Her illetin Dermanı Var

Bu Güne Kadar Onlarca Bulaşıcı Hastalığın Yayılmasını Önleyen Tek Seçenek Aşı Olmuştur. Kızamık, Kızamıkçık, Difteri, Çiçek, Kabakulak Vs.Gibi Bulaşıcı Ve Çocuk Hastalık Türleri Aşı Sayesinde Ortadan Kaldırılmıştır. (Alerjik VS.Gibi Aşı Yaptırılması Yasaklananlar Hariç) Bu Gibi Hastalar Doktora Başvurduktan Sonra Tam Teşekküllü Bir Hastanede Aşı Yaptırmaları Hayati Önemi Haizdir.

 

Şifa Duası Ve Şifa İle İlgili Hadis-i Şerifler:

Hz. Âişe’den (R.A.) Şöyle Rivayet Edilmiştir:

“Hz. Peygamber (S.A.S.),

Hasta Olan Akrabalarının Üzerine Okuyarak Sağ Eliyle Onları Sıvazlar Ve Şöyle Derdi:
“Ey Allah’ım, Ey İnsanların Rabbi, Şu Hastalığı Gider, Şifa Ver, Şifa Veren Sensin. Senin

Vereceğin Şifadan Başka Şifa Yoktur. Hastalığı Ortadan Kaldıracak Bir Şifa Ver” (İbn Mâce, Tıb, 35, 36)

Üsâme B. Şerîk Anlatıyor:

 “Bedevîler, “Ey Allah’ın Resûlü! Tedavi Olmayalım Mı?” Dediler. Resûlullah (SAV), 

“Ey Allah’ın Kulları! Elbette Tedavi Olun. Muhakkak Ki Allah Bir Hastalık Hariç Her Hastalığın Şifasını

Veya Devasını Yaratmıştır.” Buyurdu. “Ey Allah’ın Resûlü! O Hastalık Nedir?” Dediklerinde İse, 

“İhtiyarlık.” Buyurdu.” (T2038 Tirmizî, Tıb, 2)

Ebu”D-Derdâ”Dan Rivayet Edildiğine Göre,

Resûlullah (S.A.V) Şöyle Buyurmuştur: 

“Allah, Hastalığı Da Şifayı Da Gönderdi Ve Her Hastalık İçin Bir Şifa Var Etti. Tedavi Olun,

Fakat Haramla Tedavi Olmayın.” (D3874 Ebû Dâvûd, Tıb, 11)

Câbir”Den Rivayet Edildiğine Göre,

Resûlullah (Sav) Şöyle Buyurmuştur: 

“Her Derdin Bir Devası Vardır. Derdin Devasında İsabet Edilebilirse Yüce  Allah’ın İzniyle Düzelir.”

(M5741 Müslim, Selâm, 69)

 

KUR’AN-I KERİMDE YER ALAN ŞİFA AYETLERİ:

Ankebût Sûresi/60.Ayet :Nice Canlı Var Ki Rızkını Sırtında Taşımıyor; Onları Da Sizi De Besleyip Barındıran Allah’tır. O Her Şeyi İşitir, Her Şeyi Bilir. 

Fâtır Sûresi/2.Ayet: Allah’ın İnsanlar İçin Açtığı Rahmeti Kısabilecek Yoktur, O’nun Kıstığını Da O’ndan Başkası Açamaz. O Mutlak İzzet Ve Derin Hikmet Sahibidir. 

Fussilet Sûresi/44.Ayet: Şayet Biz Onu Yabancı Dilde Okunan Bir Kitap Olarak İndirseydik Mutlaka Şöyle Diyeceklerdi: “Âyetlerinin Açık Seçik Anlaşılır Olması Gerekmez Miydi? Bir Arap’a Yabancı Dilden Bir Kitap, Öyle Mi!” De Ki: “O, İnananlar İçin Bir Rehber Ve Şifadır; İnanmayanlara Gelince Onların Kulaklarında Bir Sağırlık Vardır, Kur’an Onlara Kapalıdır. (Sanki) Onlara Çok Uzaktan Sesleniliyor.”

