Etkileyici Dua

Besmele.jpg

         

Ey! Bizleri Yoktan Var Eden (El-Hâlık); Rızkımızı Verip İhtiyacımızı Karşılayan; (Er-Rezzak); Olmuş ve Olacaklardan Haberdar (El-Hâbir) Olan Mutlak Güç, Hüküm ve Hikmet Sahibi; Azamet ve Kudret Sahibi (El-Cebbâr); Ezeli ve Ebedi Hayat Sahibi (El-Hayy) Olan Ulu Allah’ım!

Sana, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret Gününe, Kadere, Hayır ve Şerrin Senden (Allah’ tan) Geldiğine İnandık ve İnanıyoruz. Şüphesiz ki Öldükten Sonra Diriliş Haktır;  Kabirlerdeki Ölülerin Tekrar Diriltileceğine İmân Ettik. Cennet ve Cehennem Haktır; Şefaat Haktır; Münker ve Nekîr Melekleri Haktır; Senden Başka İbâdete Lâyık Hiçbir İlâh Olmadığına ve 2 Cihan Âleminin Efendisi, Hayat Vesilesi, Medâr-ı İftiharı, Dünya ve Ahiret Saadetinin Sebebi, Cin ve İnsin Peygamberi Olan Hz.Muhammed (A.S.V)’ e Şehâdet Ettik.

Ya Rabbi! Bizler Seni Her Türlü Noksandan Tenzih Ederiz.

Ey! Ehad, Vahid ve Samed Olan Allah’ım!

Ey! Bir Olan ve Hiçbir Şeriki Bulunmayan Allah’ım!

Ey! Eşi ve Benzeri Olmayan, Hiçbir Şeye Benzemeyen ve Bütün Noksan Sıfatlardan Münezzeh Olan Allah’ım!

Ey! Her Şeyden Önce Var Olan ve Varlığının Başlangıcı Olmayan Evvel Allah’ım!

Ey! Her Şeyden Sonra Baki Kalan ve Varlığının Sonu Olmayan Âhir Allah’ım!

Ey! Her Şeyin Fevkinde Olan Zahir Allah’ım!

Ey! Her Şeyi Görüp Gözeten Rakib Allah’ım!

Ey! Nurların Nuru, Bütün Sırların Âlimi, Gecenin ve Gündüzü’ ün Müdebbiri Olan Ulu Allah’ım!

Ey! Hz. Âdem’ i Affeden; Hz. Nuh’ un Duasını Kabul Eden; Hz. İbrahim’e Yardımını Esirgemeyen; Azabın Şümûlünden Hz.Lût’ u Çıkaran; Hz.Yusuf’u Hz.Yakup’a Kavuşturan; Hz. Eyüp’ ün Hastalığına Şifa Veren; Hz. Musa’ nın İmdadına Koşan; Hz.Yunus’ u Tasadan Kurtaran; Hz. Davut’ un Tövbesini Kabul Edip Hatasını Bağışlayan; Hz.Süleyman’ a Dilediği Kadar Mal Mülk Veren; Hz. Zekeriya’ nın Yakarışlarını Karşılıksız Bırakmayan (Ona Hz. Yahya’ yı Lütfeden); Hz. Meryem’ i Onurlu, Saygın Kişiliği ve Sabırlı Oluşu Nedeniyle Öven; Hz. İsa’ yı Ruhu-l-Kudüs İle Destekleyip Onu Beşikte Konuşturan ve Hz Muhammed’ i Âlemlere Rahmet Olarak Gönderen Allah’ım!

Görünür Görünmez Kazalardan, Tahammül Edilemeyecek Belalardan, Güç Yetmez Takat Erişmez, Akla Hayale Gelmez Kötülüklerden, Musibetlerden Bizi, Eşimizi, Dostlarımızı ve Bütün Mümin Kardeşlerimizi Muhafaza Eyle! Her Daim Kur’an’a ve Sünnete Bağlı İtaatkâr Kullarından Eyle!

