Hemşire Ve Hemşirelik

Bu Güne Kadar Onlarca Bulaşıcı Hastalığın Yayılmasını Önleyen Tek Seçenek Aşı Olmuştur. Kızamık, Kızamıkçık, Difteri, Çiçek, Kabakulak Vs.Gibi Bulaşıcı Ve Çocuk Hastalık Türleri Aşı Sayesinde Ortadan Kaldırılmıştır. (Alerjik VS.Gibi Aşı Yaptırılması Yasaklananlar Hariç) Bu Gibi Hastalar Doktora Başvurduktan Sonra Tam Teşekküllü Bir Hastanede Aşı Yaptırmaları Hayati Önemi Haizdir.

 

Şifa Duası Ve Şifa İle İlgili Hadis-i Şerifler:

Hz. Âişe’den (R.A.) Şöyle Rivayet Edilmiştir:

“Hz. Peygamber (S.A.S.),

Hasta Olan Akrabalarının Üzerine Okuyarak Sağ Eliyle Onları Sıvazlar Ve Şöyle Derdi:
“Ey Allah’ım, Ey İnsanların Rabbi, Şu Hastalığı Gider, Şifa Ver, Şifa Veren Sensin. Senin

Vereceğin Şifadan Başka Şifa Yoktur. Hastalığı Ortadan Kaldıracak Bir Şifa Ver” (İbn Mâce, Tıb, 35, 36)

Üsâme B. Şerîk Anlatıyor:

 “Bedevîler, “Ey Allah’ın Resûlü! Tedavi Olmayalım Mı?” Dediler. Resûlullah (SAV), 

“Ey Allah’ın Kulları! Elbette Tedavi Olun. Muhakkak Ki Allah Bir Hastalık Hariç Her Hastalığın Şifasını

Veya Devasını Yaratmıştır.” Buyurdu. “Ey Allah’ın Resûlü! O Hastalık Nedir?” Dediklerinde İse, 

“İhtiyarlık.” Buyurdu.” (T2038 Tirmizî, Tıb, 2)

Ebu”D-Derdâ”Dan Rivayet Edildiğine Göre,

Resûlullah (S.A.V) Şöyle Buyurmuştur: 

“Allah, Hastalığı Da Şifayı Da Gönderdi Ve Her Hastalık İçin Bir Şifa Var Etti. Tedavi Olun,

Fakat Haramla Tedavi Olmayın.” (D3874 Ebû Dâvûd, Tıb, 11)

Câbir”Den Rivayet Edildiğine Göre,

Resûlullah (Sav) Şöyle Buyurmuştur: 

“Her Derdin Bir Devası Vardır. Derdin Devasında İsabet Edilebilirse Yüce  Allah’ın İzniyle Düzelir.”

(M5741 Müslim, Selâm, 69)

KUR’AN-I KERİMDE YER ALAN ŞİFA AYETLERİ:

Ankebût Sûresi/60.Ayet :Nice Canlı Var Ki Rızkını Sırtında Taşımıyor; Onları Da Sizi De Besleyip Barındıran Allah’tır. O Her Şeyi İşitir, Her Şeyi Bilir. 

Fâtır Sûresi/2.Ayet: Allah’ın İnsanlar İçin Açtığı Rahmeti Kısabilecek Yoktur, O’nun Kıstığını Da O’ndan Başkası Açamaz. O Mutlak İzzet Ve Derin Hikmet Sahibidir. 

Fussilet Sûresi/44.Ayet: Şayet Biz Onu Yabancı Dilde Okunan Bir Kitap Olarak İndirseydik Mutlaka Şöyle Diyeceklerdi: “Âyetlerinin Açık Seçik Anlaşılır Olması Gerekmez Miydi? Bir Arap’a Yabancı Dilden Bir Kitap, Öyle Mi!” De Ki: “O, İnananlar İçin Bir Rehber Ve Şifadır; İnanmayanlara Gelince Onların Kulaklarında Bir Sağırlık Vardır, Kur’an Onlara Kapalıdır. (Sanki) Onlara Çok Uzaktan Sesleniliyor.”

Hûd Sûresi/6.Ve 56.Ayet : Yeryüzünde Kımıldayan Hiçbir Canlı Yoktur Ki Rızkı Allah’ın Üzerine Olmasın. Allah Onların Halen Bulunduğu Yeri De Emanet Olarak Konulacağı Yeri De Bilir; Hepsi Apaçık Kitapta Vardır. 

Ben, Benim De Rabbim, Sizin De Rabbiniz Olan Allah’a Dayandım. Çünkü Her Canlının Kontrolü O’nun Elindedir. Şüphesiz Rabbimin Yolu Dosdoğru Yoldur. 

Nahl Sûresi/69.Ayet: Sonra Her Türlü Besleyici Ürünlerden Ye; Rabbinin Koyduğu Kanunlara Boyun Eğerek Çizdiği Yollardan Git!” Onların Karınlarından, Farklı Renk Ve Çeşitlerde Şerbet (Kıvamında Bir Sıvı) Çıkar Ki Onda İnsanlara Şifa Vardır. İşte Bunda Da Düşünen Bir Topluluk İçin Açık Delil Bulunmaktadır. 

