Kutsi Bir Gün Bu Gün Cuma

Gel Uy Huyuma Suyuma

Gıpta Et İmren Huyuma

Gaflete Düşme Uyuma

Kutsi Bir Gün Bu Gün Cuma

Hasma Karşı Geç Hücuma

KapKaranlıkta Ol Ziya

Kürek Çekme Siya Siya

Şerdir Dünya Hırsı Riya

Kendine Gel Bu Gün Cuma

Karanlığı Çevir Muma

Çekilmeden İpin Fişin

Sıkılmaya Değsin Dişin

Hakkı Anmak Olsun İşin

Muhtaçsın Işığa Muma

İşte Fırsat Bu Gün Cuma

Bak Şeytan Yarayı Kaşır

Ne Ah Vah Et Ne de Şaşır

Kutsi Gün Yüksek’ e Taşır

Farkındayım Bu Gün Cuma

Nur Gelir Nur Göz Ucuma

Kalbine Nakşetsen Nuru

Duru Olur Özün Duru

Affa Muhtaç Sözü Kuru

Gel Başını Gömme Kuma 

Farkında Ol Bu Gün Cuma

Düşmeden Tamu Narına

Em Bul Em Ahu Zarına

Nur Ol Bu Günden Yarına

Ozan Tahir Bu Gün Cuma

Karanlığı Çevir Muma

04 Mart 2015

Not: “Huyuma Suyuma” Şahsıma Ait Olmayıp Huyu İyi Olan Tüm İyi İnsanlar İçin Kullanılmıştır. 

4 thoughts on “Kutsi Bir Gün Bu Gün Cuma

Toplumsal Sorunlara Neşter Vuran Şair ve Yazar' ın Web Sitesindesiniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.