Sözde Siyasetçiler

Not: İşini Düzgün Yapan Siyasetçileri, Belediye Reislerini Tenzih Ederim. Aksine Tarafıma Bildirmeleri Durumunda Desteğimi Asla Esirgemem. Diline, Irkına, Rengine, Cinsiyetine, Siyasi Düşüncesine, Felsefi İnancına, Din Ve Mezhebine (VS.Gibi Durumlarına) Bakılmaksızın Üzerinde Yaşamını Sürdürdüğü Bu    Güzel Vatana Halel Getirmeyip Bu Necip Milletin Hizmetinde Olanları Can-ı Gönülden Tebrik Ediyorum. Muvaffakiyetler Diliyorum.

 

Kirliler Bela Olmuş Bu Milletin Başına

İnsan Gibi İnsana Laf Söz Çakan Kirlidir

Ezip Geçip Bakmazlar Kurusuna Yaşına

Meziyete Kulp Takan Siyasiler Kirlidir

 

Kutsalı Yok Sayıyor Din Deyince Sapıyor

İsraf İçeren İşi Her Hizmeti Yapıyor

Halen Bir Çok Vatandaş Kirlilere Tapıyor

Özgürlükleri Sözde Benimseyen Kirlidir

 

Baş Üstünde Tutarlar Yakıp Yıkan Azanı

Her Bir Hayırlı İşte Kaldırırlar Kazanı

Hiçbir Zaman Sevmezler Gerçekleri Yazanı

Fitneyi Tetikleyen Benimseyen Kirlidir

 

Sağa Sola Çatarlar Hem Desteksiz Atarlar

Milletin Vekilini Kiralarlar Satarlar

Buz Gibi Soğuk Suyu Pişmiş Aşa Katarlar

Kurulu Her Düzeni Yıkan Bozan Kirlidir

 

Meyil Verip Şeytani Merkezlere Akarlar

Dini Bütün İnsana Kem Gözlerle Bakarlar

Her Daim Tahir’e de Çengel Çelme Takarlar

Hem Ötekileştiren Ayrım Yapan Kirlidir

05 Eylül 2013

Not: İşini Düzgün Yapan Siyasetçileri Tenzih Ederim. 

Ancak Hangi Partide Olursa Olsun Bu Milletin Milli, Manevi Ve Kültürel Değerlerini Hiçe Sayan, Bu Ülkenin Aleyhinde Faaliyet Gösteren Başta Siyasiler Olmak Üzere Her Kim Varsa Bunlarla Mücadele Etmek İnsan Gibi İnsan Olan Herkesin Görevidir.

İstanbul’un Fethi-1453

668 Yılında Kuşatıldı

Almak İçin Girmişti O İstanbul Şehrine

Ebu Eyüb Ensari En Ön Safta Yer Aldı

Almak İçin Girmişti O İstanbul Şehrine

Yıl 1204’ tü Şehre Bir Ordu Daldı

O Ordu İstanbul’ u Çabucak Teslim Aldı

Latin Himayesinde Tam 50 Sene Kaldı

Çokça Hayran Kalmıştı O İstanbul Şehrine

 

Ortamı Hep Gererdi Sağa Sola Söverdi

Kaba Sözler Söylerdi Her An Söver Sayardı

Zalim Bizans Kralı Hainleri Severdi

Hem Çok Zarar Vermişti O İstanbul Şehrine

Yapılan Girişimler Fayda Etmedi Lakin

Güzel Şehir İstanbul Alınacak Velâkin

Fatih Çok Kararlıydı Sakindi Hem Çok Sakin

Fatih’im Sevdalıydı O İstanbul Şehrine

 

Ordu Tüm Dizginleri Hazırdı Gevşetmeye

Anda İçmişti İnsanı İnsanca Yaşatmaya

İmkânsızı Başarıp Geçildi Kuşatmaya

Fatih’im Giriyordu O İstanbul Şehrine

 

Hain Çandarlı Halil Bizanslıya Katıldı

Bizans’ın Askerleri Birer Birer Satıldı

Düşmana Destek Olan Zindanlara Atıldı

Fermanla Duyuruldu O İstanbul Şehrine

28 Mayısta Son Bir Hücum Yapıldı

29 Mayısta Heyecana Kapıldı

İlk Namazlar Kılınıp Tek Allah’a Tapıldı

Ayasofya Yakışır O İstanbul Şehrine

04 Mayıs 2012

Yeni Bir Çağ Açan Başbuğ

Tüm Yolları Kapatıp Haliç’e Zincir Gerdi

Gelecek Yardımları Engellemekti Derdi

İmparator Konstantin Fatih’ e Nota Verdi

Üç Hilalli Bayrağa Kan Vermişti Her Bir Can

Yılmadı Engellerden Fatih Sultan Mehmet Han

 

En İnce Ayrıntıyı Öğrendi Karış Karış

Balkan Ülkeleriyle Hemen Yapıldı Barış

Olan Biteni Sezip Zamanla Yaptı Yarış

Üç Hilalli Bayrağa Kan Vermişti Her Bir Can

İstikrarı Sağladı Fatih Sultan Mehmet Han

 

Fatih Büyük Topları Edirne’ de Döktürdü

Her Bir Surun Burcunu Birer Birer Söktürdü

İstanbul’u Kuşatıp Bizans’a Diz Çöktürdü

Üç Hilalli Bayrağa Kan Vermişti Her Bir Can

Çağ Açan Çağ Kapatan Fatih Sultan Mehmet Han

 

