Ümmettin En Güzel Bayramı Bu Gün

Hak’ kı Seven BuGün Hakka Yaslanır

Ümmettin En Güzel Bayramı BuGün

Gel Günaha Girme Kalbin Paslanır

Günlerin Azizi Sultanı BuGün (Cuma)

Gusletmelisin İlkönce Evvela

Bak Hazır Ol Okunabilir Sela

Duaya Dur Def Olsun Bin Bir Bela

İslam Âleminin Bayramı BuGün

Hep Dua Et Gözün Gönlün Açılsın

Dört Bir Yana İlahi Nur Saçılsın

Bela Okumaktan Dilin Kaçılsın

En Şerefli En İyi Gündür BuGün

Hayatını Aklın Düzene Soksun

Mabetler Süslensin Mis Gibi Koksun

Yoksun Kalma BuGün Fırsattan Yoksun

Ümmet-i Resulün Bayramı BuGün

Hep Yüce Tut Duygu Çıtanı Yüce

Coş Bakalım Coş Bir Uçtan Bir Uca

Tevekkül Et Sığın İlahi Güce

Çok Hayırlı Çok Hoş Bir Gündür BuGün

Can Bulursa Ruh Göçümüz Canımız

Hem Isınır Hem de Kaynar Kanımız

İbadetle Geçsin Her Bir Anımız

Ümmettin En Büyük Bayramı BuGün

Allah İle Peygamberini Özle

Gel Kimseyi İncitme Kötü Sözle

Baş Tacı Et Yetimi Koru Gözle

En Efendi En Değerli Gün BuGün

Tanığı Var Gidilecek Her Yerin

Sevinçli Ol Düşünme Derin Derin

Dert Gam Kalkar Yüreğin Olur Serin

Âlem-i İslam’ın Bayramı BuGün

Kalp Gözün Açılır Okunan Cüzle

Üstünü Giy Üst Başını Bir Düzle

Git Mümini Karşıla Güler Yüzle

Bereketli Güzel Bir Gündür BuGün

Tahir’im Özüne Nakşettir Nuru

Örnek Alsın Seni Vicdanı Kuru

Aklını Nefsini Duru Tut Duru

En Kıymetli En Hoş Günümüz BuGün

27 Eylül 2019

Zorbaların Çiftliğimi Bu Düzen

Ayrılırlar Kötü Yola Saparlar

Kula Kul Olurlar Kula Taparlar

Kardeşi Kardeşe Düşman Yaparlar

Anarşistin Yuvası mı Bu Düzen

Koz Verirler Azgınların Eline

Dur Demezler Hiddet Öfke Seline

Vur Diyorlar Vur Garibin Beline

Zorbaların Çiftliğimi Bu Düzen

Kışkırtırlar Onu Bunu Süzerler

Hainleri Bir Araya Düzerler

Bir Olurlar Bu Milleti Üzerler

Eli Kanlı Katilin mi Bu Düzen

İçeriye Binler Yüz Binler Tıktık

Affeyledik İşin İçinden Çıktık

Bıktık Artık Yalan Dolandan Bıktık

Tadı Kaçık Tat Vermiyor Bu Düzen

Af Taslağı Duruyor Kirli Rafta

Suçlu Suçsuz Elele Aynı Safta

Her Suçlunun Umudu Genel Afta

Affeylemek Makamı mı Bu Düzen

Çevirdiniz Hakkı Hukuku Kuşa

Mağdurları Soktunuz Soğuk Duşa

Tuşa Getirdiniz Oyunla Tuşa

Oyun Kurmak Aracı mı Bu Düzen

Medyasında Yalan Dolan Yazarlar

Her Fırsatta Kuyumuzu Kazarlar

Güç Bulurlar Gerilirler Azarlar

İmtiyazlı Elitin mi Bu Düzen

Uygunsuz İşe Çamura Batanın

Durduk Yerde Sana Bana Çatanın

Ortalığı Birbirine Katanın

Destekçisi Ortağı mı Bu Düzen

Rast Gitmiyor İşler Gitmiyor Düzgün

Süzgündür Hep Bakışlar Gözler Süzgün

Korkunç Gidişattan Tahir’ de Üzgün

Cebbarların Düzeni mi Bu Düzen

23 Eylül 2019

Ne Bu Tavır Bu Vaziyet Üstadım

Gözlerinden Art Niyet Okunuyor

Ne Bu Tavır Bu Vaziyet Üstadım

Boş Söz Etme Kalbime Dokunuyor

Ne Bu Tavır Bu Ne Haldir Üstadım

 

Duygularım İsyandadır Eziktir

Kalbim Buruk Moralim de Bozuktur

Böyle Olmaz Olmamalı Yazıktır

Ne Bu Tavır Bu Ne Haldir Üstadım

 

Tatlı Dili Tatsız Dilden Arındır

Ne Seni Ne Beni Yasa Büründür

Yeterince Zaten Yaram Derindir

Ne Bu Tavır Bu Ne Haldir Üstadım

 

