İnsan Gibi İnsan Olmak

Yeryüzünde En Fazla Aratılan

Çok Şerefli Bir Varlıksın Ey İnsan

Özenli Bir Biçimde Yaratılan

Çok Değerli Yaratıksın Ey İnsan

Yaradan’ın Eserisin Mahısın

Yeryüzünün Halifesi Şahısın

Sen Her Halin Eksiksiz İzahısın

Kıymetini Bilmelisin Ey İnsan

Tertemiz Fıtratla Açtın Gözünü

Tut O Kalûbelâda ki Sözünü

Bozma Özünü Kirletme Özünü

Çok Üstün Bir Yaratıksın Ey İnsan

Şeytanlaşma Olma Vicdanı Kuru

Duru Berrak Tut Kalbini Hep Duru

Çokça Çalış Hak Et İlahi Nuru

Mağrurlanma Öleceksin Ey İnsan

İç İçe Yoğrulmuş Hamurun Suyun

Akıl İle Yol İz Bulur Beş Duyun

Önemli Yer Tutsun Mizacın Huyun

Nitelikli Bir Mahlûksun Ey İnsan

Kimisi Zıt Kimisi de Tam Dengin

Hem Farklıdır Fark Etmez Irkın Rengin

Geniş Düşün Kalbi Engin Ol Engin

Bak Unutma Sınavdasın Ey İnsan

İster Türk Ol İster Kürt İster Zaza

Kaygılanma Emin Ol Gelme Gaza

Bak Aleyhte Konuşur Her Bir Aza

Kıyamette Kül Olursun Ey İnsan

Bir Olalım Birlikte Coşa Coşa

Ömür Kısa Harcama Ömrü Boşa

İş Amelin Hoşa Gitmeli Hoşa

Mahşer Günü Rezil Olma Ey İnsan

Özenirsin Hep Üstünlük Kurmaya

Niyetin Yok Demek Rahat Durmaya

Ne Hakkın Var Ona Buna Vurmaya

Gel İnsan Gibi İnsan Ol Ey İnsan

İki Yol Var Biri Hak Biri Batıl

Batıl Değil Hak Kervanına Katıl

Vakit Geldi Haydi Ortaya Atıl

Çok Değerli Bir Varlıksın Ey İnsan

Bir Felaket Dert Gelirse Başına

Olup Biten Elbet Yansır Kaşına

Ah Vah Edip Boğulma Göz Yaşına

İsyan Etme Sabırlı Ol Ey İnsan

Düşünensin Çare Çözüm Ararsın

Dibe İnersin Kılı Kırk Yararsın

Dört Bir Yandan Kâinatı Sararsın

Çok Kıymetli Bir Varlıksın Ey İnsan

Sor Acıyı Sor Ezilmiş Bağrıma

Gel Tahir’ im Gel Kulak Ver Çağrıma

Hoş Söz Söyle Derman Olsun Ağrıma

Gel İnsan Gibi İnsan Ol Ey İnsan

10 Aralık 2019

Toplumsal Sorunlara Neşter Vuran Şair ve Yazar' ın Web Sitesindesiniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.