Ümmettin En Güzel Bayramı Bu Gün

Hak’ kı Seven BuGün Hakka Yaslanır

Ümmettin En Güzel Bayramı BuGün

Gel Günaha Girme Kalbin Paslanır

Günlerin Azizi Sultanı BuGün (Cuma)

Gusletmelisin İlkönce Evvela

Bak Hazır Ol Okunabilir Sela

Duaya Dur Def Olsun Bin Bir Bela

İslam Âleminin Bayramı BuGün

Hep Dua Et Gözün Gönlün Açılsın

Dört Bir Yana İlahi Nur Saçılsın

Bela Okumaktan Dilin Kaçılsın

En Şerefli En İyi Gündür BuGün

Hayatını Aklın Düzene Soksun

Mabetler Süslensin Mis Gibi Koksun

Yoksun Kalma BuGün Fırsattan Yoksun

Ümmet-i Resulün Bayramı BuGün

Hep Yüce Tut Duygu Çıtanı Yüce

Coş Bakalım Coş Bir Uçtan Bir Uca

Tevekkül Et Sığın İlahi Güce

Çok Hayırlı Çok Hoş Bir Gündür BuGün

Can Bulursa Ruh Göçümüz Canımız

Hem Isınır Hem de Kaynar Kanımız

İbadetle Geçsin Her Bir Anımız

Ümmettin En Büyük Bayramı BuGün

Allah İle Peygamberini Özle

Gel Kimseyi İncitme Kötü Sözle

Baş Tacı Et Yetimi Koru Gözle

En Efendi En Değerli Gün BuGün

Tanığı Var Gidilecek Her Yerin

Sevinçli Ol Düşünme Derin Derin

Dert Gam Kalkar Yüreğin Olur Serin

Âlem-i İslam’ın Bayramı BuGün

Kalp Gözün Açılır Okunan Cüzle

Üstünü Giy Üst Başını Bir Düzle

Git Mümini Karşıla Güler Yüzle

Bereketli Güzel Bir Gündür BuGün

Tahir’im Özüne Nakşettir Nuru

Örnek Alsın Seni Vicdanı Kuru

Aklını Nefsini Duru Tut Duru

En Kıymetli En Hoş Günümüz BuGün

27 Eylül 2019

Zorbaların Çiftliğimi Bu Düzen

Ayrılırlar Kötü Yola Saparlar

Kula Kul Olurlar Kula Taparlar

Kardeşi Kardeşe Düşman Yaparlar

Anarşistin Yuvası mı Bu Düzen

                                                                                                                                                                                                    Koz Verirler Azgınların Eline

Dur Demezler Hiddet Öfke Seline

Vur Diyorlar Vur Garibin Beline

Zorbaların Çiftliğimi Bu Düzen

                                                                                                                                                                                            Kışkırtırlar Onu Bunu Süzerler

Hainleri Bir Araya Düzerler

Bir Olurlar Bu Milleti Üzerler

Eli Kanlı Katilin mi Bu Düzen

                                                                                                                                                                                           İçeriye Binler Yüz Binler Tıktık

Affeyledik İşin İçinden Çıktık

Bıktık Artık Yalan Dolandan Bıktık

Tadı Kaçık Tat Vermiyor Bu Düzen

                                                                                                                                                                                                    Af Taslağı Duruyor Kirli Rafta

Suçlu Suçsuz Elele Aynı Safta

Her Suçlunun Umudu Genel Afta

Affeylemek Makamı mı Bu Düzen

                                                                                                                                                                                                   Çevirdiniz Hakkı Hukuku Kuşa