Ya Rabbi! Fayda Vermeyen İlimden, Huşu Duymayan Kalpten, Kabul Olunmayan Duadan, Doymayan Nefisten; Acizlikten, Tembellikten, Korkaklıktan, Fakirlikten; Düşkün İhtiyarlıktan, Sıkıntılı Yaşlılıktan, Kalp Katılığından; Zulm Etmekten ve Zulme Uğramaktan; Yanlışa, Gaflete ve Dalalete; İfrata ve Tefrite Düşmekten ve Düşürülmekten; Aldatmaktan ve Aldatılmaktan; Gururdan, Kibirden, Enaniyetten; Gösterişten, Riyadan, Husumetten ve Hıyanete Uğramaktan  Bizleri Muhafaza Eyle!

Ya Rabbi! Şeytanlaşmış İnsanların Tuzaklarından, Tezgâhlarından, Kumpaslarından; Alavere Dalaverelerinden; Zalimlerin Zulmünden; Şerlilerin (Nefsimin, Şeytanın, İnsanların, Cinlilerin, Ehli Dalalet ve Tuğyanın) Şerrinden; Fitnecilerin Fitnesinden; Fasıkların Fıskından; Vesvesecilerin (Şeytanların) Vesvesesinden; Hasetçilerin Hasedinden; Üfürükçülerin Üfürüğünden; Mülhitlerin Tecavüzünden; İnsanların Kahrından Bizleri Muhafaza Eyle!

Ya Rabbi! Kulaklarının, Gözlerinin, Dillerinin, Kalplerinin, Tenlerinin Kötülüklerinden Bizleri Muhafaza Eyle!

Bütün İşlerimizin Sonucunu Güzel Eyle, Dünyada Rezil Olmaktan ve Ahiret Azabından Bizleri Koru.

Her Daim Okuduğumuz Ayeti Celile ve Getirdiğimiz Salavatı Şerifeler Hürmetine, Sana Yakaran Gönüller Hürmetine; Sana Açılan Diller Hürmetine; Bildiğimiz ve Bilmediğimiz Esma-i Hüsnan Hürmetine; Kur’an’daki İsmi Âzamın ve Kitab-ı Âlemdeki Sırrı i Âzamın Hürmetine; Arşı Âzamın Hürmetine; Furkanı Hâkimin Hürmetine; Kelamı Kadimin Hürmetine; Âlemlere En Büyük Rahmet Olarak Gönderdiğin Habibi Ekrem’in Hürmetine; Mazlumlar, Çocuklar ve Beli Bükülmüş İhtiyarlarımızın Hürmetine (ve El-Mucîb İsmi Celilinle) Dualarımızı ve Makul (Bizim ve İnsanlık İçin Hayırlı Olan) İsteklerimizi Kabul Eyle! Ellerimizi, Âmin Diyen Dillerimizi Boş Çevirme!

Ey! Tövbeleri Kabul Edip Bağışlayan Allah’ım! Günah ve Hatamız Olarak Her Neyimiz Varsa Hepsini Et Tevvab İsmi Celilinle Bağışla ve Bizleri Hesaba Çekilenlerden Eyleme. Şüphesiz ki Senin Her Şeye Gücün ve Kudretin Yeter.

Allah’ım! Gafletten ve Kötü Arzularımızdan Senin İzzet-i Celaline ve Kudret-i Saltanatına Sığınıyoruz.

Allah’ım! Kalplerimizi İmân ve Kur’ân Nuruyla Nurlandır.

Allah’ım! Bizi Saadet, Selamet, Kur’ân ve İmân Ehlinden Eyle!

Allah’ım! Sen Affedicisin, Cömertsin, Kerimsin Affetmeyi Seversin Bizi de Affet” Âmin. Âmin. Âmin…

Allah ın Rahmeti ve Bereketi Her Daim Bütün Müminlerin Üzerlerinde Olsun.

Hâyırların Fethi, Şerlerin Def’i, Ümmet-i Muhammed’in Sıhhat ve Selâmeti İçin Allah Rızası İçin El- Fatiha!

31 Aralık 2019

Farkında mısın? (2022-Yeni Yıl)

Kimi Yeni Beyaz Bir Sayfa Açtı

Kimi Köye Kimi Şehire Göçtü

12 Ay Su Gibi Geldi Geçti

Hem Ömür Kısaldı Farkında mısın?