Hûd Sûresi/6.Ve 56.Ayet : Yeryüzünde Kımıldayan Hiçbir Canlı Yoktur Ki Rızkı Allah’ın Üzerine Olmasın. Allah Onların Halen Bulunduğu Yeri De Emanet Olarak Konulacağı Yeri De Bilir; Hepsi Apaçık Kitapta Vardır. 

Ben, Benim De Rabbim, Sizin De Rabbiniz Olan Allah’a Dayandım. Çünkü Her Canlının Kontrolü O’nun Elindedir. Şüphesiz Rabbimin Yolu Dosdoğru Yoldur. 

Nahl Sûresi/69.Ayet: Sonra Her Türlü Besleyici Ürünlerden Ye; Rabbinin Koyduğu Kanunlara Boyun Eğerek Çizdiği Yollardan Git!” Onların Karınlarından, Farklı Renk Ve Çeşitlerde Şerbet (Kıvamında Bir Sıvı) Çıkar Ki Onda İnsanlara Şifa Vardır. İşte Bunda Da Düşünen Bir Topluluk İçin Açık Delil Bulunmaktadır. 

Şuarâ Sûresi/80Ayet : Hastalandığım Zaman Bana Şifa Verendir. 

Tevbe Sûresi/51.Ayet: De Ki: “Allah Bize Ne Yazmışsa Başımıza Ancak O Gelir, O Bizim Mevlâmızdır.” Müminler Yalnız Allah’a Güvenip Dayansınlar. 

Yûnus Sûresi/57 Ve 107.Ayet: Ey İnsanlar! Rabbinizden Size Bir Öğüt, Kalplerdeki Hastalıklara Bir Şifa, İnananlara Bir Rehber Ve Rahmet Gelmiştir. 

Allah Sana Bir Zarar Verecek Olursa, Onu O’ndan Başka Giderecek Yoktur. O Senin Hakkında Bir İyilik Dilerse Onun Lutfunu Engelleyebilecek De Yoktur. Bunu Kullarından Dilediğine Nasip Eder. Bağışlayan Ve Esirgeyen O’dur. 

Zümer Sûresi/38.Ayet

Gerçek Şu Ki Onlara, “Gökleri Ve Yeri Kim Yarattı?” Diye Soracak Olsan, Tereddüt Etmeden “Allah” Derler. De Ki: “O Halde Söyler Misiniz, Allah’ı Bırakıp Da Taptığınız Şu Şeyler, Allah Bana Bir Zarar Vermek İstese, O’nun Vereceği Zararı Önleyebilirler Mi? Yahut O Bana Bir Rahmet Dilese, Onun Rahmetini Durdurabilirler Mi?” De Ki: “Allah Bana Yeter! Hakkıyla Tevekkül Edenler Yalnız O’na Güvenip Dayanırlar.” 

 
 

Gel Merhem Ol Şu Kanayan Yarama

Her Marazın İlacı Var Doktor Bey

Suçu Kabahati Ben de Arama

Her illetin Dermanı Var Doktor Bey

 

Sakın Deneme Ahdini Bozmayı

Zulmedenler Sever Kuyu Kazmayı

Bırak Tesirsiz Reçete Yazmayı

Her illetin Dermanı Var Doktor Bey

 

Hep Diri Geçen Günleri Özlerim

Küpe Olsun Kulağına Sözlerim

Gel Karartma İçi Gülsün Gözlerim

Her illetin Dermanı Var Doktor Bey

 

Kurumaya Terk Eyleme Bu Kanı

Fazla Sıkma Acıtma Yakma Canı

Hayatidir Çok Er Konulsun Tanı

Her illetin Dermanı Var Doktor Bey

 

Kulak Ardı Etme Tez Duy Naramı

Bir Görelim Kalbin Ak Mı Kara Mı?