Kalplerde Taht Kuran Özüm Âşıktır

İçim Yaralıdır Delik Deşiktir

Tek Tesellim Söylediğim Koşuktur

Ne Bu Tavır Bu Ne Haldir Üstadım

 

Yüreğim Yaralı Gönlüm Kırıktır

Her Şiirim Coşkuludur Liriktir

Günaha Sokan Günaha Şeriktir

Ne Bu Tavır Bu Ne Haldir Üstadım

 

Duygularıma Gem Vuran Felektir

Ruh Halimden Anlamayan Salaktır

Başımı Dinç Tutan Ruhtur Bilektir

Ne Bu Tavır Bu Ne Haldir Üstadım

 

Öneren Derdine Derman Önersin

Yoksa Bir Gün Divaneye Dönersin

Yok Olursun Tükenirsin Sönersin

Ne Bu Tavır Bu Ne Haldir Üstadım

 

Ona Buna Yüreğini Açarsın

Kime Hangi Hakla Değer Biçersin

Geçersin Hep Tahir’ i Es Geçersin

Ne Bu Tavır Bu Ne Haldir Üstadım

19.09.2019

Mübarek Günde-Cuma

Selam Ver Akrabaya Selam Sal Dosta Eşe
Günlerin Efendisi Cuma İsimli Günde
Hayır Dua Alırsan Gelir Mutluluk Neşe
Böyle Güzel Hayırlı Böyle Kutsi Bir Günde

Zararlıysa Yaklaşma Zararlı Her Şey Haram
Merhem Sürki Can Bulsun Onansın Müzmin Yaram
İhya Ol Tez Düzelir Seninle Benim Aram
Böyle Güzel Hayırlı Böyle Mukaddes Günde

Öyle Coşmak Dururken Durmamalısın Üzgün
İnancın İtikadın Düzgün Olsun Çok Düzgün
Kirli Ağa Takılır Gücü Yetersiz Süzgün
Böyle Güzel Hayırlı Böyle Mutlu Bir Günde

Kimi Yaşar Yaşattır Şefkatte Eşik Atlar
Kimi Mükâfat Alır Kimi Hırsından Çatlar
İyi Amel İşleyen Sevabı Ona Katlar
Böyle Güzel Hayırlı Böyle Kıymetli Günde

Dua Geri Çevrilmez Vücuttan Pası Atar
Farzı Eda Edenler Ömrüne Ömür Katar
Günahından Arınan Rahatlar Keyif Çatar
Böyle Güzel Hayırlı Faziletkâr Bir Günde

Karşılığını Alır Fark Etmez Usta Çırak
Âşık’ a Her Yer Yakın Köre Her Belde Irak
Koş Hemen Camiye Koş Alışverişi Bırak
Böyle Güzel Hayırlı Böyle Mübarek Günde

Gül Kokusu Saracak Tenini Dört Yanını
Coşkun Sevincin Artar Kaynattırsan Kanını
Kurtuluşa Erersin Kurtarırsın Canını
Sevilen Kul Olursun Cuma İsimli Günde

Kalıba Vur Kendini Kantara Mizana Vur
Felah Bulmak İstersen Kul Hakkından Uzak Dur
Kuracaksan Kendinle Müminle Yakınlık Kur
Böyle Güzel Hayırlı Böylesi Kutsal Günde

Etrafına Neşr Eder Güzel Nurunu Yayar
Dua Eden Kulunu Rabbim Önemli Sayar
Fırsatı Fırsat Bilsin Aklımızdaki Ayar
Böyle Güzel Hayırlı Böyle Erdemli Günde

Ne Kimseyi Küstürür Ne Hatır Gönül Yıkar
Ar Eder El Uzatır Mümin Olan El Sıkar
İçten İbadet Eden Zaten Kazançlı Çıkar
Böyle Güzel Hayırlı Böyle Değerli Günde

Düşünen Aklı Olan Ah Vah Beddua Almaz
Dua Kapısı Varken Başka Bir Kapı Çalmaz
Tövbe Et Kabul Olur Hiçbir Günahın Kalmaz
Böyle Güzel Hayırlı Faziletli Bir Günde

Böbürlenme Kasılma Öyle Kendini Kasma
Bir Hiddete Kapılıp Kimseye Küfrü Basma
Kalbin Ruhun Daralır Şeytana Kulak Asma
Böyle Güzel Hayırlı Bereketli Bir Günde

Zaten Affedilmeyi Çok Beklemişsin Meğer
İki Rekâtlık Namaz Tam Bin Rekâta Değer
Bin Bir Sırra Erersin İhya Olursan Eğer
Böyle Güzel Hayırlı Böyle İyi Bir Günde

Kur’ân’ i Hükme Sarıl İnan Gelirsin Dile
Gel Adını Kirletme Tahir Der Bile Bile
Sakın Günaha Girme Yapma Kötülük Hile
Böyle Güzel Hayırlı Böyle Kutlu Bir Günde

13.09.2019