Yıla Yine Bismillahsız Başlama

Dert Acıyı Yüreğine İşleme

Onun Bunun Dalgasını Taşlama

Ömür Tükeniyor Farkında mısın?

Düş Hayale Halen İşe Asılan

Bazen Dikkat Bazen Zindan Kesilen

Gün Geçtikçe Günden Güne Kısılan

Ömür Azalıyor Farkında mısın?

Emrihakka Doğru Gittikçe Akan

Gider Gibi Gözü Toprağa Bakan

1 Ocakta Belki Son Kez Mum Yakan

Ömür Yok Oluyor Farkında mısın?

Yaşlandıkça Çoğalır Acı Ağrı

1 Yıl Gitti Yaklaştık Sona Doğru

Azrail’e Karşı Boynumuz Eğri

Bak Ömür Gidiyor Farkında mısın?

Renk Cümbüşü Gibi Her Çarşı Pazar

Düş Hayalin Gerçek Olsa Ne Yazar

Hem Bak Ömür Gidiyor Azar Azar

Ömür Kısalıyor Farkında mısın?

31 Aralık 2019

Kadın Kooperatifi

Konuyu Tetkik Edip Üstünde Çok Durdular

Fikirleri Kardılar Teraziye Vurdular

Bir Araya Geldiler Birliktelik Kurdular

Hizmetler Kervanına Katıldı Kadınımız

Yıllarca Sabrettiler Dişlerini Sıktılar

Var Olan Engelleri Birer Birer Yıktılar

Altın Bileziğini Takıp Yola Çıktılar

Hizmetler Kervanına Katıldı Kadınımız

Ortadan Kaldırdılar Çekilmez Olan Nazı

İzahatlar Sonunda Taraflar Oldu Razı

İlgili Müdürlüğe Hemen Yazdılar Yazı

Hizmetler Kervanına Katıldı Kadınımız

Biriken Heyecanı Üzerinden Attılar

Var Gücüyle Çalışıp Gücüne Güç Kattılar

Üretilen Mamulü İhraç Edip Sattılar

Hizmetler Kervanına Katıldı Kadınımız

Dökülen Göz Nurundan Gözlerimiz Yaşardı

Birlikteliği Duyan Her Kim Varsa Şaşardı

Girişimci Kadınlar Büyük İşler Başardı

Alım Satım İşine El Attı Kadınımız

Bir Karar Almak İçin Geldiler Bir Araya

Tüm Mal Varlıklarını Çevirdiler Paraya

Çare Buldular Çare İşsizliğe Yaraya

Hizmetler Kervanına Katıldı Kadınımız

İşsizlikten Yakınıp Yıllarca Ağladılar

Tez Harekete Geçip Son Lafı Bağladılar

Birliktelik Kurdular Her İmkân Sağladılar

Hizmetler Kervanına Katıldı Kadınımız

Kimi Kimsesi Yoktu Yalnızdılar Tektiler

İşini Kurmak İçin Ayrı Bir Baş Çektiler

Başarı Tohumunu Her Bir Yere Ektiler

Hizmetler Kervanına Katıldı Kadınımız

Ne Kendini Üzüyor Ne Kendini Kasıyor

Pek Çok Kadın Ayağı Artık Düze Basıyor

Çalışma Sistemine Tahir Kulak Asıyor

Hizmetler Kervanına Katıldı Kadınımız

17 Ağustos 2014

Allah’ a Yakarış-Şiirli Dua

Güçsüzün Zavallının Her Bir Öksüzün Dulun
Tadı Tuzu Bozulan Çaresiz Kalan Kulun
Sararmaya Yüz Tutan Bin Bir Çınarın Gülün
Duasını Kabul Et Felah Bulsun Allah’ım

İşsizin Feryadına Daim Kulak Asanın 
İçi Kan Ağlayanın Bağrına Taş Basanın 
FatmaNur’un Ayşe’nin Ali Veli Hasan’ın 
Duasını Kabul Et Neşe Bulsun Allah’ım 

