İçimize Atılan Gaz Bombası

Ehli Keyfte Hoş Olsa da İçimi

En Kötü En Pis Nesnedir Sigara

İç Karartır Nahoş Eder Biçimi

Tehlikeli Bir Nesnedir Sigara

 

Sigarayı Vergidir Mübah Kılan

Dumanı da Külü de Zehr-i Yılan

Zehir Olup İçimize Atılan

Kimyasal Gaz Bombasıdır Sigara

 

Kulağıma Hiç Hoş Gelmiyor Adı

Tat Veriyor Tütünkeş Kabak Tadı

Ne Söylerse Doğru Söyler Kör Kadı

Var Olmanın Zevalidir Sigara

 

Hayati Damarı Daraltır Tıkar

Nüfuz Edip Her Bir Sistemi Yıkar

Er Geç Üzüntüsü Ortaya Çıkar

Esenliğin Baş Hasmıdır Sigara

 

Zararı Var Ağızlar Yakan Sütün

Hastalığın Öz Annesidir Tütün

Günah İşler İçerse Dini Bütün

Kendisine Yoldaş Olur Sigara

 

Beyne İşler Nikotin Gözü Bağlar

Çok Sevinir Anamalcılar Çağlar

Hem Tekelci Kâr Sağlar Yarar Sağlar

Maddi-Manevi Zarardır Sigara

 

Bir Zilletten Güç Aldıkça Bir İllet

Bu İlletten Nemalanır Hep Zillet

Sorumlusun Amir Memur Ey Millet

Toplumsal Bir Problemdir Sigara

 

Destek Verip Özendirsen Tütünü

Bozarsınız Annelerin Sütünü

El Atmazsa Kuruluşlar Bütünü

Büyür Yayılır Kök Salar Sigara

 

Zararlı Ürün Alıp Yeme Kazık

İsraf Etme Helal Parana Yazık

On Parayla Git Al Gerekli Azık

Amansız Bir Hastalıktır Sigara

 

Bak Artıyor Tiryakilik Oranı

Affetme Katili Kalbi Yoranı

Gel Başına Taç Et Hesap Soranı

Çabucak Menedilmeli Sigara

 

İçer İçmez Zehri Kana Karışan

Pişman Olur Sigarayla Barışan

Ruh Halini Bozmak İçin Yarışan

Tütünkeşin Refikidir Sigara

 

Hasar Verir İçilen Tene Hasar

Gün Gelir İçine Fenalık Basar

Aklı Olan Sözüme Kulak Asar

Her Sistemi Altüst Eder Sigara

 

Bir Çok Hastalığın Ölümün Başı

Hem Kuruyu Yok Ediyor Hem Yaşı

İçenin de Körün de Arka Taşı

Her Bir Yarayı Azdırır Sigara

 

Çok Zararlı Bir Bağımlılık Türü

Bu İlletten Bağrı Yanan Bir Sürü

Boş Yürüme Huzura Doğru Yürü

Çıksın Hayatından Çıksın Sigara

 

Meyletme Bağımlılığa Yol Açar

Etrafına Zehir Hastalık Saçar

Aklı Olan Bu Kötülükten Kaçar

Bunaltır Sıkıntı Verir Sigara

 

Sigaradan Irak Ol Hem Çok Irak

İçiyorsan Geç Kalma Hemen Bırak

Zengin Fakir İçmesin Usta Çırak

Kanserojen Bir Maddedir Sigara

 

Tahir’ imle Tez İlişki Kurdursun

Üretimi Devlet Hemen Durdursun

Vuran Başına Dizine Vurdursun

Çok Korkunç Bir Hastalıktır Sigara

06 Ekim 2019

Toplumsal Sorunlara Neşter Vuran Şair ve Yazar' ın Web Sitesindesiniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.