Söyle Söyle Kim Saracak Yaramı

Her illetin Dermanı Var Doktor Bey

 

Teşhis İçin Basacaksan Bas Tuşa

Sokma Tatlı Canımı Soğuk Duşa

Ufkumu Söndürüp Döndürme Kuşa

Her illetin Dermanı Var Doktor Bey

 

Düşünmez misin Derine İnmeye

Onurlanmaya Kıymete Binmeye

Gayret Et ki Dert Başlasın Dinmeye

Her illetin Dermanı Var Doktor Bey

 

Yaram Derin Kanadıkça Kanıyor

Ah Bir Bilsen İçim Nasıl Yanıyor

Her Gören Tahir’ i Dertsiz Sanıyor

Her illetin Dermanı Var Doktor Bey

24 Mart 2015

Kul Hakkı!

Mevt Tarihim Yazılmadan

Hakkın Varsa Gel Benden Al

Sinlikte Sin Kazılmadan

Hakkın Varsa Gel Benden Al

Daha Fazla Geç Kalmadan

Sonsuz Uykuma Dalmadan

Melek Canımı Almadan

Hakkın Varsa Gel Benden Al

Doğal Bir Afet Olmadan

Rengim Sararıp Solmadan

Mukadderatım Dolmadan

Hakkın Varsa Gel Benden Al

Temiz Kalbimi Yıkmadan

Canımı Fazla Sıkmadan

Bedenimden Ruh Çıkmadan

Hakkın Varsa Gel Benden Al

Şeytan Aklımı Çelmeden

Azrail Postu Delmeden

Dünyanın Sonu Gelmeden

Hakkın Varsa Gel Benden Al

Bir Kasetim Sarılmadan

Arz İç İçe Karılmadan

Yüz Göz Olup Darılmadan

Hakkın Varsa Gel Benden Al

Ölçülmeden Boyum Enim

Son Bulmadan Ömrüm Benim

Toprağa Girmeden Tenim

Hakkın Varsa Gel Benden Al

Ulu Orta Yerilmeden

Ortam Fazla Gerilmeden

Ölüm Emrim Verilmeden

Hakkın Varsa Gel Benden Al

Ölü Beden Soğrulmadan

Yeni Baştan Doğrulmadan

Kök Toprakla Yoğrulmadan

Hakkın Varsa Tahir’den Al

21 Ağustos 2014

Videoya Çevrilen Şiirlerim

ttps://www.youtube.com/watch?v=eTS1p4FMFdA

ttps://www.youtube.com/watch?v=pav5TMX3c2M

https://www.youtube.com/watch?v=ijJC2uwM-l4

https://www.youtube.com/watch?v=ejZzD4gMN3c

https://www.youtube.com/watch?v=xy8Gmdb7xcc

https://www.youtube.com/watch?v=GKnuMaoqiRk

https://www.youtube.com/watch?v=niGPZLG8FQ8

https://www.youtube.com/watch?v=Eejm9TkP9Io

https://www.youtube.com/watch?v=D-CwpDfdBMY

https://www.youtube.com/watch?v=Oq0qscs-B04

https://www.youtube.com/watch?v=A1TvgpEmOLU

https://www.youtube.com/watch?v=d6ar5skcb94

https://www.youtube.com/watch?v=o_fPwlzfX60

https://www.youtube.com/watch?v=6F-4B3LnzeU

https://www.youtube.com/watch?v=_U_jEyUIs_I

https://www.youtube.com/watch?v=9kK8GgC2AIk

ttps://www.youtube.com/watch?v=eTS1p4FMFdA

https://www.youtube.com/watch?v=Atskq0gg_6g

https://www.youtube.com/watch?v=G0hnPHtqu8Y

https://www.youtube.com/watch?v=5ZzPTbd-Z8A

https://www.youtube.com/watch?v=upUS3grxyAk

https://www.youtube.com/watch?v=loaR9li0VxI

https://www.youtube.com/watch?v=FQDXsAhi8Pw

