Zafer Bayramı

Haydi Gel Bir Törenden Bir Törene Koşalım

Bu Gün 30 Ağustos Bu Gün Zafer Bayramı

Bayramın Sevinciyle Şenlenelim Coşalım

Bu Gün 30 Ağustos Bu Gün Zafer Bayramı

Başarının Sırrını Manasını Sökelim

Işıklı Nur Misali Karanlığa Çökelim

Meydanlara İnelim İçimizi Dökelim

Bu Gün 30 Ağustos Bu Gün Zafer Bayramı

Derin Düşüncelere Hep Derine Dalalım

Vatanımıza Bağlı Daim Tutkun Kalalım

Şanlı Geçmişimizden Esin İlham Alalım

Bu Gün 30 Ağustos Bu Gün Zafer Bayramı

Vatan Benim Hayatım Can Damarım Kanalım

Sevdasını Çekelim Bülbül Gibi Yanalım

Şehit Edilenleri Şehitleri Analım

Bu Gün 30 Ağustos Bu Gün Zafer Bayramı

İş Birliği Yapalım Gönülden Bağ Kuralım

Dikkatli Sağlam Yerde Doğru Dimdik Duralım

Kalplere Dokunalım Güne Damga Vuralım

Bu Gün 30 Ağustos Bu Gün Zafer Bayramı

Geçmişini Görürsün Bir Bak Kara Gözüme

Yarım Kulak Dinleme Gel Kulak Ver Sözüme

Şanlı Türk Tarihini Özüme Sor Özüme

Bu Gün 30 Ağustos Bu Gün Zafer Bayramı

Kurşun Palavra Değil Can Değil El Sıkalım

Ne Kimseyi Üzelim Ne de Gönül Yıkalım

Haydi Gel Yürüyelim Eşe Dosta Çıkalım

Bu Gün 30 Ağustos Bu Gün Zafer Bayramı

Kimi Sinirlenecek Kimi de Kinlenecek

Manzarayı Görünce Kimi de Cinlenecek

Düşman Dize Gelecek Sözümüz Dinlenecek

Bu Gün 30 Ağustos Bu Gün Zafer Bayramı

Daha Çok Çalışalım Çağımızı Aşalım

Tahir Der Coşkumuza Niçin Neden Şaşalım

Hep Elele Verelim Meydanlardan Taşalım

Bu Gün 30 Ağustos Bu Gün Zafer Bayramı

30 Ağustos 2019

Mutlu Sonuca Doğru Hep Mutluluğa Koştuk

İşte O Gün Bu Gündür Bu Gün Zafer Bayramı

Zorlu Dağları Aştık Zafer Kazandık Coştuk

İşte O Gün Bu Gündür Bu Gün Zafer Bayramı

Düzenlenen Seferle Birçok Yeri Almıştı

Savaş Meydanlarında Mehter Marşı Çalmıştı

Bir Zaman Ecdadımız Dünyaya Nam Salmıştı

İşte O Gün Bu Gündür Bu Gün Zafer Bayramı

Savaşan Gemileri Birer Birer Batmıştı

Birleşik İşgal Gücü Yenilgiyi Tatmıştı

Türk Askeri Düşmanı Yurdumuzdan Atmıştı

İşte O Gün Bu Gündür Bu Gün Zafer Bayramı

Ordumuz Her Yönüyle Rayına Oturmuştu

Dört Baştan Üç Kıtaya Atını Koşturmuştu

Ecdadımız Halkını Zaferle Coşturmuştu

İşte O Gün Bu Gündür Bu Gün Zafer Bayramı

Onca Devlet Kafayı Osmanlı’ya Takmıştı

Yaşlı Genç On Binlerin Canlarını Yakmıştı

Kırmızıya Boyanan Şehit Kanı Akmıştı

İşte O Gün Bu Gündür Bu Gün Zafer Bayramı

Düşmanların Çevresi Her Yönden Sarılmıştı

Dört Bir Yanda Yer Alan Tüm Saflar Yarılmıştı

Sona Doğru Yaklaşan Düzeye Varılmıştı

İşte O Gün Bu Gündür Bu Gün Zafer Bayramı

Israrlıydı Zorlardı Bardağı Taşırmıştı

Şer Güçler Endazeyi Yönünü Şaşırmıştı

