alın Teri Ayak Değdirmez Yere

Emekçinin Emek Bayramı Bu Gün

Zorlu Anda Gel Kimseyi Sollama

Cehenneme Masum Canı Yollama

Yakıp Yıkmak İçin Fırsat Kollama

Emekçinin Emek Bayramı Bu Gün

Yaram Derin Ah Ettirme Yarama

Kara Çalma Tahir’ imi Karama

Karışıklığa Bahane Arama

Emekçinin Emek Bayramı Bu Gün

01 Mayıs 2012

 

Bu Gün Çocuk Bayramıdır

El Ele Verip Koşalım

Bu Gün Çocuk Bayramıdır

Candan Yürekten Coşalım

Bu Gün Çocuk Bayramıdır,

 

Şen Şakraklı Olsun Özü

Kesilmesin Lafı Sözü

Kıymet Ver Parlasın Gözü

Bu Gün Çocuk Bayramıdır

 

Ey Yurdumun Oğlu Kızı

Düşmesin Kalp Atış Hızı

Ruh Şenlensin Kalksın Sızı

Bu Gün Çocuk Bayramıdır

 

Düzgünsün Duruşun Düzgün

Düzgün Bakmaz Süzgün Süzgün

Durma Öyle Mahzun Üzgün

Bu Gün Çocuk Bayramıdır

 

Ne Dert Ol Ne Surat Asan

Etme Yapma Sürçü Lisan

Bak Bu Gün 23 Nisan

Bu Gün Çocuk Bayramıdır

 

Derinden Coş Hep Derinden

Nur Saçsın Gözün Ferinden

Yer Yurt Oynasın Yerinden

Bu Gün Çocuk Bayramıdır

 

Dokunma Köşe Taşına

Ali Gözle Bak Yaşına

Minik’ i Taç Et Başına

Bu Gün Çocuk Bayramıdır

 

Tahir Kim Ne Derse Desin

Kalbe Dokunmalı Sesin

Söz Dinlersen Sözüm Kesin

Bu Gün Çocuk Bayramıdır

23 Nisan 2019

İçten Konuş Açık Açık

Çocukları Koruyalım

Yön Vermesin Açık Saçık

Çocuğa Sahip Çıkalım

Büyür Külliyatı Eşer

Kimi Karanlığı Deşer

Sahip Çık Ey Beni Beşer

Çocuğa Sahip Çıkalım

Kalbi Işıl Işıl Yanar

Tez Canlıdır Çabuk Kanar

Gün Gelir Hâyırla Anar

Çocuğa Sahip Çıkalım

 

Dikkate Al Pis Akımı

Gel İhmal Etme Bakımı

Önemse Minik Takımı

Çocuğa Sahip Çıkalım

 

Gel Kesme Sevgi Bağını

Bilmez Solunu Sağını

Hoş Gör Çocukluk Çağını

Çocuğa Sahip Çıkalım

Sevgiden Yoksunsa Fişler

Yarın Birbirini Şişler

Eğitilmezse Suç İşler

Çocuğa Sahip Çıkalım

Boğulmadan Göz Yaşına

Aklını Tez Al Başına

Çözüm Bul Çatık Kaşına

Çocuğa Sahip Çıkalım

Kırılmamalı Hatırım

Hep Çocuğa Yap Yatırım

Yol Yön İzdir Her Satırım

Çocuğa Sahip Çıkalım

 

Sevmem Ağırdan Alanı

Doğru Sanılan Yalanı

Bırak Filanı Falanı

Çocuğa Sahip Çıkalım

Uyum Mühimdir Ön Uyum

Hep İyiyi Yeğler Huyum

Ozan Tahir Der Ben Buyum

Çocuğa Sahip Çıkalım

02 Nisan 2019

Kutsi Bir Gün Bu Gün Cuma

Gel Uy Huyuma Suyuma

Gıpta Et İmren Huyuma

Gaflete Düşme Uyuma

Kutsi Bir Gün Bu Gün Cuma

Hasma Karşı Geç Hücuma

 

KapKaranlıkta Ol Ziya

Kürek Çekme Siya Siya

Şerdir Dünya Hırsı Riya

Kendine Gel Bu Gün Cuma

Karanlığı Çevir Muma

 

Çekilmeden İpin Fişin

Sıkılmaya Değsin Dişin

Hakkı Anmak Olsun İşin

Muhtaçsın Işığa Muma

İşte Fırsat Bu Gün Cuma

 

Bak Şeytan Yarayı Kaşır

Ne Ah Vah Et Ne de Şaşır

Kutsi Gün Yüksek’ e Taşır

Farkındayım Bu Gün Cuma

Nur Gelir Nur Göz Ucuma

 

Kalbine Nakşetsen Nuru

Duru Olur Özün Duru

Affa Muhtaç Sözü Kuru

Gel Başını Gömme Kuma 

Farkında Ol Bu Gün Cuma

 

Düşmeden Tamu Narına

Em Bul Em Ahu Zarına

Nur Ol Bu Günden Yarına

Ozan Tahir Bu Gün Cuma

Karanlığı Çevir Muma

04 Mart 2015

Not: “Huyuma Suyuma” Şahsıma Ait Olmayıp Huyu İyi Olan Tüm İyi İnsanlar İçin Kullanılmıştır. 

Atatürk’ ü Alet Etme

Menfaat Kokan İşine

Atatürk’ ü Alet Etme

Bilenmiş Hınçlı Dişine

Atatürk’ ü Alet Etme

 

Zulmü Seyre Dalanına

Çırpanına Çalanına

Her Kuyruklu Yalanına

Atatürk’ ü Alet Etme

 

Kirli Arzu Emeline

Temelsizin Temeline

İş Gücüne Ameline

Atatürk’ ü Alet Etme

 

Onun Bunun İn Cinine

Mümin’ e Olan Kinine

Her Bir İnsanın Dinine

Atatürk’ ü Alet Etme

 

Çalıp Çırpmaya Çalmaya

Bir Üst Sınıfta Kalmaya

Rakibinden Öç Almaya

Atatürk’ ü Alet Etme

 

Yalanına Dolanına

Solanına Yolanına

Kula Köle Olanına

Atatürk’ ü Alet Etme

 

Şiir Nesir Örenine

Gelenine Görenine

Tahir’ im Der Törenine

Atatürk’ ü Alet Etme

 

06 Nisan 2019