https://www.youtube.com/watch?v=NMhUwsKwJG0

https://www.youtube.com/watch?v=dbnYcJhZcqQ

https://www.youtube.com/watch?v=Xkz1CXkCPpg

https://www.youtube.com/watch?v=kOPP5VfvRZE

ttps://www.youtube.com/watch?v=pav5TMX3c2M

https://www.youtube.com/watch?v=d6ar5skcb94

https://www.youtube.com/watch?v=8CGyJLSAmxg

https://www.youtube.com/watch?v=EB8M0FNpWW0

https://www.youtube.com/watch?v=LrwmjmJPHRI

https://www.youtube.com/watch?v=R5ewHKTMPcs

https://www.youtube.com/watch?v=xHDjpyDIG-0

https://www.youtube.com/watch?v=lX5exrv1NCU

https://www.youtube.com/watch?v=_gmetTGFEBU

https://www.youtube.com/watch?v=FLkMWKnEpf4

https://www.youtube.com/watch?v=IxOBcGqU9f4

https://www.youtube.com/watch?v=AGnu4jmFVsw

https://www.youtube.com/watch?v=kRHHvHeyKU0

https://www.youtube.com/watch?v=LqcH8NQz4cc

https://www.youtube.com/watch?v=Xcs9IjaCjiw

https://www.youtube.com/watch?v=hd__zfImKxQ

Has Doktoru Kutluyorum

Bu Güne Kadar Onlarca Bulaşıcı Hastalığın Yayılmasını Önleyen Tek Seçenek Aşı Olmuştur. Kızamık, Kızamıkçık, Difteri, Çiçek, Kabakulak Vs.Gibi Bulaşıcı Ve Çocuk Hastalık Türleri Aşı Sayesinde Ortadan Kaldırılmıştır. (Alerjik VS.Gibi Aşı Yaptırılması Yasaklananlar Hariç) Bu Gibi Hastalar Doktora Başvurduktan Sonra Tam Teşekküllü Bir Hastanede Aşı Yaptırmaları Hayati Önemi Haizdir.

 

Şifa Duası Ve Şifa İle İlgili Hadis-i Şerifler:

Hz. Âişe’den (R.A.) Şöyle Rivayet Edilmiştir:

“Hz. Peygamber (S.A.S.),

Hasta Olan Akrabalarının Üzerine Okuyarak Sağ Eliyle Onları Sıvazlar Ve Şöyle Derdi:
“Ey Allah’ım, Ey İnsanların Rabbi, Şu Hastalığı Gider, Şifa Ver, Şifa Veren Sensin. Senin

Vereceğin Şifadan Başka Şifa Yoktur. Hastalığı Ortadan Kaldıracak Bir Şifa Ver” (İbn Mâce, Tıb, 35, 36)

Üsâme B. Şerîk Anlatıyor:

 “Bedevîler, “Ey Allah’ın Resûlü! Tedavi Olmayalım Mı?” Dediler. Resûlullah (SAV), 

“Ey Allah’ın Kulları! Elbette Tedavi Olun. Muhakkak Ki Allah Bir Hastalık Hariç Her Hastalığın Şifasını

Veya Devasını Yaratmıştır.” Buyurdu. “Ey Allah’ın Resûlü! O Hastalık Nedir?” Dediklerinde İse, 

“İhtiyarlık.” Buyurdu.” (T2038 Tirmizî, Tıb, 2)

Ebu”D-Derdâ”Dan Rivayet Edildiğine Göre,

Resûlullah (S.A.V) Şöyle Buyurmuştur: 

“Allah, Hastalığı Da Şifayı Da Gönderdi Ve Her Hastalık İçin Bir Şifa Var Etti. Tedavi Olun,

Fakat Haramla Tedavi Olmayın.” (D3874 Ebû Dâvûd, Tıb, 11)

Câbir”Den Rivayet Edildiğine Göre,

Resûlullah (Sav) Şöyle Buyurmuştur: 

“Her Derdin Bir Devası Vardır. Derdin Devasında İsabet Edilebilirse Yüce  Allah’ın İzniyle Düzelir.”