Durumu Çokça Ciddi Çekilmez Hâl Alanın
Dergâhına Sığınıp (İki Elini Açıp) Kapınızı Çalanın
Borçlanmış Borca Batmış Başı Darda Kalanın
Duasını Kabul Et Arka Bulsun Allah’ım

Gücü Yitirilenin Sağlığı Bozulanın
İçin İçin Yananın Bağrından Ezilenin
Düşürülen Duruma Haline Üzülenin
Duasını Kabul Et Huzur Bulsun Allah’ım

Kulak Verip Ruhunu Teraziye Vuranın
Yapıp Ettiklerinden Pişman Olup Duranın
Gelecekle İlgili Güzel Düşler Kuranın
Duasını Kabul Et Hayat Bulsun Allah’ım

Bir Diyardan Diyara Yok Yere Sürülenin
Haksızlığa Uğrayıp Defteri Dürülenin
Gücenip İncinenin Hayata Darılanın
Duasını Kabul Et Yüzü Gülsün Allah’ım

Başı Dertli Babanın Çile Çeken Ananın
Karanlığa Gömülmüş Sevgilinin Cananın
Ümitsiz Kalbi Kırık İçin İçin Yananın
Duasını Kabul Et Moral Bulsun Allah’ım

Dergâhına Sığınıp Ellerini Açanın
Yıllar Yılı Tahir’
e Hak Emek’i Geçenin
Bin Bir Fedakârlığı Daim Gözden Kaçanın
Duasını Kabul Et Sevinç Bulsun Allah’ım

22 Aralık 2019

Ekonominin Kalbi Gözü Kooperatif

Yerinde Sayar Durur Tek Başına Çalışan

Bir Olmanın Adresi Yeri Kooperatif

Kimseye Muhtaç Olmaz Çalışmaya Alışan

Başarının Hem Yurdu Sırrı Kooperatif

 

Tek Başına Altından Çıkılmaz Hiçbir İşin

Tutunacak Dal Lazım Yoksa Çekilir Fişin

Güç Odağı Olursan Sıkmaya Değmez Dişin

Bir Beraber Olmaktır Nurdur Kooperatif

 

Tasarruflar Dönüşür Çok Büyük Yatırıma

Say Say Faydası Bitmez Sığmaz ki Satırıma

Bin Bir Taslak Proje Geliyor Hatırıma

Ekonominin Kalbi Gözü Kooperatif

 

Mühim Pek Çok Konuyu Gündemine Aldırır

Tüm Köhne Fikirleri Tek Tek Rafa Kaldırır

Her Bir Gönlü Fetheder Yavaş Yavaş Çaldırır

Sanayinin Durmayan Çarkı Kooperatif

 

Gel Bir Arada Topla Girişimci Türünü

Çoban Ol İhmal Etme İş Yapacak Sürünü

Çok Kolay Pazarlanır Her Ortağın Ürünü

Hak Edilen Yerini Alsa Kooperatif

 

Moral İçin Çok Mühim Ziyafet Şölen Gala

Herkes İhtiyaç Duyar Tutunacak Bir Dala

Ortağı Kavuşturur Ucuz En İyi Mala

İktisadın Temeli Taşı Kooperatif

 

Tüm Ortaklar Kuruma İçten Gönül Bağlıyor

Müsrifliği Önlüyor İş İstihdam Sağlıyor

Yol Yordamı Bilmeyen Ne Analar Ağlıyor

Karanlıkları Yırtan Nurdur Kooperatif

Gel Ağlayıp Bunalma Boğulma Göz Yaşına

Mal Üretip Satamaz Hiç Kimse Tek Başına

Direk Ol Dayanak Ol Dost Ol Temel Taşına

İktisadın Kalp Gözü Tacı Kooperatif

 

Kontrolden Geçirilir Her Türlü Gıda Besin

Maliyet Düşürülür Üretim Artar Kesin

Emeğin Zayi Olmaz Artık Gür Çıkar Sesin

Mutluluktur Sevinçtir Nurdur Kooperatif

 

