Emekçinin Emek Bayramı Bu Gün

Sevinin Eğlenin Soru Sormayın

Emekçinin Emek Bayramı Bu Gün

Boş İşlerle Kafanızı Yormayın

Emekçinin Emek Bayramı Bu Gün

                                                                                                                                                                                            Sakın Özenme Fiyaka Sökmeye

Geleceksen Gel İçini Dökmeye

ErGeç Mahkûm Olur Kaygın Çökmeye

Emekçinin Emek Bayramı Bu Gün

                                                                                                                                                                                                    Bak Üzülme İlacı Yok Acının

Kırılmasın Gönlü Hoca Hacının

Hislenmek Hakkıdır İşçi Bacının

Emekçinin Emek Bayramı Bu Gün

                                                                                                                                                                                          Taşkınlığı Kabul Etmez Sağtöre

Eğlen Ama Zarar Görmesin Yöre

Mutlu Günde Örnek Ol Kele Köre

Emekçinin Emek Bayramı Bu Gün

                                                                                                                                                                                      Anlatmaya Bulamadım Kelime

İncitirsen Değme Gönül Telime

Bayrak Bulup Almalıyım Elime

Emekçinin Emek Bayramı Bu Gün

                                                                                                                                                                                               Her Denizi Dere Besliyor Dere

Değme Gitsin Maşallah Kırk Bir Kere

Alın Teri Ayak Değdirmez Yere

Emekçinin Emek Bayramı Bu Gün

                                                                                                                                                                                          Zorlu Anda Gel Kimseyi Sollama

Cehenneme Masum Canı Yollama

Yakıp Yıkmak İçin Fırsat Kollama

Emekçinin Emek Bayramı Bu Gün

                                                                                                                                                                                           Yaram Derin Ah Ettirme Yarama

Kara Çalma Tahir’ imi Karama

Karışıklığa Bahane Arama

Emekçinin Emek Bayramı Bu Gün

01 Mayıs 2012

 

Bu Gün Çocuk Bayramıdır

El Ele Verip Koşalım

Bu Gün Çocuk Bayramıdır

Candan Yürekten Coşalım

Bu Gün Çocuk Bayramıdır,

                                                                                                                                                                                                    Şen Şakraklı Olsun Özü

Kesilmesin Lafı Sözü

Kıymet Ver Parlasın Gözü

Bu Gün Çocuk Bayramıdır

                                                                                                                                                                                                    Ey Yurdumun Oğlu Kızı

Düşmesin Kalp Atış Hızı

Ruh Şenlensin Kalksın Sızı

Bu Gün Çocuk Bayramıdır

                                                                                                                                                                                  Düzgünsün Duruşun Düzgün

Düzgün Bakmaz Süzgün Süzgün

Durma Öyle Mahzun Üzgün

Bu Gün Çocuk Bayramıdır

                                                                                                                                                                                                    Ne Dert Ol Ne Surat Asan

Etme Yapma Sürçü Lisan

Bak Bu Gün 23 Nisan

Bu Gün Çocuk Bayramıdır

                                                                                                                                                                                  Derinden Coş Hep Derinden

Nur Saçsın Gözün Ferinden

Yer Yurt Oynasın Yerinden

Bu Gün Çocuk Bayramıdır

                                                                                                                                                                                             Dokunma Köşe Taşına

Ali Gözle Bak Yaşına

Minik’ i Taç Et Başına

Bu Gün Çocuk Bayramıdır

                                                                                                                                                                                                    Tahir Kim Ne Derse Desin

Kalbe Dokunmalı Sesin

Söz Dinlersen Sözüm Kesin

Bu Gün Çocuk Bayramıdır

23 Nisan 2019

 

İçten Konuş Açık Açık

Çocukları Koruyalım

Yön Vermesin Açık Saçık

Çocuğa Sahip Çıkalım

                                                                                                                                                                                            Büyür Külliyatı Eşer

Kimi Karanlığı Deşer

Sahip Çık Ey Beni Beşer

Çocuğa Sahip Çıkalım

                                                                                                                                                                                                    Kalbi Işıl Işıl Yanar

Tez Canlıdır Çabuk Kanar

Gün Gelir Hâyırla Anar

Çocuğa Sahip Çıkalım

 

Dikkate Al Pis Akımı

Gel İhmal Etme Bakımı

Önemse Minik Takımı

Çocuğa Sahip Çıkalım

 

Gel Kesme Sevgi Bağını

Bilmez Solunu Sağını

Hoş Gör Çocukluk Çağını

Çocuğa Sahip Çıkalım

                                                                                                                                                                                            Sevgiden Yoksunsa Fişler

Yarın Birbirini Şişler

Eğitilmezse Suç İşler

Çocuğa Sahip Çıkalım

                                                                                                                                                                                    Boğulmadan Göz Yaşına

Aklını Tez Al Başına

Çözüm Bul Çatık Kaşına

Çocuğa Sahip Çıkalım

                                                                                                                                                                                                Kırılmamalı Hatırım

Hep Çocuğa Yap Yatırım

Yol Yön İzdir Her Satırım

Çocuğa Sahip Çıkalım

 

Sevmem Ağırdan Alanı

Doğru Sanılan Yalanı

Bırak Filanı Falanı

Çocuğa Sahip Çıkalım

                                                                                                                                                                                                 Uyum Mühimdir Ön Uyum

Hep İyiyi Yeğler Huyum

Ozan Tahir Der Ben Buyum

Çocuğa Sahip Çıkalım

02 Nisan 2019

Atatürk’ ü Alet Etme

Menfaat Kokan İşine

Atatürk’ ü Alet Etme

Bilenmiş Hınçlı Dişine

Atatürk’ ü Alet Etme

 

Zulmü Seyre Dalanına

Çırpanına Çalanına

Her Kuyruklu Yalanına

Atatürk’ ü Alet Etme

 

Kirli Arzu Emeline

Temelsizin Temeline

İş Gücüne Ameline

Atatürk’ ü Alet Etme

 

Onun Bunun İn Cinine

Mümin’e Olan Kinine

Her Bir İnsanın Dinine

Atatürk’ ü Alet Etme

 

Çalıp Çırpmaya Çalmaya

Bir Üst Sınıfta Kalmaya

Rakibinden Öç Almaya

Atatürk’ ü Alet Etme

 

Yalanına Dolanına

Solanına Yolanına

Kula Köle Olanına

Atatürk’ ü Alet Etme

 

Şiir Nesir Örenine

Gelenine Görenine

Tahir’ im Der Törenine

Atatürk’ ü Alet Etme

06 Nisan 2019