Etkileyici Dua

Besmele.jpg

         

Ey! Bizleri Yoktan Var Eden (El-Hâlık); Rızkımızı Verip İhtiyacımızı Karşılayan; (Er-Rezzak); Olmuş ve Olacaklardan Haberdar (El-Hâbir) Olan Mutlak Güç, Hüküm ve Hikmet Sahibi; Azamet ve Kudret Sahibi (El-Cebbâr); Ezeli ve Ebedi Hayat Sahibi (El-Hayy) Olan Ulu Allah’ım!

Sana, Meleklerine, Kitaplarına, Peygamberlerine, Ahiret Gününe, Kadere, Hayır ve Şerrin Senden (Allah’ tan) Geldiğine İnandık ve İnanıyoruz. Şüphesiz ki Öldükten Sonra Diriliş Haktır;  Kabirlerdeki Ölülerin Tekrar Diriltileceğine İmân Ettik. Cennet ve Cehennem Haktır; Şefaat Haktır; Münker ve Nekîr Melekleri Haktır; Senden Başka İbâdete Lâyık Hiçbir İlâh Olmadığına ve 2 Cihan Âleminin Efendisi, Hayat Vesilesi, Medâr-ı İftiharı, Dünya ve Ahiret Saadetinin Sebebi, Cin ve İnsin Peygamberi Olan Hz.Muhammed (A.S.V)’ e Şehâdet Ettik.

Ya Rabbi! Bizler Seni Her Türlü Noksandan Tenzih Ederiz.

Ey! Ehad, Vahid ve Samed Olan Allah’ım!

Ey! Bir Olan ve Hiçbir Şeriki Bulunmayan Allah’ım!

Ey! Eşi ve Benzeri Olmayan, Hiçbir Şeye Benzemeyen ve Bütün Noksan Sıfatlardan Münezzeh Olan Allah’ım!

Ey! Her Şeyden Önce Var Olan ve Varlığının Başlangıcı Olmayan Evvel Allah’ım!

Ey! Her Şeyden Sonra Baki Kalan ve Varlığının Sonu Olmayan Âhir Allah’ım!

Ey! Her Şeyin Fevkinde Olan Zahir Allah’ım!

Ey! Her Şeyi Görüp Gözeten Rakib Allah’ım!

Ey! Nurların Nuru, Bütün Sırların Âlimi, Gecenin ve Gündüzü’ ün Müdebbiri Olan Ulu Allah’ım!

Ey! Hz. Âdem’ i Affeden; Hz. Nuh’ un Duasını Kabul Eden; Hz. İbrahim’e Yardımını Esirgemeyen; Azabın Şümûlünden Hz.Lût’ u Çıkaran; Hz.Yusuf’u Hz.Yakup’a Kavuşturan; Hz. Eyüp’ ün Hastalığına Şifa Veren; Hz. Musa’ nın İmdadına Koşan; Hz.Yunus’ u Tasadan Kurtaran; Hz. Davut’ un Tövbesini Kabul Edip Hatasını Bağışlayan; Hz.Süleyman’ a Dilediği Kadar Mal Mülk Veren; Hz. Zekeriya’ nın Yakarışlarını Karşılıksız Bırakmayan (Ona Hz. Yahya’ yı Lütfeden); Hz. Meryem’ i Onurlu, Saygın Kişiliği ve Sabırlı Oluşu Nedeniyle Öven; Hz. İsa’ yı Ruhu-l-Kudüs İle Destekleyip Onu Beşikte Konuşturan ve Hz Muhammed’ i Âlemlere Rahmet Olarak Gönderen Allah’ım!

Görünür Görünmez Kazalardan, Tahammül Edilemeyecek Belalardan, Güç Yetmez Takat Erişmez, Akla Hayale Gelmez Kötülüklerden, Musibetlerden Bizi, Eşimizi, Dostlarımızı ve Bütün Mümin Kardeşlerimizi Muhafaza Eyle! Her Daim Kur’an’a ve Sünnete Bağlı İtaatkâr Kullarından Eyle!

