Bu Kurban Bayramında

Mağrurlanma Övünme Engin Ol Gönlü Engin

Bozulmaya Yüz Tutma Gel Kurban Bayramında

Çevreni Gör Gözetle Ey Varlıklı Ey Zengin

Muhtaçları Unutma Bu Kurban Bayramında

Nankörlük Etme Şükret Hep Yüce Allah’ ı An

Nimet Vereni Anan Şükreden Can Bulur Can

Maddi Durumun İyi Bir de Akıtırsan Kan

Huzur Dirlik Bulursun Bu Kurban Bayramında

İster Sığır Davar Kes İstiyorsan Kes Deve

Gider Yerini Bulur Hâyır Yap Seve Seve

Sayende Et Girerse Yoksul Fakir Bir Eve

Huzur Dirlik Bulursun Bu Kurban Bayramında

Gel Fırsatı Fırsat Bil Fırsat Geçmişken Ele

Hâyır Yapıp Malını Eğer Vermezsen Sele

Deva Olursan Derde Çaresiz Bükük Bele

Huzur Dirlik Bulursun Bu Kurban Bayramında

Emrine Uy Kurban Kes Yüce Rabbini Tanı

Bin Bir Sevap Alırsın Aksa Kurbanın Kanı

Elemsiz Teessüfsüz Bırakırsan Hoş Anı

Huzur Dirlik Bulursun Bu Kurban Bayramında

Doğru Yana Yönelip Dikkatli Bakınırsan

Takvaca Önemsenen Hoş Tavır Takınırsan

Hâyır Hasenat Yapıp Pislikten Sakınırsan

Huzur Dirlik Bulursun Bu Kurban Bayramında

Hak Hukuk Eşitlikte Kılı Kırk Yardırırsan

Daha Müzminleşmeden Yarayı Sardırırsan

Mutluluğu Sevinci Doruğa Vardırırsan

Huzur Dirlik Bulursun Bu Kurban Bayramında

Yatışır Öfken Söner Rabbine Bel Bağlarsan

Fakire Arka Çıkıp Tesanüdü Sağlarsan

Hoş İşten İşe Koşup Derinlerden Çağlarsan

Felah Huzur Bulursun Bu Kurban Bayramında

Aymazlığa Düşmezsen Olmazsan Körün Taşı

Niteliğe Uygunsa Küçük Değilse Yaşı

Tercih Edip Kesersen Kurbanlık Büyük Başı

Huzur Dirlik Bulursun Bu Kurban Bayramında

Şeytanı Yandaşını İnkârcıyı Üzersen

Tertemiz Kazancından Nevaleyi Düzersen

Hâyırda Yarışırsan Hoş Kulvarda Yüzersen

Huzur Dirlik Bulursun Bu Kurban Bayramında

Her Gün Bir İyilik Yap Ol Bir İyilik Yazan

Tahir Der Bahar Yaz’a Kışa Dönmezse Hazan

Hem İlahi Rızayı Hem Dost Gönüldaş Kazan

Felah Salah Bulursun Bu Kurban Bayramında

10 Ağustos 2019

Toplumsal Sorunlara Neşter Vuran Şair ve Yazar' ın Web Sitesindesiniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.