(M5741 Müslim, Selâm, 69)

 

KUR’AN-I KERİMDE YER ALAN ŞİFA AYETLERİ:

Ankebût Sûresi/60.Ayet :Nice Canlı Var Ki Rızkını Sırtında Taşımıyor; Onları Da Sizi De Besleyip Barındıran Allah’tır. O Her Şeyi İşitir, Her Şeyi Bilir. 

Fâtır Sûresi/2.Ayet: Allah’ın İnsanlar İçin Açtığı Rahmeti Kısabilecek Yoktur, O’nun Kıstığını Da O’ndan Başkası Açamaz. O Mutlak İzzet Ve Derin Hikmet Sahibidir. 

Fussilet Sûresi/44.Ayet: Şayet Biz Onu Yabancı Dilde Okunan Bir Kitap Olarak İndirseydik Mutlaka Şöyle Diyeceklerdi: “Âyetlerinin Açık Seçik Anlaşılır Olması Gerekmez Miydi? Bir Arap’a Yabancı Dilden Bir Kitap, Öyle Mi!” De Ki: “O, İnananlar İçin Bir Rehber Ve Şifadır; İnanmayanlara Gelince Onların Kulaklarında Bir Sağırlık Vardır, Kur’an Onlara Kapalıdır. (Sanki) Onlara Çok Uzaktan Sesleniliyor.”

Hûd Sûresi/6.Ve 56.Ayet : Yeryüzünde Kımıldayan Hiçbir Canlı Yoktur Ki Rızkı Allah’ın Üzerine Olmasın. Allah Onların Halen Bulunduğu Yeri De Emanet Olarak Konulacağı Yeri De Bilir; Hepsi Apaçık Kitapta Vardır. 

Ben, Benim De Rabbim, Sizin De Rabbiniz Olan Allah’a Dayandım. Çünkü Her Canlının Kontrolü O’nun Elindedir. Şüphesiz Rabbimin Yolu Dosdoğru Yoldur. 

Nahl Sûresi/69.Ayet: Sonra Her Türlü Besleyici Ürünlerden Ye; Rabbinin Koyduğu Kanunlara Boyun Eğerek Çizdiği Yollardan Git!” Onların Karınlarından, Farklı Renk Ve Çeşitlerde Şerbet (Kıvamında Bir Sıvı) Çıkar Ki Onda İnsanlara Şifa Vardır. İşte Bunda Da Düşünen Bir Topluluk İçin Açık Delil Bulunmaktadır. 

Şuarâ Sûresi/80Ayet : Hastalandığım Zaman Bana Şifa Verendir. 

Tevbe Sûresi/51.Ayet: De Ki: “Allah Bize Ne Yazmışsa Başımıza Ancak O Gelir, O Bizim Mevlâmızdır.” Müminler Yalnız Allah’a Güvenip Dayansınlar. 

Yûnus Sûresi/57 Ve 107.Ayet: Ey İnsanlar! Rabbinizden Size Bir Öğüt, Kalplerdeki Hastalıklara Bir Şifa, İnananlara Bir Rehber Ve Rahmet Gelmiştir. 

Allah Sana Bir Zarar Verecek Olursa, Onu O’ndan Başka Giderecek Yoktur. O Senin Hakkında Bir İyilik Dilerse Onun Lutfunu Engelleyebilecek De Yoktur. Bunu Kullarından Dilediğine Nasip Eder. Bağışlayan Ve Esirgeyen O’dur. 

