Hakiki Dostum Kitaptır

Kitaptan Asla Vaz Geçmem

En İyi Dostum Kitaptır

Kitap Dururken Dost Seçmem

Hakiki Dostum Kitaptır

Düşündürmez Kara Kara

Ne Dert Bırakır Ne Yara

Hem Merhemdir Ahüzara

Hakiki Aşkım Kitaptır

Başkadır Değeri Yeri

Kitap Varsa Kalmam Geri

Haz Verir İçte ki Veri

Hakiki Dostum Kitaptır

Daim Okşar Bam Telimi

Hiç Büktürtmedi Belimi

Kuvvetli Kılar Elimi

Yol Arkadaşım Kitaptır

Hamurunda Karılırım

Kötümseme Darılırım

Hep Kitaba Sarılırım

Hakiki Dostum Kitaptır

Öz Güvenimi Artırır

Her Bir İşimi Tarttırır

Göğsümü Hep Kabarttırır

Hakiki Dostum Kitaptır

Okudukça Doyar Gözüm

Tahir’ im Der Budur Sözüm

Kitapla Dinçleşir Özüm

Hakiki Dostum Kitaptır

05 Mart 2015

Toplumsal Sorunlara Neşter Vuran Şair ve Yazar' ın Web Sitesindesiniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.