Mağdurları Soktunuz Soğuk Duşa

Tuşa Getirdiniz Oyunla Tuşa

Oyun Kurmak Aracı mı Bu Düzen

                                                                                                                                                                                        Medyasında Yalan Dolan Yazarlar

Her Fırsatta Kuyumuzu Kazarlar

Güç Bulurlar Gerilirler Azarlar

İmtiyazlı Elitin mi Bu Düzen

                                                                                                                                                                                             Uygunsuz İşe Çamura Batanın

Durduk Yerde Sana Bana Çatanın

Ortalığı Birbirine Katanın

Destekçisi Ortağı mı Bu Düzen

                                                                                                                                                                                              Rast Gitmiyor İşler Gitmiyor Düzgün

Süzgündür Hep Bakışlar Gözler Süzgün

Korkunç Gidişattan Tahir’ de Üzgün

Cebbarların Düzeni mi Bu Düzen

23 Eylül 2019

Sosyal Medya

Ne Bu Tavır Bu Vaziyet Üstadım

Gözlerinden Art Niyet Okunuyor

Ne Bu Tavır Bu Vaziyet Üstadım

Boş Söz Etme Kalbime Dokunuyor

Ne Bu Tavır Bu Ne Haldir Üstadım

 

Duygularım İsyandadır Eziktir

Kalbim Buruk Moralim de Bozuktur

Böyle Olmaz Olmamalı Yazıktır

Ne Bu Tavır Bu Ne Haldir Üstadım

 

Tatlı Dili Tatsız Dilden Arındır

Ne Seni Ne Beni Yasa Büründür

Yeterince Zaten Yaram Derindir

Ne Bu Tavır Bu Ne Haldir Üstadım

 

Kalplerde Taht Kuran Özüm Âşıktır

İçim Yaralıdır Delik Deşiktir

Tek Tesellim Söylediğim Koşuktur

Ne Bu Tavır Bu Ne Haldir Üstadım

 

Yüreğim Yaralı Gönlüm Kırıktır

Her Şiirim Coşkuludur Liriktir

Günaha Sokan Günaha Şeriktir

Ne Bu Tavır Bu Ne Haldir Üstadım

 

Duygularıma Gem Vuran Felektir

Ruh Halimden Anlamayan Salaktır

Başımı Dinç Tutan Ruhtur Bilektir

Ne Bu Tavır Bu Ne Haldir Üstadım

 

Öneren Derdine Derman Önersin

Yoksa Bir Gün Divaneye Dönersin

Yok Olursun Tükenirsin Sönersin

Ne Bu Tavır Bu Ne Haldir Üstadım

 

Ona Buna Yüreğini Açarsın

Kime Hangi Hakla Değer Biçersin

Geçersin Hep Tahir’ i Es Geçersin

Ne Bu Tavır Bu Ne Haldir Üstadım

19.09.2019

Mübarek Günde-Cuma

Selam Ver Akrabaya Selam Sal Dosta Eşe
Günlerin Efendisi Cuma İsimli Günde
Hayır Dua Alırsan Gelir Mutluluk Neşe
Böyle Güzel Hayırlı Böyle Kutsi Bir Günde

Zararlıysa Yaklaşma Zararlı Her Şey Haram
Merhem Sürki Can Bulsun Onansın Müzmin Yaram
İhya Ol Tez Düzelir Seninle Benim Aram
Böyle Güzel Hayırlı Böyle Mukaddes Günde

Öyle Coşmak Dururken Durmamalısın Üzgün
İnancın İtikadın Düzgün Olsun Çok Düzgün
Kirli Ağa Takılır Gücü Yetersiz Süzgün
Böyle Güzel Hayırlı Böyle Mutlu Bir Günde

Kimi Yaşar Yaşattır Şefkatte Eşik Atlar
Kimi Mükâfat Alır Kimi Hırsından Çatlar
İyi Amel İşleyen Sevabı Ona Katlar
Böyle Güzel Hayırlı Böyle Kıymetli Günde

Dua Geri Çevrilmez Vücuttan Pası Atar
Farzı Eda Edenler Ömrüne Ömür Katar
Günahından Arınan Rahatlar Keyif Çatar
Böyle Güzel Hayırlı Faziletkâr Bir Günde