Zümer Sûresi/38.Ayet

Gerçek Şu Ki Onlara, “Gökleri Ve Yeri Kim Yarattı?” Diye Soracak Olsan, Tereddüt Etmeden “Allah” Derler. De Ki: “O Halde Söyler Misiniz, Allah’ı Bırakıp Da Taptığınız Şu Şeyler, Allah Bana Bir Zarar Vermek İstese, O’nun Vereceği Zararı Önleyebilirler Mi? Yahut O Bana Bir Rahmet Dilese, Onun Rahmetini Durdurabilirler Mi?” De Ki: “Allah Bana Yeter! Hakkıyla Tevekkül Edenler Yalnız O’na Güvenip Dayanırlar.” 

 

 

Hastanın Umudu Olan

Has Doktoru Kutluyorum

Sorunu Kökünden Yolan

Hekimleri Kutluyorum

 

Umut Işığını Yakan

Her Bir Hastasına Bakan

Canını Dişine Takan

Hekimleri Kutluyorum

 

Riski Sıfıra İndiren

Bin Bir Ağrıyı Dindiren

İşi İçine Sindiren

Hekimleri Kutluyorum

 

Tıp İlminde Çığır Açan

Her Hastaya Umut Saçan

İsmi Namı Tıpta Geçen

Hekimleri Kutluyorum

 

İğne İle Kuyu Kazan

İsmini Tarihe Yazan

Dillerde Dolaşan Gezen

Tabipleri Kutluyorum

 

Mesleğine Alışanın

İlerleyip Gelişenin

Tıp Dalında Çalışanın

Bayramını Kutluyorum

 

Tıbbın Temelini Atan

Sağlıksız Cana Can Katan

Eli Yatkın İşe Yatan

Hekimleri Kutluyorum

 

Hastaya Keyif Çattıran

Hem Huzur Sevinç Tattıran

Tahir Der Stres Attıran

Hekimleri Kutluyorum

14 Mart 2020

Örnek İnsan

                     Öncellikle Yaratılış Gayesini Bilen (Kur’an-ı Kerim Zâriyât Sûresi/56-Kulluk Görevi: Ben Cinleri Ve İnsanları, Ancak Bana Kulluk Etsinler Diye Yarattım)  Ve Hakikate Odaklı; Umudunu Hiçbir Zaman Yitirmeyen, Yapacağı İşi Bilen, Dikkatli Ve Her An Tetikte, Müteyakkız Durumda Olan İnsan, Örnek İnsandır.

                      Kendisine, Ailesine, Topluma, Ülkesine Ve Tabiata (Ve Diğer Tüm Varlıklara) Karşı Görevlerinin Ne Olduğunun Bilincinde Olan İnsan, Örnek İnsandır.

                     Güçlü Bir İradeye Sahip, Duyularında ve Düşüncelerinde Kendini Bir Başkasının Yerine Koyabilen (Empati Kurabilen); Yani Kendisini Karşısındakinin Yerine Koyarak Karşısındakinin Duygularını, İsteklerini Ve Düşüncelerini Vs. Gibi Tutum Ve Davranışları Kendisinde Denediğinde Ne Tür Sorunlarla Karşılaştığının Kabul Veya Reddi Halinde Karşıdakinin Başına Gelen Sorunları da Kabul Veya Reddini Talep Eden İnsan, Örnek İnsandır.

                        Başkalarının Yarar ve Zararını Hedef Tutan ve İleri ki Yıllarda Vicdan Azabı Çekmesine Sebebiyet Veren Tutum ve Davranışlardan Şiddetle Kaçınan İnsan, Örnek İnsandır.

                        Sahip Olduğu Varlığını ve Gücünü İnsanlığın Yararına Kullanan Bilgili Ve Şuurlu Olan İnsan, Örnek İnsandır.

                        Yardımlaşma ve Dayanışma Kültürünü Kendisine Düstur Edinen İnsan, Örnek İnsandır.