Ya Rabbi! Fayda Vermeyen İlimden, Huşu Duymayan Kalpten, Kabul Olunmayan Duadan, Doymayan Nefisten; Acizlikten, Tembellikten, Korkaklıktan, Fakirlikten; Düşkün İhtiyarlıktan, Sıkıntılı Yaşlılıktan, Kalp Katılığından; Zulm Etmekten ve Zulme Uğramaktan; Yanlışa, Gaflete ve Dalalete; İfrata ve Tefrite Düşmekten ve Düşürülmekten; Aldatmaktan ve Aldatılmaktan; Gururdan, Kibirden, Enaniyetten; Gösterişten, Riyadan, Husumetten ve Hıyanete Uğramaktan  Bizleri Muhafaza Eyle!

Ya Rabbi! Şeytanlaşmış İnsanların Tuzaklarından, Tezgâhlarından, Kumpaslarından; Alavere Dalaverelerinden; Zalimlerin Zulmünden; Şerlilerin (Nefsimin, Şeytanın, İnsanların, Cinlilerin, Ehli Dalalet ve Tuğyanın) Şerrinden; Fitnecilerin Fitnesinden; Fasıkların Fıskından; Vesvesecilerin (Şeytanların) Vesvesesinden; Hasetçilerin Hasedinden; Üfürükçülerin Üfürüğünden; Mülhitlerin Tecavüzünden; İnsanların Kahrından Bizleri Muhafaza Eyle!

Ya Rabbi! Kulaklarının, Gözlerinin, Dillerinin, Kalplerinin, Tenlerinin Kötülüklerinden Bizleri Muhafaza Eyle!

Bütün İşlerimizin Sonucunu Güzel Eyle, Dünyada Rezil Olmaktan ve Ahiret Azabından Bizleri Koru.

Her Daim Okuduğumuz Ayeti Celile ve Getirdiğimiz Salavatı Şerifeler Hürmetine, Sana Yakaran Gönüller Hürmetine; Sana Açılan Diller Hürmetine; Bildiğimiz ve Bilmediğimiz Esma-i Hüsnan Hürmetine; Kur’an’daki İsmi Âzamın ve Kitab-ı Âlemdeki Sırrı i Âzamın Hürmetine; Arşı Âzamın Hürmetine; Furkanı Hâkimin Hürmetine; Kelamı Kadimin Hürmetine; Âlemlere En Büyük Rahmet Olarak Gönderdiğin Habibi Ekrem’in Hürmetine; Mazlumlar, Çocuklar ve Beli Bükülmüş İhtiyarlarımızın Hürmetine (ve El-Mucîb İsmi Celilinle) Dualarımızı ve Makul (Bizim ve İnsanlık İçin Hayırlı Olan) İsteklerimizi Kabul Eyle! Ellerimizi, Âmin Diyen Dillerimizi Boş Çevirme!

Ey! Tövbeleri Kabul Edip Bağışlayan Allah’ım! Günah ve Hatamız Olarak Her Neyimiz Varsa Hepsini Et Tevvab İsmi Celilinle Bağışla ve Bizleri Hesaba Çekilenlerden Eyleme. Şüphesiz ki Senin Her Şeye Gücün ve Kudretin Yeter.

Allah’ım! Gafletten ve Kötü Arzularımızdan Senin İzzet-i Celaline ve Kudret-i Saltanatına Sığınıyoruz.

Allah’ım! Kalplerimizi İmân ve Kur’ân Nuruyla Nurlandır.

Allah’ım! Bizi Saadet, Selamet, Kur’ân ve İmân Ehlinden Eyle!

Allah’ım! Sen Affedicisin, Cömertsin, Kerimsin Affetmeyi Seversin Bizi de Affet” Âmin. Âmin. Âmin…

Allah ın Rahmeti ve Bereketi Her Daim Bütün Müminlerin Üzerlerinde Olsun.

Hâyırların Fethi, Şerlerin Def’i, Ümmet-i Muhammed’in Sıhhat ve Selâmeti İçin Allah Rızası İçin El- Fatiha!

31 Aralık 2019

One thought on “Etkileyici Dua

Toplumsal Sorunlara Neşter Vuran Şair ve Yazar' ın Web Sitesindesiniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.