Organ Bağışı Mühimdir

Hastanın Gönlünde Kalan

Organ Bağışı Mühimdir

Ölüm Döşeğinden Alan

Organ Bağışı Mühimdir

                                                                                                                                                                                                  Bağış Yapıldığı Anda

Filizlenir Başka Canda

Yankı Yapar Dört Bir Yanda

Organ Bağışı Mühimdir

                                                                                                                                                                                                    Gülüp Geçemez İşiten

Bedeni Tümden Kuşatan

Hayat Kurtaran Yaşatan

Organ Bağışı Mühimdir

                                                                                                                                                                                                    Can Katıyor Pek Çok Cana

Bu Gün Sana Yarın Bana

Seslenelim Tüm Cihana

Organ Bağışı Mühimdir

                                                                                                                                                                                              Ümit Verirse Gidişat

Değerlenir Ölü Haşat

İnsanı Öldürme Yaşat

Organ Bağışı Mühimdir

                                                                                                                                                                                       Perdeyi Çek Aç Şu Gözü

Söndürelim Kor’u Köz’ü

Söz Dinle Söz Gel Dost Sözü

Organ Bağışı Mühimdir

                                                                                                                                                                                                Yâr Olan Kurutmaz Kanı

Coştur Coştur Dört Bir Yanı

Organ Ver Tez Kurtar Canı

Organ Bağışı Mühimdir

                                                                                                                                                                                                  Elbet Bir Gün Ölüm Çatar

Organ Ömre Ömür Katar

Akıl Erdiren Can Atar

Organ Bağışı Mühimdir

                                                                                                                                                                                                Ahkâm Bahane Yürütme

Toprağa Verip Çürütme

Hiçbir Yüreği Eritme

Organ Bağışı Mühimdir

                                                                                                                                                                                             Toprak Canlanır Yağışla

Hasta Can Bulur Bağışla

Hayır Yap Yücel Ağışla

Organ Bağışı Mühimdir

                                                                                                                                                                                                Hayata Dönmeyi Sağlar

Sımsıkı Hayata Bağlar

Bağışla Devrilsin Dağlar

Organ Bağışı Mühimdir

                                                                                                                                                                                                    Değişmeli Günü Dolan

Can Bulur Can Benzi Solan

Umutsuza Umut Olan

Organ Bağışı Mühimdir

                                                                                                                                                                                                Razı Olmalısın Razı

Yap ki Kalksın Kara Yazı

Tahir’ in de Geçsin Nazı

Organ Bağışı Mühimdir

02 Kasım 2019

Toplumsal Sorunlara Neşter Vuran Şair ve Yazar' ın Web Sitesindesiniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.