Kutlu Kadir Gecesinde

Af Dileyen Af Olacak

Kutlu Kadir Gecesinde

Kalpler Îmânla Dolacak

Kutlu Kadir Gecesinde

                                                                                                                                                                                                    Gönül Kırma Bile Bile

Af Dile Mağfiret Dile

Hakka Boyun Eğsin Çile

Kutlu Kadir Gecesinde

 

Çok Farklıymış Hayat Meğer

Sevap Bin Ay’la Eş Değer

Korkma! Dua’n Varsa Eğer

Kutlu Kadir Gecesinde

 

Manevi Güç Kudret Ara

Geçmiş Defterini Tara

Ol Has Mümin Ol Geç Kâra

Kutlu Kadir Gecesinde

 

Yüce Kur’ ân İndirildi

Kul Kıymete Bindirildi

Dert Gam Acı Dindirildi

Kutlu Kadir Gecesinde

 

Yere Göğe Nur Yayılır

Her Dua Mühim Sayılır

Kimi Sevinçten Bayılır

Kutlu Kadir Gecesinde

 

Vur Kendini Mizana Vur

Kurabilsen Gerçek Düş Kur

Haydi Çok Kez Namaza Dur

Kutlu Kadir Gecesinde

 

Geç Kalma Gel Zaman Çok Dar

Yâr Ol Dünya Âleme Yâr

Güzellik Var Mutluluk Var

Kutlu Kadir Gecesinde

30 Mayıs 2019

Zekât Mali İbadettir

Kötü Mizacı Yok Eder

Zekât Mali İbadettir

Ne Dert Bırakır Ne Keder

Zekât Mali İbadettir

 

Ayar Verir Mala Ayar

Fakiri Önemser Sayar

Dostluk Kardeşliği Yayar

Zekât Mali İbadettir

                                                                                                                                                                                          Fukarayı Barındırır

Hak Zırhına Sarındırır

Malı Kirden Arındırır

Zekât Mali İbadettir

                                                                                                                                                                                            Vurulur Şükrün Rengine

Aştır Yoksula Dengine

Zırhtır Kalkandır Zengine

Zekât Mali İbadettir

                                                                                                                                                                                              Yön Verir Helal Paraya

Merhem Olur Her Yaraya

Muhtacı Vermez Araya

Zekât Mali İbadettir

                                                                                                                                                                                              Derin Düşlere Daldırır

Kin Kıskançlığı Kaldırır

Yoksula Nefes Aldırır

Zekât Mali İbadettir

                                                                                                                                                                                              Tarafları Şarta Bağlar

Veren Çağlar Alan Çağlar

Malın Artmasını Sağlar

Zekât Mali İbadettir

                                                                                                                                                                                                   Nefsi Tabi Tutar Cenge

Renk Katar Hesaplı Renge

İktisadi Hoş Bir Denge

Zekât Mali İbadettir

                                                                                                                                                                                              Coşkusu İçimi Sarar

Yarar Sağlar Mala Yarar

Savsaması Akla Zarar

Zekât Vermek İbadettir

05 Mayıs 2019

Oruç Takvalı Yapar

Mazereti Olmayan Orucunu Tutmalı

Oruç Kalbi İnceltir Adamı Adam Yapar

Fıkhını Kitabını Mümin Olan Yutmalı

Oruç Tut Oruç Farzdır Oruç Ahlaklı Yapar

                                                                                                                                                                                                Uhrevi Hayat İçin Oruç Kârlı Bir Pazar

Amelin Sevabını Allah Bire Bin Yazar

Oruç Yiyen Bozulur Tegayyür Eder Azar

Oruç Tut Oruç Farzdır Oruç Sağlıklı Yapar

                                                                                                                                                                                                 Sevabı Yüksek Olan Her İş Amel Yorucu

Oruç Zırhtır Kalkandır Bedeninde Korucu

Gel Ey Allah’ın Kulu İhmal Etme Orucu

Oruç Tut Oruç Farzdır Oruç Sağ Salim Yapar

                                                                                                                                                                                             Dini Buyruk’ a Uyar Kendini Mümin Sayan

Çokça Sevap Kazanır Oruç İlmini Yayan

Gâvura Kızıp Yeme Orucunda Ol Dayan

Oruç Tut Oruç Farzdır Oruç Dünyanı Yapar

                                                                                                                                                                                                  Sen Ben O Fark Etmiyor Niyet Eden Başarsın

Ruh Bedenin Arınır Çok Sıhhatli Yaşarsın

Güçlükleri Yenersin Zorlukları Aşarsın

Oruç Tut Oruç Farzdır Oruç Dirençli Yapar

                                                                                                                                                                                                Verimli Bereketli Sağlam mı Sağlam Zemin

Oruçlu Ağız İçin Yemin Edilmiş Yemin

Mümin Küfre Bulaşmaz Mümin Azaptan Emin

Oruç Tut Oruç Farzdır Oruç Ahlaklı Yapar

                                                                                                                                                                                                  Hemen İhya Olursun İhya Edilse Zarlı

Bollaşır Rızkın Artar Kârlı Çıkarsın Kârlı

Olur Pirüpak Olur Kalbin İncecik Arlı

Oruç Tut Oruç Farzdır Oruç Edepli Yapar

                                                                                                                                                                                          Ramazanda Şeytanlar Zincirlere Vurulur

Ahlaki Meziyetler Hep Dengede Durulur

Sahura Kalkmak İçin Tahir Saat Kurulur

Oruç Tut Oruç Farzdır Oruç Takvalı Yapar

05 Mayıs 2019