Üçe Ayrılan Ordu Hemen Aklına Yattı

Olan Her İhtimali Fatih Hesaba Kattı

Donanma Sarayburnu’n Önüne Demir Attı

Üç Hilalli Bayrağa Kan Vermişti Her Bir Can

Hücum Emrini Verdi Fatih Sultan Mehmet Han

 

Her Türlü Tertibatı Etüt Edip Aldırdı

Pek Çok Karşı Grubu Lağvederek Kaldırdı

Başbuğ Fatih Üç Koldan Rum Gücüne Saldırdı

Üç Hilalli Bayrağa Kan Vermişti Her Bir Can

Askere Sabret Derdi Fatih Sultan Mehmet Han

 

Osmanlı Yükseklerden Taş Gülleler Atmıştı

Bizans Donanmasından Pek Çok Gemi Batmıştı

Şehrin Alınmasının Vakti Gelip Çatmıştı

Üç Hilalli Bayrağa Kan Vermişti Her Bir Can

Askere Dayan Derdi Fatih Sultan Mehmet Han

 

Yapılan Her Hazırlık Kıymete Bindirildi

Savaşan Bizans’lılar Korkutup Sindirildi

Bir Kaç Gemi Karadan Haliç’e İndirildi

Üç Hilalli Bayrağa Kan Vermişti Her Bir Can

Askeri Coştururdu Fatih Sultan Mehmet Han

 

Korunaklı Surlarda Toplar Gedik Açmıştı

Karanlığı Yırtan Nur Kıvılcımlar Saçmıştı

Direnemeyen Düşman Arkalara Kaçmıştı

Üç Hilalli Bayrağa Kan Vermişti Her Bir Can

Son Bir Toplantı Yaptı Fatih Sultan Mehmet Han

 

Olup Biten Her Şeyi Teraziye Vurdurdu

Hem Hahambaşlığı Patrikhane Kurdurdu

Hakkı Tecelli Edip Akan Sular Durdurdu

Şehirde Desteğini Esirgemezdi Taban

Namını Dünya Duydu Fatih Sultan Mehmet Han

 

Bizans Birliklerinin Etrafını Sardılar

Tam (53) Elli Üç Gün Sonra Her Cepheyi Yardılar

Ayasofya’ya Gidip İlk Secdeye Vardılar

Tahir’ im Yanınızda Olmak İsterdi O An

Bir Tören Düzenledin Fatih Sultan Mehmet Han

26 Mayıs 2015

Temelindir Kimliğindir Türk Dili

Tarihini Göktürk Uygur’ da Ara

Kaynağından Derle Türkçeyi Tara

Dil İnsandır Dil Almamalı Yara

Temelindir Kimliğindir Türk Dili

 

İzlenecek Yol Yordamı Sağlayan

Dünü Bu Güne Yarına Bağlayan

Kalpleri Coşturan Her Dem Çağlayan

İletişim Kaynağındır Türk Dili

 

Her Kültürel Değerin Başı Olan

Milli Hissin Yapısı Taşı Olan

Çok Parlak Bir Geçmişi Yaşı Olan

Kulağıma Hoş Gelir Hoş Türk Dili

Millileşme Yolunda Fark Attıran

Milletleşme Şuurunu Tattıran

Hem Kültürel Hayata Renk Kattıran

Vazgeçilmez Değerindir Türk Dili

Yıkılırsın Düşme Elin Ağına

Ah Ettirme Yüreğinin Dağına

Gel Sarsılma Sahip Ol Dil Bağına

Mirasındır Servetindir Türk Dili

Gece Gündüz Konuşulur Her Yerde

Değerleri Aktarır Fertten Ferde

Hem Devadır Acıya Bin Bir Derde

Dünya Dili Olur Bir Gün Türk Dili

Temelinde Millilik Barındıran

Hars Zırhını Üstüne Sarındıran

Bir Yığınlı Kültürden Arındıran

Güç Kuvvettir Zenginliktir Türk Dili

Türkçe Konuş Daim Ol Gönlü Engin

Hem Kolaydır Hem Türk Dili Çok Zengin

Öz Türkçedir En Güzel Kafa Dengin

Yüreğindir Dimağındır Türk Dili

Ozan Tahir Sıkar Dişini Sıkar

Feda Olur Diline Sahip Çıkar

Kim Etkili Dilden Usanır Bıkar

Öz Varlığın Kültüründür Türk Dili

13 Mayıs 2018

Merhum Ömer DÖNGELOĞLU

Ruhun Neşeli Şad Olsun

Merhum Ömer DÖNGELOĞLU

Yerin Kabrin Nurla Dolsun

Merhum Ömer DÖNGELOĞLU

Vade Dolar Dolmaz Uçtun

Misafirdin Gelip Geçtin

Ebedi Âleme Göçtün

Merhum Ömer DÖNGELOĞLU

Gönülleri Çağlattırdın

Sözü Lafı Bağlattırdın

Milyonları Ağlattırdın

Gittin Ömer DÖNGELOĞLU

Yiğitti Gönül Eriydi

Karanlıkların Fer’ iydi

Hem İlim Onun Yâr’iydi

Göçtü Ömer DÖNGELOĞLU

Pek Çok İlke İmza Attın

Geceyi Gündüze Kattın

Hoş Seda Bırakıp Gittin

Merhum Ömer DÖNGELOĞLU

Ölüm Mukadderdi Haktı

Tahir Der  İçimi Yaktı

Geri Gelmez Yola Çıktı

Merhum Ömer DÖNGELOĞLU

04 Mayıs 2020