Eski Türkiye’nin Alışkanlıkları

Çamura Saplananlar Yanlış Yola Sapanlar
Helal-Haram Demeden Gedik Külah Kapanlar
Zarar Veren Aldatan Rol Yol Zikzak Yapanlar
Yıllarca Tutmuşlardı Her Bir Köşe Başını
Seyretmekle Kalmışlar Mazlumun Göz Yaşını
 
Yıllarca Fitne Fesat Kin Tohumu Ektiler
Perdelenen Gözlerle Yanlış Resim Çektiler
Muhalif Eden Yoktu Laf Çakmada Tektiler
Şer Odaklar İstemez Zengin Kemeri Dolu
Rabbim Islah Eylesin! Kim Şaşırmışsa Yolu
 
Hiç Tutmazdı Devletin Hep Patlardı Freni
Rüyamızda Görmezdik Tank Top Hızlı Tereni
Artık Deniz Altından Çalar Olduk Sreni
Tertemiz Gönüllere Korku Dehşet Saldılar
Gelişmeye Yüz Tutmuş Bahtımızdan Çaldılar
 
Yıllarca Kıtlık Zulüm Halkı Bir Hayli Yordu
Öz Yurdunda Yaşamak Gerçekten Artık Zordu
Asıl Esas İşini Yapmaz Olmuştu Ordu
Kan Kusulan Bu Millet İnim İnim İnlerdi
Kerhen İstemeyerek Gönül Ferman Dinlerdi
 
Zulme Karşı Geldikçe Başına İş Açardı
Geçim Derdine Düşmüş Halk Çaresiz Naçardı
Bozulurdu Ağzının Gün Gün Tadı Kaçardı
Mazlum Olup Biteni Çok Uzaktan İzlerdi
Mecburen Saklanırdı Kendisini Gizlerdi
 
Haz Duyardı Bir Kaşık Suda İnsanı Boğan
Devletten Hiçbir Yardım Almazdı Yeni Doğan
Sebze Meyve Sarımsak El Yakıyordu Soğan
Su Bulunmazdı Mahsul Tarlada Kuruyordu
Ekonomi Durmadan En Dibe Vuruyordu
 
Zor Kullanılıp Şapka Geçirilirdi Başa
Allah’ a Peygambere Küfredilirdi Haşa!
Ters Düşmüştü Halkıyla Derebeyi Kont Paşa
Diktatör Arıyorsan Hatırla O Dönemi
Halen Anlaşılmamış Bu Günlerin Önemi
 
Karne Kullanılırdı Yaşamak Hayli Zordu
Çok Sabretti Bu Millet Olanı Hayra Yordu
Yıllarca Yanlarında Yer Alıyordu Ordu
Kan Kusulan Bu Millet İnim İnim İnlerdi
Zulmedenleri Kerhen Yarım Kulak Dinlerdi
 
Öküzlerin Altında Hep Buzağı Arardı
Islah Olmak Bir Yana Zulmetmeye Yarardı
O Zalimler Yüzünden Pek Çok Hayat Karardı
Gerçekler Anlaşılmaz Altı Yedi Satırla
Geçmişini İrdele Bir Kez Daha Hatırla
 
Zalim Acımasızdı Zulmü Mübah Sayardı
Hepten Zor Kullanırdı Zorbalığı Yayardı
Arkasını Topyekûn Şer Güçlere Dayardı
Zulüm O Kadar Çok ki Bitmiyor Saya Saya
Demek ki Tuz Kokmuştu Bozuktu Ferment Maya
 
Güçlü Kuvvetli Olan Güç Yetmezi Ezerdi
Her Şeyini Kaybeden Canından Tez Bezerdi
Yurdun Dört Bir Yanında Kötülük Kol Gezerdi
Ateşten Gömleğini Sen de Geçir Sırtına
Tahir Der Rüzgâr Eken Elbet Biçer Fırtına

01 Aralık 2016

Toplumsal Sorunlara Neşter Vuran Şair ve Yazar' ın Web Sitesindesiniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.