                        İfrat ve Tefritten Her Daim Kaçınan İnsan, Örnek İnsandır.

                        Sağlığı Yerinde, Geleceğe Umutla Bakan, Şen ve Neşeli Olan İnsan, Örnek İnsandır.

                        Kendisiyle Barışık ve Herkesle Güzel Geçinen, Uyum Sağlayan İnsan, Örnek İnsandır.

                        Güçlü Bir İradeye Sahip, Hareketli Yaşayan, Bugünün İşini Yarına Bırakmayan, İşini Savsaklamayan ve Kendisine Her Daim Zaman Ayıran İnsan, Örnek İnsandır.

                        Duyguları Bağımlı, Başkalarının Kontrolü Altında Yaşamaya Mahkûm Olmayan ve En Olumsuz Hadiselerden Dahi Fazla Etkilenmeyen, Her Şeye Göğüs Geren ve Her Zahmete Katlanabilen İnsan, Örnek İnsandır.

                        Kendisine Güvenen, Çok Kısa Olan Hayatın Gerekli ve Anlamlı Olduğuna Kendisini İnandıran İnsan, Örnek İnsandır.

                        Gerekli Hallerde Herhangi Bir Kimseye Minnet Duyan ve Yine Her Fırsatta Yüce Allah’a Minnet Duygusunu Sunan  (Her Durumda Şükreden) İnsan, Örnek İnsandır.

                      Her Hangi Bir Durumda Elinden Geleni Yapıp, Sonrasını Yüce Allah’a Bırakan (Tevekkül Eden) İnsan, Örnek İnsandır.

                        İyilik Yapan Ancak Yaptığı İyiliği Başa Kakmayan; Kendisine Yapılan Kötülükleri Unutan İnsan, Örnek İnsandır.

                        Yüce Yaratıcıyı Aklından Çıkarmayan, Ölümü Hatırlayan İnsan, Örnek İnsandır.

                        Dostluklar Kuran, Dürüst Davranan Bunu Söz ve Davranışlarıyla Gösteren İnsan, Örnek İnsandır.

                        Kendisini ve Her Yaratılanı Yaratandan Ötürü Seven; Mütevazı Olan, Başkalarına Güler Yüzlü Davranan ve Tebessümü Yüzünde Eksik Etmeyen İnsan, Örnek İnsandır.

                        Ailesini Seven, Aşağılık Komplesi Olmayan İnsan, Örnek İnsandır.

                        Sevgiye Odaklanan ve Her Şeye Sevgiyle Yaklaşan İnsan, Örnek İnsandır.

                        Şahsiyet ve Mesuliyet Duygusunu Geliştiren İnsan, Örnek İnsandır.

                        İç Teninde Yer Alan Parazitleri Temizleyen ve Kötülüklerin Yaşamasına Asla İzin Vermeyen İnsan, Örnek İnsandır.

                        Kötü Arkadaşlıklar Edinmeyen, Olumsuz Düşünce, Tutum ve Davranışlardan Uzak Duran İnsan, Örnek İnsandır.

                        Planlı Yaşayan, Kendisini Kontrol Eden, Hedefine Varmak İçin Dikenli Yollar Olsa da Aldırmayan ve Kararlı Olan İnsan, Örnek İnsandır.

                        Her Zaman, Her Koşul ve Durumda İyimser Olan, Vuku Bulan Olayların İyi Yönünden Bakan İnsan, Örnek İnsandır.

                        Kapasitesinin Tamamını Kullanmaya Gayret Eden İnsan, Örnek İnsandır.

                        Hayata Tutunma Mücadelesini Asla Kaybetmeyen İnsan, Örnek İnsandır.

                        Hayatı Kolaylaştırmak ve Anlamlı Hale Getirmek İçin Çaba Sarf Eden İnsan, Örnek İnsandır.

