Organ Bağışı Mühimdir

Hastanın Gönlünde Kalan

Organ Bağışı Mühimdir

Ölüm Döşeğinden Alan

Organ Bağışı Mühimdir

Bağış Yapıldığı Anda

Filizlenir Başka Canda

Yankı Yapar Dört Bir Yanda

Organ Bağışı Mühimdir

Gülüp Geçemez İşiten

Bedeni Tümden Kuşatan

Hayat Kurtaran Yaşatan

Organ Bağışı Mühimdir

Can Katıyor Pek Çok Cana

Bu Gün Sana Yarın Bana

Seslenelim Tüm Cihana

Organ Bağışı Mühimdir

Ümit Verirse Gidişat

Değerlenir Ölü Haşat

İnsanı Öldürme Yaşat

Organ Bağışı Mühimdir

Perdeyi Çek Aç Şu Gözü

Söndürelim Kor’u Köz’ü

Söz Dinle Söz Gel Dost Sözü

Organ Bağışı Mühimdir

Yâr Olan Kurutmaz Kanı

Coştur Coştur Dört Bir Yanı

Organ Ver Tez Kurtar Canı

Organ Bağışı Mühimdir

Elbet Bir Gün Ölüm Çatar

Organ Ömre Ömür Katar

Akıl Erdiren Can Atar

Organ Bağışı Mühimdir

Ahkâm Bahane Yürütme

Toprağa Verip Çürütme

Hiçbir Yüreği Eritme

Organ Bağışı Mühimdir

Toprak Canlanır Yağışla

Hasta Can Bulur Bağışla

Hayır Yap Yücel Ağışla

Organ Bağışı Mühimdir

Hayata Dönmeyi Sağlar

Sımsıkı Hayata Bağlar

Bağışla Devrilsin Dağlar

Organ Bağışı Mühimdir

Değişmeli Günü Dolan

Can Bulur Can Benzi Solan

Umutsuza Umut Olan

Organ Bağışı Mühimdir

Razı Olmalısın Razı

Yap ki Kalksın Kara Yazı

Tahir’ in de Geçsin Nazı

Organ Bağışı Mühimdir

02 Kasım 2019

Toplumsal Sorunlara Neşter Vuran Şair ve Yazar' ın Web Sitesindesiniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.