Ümmettin En Güzel Bayramı Bu Gün

Zorbaların Çiftliğimi Bu Düzen

Ayrılırlar Kötü Yola Saparlar

Kula Kul Olurlar Kula Taparlar

Kardeşi Kardeşe Düşman Yaparlar

Anarşistin Yuvası mı Bu Düzen

Koz Verirler Azgınların Eline

Dur Demezler Hiddet Öfke Seline

Vur Diyorlar Vur Garibin Beline

Zorbaların Çiftliğimi Bu Düzen

Kışkırtırlar Onu Bunu Süzerler

Hainleri Bir Araya Düzerler

Bir Olurlar Bu Milleti Üzerler

Eli Kanlı Katilin mi Bu Düzen

İçeriye Binler Yüz Binler Tıktık

Affeyledik İşin İçinden Çıktık

Bıktık Artık Yalan Dolandan Bıktık

Tadı Kaçık Tat Vermiyor Bu Düzen

Af Taslağı Duruyor Kirli Rafta

Suçlu Suçsuz Elele Aynı Safta

Her Suçlunun Umudu Genel Afta

Affeylemek Makamı mı Bu Düzen

Çevirdiniz Hakkı Hukuku Kuşa

Mağdurları Soktunuz Soğuk Duşa

Tuşa Getirdiniz Oyunla Tuşa

Oyun Kurmak Aracı mı Bu Düzen

Medyasında Yalan Dolan Yazarlar

Her Fırsatta Kuyumuzu Kazarlar

Güç Bulurlar Gerilirler Azarlar

İmtiyazlı Elitin mi Bu Düzen

Uygunsuz İşe Çamura Batanın

Durduk Yerde Sana Bana Çatanın

Ortalığı Birbirine Katanın

Destekçisi Ortağı mı Bu Düzen

Rast Gitmiyor İşler Gitmiyor Düzgün

Süzgündür Hep Bakışlar Gözler Süzgün

Korkunç Gidişattan Tahir’ de Üzgün

Cebbarların Düzeni mi Bu Düzen

23 Eylül 2019

Ne Bu Tavır Bu Vaziyet Üstadım

Gözlerinden Art Niyet Okunuyor

Ne Bu Tavır Bu Vaziyet Üstadım

Boş Söz Etme Kalbime Dokunuyor

Ne Bu Tavır Bu Ne Haldir Üstadım

 

Duygularım İsyandadır Eziktir

Kalbim Buruk Moralim de Bozuktur

Böyle Olmaz Olmamalı Yazıktır

Ne Bu Tavır Bu Ne Haldir Üstadım

 

Tatlı Dili Tatsız Dilden Arındır

Ne Seni Ne Beni Yasa Büründür

Yeterince Zaten Yaram Derindir

Ne Bu Tavır Bu Ne Haldir Üstadım

 

Kalplerde Taht Kuran Özüm Âşıktır

İçim Yaralıdır Delik Deşiktir

Tek Tesellim Söylediğim Koşuktur

Ne Bu Tavır Bu Ne Haldir Üstadım

 

Yüreğim Yaralı Gönlüm Kırıktır

Her Şiirim Coşkuludur Liriktir

Günaha Sokan Günaha Şeriktir

Ne Bu Tavır Bu Ne Haldir Üstadım

 

Duygularıma Gem Vuran Felektir

Ruh Halimden Anlamayan Salaktır

Başımı Dinç Tutan Ruhtur Bilektir

Ne Bu Tavır Bu Ne Haldir Üstadım

 

Öneren Derdine Derman Önersin

Yoksa Bir Gün Divaneye Dönersin

Yok Olursun Tükenirsin Sönersin

Ne Bu Tavır Bu Ne Haldir Üstadım

 

Ona Buna Yüreğini Açarsın

Kime Hangi Hakla Değer Biçersin

Geçersin Hep Tahir’ i Es Geçersin

Ne Bu Tavır Bu Ne Haldir Üstadım

19.09.2019