Biz Buyuz-Osmanlı Torunları

Takvalıyız Erdemliyiz Uluyuz

Saygı Göstermeseniz de Biz Buyuz

Hem Sadece Tek Allah’ın Kuluyuz

Hoşnutluk Duymasanız da Biz Buyuz

Karanlığı Deşen Yırtan Işık’ız

Sevdalıyız Bizler Hakka Âşık’ ız

Biz Yürekleri Coşturan Koşuk ’uz

Bilmek İstemeseniz de Biz Buyuz

Kim Der Çağdaşlıkta Halen Geriyiz

Hem Karanlığa Mum Yakan Veriyiz

Söz Götürmez  Sözümüzün Er’ iyiz

Kadir Kıymet Bilmeseniz de Buyuz

Dip Diriyiz Kim Der Kara Kuruyuz

Bizler Hakkın Hakikatin Nuruyuz

Akan Berrak Sular Gibi Duruyuz

Biz Osmanlı Torunuyuz Biz Buyuz

Gediğe Konulan Köşe Taşı’ yız

Mutluluktan Akan Her Göz Yaşı’yız

Biz Hizmetler Kervanının Baş’ıyız

Duymak İstemeseniz de Biz Buyuz

İzanımız Özünlümü Özünlü

Haktan Yana Her İşimiz Düzenli

Bazen Coşkuluyuz Bazen Hüzünlü

Hâlden Anlamasanız da Biz Buyuz

Yeri Gelince Bal Yapan Arı’ yız

Pınarların Kaynağıyız Kar’ıyız

Biz Milyonlar Milyarların Yâriyiz

Hor Görmek İsteseniz de Biz Buyuz

Biz İriyiz Biz Her Daim Diriyiz

Hem Çırağın Hem Ustanın Piriyiz

Haksızlığa Baş Kaldıran Biriyiz

Görmek İstemeseniz de Biz Buyuz

03 Kasım 2019

Organ Bağışı Mühimdir

Hastanın Gönlünde Kalan

Organ Bağışı Mühimdir

Ölüm Döşeğinden Alan

Organ Bağışı Mühimdir

Bağış Yapıldığı Anda

Filizlenir Başka Canda

Yankı Yapar Dört Bir Yanda

Organ Bağışı Mühimdir

Gülüp Geçemez İşiten

Bedeni Tümden Kuşatan

Hayat Kurtaran Yaşatan

Organ Bağışı Mühimdir

Can Katıyor Pek Çok Cana

Bu Gün Sana Yarın Bana

Seslenelim Tüm Cihana

Organ Bağışı Mühimdir

Ümit Verirse Gidişat

Değerlenir Ölü Haşat

İnsanı Öldürme Yaşat

Organ Bağışı Mühimdir

Perdeyi Çek Aç Şu Gözü

Söndürelim Kor’u Köz’ü

Söz Dinle Söz Gel Dost Sözü

Organ Bağışı Mühimdir

Yâr Olan Kurutmaz Kanı

Coştur Coştur Dört Bir Yanı

Organ Ver Tez Kurtar Canı

Organ Bağışı Mühimdir

Elbet Bir Gün Ölüm Çatar

Organ Ömre Ömür Katar

Akıl Erdiren Can Atar

Organ Bağışı Mühimdir

Ahkâm Bahane Yürütme

Toprağa Verip Çürütme

Hiçbir Yüreği Eritme

Organ Bağışı Mühimdir

Toprak Canlanır Yağışla

Hasta Can Bulur Bağışla

Hayır Yap Yücel Ağışla

Organ Bağışı Mühimdir

Hayata Dönmeyi Sağlar

Sımsıkı Hayata Bağlar

Bağışla Devrilsin Dağlar

Organ Bağışı Mühimdir

Değişmeli Günü Dolan

Can Bulur Can Benzi Solan

Umutsuza Umut Olan

Organ Bağışı Mühimdir

Razı Olmalısın Razı

Yap ki Kalksın Kara Yazı

Tahir’ in de Geçsin Nazı

Organ Bağışı Mühimdir

02 Kasım 2019