Karşılığını Alır Fark Etmez Usta Çırak
Âşık’ a Her Yer Yakın Köre Her Belde Irak
Koş Hemen Camiye Koş Alışverişi Bırak
Böyle Güzel Hayırlı Böyle Mübarek Günde

Gül Kokusu Saracak Tenini Dört Yanını
Coşkun Sevincin Artar Kaynattırsan Kanını
Kurtuluşa Erersin Kurtarırsın Canını
Sevilen Kul Olursun Cuma İsimli Günde

Kalıba Vur Kendini Kantara Mizana Vur
Felah Bulmak İstersen Kul Hakkından Uzak Dur
Kuracaksan Kendinle Müminle Yakınlık Kur
Böyle Güzel Hayırlı Böylesi Kutsal Günde

Etrafına Neşr Eder Güzel Nurunu Yayar
Dua Eden Kulunu Rabbim Önemli Sayar
Fırsatı Fırsat Bilsin Aklımızdaki Ayar
Böyle Güzel Hayırlı Böyle Erdemli Günde

Ne Kimseyi Küstürür Ne Hatır Gönül Yıkar
Ar Eder El Uzatır Mümin Olan El Sıkar
İçten İbadet Eden Zaten Kazançlı Çıkar
Böyle Güzel Hayırlı Böyle Değerli Günde

Düşünen Aklı Olan Ah Vah Beddua Almaz
Dua Kapısı Varken Başka Bir Kapı Çalmaz
Tövbe Et Kabul Olur Hiçbir Günahın Kalmaz
Böyle Güzel Hayırlı Faziletli Bir Günde

Böbürlenme Kasılma Öyle Kendini Kasma
Bir Hiddete Kapılıp Kimseye Küfrü Basma
Kalbin Ruhun Daralır Şeytana Kulak Asma
Böyle Güzel Hayırlı Bereketli Bir Günde

Zaten Affedilmeyi Çok Beklemişsin Meğer
İki Rekâtlık Namaz Tam Bin Rekâta Değer
Bin Bir Sırra Erersin İhya Olursan Eğer
Böyle Güzel Hayırlı Böyle İyi Bir Günde

Kur’ân’ i Hükme Sarıl İnan Gelirsin Dile
Gel Adını Kirletme Tahir Der Bile Bile
Sakın Günaha Girme Yapma Kötülük Hile
Böyle Güzel Hayırlı Böyle Kutlu Bir Günde