Yürekten Sevenlerin Yıkılır mı Ev Barkı

Sürekli Aralıksız Döner Düzeni Çarkı

Demokratik Okuldan Olmadı Olmaz Farkı

İstihdamın Işığı Nuru Kooperatif

 

Birleşmek Çok Feyizli Gürlük Sonuç Veriyor

İş Ortağı Kuruma Kol ve Kanat Geriyor

Hak Hukuk Eşitliği Göz Önüne Seriyor

Müzminleşen Yaraya İlaç Kooperatif

Bir Sorun Vuku Bulsa Arar Tahir Yazarı

Vurguna Engel Olur Hep Dengeler Pazarı

İşini Düzgün Yapan Hak Etmez ki Azarı

Her Türlü Kaygı Derde Çare Kooperatif

17 Mayıs 2016

Not: Bu Şiir Aynı Zamanda 29 Kasım 2018 Tarihli Ulusal Bir Gazete’ de Yayımlanmıştır.

Ziyaret Etmek İbadet Etmektir

Sevgi Saygı Muhabbeti Artırır

Ziyaret Etmek İbadet Etmektir

Bir Çok Olayı İyice Tarttırır

Ziyaret Etmek İbadet Etmektir

Ayağın Altında Şeytan Ezilir

Her Adıma Birkaç Sevap Yazılır

Muhabbet Artar Aralar Düzelir

Ziyaret Etmek İbadet Etmektir

Artık Kontak Kurmaya Alışalım

El Birliği Yapalım Çalışalım

Gerekirse Daha Çok Buluşalım

Ziyaret Etmek İbadet Etmektir

Birbirimizi Arayıp Soralım

Ziyaret Etmeyi Hayra Yoralım

Eşe Dosta Daim Kanat Gerelim

Ziyaret Etmek İbadet Etmektir

İzin Çıkar Çıkmaz Yola Düşelim

Varmak İçin Gerekirse Koşalım

Bir Olalım Her Engeli  Aşalım

Ziyaret Etmek İbadet Etmektir

Randevu Alalım Haber Salalım

Gider Gitmez Kapısını Çalalım

Sohbete Dalalım Gönül Alalım

Ziyaret Etmek İbadet Etmektir

Tartışılmaz Ziyaretin Önemi

Olmaz Bunun Bir Zamanı Dönemi

Yoksa Tahir Bu Nasihat Sana mı?

Ziyaret Etmek İbadet Etmektir

16 Aralık 2019

Metafizik Kapısını Açan MEVLÂNA

İslam Âlimleriyle Sıkı Tutardın Bağı

Tasavvufta Düşünce Adamıydın MEVLÂNÂ

Müthiş Bilgeliğinle Aydınlatırdın Çağı

Tasavvufta Düşünce Adamıydın MEVLÂNÂ

 