Şuarâ Sûresi/80Ayet : Hastalandığım Zaman Bana Şifa Verendir. 

Tevbe Sûresi/51.Ayet: De Ki: “Allah Bize Ne Yazmışsa Başımıza Ancak O Gelir, O Bizim Mevlâmızdır.” Müminler Yalnız Allah’a Güvenip Dayansınlar. 

Yûnus Sûresi/57 Ve 107.Ayet: Ey İnsanlar! Rabbinizden Size Bir Öğüt, Kalplerdeki Hastalıklara Bir Şifa, İnananlara Bir Rehber Ve Rahmet Gelmiştir. 

Allah Sana Bir Zarar Verecek Olursa, Onu O’ndan Başka Giderecek Yoktur. O Senin Hakkında Bir İyilik Dilerse Onun Lutfunu Engelleyebilecek De Yoktur. Bunu Kullarından Dilediğine Nasip Eder. Bağışlayan Ve Esirgeyen O’dur. 

Zümer Sûresi/38.Ayet

Gerçek Şu Ki Onlara, “Gökleri Ve Yeri Kim Yarattı?” Diye Soracak Olsan, Tereddüt Etmeden “Allah” Derler. De Ki: “O Halde Söyler Misiniz, Allah’ı Bırakıp Da Taptığınız Şu Şeyler, Allah Bana Bir Zarar Vermek İstese, O’nun Vereceği Zararı Önleyebilirler Mi? Yahut O Bana Bir Rahmet Dilese, Onun Rahmetini Durdurabilirler Mi?” De Ki: “Allah Bana Yeter! Hakkıyla Tevekkül Edenler Yalnız O’na Güvenip Dayanırlar.” 

 
 

Emek Verip Sağlığa Katkı Sunar

İş Ehlidir Söz Ehlidir Hemşire

O da İnsan Sıkboğaz Etme Bunar

Yorgun Düşer Çalışamaz Hemşire

                                                                                                                                                                                             Hizmet Akışlı Bir Düzen Kurdurur

Bin Bir Çeşit Hastalığı Durdurur

Her Daim Bir Taşla Çift Kuş Vurdurur

Görüp Gözetilmelidir Hemşire

                                                                                                                                                                                            Yükü Ağır İş Boyunu Aşıyor

Hayati Bir Sorumluluk Taşıyor

Yaşıyor da Bir Sor Nasıl Yaşıyor

Asla Başsız Kalmamalı Hemşire

                                                                                                                                                                                                    Ekibin En Mühim Asli Üyesi

İyi Bir Hizmet Sunmaktır Gayesi

Var mı Esenlikten Daha İyisi

Eş’tir Dost’tur Öz Kardeştir Hemşire

                                                                                                                                                                                                 Hep Tedavi Edici Ortam Sağlar

Küstürmez Hastayı Hayata Bağlar

Gâh Sevinçten Gâh Üzüntüden Ağlar

Hem Verimli Hizmet Sunar Hemşire

                                                                                                                                                                                            Ayrıntıya Çokça Derine İner

İş Görmesi Elbet İçine Siner

Hem Sağlığa Daima Katkı Sunar

Her Fırsatta Güven Verir Hemşire

                                                                                                                                                                                    Korunmada Tedavide Rol Alır

Koşturdukça Nefes Nefese Kalır

İş Ehlidir İşini İyi Bilir

Hep Etkili Hizmet Sunar Hemşire

                                                                                                                                                                                             Sabırlıdır İğneyle Kuyu Kazar

Teşhis İçin Tabibe Rapor Yazar

Koşuştukça Azar İşitir Azar

Tahkir Edilmemelidir Hemşire

                                                                                                                                                                                              Risk Alır Canını Dişine Takar

Hafif Ağır Her Bir Hastaya Bakar

Kanı Akar Ama İçine Akar

Hasta Odaklı İş Yapar Hemşire

                                                                                                                                                                                          Durmadan İyilik Yapmaya Koşar

Hep İyilikbilirliğiyle Coşar

İşi Yoğun İşi Başından Aşar

Arada Bir Dinlenmeli Hemşire

                                                                                                                                                                                             Ciddi Ciddi İşin Üstünde Duran

Güven Verip Derhal İrtibat Kuran

Her Soruna Anında Neşter Vuran

Takdirname Almalıdır Hemşire

                                                                                                                                                                                            İsmi Ayten Veyahut Gülten Nurten

Doğru Tartar Gerçekçi Gözle Tartan

Sevilip Sayılan Kıymeti Artan

Bulunmaz Bir Personeldir Hemşire

                                                                                                                                                                                          Gerçekleri Görüyor Görür Gözüm

Tahir’ im Der Hep Birdir Özüm Sözüm

Her Birini Baş Tacı Yapar Özüm

Gözden Uzak Olmamalı Hemşire

03 Ekim 2019

 

11 thoughts on “Hemşire Ve Hemşirelik

Toplumsal Sorunlara Neşter Vuran Şair ve Yazar' ın Web Sitesindesiniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.