Oruç Takvalı Yapar

Mazereti Olmayan Orucunu Tutmalı

Oruç Kalbi İnceltir Adamı Adam Yapar

Fıkhını Kitabını Mümin Olan Yutmalı

Oruç Tut Oruç Farzdır Oruç Ahlaklı Yapar

 

Uhrevi Hayat İçin Oruç Kârlı Bir Pazar

Amelin Sevabını Allah Bire Bin Yazar

Oruç Yiyen Bozulur Tegayyür Eder Azar

Oruç Tut Oruç Farzdır Oruç Sağlıklı Yapar

 

Sevabı Yüksek Olan Her İş Amel Yorucu

Oruç Zırhtır Kalkandır Bedeninde Korucu

Gel Ey Allah’ın Kulu İhmal Etme Orucu

Oruç Tut Oruç Farzdır Oruç Sağ Salim Yapar

 

Dini Buyruk’ a Uyar Kendini Mümin Sayan

Çokça Sevap Kazanır Oruç İlmini Yayan

Gâvura Kızıp Yeme Orucunda Ol Dayan

Oruç Tut Oruç Farzdır Oruç Dünyanı Yapar

 

Sen Ben O Fark Etmiyor Niyet Eden Başarsın

Ruh Bedenin Arınır Çok Sıhhatli Yaşarsın

Güçlükleri Yenersin Zorlukları Aşarsın

Oruç Tut Oruç Farzdır Oruç Dirençli Yapar

 

Verimli Bereketli Sağlam mı Sağlam Zemin

Oruçlu Ağız İçin Yemin Edilmiş Yemin

Mümin Küfre Bulaşmaz Mümin Azaptan Emin

Oruç Tut Oruç Farzdır Oruç Ahlaklı Yapar

 

Hemen İhya Olursun İhya Edilse Zarlı

Bollaşır Rızkın Artar Kârlı Çıkarsın Kârlı

Olur Pirüpak Olur Kalbin İncecik Arlı

Oruç Tut Oruç Farzdır Oruç Edepli Yapar

 

Ramazanda Şeytanlar Zincirlere Vurulur

Ahlaki Meziyetler Hep Dengede Durulur

Sahura Kalkmak İçin Tahir Saat Kurulur

Oruç Tut Oruç Farzdır Oruç Takvalı Yapar

05 Mayıs 2019

 

 

Toplumsal Sorunlara Neşter Vuran Şair ve Yazar' ın Web Sitesindesiniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.