Hakiki Yol İzlerdin Ne Haram Ne Hak Yerdin

Gel Dergâha Gel Yine Ne Olursan Ol Derdin

Bin Bir Kerametinle Akla Durgunluk Verdin

Tasavvufun Özüydün Hamuruydun MEVLÂNÂ

Derinlerden Akardın Dolu Dolu Akardın

Farklı Her Bir İnanca Hoşgörüyle Bakardın

Daima Mum Yakardın Karanlığa Yakardın

Tasavvuf Adamıydın Ehli Aşktın MEVLÂNÂ

Her Kim Olursan Ol Gel Gel Katıl Ehli Aşka

Diyordun Bu Aşk Başka Bu Sevda Başka Başka

Ne Arz’ a Meylin Vardı Ne Saraya Ne Köşke

Ehli Aşktın MEVLÂNÂ Ehli Aşktın MEVLÂNÂ

Karşınıza Geçerdi Akıl Fikir Alırdı

Gelen Uysallaşırdı Ağzı Açık Kalırdı

Güzelim Dergâhına Her Meşrepten Gelirdi

Kapkaranlık Dünyanın Işığıydın MEVLÂNÂ

Kararmış Paslı Kalbe Aşk Tohumu Ekerdin

Bin Bir Farklı Konuda Hem Çok Dikkat Çekerdin

Her Fırsatta Mevla’ya Tahir Der Diz Çökerdin

Tasavvuf Dünyasının Dâhisiydin MEVLÂNÂ

17 Aralık 2019

Yerli Mal Üretelim Yerli Mal Kullanalım

Bütçede Delik Büyük Tesir Etmiyor Yama

Yerli Mal Üretelim Yerli Mal Kullanalım

At da Var Meydan da Var Yok Öyle Ama Mama

Yerli Mal Üretelim Yerli Mal Kullanalım

Yerli Milli Olanın Belleğine Yatacak

Ekonomimize Güç Daha Çok Güç Katacak

İthal Edilen Mala Dış Mala Fark Atacak

Yerli Mal Üretelim Yerli Mal Kullanalım

Planlı Bir Şekilde Hem Zorunlu Olarak

Üstümüze Bir Ödev Görevimiz Bilerek

Dört Bir Tarafı Gezip Tekniğini Bularak

Yerli Mal Üretelim Yerli Mal Kullanalım

İthalatçı Firmaya Son Adım Attıracak

Verimli Kaliteli Daim Yok Sattıracak

82 Milyona Hoş Lezzet Tattıracak

Yerli Mal Üretelim Yerli Mal Kullanalım

Maliyeti Çok Düşük İçimize Sinecek

Gayri Yerli Ürünü Dış Alımı Yenecek

Alt Yapıyı Kararı Yürürlüğe Konacak

Yerli Mal Üretelim Yerli Mal Kullanalım

Konforlu Bin Bir Hizmet Bir Yaşam Sağlayacak

Herkesi Güvenceye Kendine Bağlayacak

Saf Şifalı Özüyle Yarayı Dağlayacak

Yerli Mal Üretelim Yerli Mal Kullanalım

Yararlı Teklifleri Açığa Vurduracak

İthalatı Çarçabuk Çabucak Durduracak

Yepyeni Ortaklıklar Şirketler Kurduracak

Yerli Mal Üretelim Yerli Mal Kullanalım

Yatırım Artmalıdır Hem Zorunlu Olarak

Üstümüze Bir Ödev Görevimiz Bilerek

Dört Bir Tarafı Gezip Tekniğini Bularak

Yerli Mal Üretelim Yerli Mal Kullanalım

Her Türlü Dış Alımdan Dış Ürünlerden Kaçın

Gel İşin Erbabına Uzmanına Sor Niçin

Milli Gelirimize Zirve Yaptırmak İçin

Yerli Mal Üretelim Yerli Mal Kullanalım

Gitmek İçin Yıldıza Güneşe Hatta Aya

Okyanusa Denize Göl’e Irmak’ a Çay’a

Her Türlü Etken Araç Tank Top Yapılsın Diye

Yerli Tesis Kuralım Yerli Mal Kullanalım

Baksana Dış Çarpmalar Farklı Önlü Arkalı

Tahir Der Üretirsen Üret Ama Markalı

Mecbur Kalsın Almaya Hintli Danimarkalı

Yerli Mal Üretelim Yerli Mal Kullanalım

14 Aralık 2019

İnsan Gibi İnsan Olmak

Yeryüzünde En Fazla Aratılan

Çok Şerefli Bir Varlıksın Ey İnsan

Özenli Bir Biçimde Yaratılan

Çok Değerli Yaratıksın Ey İnsan

Yaradan’ın Eserisin Mahısın

Yeryüzünün Halifesi Şahısın

