Yeni Bir Çağ Açan Başbuğ

Tüm Yolları Kapatıp Haliç’e Zincir Gerdi

Gelecek Yardımları Engellemekti Derdi

İmparator Konstantin Fatih’ e Nota Verdi

Üç Hilalli Bayrağa Kan Vermişti Her Bir Can

Yılmadı Engellerden Fatih Sultan Mehmet Han

 

En İnce Ayrıntıyı Öğrendi Karış Karış

Balkan Ülkeleriyle Hemen Yapıldı Barış

Olan Biteni Sezip Zamanla Yaptı Yarış

Üç Hilalli Bayrağa Kan Vermişti Her Bir Can

İstikrarı Sağladı Fatih Sultan Mehmet Han

 

Fatih Büyük Topları Edirne’ de Döktürdü

Her Bir Surun Burcunu Birer Birer Söktürdü

İstanbul’u Kuşatıp Bizans’a Diz Çöktürdü

Üç Hilalli Bayrağa Kan Vermişti Her Bir Can

Çağ Açan Çağ Kapatan Fatih Sultan Mehmet Han

 

Üçe Ayrılan Ordu Hemen Aklına Yattı

Olan Her İhtimali Fatih Hesaba Kattı

Donanma Sarayburnu’n Önüne Demir Attı

Üç Hilalli Bayrağa Kan Vermişti Her Bir Can

Hücum Emrini Verdi Fatih Sultan Mehmet Han

 

Her Türlü Tertibatı Etüt Edip Aldırdı

Pek Çok Karşı Grubu Lağvederek Kaldırdı

Başbuğ Fatih Üç Koldan Rum Gücüne Saldırdı

Üç Hilalli Bayrağa Kan Vermişti Her Bir Can

Askere Sabret Derdi Fatih Sultan Mehmet Han

 

Osmanlı Yükseklerden Taş Gülleler Atmıştı

Bizans Donanmasından Pek Çok Gemi Batmıştı

Şehrin Alınmasının Vakti Gelip Çatmıştı

Üç Hilalli Bayrağa Kan Vermişti Her Bir Can

Askere Dayan Derdi Fatih Sultan Mehmet Han

 

Yapılan Her Hazırlık Kıymete Bindirildi

Savaşan Bizans’lılar Korkutup Sindirildi

Bir Kaç Gemi Karadan Haliç’e İndirildi

Üç Hilalli Bayrağa Kan Vermişti Her Bir Can

Askeri Coştururdu Fatih Sultan Mehmet Han

 

Korunaklı Surlarda Toplar Gedik Açmıştı

Karanlığı Yırtan Nur Kıvılcımlar Saçmıştı

Direnemeyen Düşman Arkalara Kaçmıştı

Üç Hilalli Bayrağa Kan Vermişti Her Bir Can

Son Bir Toplantı Yaptı Fatih Sultan Mehmet Han

 

Olup Biten Her Şeyi Teraziye Vurdurdu

Hem Hahambaşlığı Patrikhane Kurdurdu

Hakkı Tecelli Edip Akan Sular Durdurdu

Şehirde Desteğini Esirgemezdi Taban

Namını Dünya Duydu Fatih Sultan Mehmet Han

 

Bizans Birliklerinin Etrafını Sardılar

Tam (53) Elli Üç Gün Sonra Her Cepheyi Yardılar

Ayasofya’ya Gidip İlk Secdeye Vardılar

Tahir’ im Yanınızda Olmak İsterdi O An

Bir Tören Düzenledin Fatih Sultan Mehmet Han

26 Mayıs 2015

Toplumsal Sorunlara Neşter Vuran Şair ve Yazar' ın Web Sitesindesiniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.