13.09.2019

Birlik Beraberliktir Kardeşliktir Ahilik

Doğru Bir Yol Dururken Yanlış Yol Yöntem Seçme

Hak Hakikat Yoludur Hakikattir Ahilik

Cömertliktir Bonkördür Ahiliği Es Geçme

Hayırın Hasenatın Merkezidir Ahilik

                                                                                                                                                                                        Dilediğini Alır Herkes Kalbine Göre

Zevale Yüz Tutulmaz Bu Anane Bu Töre

Katılmalı Ocak’ a Katılmalı Her Yöre

İyiliğin Merkezi Düzenidir Ahilik

                                                                                                                                                                                                  Sevinç Ahiliktedir İmandadır İmanda

Tenin Hayat Gücünde Bahtiyarlık Simanda

İnananlar Buluşur Cömert Adlı Limanda

Ahlakın Doğruluğun Düzenidir Ahilik

                                                                                                                                                                                                  Her Türlü Etkinlikte Hayırlı Tohum Eker

Hakka Riayet Eder Haksızlığa Set Çeker

Her Bir Meslek Kolunu Yüceltir Teker Teker

Hak Hukuk Terazisi Mizanıdır Ahilik

                                                                                                                                                                                            Ahilik Ebedidir Feryat Etmek Boşuna

İyi Ahlaklı Gider Ahilerin Hoşuna

Kalbi İmanla Dolu Kim Yetişir Koşuna

Sevmektir Sevilmektir İnsanlıktır Ahilik

                                                                                                                                                                                                    Hak İçin Hakkı Söyler Sığmaz Hiç Bir Alana

Yol Vermez Haksızlığa Kötü Söze Yalana

El Verir Eşe Dosta Aş Olur Aç Kalana

İyilikte Yarışın Adresidir Ahilik

                                                                                                                                                                                                    Hep İyi Gözle Bakar Dört Yana Sağa Sola

Doğru Düz Yoldan Sapmaz Girmez Hileli Yola

Hayırlı Güzel Ola Her Yer Ahilik Ola

Birlik Beraberliktir Kardeşliktir Ahilik

                                                                                                                                                                                                    Her Fırsatta Sabreden Biraz Dişini Sıkan

Her Bir İşin İçinden Yüz Akı İle Çıkan

Hak Hakikati Yayan Şerli Kültürü Yıkan

Nur Yüzlünün Mekânı Dergâhıdır Ahilik

                                                                                                                                                                                            Salih Amel İçerir Hukukullahtır Özü

Aynıdır İçi Dışı Hep Birdir Özü Sözü

Aza Kanaat Eder Tok Olur Gönlü Gözü

İkramda Bulunmaktır Şükretmektir Ahilik

                                                                                                                                                                                                    Sıhhatli Güvenilir Gerçekçi Düzen Kuran

Duygusu Öze Vuran Rengi Yüzüne Vuran

İyilerle Dost Olan Kötüden Uzak Duran

Erdemli Sanatkârın Ocağıdır Ahilik

                                                                                                                                                                                              Fakirin Fukaranın Ekmeğidir Aşıdır

Her Türlü Erdemliğin En Önemli Başıdır

Ahlaklı Yapıların Etkin Temel Taşıdır

Vasıflı Her Mesleğin Kurumudur Ahilik

                                                                                                                                                                                                Karanlığı Yırtarsın Güzel Düş Kura Kura

Büründükçe Parlarsın Ahilikteki Nura

Sabreyleyen Kurtulur Şad Olur Dura Dura

Bulunmaz Bir Değerdir Bir Misyondur Ahilik

                                                                                                                                                                                                  Yol Yordam Gösterirdi Büyük Küçük Her Yaşa

İyiliği Yardımı Başa Kakmazdı Başa

Ufka Yelken Açardı Çağını Aşa Aşa

Orijinal Etkinliktir Zenginliktir Ahilik

                                                                                                                                                                                                Ahilik Kültürünü Diri Tutardı Diri

Üstat Ahi Evran’dı Ahiliğin Baş Piri

Derdi Sil At Kalbinden Söküp At Pası Kiri

Güç Birliği Yapmanın Öz Ruhudur Ahilik

                                                                                                                                                                                                    Gel Teşkilata Katıl Canın Gelsin Yerine

Hayran Kalsın Tahir’ im Helal Alın Terine

Dönüp Tarihine Bak Derine in Derine

Faziletin Erdemin Yuvasıdır Ahilik

16.09.2019

Has Devlet Başkanı-RTE

Halk Oyuyla Seçilen Halkın İçinden Gelen

Sizleri Kutluyorum Recep Tayyip Başkanım

Ferhat Misali Gibi Yalman Dağları Delen

Sizleri Kutluyorum Sayın Devlet Başkanım

 

Yakınmadın Küsmedin Talihine Bahtına

Halkın Teveccühüyle Çıktın Ülke Tahtına

Metanetini Koru Hep Bağlı Kal Ahtına

Yüce Allah’ a Güven Gerisi Boş Başkanım

 

Hep İnandın Laf Sözün Doğrusuna Düzüne

Hak Vermedin Haksıza Yer Vermedin Hüzüne

Bunca Hadiseleri Çıkardın Gün Yüzüne

Eğri Yola Sapmadın Dimdik Durdun Başkanım

 

Hep Karanlığı Sever Vicdansız Kalbi Kuru

Üflesin Söndüremez Sönmez Gözünün Nuru

Güçlü Zinde Kalırsak Ortam Olur Dupduru

Zahmetsiz Rahmet Olmaz Sayın Devlet Başkanım

 