                        Mazeretler Arkasına Sığınmayan İnsan, Örnek İnsandır.

                        Dinamik Bir Yaşantısı Olan İnsan, Örnek İnsandır.

                        İradesine Hâkim Olan ve Menfaatleri Uğruna Değerlerini Yitirmeyen İnsan, Örnek İnsandır.

                        Başarı İçin Var Gücüyle Caba Sarf Eden ve Kendini Zorlayan İnsan, Örnek İnsandır.

                        Ön Yargılara Boyun Eğmeyen İnsan, Örnek İnsandır.

                        Manipülasyon (Bilgilerin Yerini Değiştirme) Hastalığına Kendisini Kaptırmayan İnsan Mutlu Olur. Manipülasyon, Menfaatleri Uğruna Siyahı Beyaz Şeklinde Sunan ve Menfaatlerinin Devamı İçi Başvurulan Bir Vasıtadır. Aldatmaca Bir Davranıştır. Yalan Esasına Dayanmaktadır.

                        İhtiyaç Duyduğu Ruhi Zevklerden Mahrum Edilmeyen İnsan, Örnek İnsandır.

                        Gelişmeye Engel İfadelerin Etkisinde Kalmayan İnsan, Örnek İnsandır.

                       “İnsan Yedisinde Neyse Yetmişinde Odur” “Eski Köye Yeni Adet Getirmek” Veya  “Ben Büyüklerimden Böyle Gördüm” Gibi İfadeler Gelişimi ve Değişimi Engelleyen Unsurlar Olup Kesinlikle Doğru Değildir. Böylesi Sözlere İtibar Edilmemesi Gerekmektedir. Hiç Kimse Yemeği Düşünmekle Açlığını Gideremez. Aklının Kullanılması Daha Uygundur. Türkiye’ in Gelişmesini İstemeyen  Dahili ve Harici Hainler Tarafından “Atasözü” Diye Kültürmüzün İçine Yerlştirilmiştir.

                        Temel Değerlerini, Güçlü Yanlarını Ve Gelişme Alanlarını Masaya Yatıran ve Bunları İnsanlık Yararına Sunmaya Çalışan İnsan, Örnek İnsandır.

                        Başkalarının Ya da Toplumun Hak ve Çıkarlarını da Gözeten ve Yalnızca Kendi Çıkarını Düşünmeyip Başkalarını da Her Daim Göz Önüne Alan, Bencillik Duygusundan Tamamen Uzak Duran İnsan, Örnek İnsandır.

02 Şubat 2016

Bozkurtların Başbuğu

Anlatmaya Söz Kifayet Etmiyor

Kim Özlemedi ki Sizi Başbuğum

Özlem Bastırmaya Gücüm Yetmiyor

Kim Özlemedi ki Sizi Başkanım

 

Ne Geçmişten İz Kaldı Ne Anımız

İçten İçe Emiliyor Kanımız

Eksik Kaldı İnan Dört Bir Yanımız

Kim Özlemedi ki Sizi Başkanım

 

Ciğerimiz İçin İçin Yanıyor

Depreştikçe İç Yaramız Kanıyor

Hem Milyonlar Gün Gün Sizi Anıyor

Kim Özlemedi ki Sizi Başkanım

 

Karanlığın Işığıydın Nuruydun

Tertemizdin Pırıl Pırıl Duruydun

Gönüllerin Dinmeyen Süruruydun

Kim Özlemedi ki Sizi Başkanım

 

Derin Derin Derinlerden Çağlardın

Hem Dilde Fikirde Birlik Sağlardın

Son Sözü Söylerdin Lafı Bağlardın

Kim Özlemedi ki Sizi Başkanım

 

Dua İçin Açarız Her Bir Eli

Fark Etmiyor Zülfikar Ali Veli

Gün Geçtikçe Artıyor Sevgi Seli

Kim Özlemedi ki Sizi Başkanım

04 Nisan 2019