Tehlikeyi Sezince Gücünü Aşırmıştı

İşte O Gün Bu Gündür Bu Gün Zafer Bayramı

Esir Alınan Türkler Kamplarda Çürümüştü

Kötümserlik Düşmanın İçini Bürümüştü

Mehmetçik Üzerine Üstüne Yürümüştü

İşte O Gün Bu Gündür Bu Gün Zafer Bayramı

Yılmadı Yılmayacak Başı Başbuğu Eri

Ordunun Her Neferi Kahraman Sanki Peri

Emir Verildiğinde İnlettir Göğü Yeri

İşte O Gün Bu Gündür Bu Gün Zafer Bayramı

Aylardan Ağustos’tu Günlerden O Gün Cuma

Alpaslan’ın Ordusu Kalkıyordu Hücuma

Malazgirt (O Günün) Destanını Bak Koydum Başucuma

İşte O Gün Bu Gündür Bu Gün Zafer Bayramı

Tekbirlerle Titrettik Dünyayı Hatta Arşı

Yüreklere Nakşettik Tahir Der Milli Marşı

Zafer Kazanılmıştı Vakit Sabaha Karşı

İşte O Gün Bu Gündür Bu Gün Zafer Bayramı

30 Ağustos 2019

Çabuk Tut Elini Çabuk Tut Reis

Hem Ben Kötülerin Yağlı İpiyim

Eyvallahım Olmaz Olmadı Reis

Bazen Fırtınayım Bazen Tipiyim

Demek Halen Çilem Dolmadı Başkan

Güzel Söze Hoş İnsan Kulak Asar

Kula Kul Olamam Gafillik Basar

Zarar Gördüm Yıllarca Zarar Hasar

Başkaldırıp İsyan Etmedim Başkan

Ne Kıymet Bilen Var Ne Ahde Vefa

Zevk Alır Zevk Biri Görürse Cefa

Çok Uyardım Belki Yüz Yüz Bin Defa

Kimse Bize Dönüp Bakmadı Başkan

Çokça Kirli Hem de Çok Kirli Özü

Birbirinden Farklıdır Özü Sözü

Gözü Çıksın Bencil İnsanın Gözü

Egoistten Adam Olunmaz Başkan

Bir Mum Alıp Karanlığa Yakmıyor

Haklı Olsa da Üst Astı Takmıyor

Kurum Yansa Kimse Dönüp Bakmıyor

Vurdumduymazlığa Çözüm Bul Başkan

Pek Çok Bürokratın Var İki Yüzü

Ayıramaz Olduk Bahar’ dan Güzü

Yetiştiremezsek Doğruyu Düzü

Huzur Kalmaz Hiçbir Kurumda Başkan

Birinin Birinden Olmuyor Farkı

Kendine Hizmette Kullanır Çarkı

Yer Yerinden Oynar Yaparsam Şarkı

Üst Amirden Haberin Var mı? Başkan

Günü Kurtarmak İçin Yapar Hile

Ona Buna Çektirir Acı Çile

Güç Kullanır Düşürür Dilden Dile

Duygusuzdan Adam Olunmaz Başkan

Seni Beni Dinlemez Kötü Cinler

İyi Amir Astı Çağırıp Dinler

Konuşursam İnan ki Yer Gök İnler

Saltanattan Haberin Var mı? Başkan

Bazen Nazik Bazen Gürleyen Sestim

Lafı Sözü Her Daim Kısa Kestim

Estim Ama Bayram Havası Estim

Boş Yere Gürleyip Esmedim Başkan

Dayanılmaz Hal Olurdu Bıkardım

Kimini Gözden Gönülden Çıkardım

Bazen El Bazen Dişimi Sıkardım

Çok Bekledim Ya Sabır Çektim Başkan

Kitabımda Yer Yok Garaza Kine

Yine Efkârlandım Bak Bu Gün Yine

Boyun Eğmem Eğmedim Kötü Cine

Pis Düzene Gücüm Yetmedi Başkan

Hani Nerde Öyle İşinin Kurdu

Karşılıksız Seven Çok Az Bu Yurdu

Yıllar Yılı Vuran Sırtımdan Vurdu

Duygusuzdan Adam Olunmaz Başkan

Hiçbir İşim Olmadı Olmaz Saklı