Sırtlarını Haine Dış Güçlere Dayarlar

Fitne Çıkarmak İçin Dedikodu Yayarlar

Önünüzü Kesmeyi Marifetten Sayarlar

Külfet-i Marifet Say Tedbirli Ol Başkanım

 

Çıkış Yolu Arıyor Şer Odaklı Kafile

Yol Kesen Kafilenin Çıkışları Nafile

Boş Yere Söz Anlatma Söz Kâr Etmez Gafile

Yüreğini Tüketme Üzülürsün Başkanım

 

Çok Büyük Hayallerle Geleceğe Baktınız

Yerli Sanayimize Altın Kanat Taktınız

Umut Meşalesini İlk Defa Siz Yaktınız

Her Konuda Baş Çekip Yol Açtınız Başkanım

 

Vatandaşa Kapıyı Sonuna Dek Açarsın

Hep Pozitif Enerji Etrafına Saçarsın

Keyfi Davranışlardan Uzak Durur Kaçarsın

Rabbim Size Güç Versin Kuvvet Versin Başkanım

 

Açıp Bin Bir Kapıyı Açıp Araladınız

Zalimlerin Üstünü Çizip Karaladınız

Çapulcu Takımını İçten Yaraladınız

Ölen Kahrından Ölsün Sen Rahat Ol Başkanım

 

Çağdaşlık Düzeyimiz Durduğumuz Yer Bu mu?

Döktürt Eteklerdeki Tez Döktürt Taşı Kumu

Karanlığı da Yırtar Yakabilirsek Mumu

Üstümüze Gün Doğar Baş Oluruz Başkanım

 

Hainlerin Köküne Dökersek Kibrit Suyu

Hiçbir Emperyalist Güç Bize Kazamaz Kuyu

Kalbi Kör Bir Kimsenin Zaten Değişmez Huyu

Arlı’yız Arımızdan Vazgeçmeyiz Başkanım

 

Bak Çevremiz Yanıyor Yanıyor Pek Çok Yaka

Dimdik Dur Basmayalım Kurulan Korkunç Faka

Tezahür Edilmeden Farklı Yeni Bir Vaka

Çok Gecikmeden Tedbir Almalıyız Başkanım

 

Umutlarını Kırıp Vitesi Atma Geri

Yüzülürse Yüzülsün Vatan İçin Bu Deri

Necip Türk Milletinin Yok ki Başka Bir Yeri

Vakit Kazanıyorlar Tehdit Büyük Başkanım

 