Sen Her Halin Eksiksiz İzahısın

Kıymetini Bilmelisin Ey İnsan

Tertemiz Fıtratla Açtın Gözünü

Tut O Kalûbelâda ki Sözünü

Bozma Özünü Kirletme Özünü

Çok Üstün Bir Yaratıksın Ey İnsan

Şeytanlaşma Olma Vicdanı Kuru

Duru Berrak Tut Kalbini Hep Duru

Çokça Çalış Hak Et İlahi Nuru

Mağrurlanma Öleceksin Ey İnsan

İç İçe Yoğrulmuş Hamurun Suyun

Akıl İle Yol İz Bulur Beş Duyun

Önemli Yer Tutsun Mizacın Huyun

Nitelikli Bir Mahlûksun Ey İnsan

Kimisi Zıt Kimisi de Tam Dengin

Hem Farklıdır Fark Etmez Irkın Rengin

Geniş Düşün Kalbi Engin Ol Engin

Bak Unutma Sınavdasın Ey İnsan

İster Türk Ol İster Kürt İster Zaza

Kaygılanma Emin Ol Gelme Gaza

Bak Aleyhte Konuşur Her Bir Aza

Kıyamette Kül Olursun Ey İnsan

Bir Olalım Birlikte Coşa Coşa

Ömür Kısa Harcama Ömrü Boşa

İş Amelin Hoşa Gitmeli Hoşa

Mahşer Günü Rezil Olma Ey İnsan

Özenirsin Hep Üstünlük Kurmaya

Niyetin Yok Demek Rahat Durmaya

Ne Hakkın Var Ona Buna Vurmaya

Gel İnsan Gibi İnsan Ol Ey İnsan

İki Yol Var Biri Hak Biri Batıl

Batıl Değil Hak Kervanına Katıl

Vakit Geldi Haydi Ortaya Atıl

Çok Değerli Bir Varlıksın Ey İnsan

Bir Felaket Dert Gelirse Başına

Olup Biten Elbet Yansır Kaşına

Ah Vah Edip Boğulma Göz Yaşına

İsyan Etme Sabırlı Ol Ey İnsan

Düşünensin Çare Çözüm Ararsın

Dibe İnersin Kılı Kırk Yararsın

Dört Bir Yandan Kâinatı Sararsın

Çok Kıymetli Bir Varlıksın Ey İnsan

Sor Acıyı Sor Ezilmiş Bağrıma

Gel Tahir’ im Gel Kulak Ver Çağrıma

Hoş Söz Söyle Derman Olsun Ağrıma

Gel İnsan Gibi İnsan Ol Ey İnsan

10 Aralık 2019

Topyekûn Kalkınmaktır Kooperatifçilik

Müteşebbis Ruhuyla Gelirler Bir Araya

Bir Araya Gelenler Merhem Bulur Yaraya

Kooperatif Fırsat Vermez Özü Karaya

Üretimin Tuzudur Kooperatifçilik

 

Kimi Emek Sarf Eder Boş Yere Para Döker

Kimi Çetin İş Görür Gerekirse Kök Söker

Tek Başına Kalanlar Ayakta Durmaz Çöker

Bir Beraber Olmaktır Kooperatifçilik

 

Gerçekler Karşısında Asla Yummam Gözümü

Mutlaka Tutmuşumdur Söz Verdiysem Sözümü

Kooperatiflerdir Gelişmenin Çözümü

Topyekûn Kalkınmaktır Kooperatifçilik

 

Zamanla Güçlü Olur Aradaki Tüm Bağlar

Bin Bir Olanak Sağlar Görüş Birliği Sağlar

Bir Beraber Olmakla Devrilir Zorlu Dağlar

En İyi Ortaklıktır Kooperatifçilik

Zorlukları Yenersin Su Yüzüne Çıkarsın

Vurgundan Dem Vuranın Ağzına Laf Tıkarsın

Yalnız Başına Kalma Hoş Canından Bıkarsın

Kalkınmada Modeldir Kooperatifçilik

Haksızlık Olan Yerde Bozulur Ölçü Ayar

Ölçüsü Bozulursa Hayatlar Çabuk Kayar

İş Güçten Mahrum Kafa Zaten Yerinde Sayar

Aracısız Pazardır Kooperatifçilik

 

Zıtlıklar Arasında Oldukça Ahenk Uyum

Ebetteki Uyanır Daim Coşar Beş Duyum

Birlik Beraberliğe Zaten Uygundur Huyum

Birlik Beraberliktir Kooperatifçilik

Birbirine Karışır Baharın Yazın Güzün

Tahir Der Ayrı Düşme İçine Çöker Hüzün

Gel Bu Kervana Katıl Yüzün Ağarsın Yüzün

Kazançlı Ticarettir Kooperatifçilik

 

04 Aralık 2019