Her Fırsatta Haksız Yapıldı Haklı

Ayar Tutup Düzelmedikçe Aklı

Rahatlığı Biz Bulamayız Başkan

Mobbing Merkezine Dönüşmüş Kurum

Kurumlarda İçler Acısı Durum

Hiç Edildi Emeklerim Göz Nurum

Her Sorumlu Hesap Vermeli Başkan

Niçin Bırakalım Niçin Baş Başa

Faydası Hiç Yok ki Kurunun Yaşa

Başımız Değmeden Kayaya Taşa

Tez Bulalım Bir Yolunu Tez Başkan

Sırt Verilir Ama Cahile Köre

Kaynıyor Ortalık Kaynıyor Yöre

Kurumlar Batıyor Göz Göre Göre

İş İşten Geçmeden Tedbir Al Başkan

Duygusuz Bürokrat Sarmış Dört Yanı

Ruhu Duymaz Çıksa Tahir’ in Canı

Donmadan Mazlumun Masumun Kanı

Çabuk Tut Elini Çabuk Tut Reis

27 Ağustos 2019

Bu Kurban Bayramında

Mağrurlanma Övünme Engin Ol Gönlü Engin

Bozulmaya Yüz Tutma Gel Kurban Bayramında

Çevreni Gör Gözetle Ey Varlıklı Ey Zengin

Muhtaçları Unutma Bu Kurban Bayramında

Nankörlük Etme Şükret Hep Yüce Allah’ ı An

Nimet Vereni Anan Şükreden Can Bulur Can

Maddi Durumun İyi Bir de Akıtırsan Kan

Huzur Dirlik Bulursun Bu Kurban Bayramında

İster Sığır Davar Kes İstiyorsan Kes Deve

Gider Yerini Bulur Hâyır Yap Seve Seve

Sayende Et Girerse Yoksul Fakir Bir Eve

Huzur Dirlik Bulursun Bu Kurban Bayramında

Gel Fırsatı Fırsat Bil Fırsat Geçmişken Ele

Hâyır Yapıp Malını Eğer Vermezsen Sele

Deva Olursan Derde Çaresiz Bükük Bele

Huzur Dirlik Bulursun Bu Kurban Bayramında

Emrine Uy Kurban Kes Yüce Rabbini Tanı

Bin Bir Sevap Alırsın Aksa Kurbanın Kanı

Elemsiz Teessüfsüz Bırakırsan Hoş Anı

Huzur Dirlik Bulursun Bu Kurban Bayramında

Doğru Yana Yönelip Dikkatli Bakınırsan

Takvaca Önemsenen Hoş Tavır Takınırsan

Hâyır Hasenat Yapıp Pislikten Sakınırsan

Huzur Dirlik Bulursun Bu Kurban Bayramında

Hak Hukuk Eşitlikte Kılı Kırk Yardırırsan

Daha Müzminleşmeden Yarayı Sardırırsan

Mutluluğu Sevinci Doruğa Vardırırsan

Huzur Dirlik Bulursun Bu Kurban Bayramında

Yatışır Öfken Söner Rabbine Bel Bağlarsan

Fakire Arka Çıkıp Tesanüdü Sağlarsan

Hoş İşten İşe Koşup Derinlerden Çağlarsan

Felah Huzur Bulursun Bu Kurban Bayramında

Aymazlığa Düşmezsen Olmazsan Körün Taşı

Niteliğe Uygunsa Küçük Değilse Yaşı

Tercih Edip Kesersen Kurbanlık Büyük Başı

Huzur Dirlik Bulursun Bu Kurban Bayramında

Şeytanı Yandaşını İnkârcıyı Üzersen

Tertemiz Kazancından Nevaleyi Düzersen

Hâyırda Yarışırsan Hoş Kulvarda Yüzersen

Huzur Dirlik Bulursun Bu Kurban Bayramında

Her Gün Bir İyilik Yap Ol Bir İyilik Yazan

Tahir Der Bahar Yaz’a Kışa Dönmezse Hazan

Hem İlahi Rızayı Hem Dost Gönüldaş Kazan

Felah Salah Bulursun Bu Kurban Bayramında

10 Ağustos 2019