Meşale Yakan Varsa Hiç Durmasın Buyursun

Yazdığımı Duyanlar Duymayana Duyursun

Tahir Der Bir Olursak Gece Rahat Uyursun

Taş Duvar Yalnız Olmaz Yalnız Olmaz Başkanım

12 Eylül 2019

Erk İktidar Nerede Muhalefet Nerede

İş İşlemler Gitmiyor Vatandaşın Hoşuna

İşin Ehli Nerede Yetkililer Nerede

Çene Patlatıyoruz Demek Boşu Boşuna

Erk İktidar Nerede Muhalefet Nerede

                                                                                                                                                                                                    Pek Çok Hain Kurumun İçinde Yer Alıyor

Korku Verici Çanlar Bedenlerde Çalıyor

Kötülerin Yanına Kötülük Kâr Kalıyor

Savcı Hâkim Nerede Hak ve Hukuk Nerede

                                                                                                                                                                                                    Eli Ayağı Kolu Bağlı Kalırsa Yazar

Kör Sistemde Güçsüze Güçlüler Kuyu Kazar

Hukuk Olmayan Yerde Her Kim Kirliyse Azar

Müdür Bakan Nerede Hani Devlet Nerede

                                                                                                                                                                                                    Dur Uzak Dur Yalandan Söz Uyduran Âlimden

Hayır Gelmez Haksızdan Merhametsiz Zalimden

Anlamayan Kalmasın İnsanlık Ruh Halimden

Akıl Veren Nerede Hacı Hoca Nerede

                                                                                                                                                                                              Gün Yok ki Namuslunun Başı Girmesin Derde

Ezber Bozan Soluğu Alıyor Başka Yerde

Ar Hayânın Üstüne Çeken Çekiyor Perde

Ar Hayâlı Nerede Buyuranlar Nerede

                                                                                                                                                                                                  Karıştırır İşine Kimisi Hurda Hile

İşini Düzgün Yapan Çarçabuk Düşer Dile

Ne Dert Acı Bitiyor Ne de Sıkıntı Çile

Şifa Bulan Nerede Formül Bulan Nerede

                                                                                                                                                                                                    Hukuka Şeri Hükme Daima Hakka Sarıl

Bir Söyler Pir Söylerim İster Küs İster Darıl

Çok Çalışmak Gerekir Durmadan Harıl Harıl

Yol Açanlar Nerede Çağ Açanlar Nerede

                                                                                                                                                                                              Hep Kılı Kırk Yarardı Oyun Yapmazdı Oyun

Adil Merhametliydi İşin Ehliydi Soyun

Güç Mevkide Kalmazdı Eğip Bükmezdi Boyun

Hani Ecdat Nerede İş Erbabı Nerede

                                                                                                                                                                                                    Kurum Kuruluşlarda Sahtekârlık Diz Boyu

Ne Olur Bir Kez Olsun Bir Düşün Koyu Koyu

Çantada Keklik Değil Ozan Tahir’in Oyu

Vekil Bakan Nerede Siyasetçi Nerede

16 Kasım 2017

İnsan Kılıklı Şeytanlar

Borçlu Çıktım Bel Sırt Selam Verince

Dost Değilmiş Meğer Dost Bildiklerim

Derin Kazmışlar Kabrimi Derince

Sırtımdan Vurdular Dost Bildiklerim

 

Yavaş Yavaş Su Yüzüne Çıktılar

Fart Furt Edip Canımı Çok Sıktılar

Gücendirdiler Gönlümü Yıktılar

Görünmez Oldular Dost Bildiklerim

                                                                                                                                                                                            Şaşırdılar Kayboldular Azdılar

Arkamdan Derince Kuyu Kazdılar

Neler Söylediler Neler Yazdılar

Canımı Sıktılar Dost Bildiklerim

 

Dost Sanmıştım Uzatmıştım Elimi

Basıp İncittiler Gönül Telimi

Ah Vah Ettiler Kırdılar Belimi

Yüzüme Güldüler Dost Bildiklerim

                                                                                                                                                                                            Seçmesi Zor Oldu Akla Karayı

Dost Bildiklerim Azdırdı Yarayı

Çok Açtılar Soğuttular Arayı

Kalbimi Kırdılar Dost Bildiklerim

                                                                                                                                                                                                    Bir O Yana Bir Döndüler Bu Yana

Zehirli Ok Sapladılar Has Cana

Gel de Verme Farklı Değişik Mana

Kalleşlik Yaptılar Dost Bildiklerim

                                                                                                                                                                                                    Kem Bakışlar Yol Açıyor Nazara

Çatmayan Kalmadı Masum Yazara

Çıkar İplikleri Kirli Pazara

Sırtımdan Vurdular Dost Bildiklerim

                                                                                                                                                                                                    Dost Uyandırmaz mı Dostun Yâdını

Dost Olsaydı Kaçırmazdı Tadını

Anmam Artık Sahte Dostun Adını

Gönlümü Yıktılar Dost Bildiklerim

 

Midem Bulanıyor Canım Yanıyor

Tuz Ekilmiş Yaralarım Kanıyor

Ne Soruyor Ne de Beni Tanıyor

Öz de Şeytan Söz de Dost Bildiklerim

                                                                                                                                                                                                    Hor Gördüler Fena Gözle Baktılar

Ayağıma Hep Çelme İp Taktılar

Tahir im Der Ciğerimden Yaktılar

Dünyamı Yıktılar Dost Bildiklerim

17 Mart 2015