Kalkınmanın Direğidir! “Kooperatifçilik”

İş Yapmak İsteyenler Gelsin Görsün Kurumu
İktisatta Yön Yoldur Düştür Kooperatif
Karar Verenin Hemen Netleşir İş Durumu
Tutunacak Bir Daldır Güçtür Kooperatif
 
Her Bir Zorlu Engeli Kooperatif Aşar
Kooperatif Kuran Keyifli Mutlu Yaşar
Hiçbir Engel Tanıma Haydi Gel Sen de Başar
Her Meslekte Kanattır Baştır Kooperatif
 
Takan Varsa Başarır Tırnağına Dişini
Çekemez ki Güçlünün Bir Vurguncu Fişini
Gel Yarına Bırakma Yoluna Koy İşini
Emtia Mal Mülk Para Puldur Kooperatif
 
Denizi Okyanusu Besleyen İnce Dere
Risk Al Sakın Pes Etme Yüz Değil Yüz Bin Kere
Çabuk Karar Ver Durma Başvur İlgili Yere
Halk Ekmek Kapısıdır İştir Kooperatif
 
Doğru Bir İş Yapılmaz Kıskançlık Garaz Kinle
Araştır Sor Soruştur İşin Ehlini Dinle
Eline Bir Şey Geçmez İstersen Her Gün İnle
Hep Gerçeğe Dönüşen Düştür Kooperatif
 
Çok Uyumlu Zannetme Öyle Her Bakışanı
Kendine Yakın Etme Kavgalı Takışanı
Gel Her Daim Yapıver Münasip Yakışanı
Başa Konan Talihli Kuştur Kooperatif
 
Gözleme Dayanmalı Proje Bilgi Veri
Baş Üstünde Olmalı Her Bir Ortağın Yeri
Bir Araya Gelmeli İşin Erbabı Eri
Her Meslekte Bir Rota Yöndür Kooperatif
 
Bir Araya Gel İş Kur Arama Bunu Onu
Kooperatif Olsun Her Daim Ana Konu
Niyete Göre Olur Her Girişimin Sonu
En Sonunda Görünen Nurdur Kooperatif
 
Birliği Kurmak İçin Her Kim Ne Derse Desin
Uyum Birliği Sağla Güçlü Gür Çıksın Sesin
Tahir Der Az Öz Konuş Sözü Tez Kısa Kesin
Hep Özüyle Örtüşen Sözdür Kooperatif
 
18 Nisan 2012

One thought on “Kalkınmanın Direğidir! “Kooperatifçilik”

Toplumsal Sorunlara Neşter Vuran Şair ve Yazar' ın Web Sitesindesiniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.