Hayâsızlık Müstehcenlik Fuhuş

Gidişattan Memnundur Pislik İçinde Yüzen

Pislik Oluverdikçe Bitmez Hileli Düzen

Yok Edilen Değerdir Bizi Bizleri Üzen

Ar Damarlar Çatlamış Nerede Namus Hayâ

Yüzsüz Arsız Çoğalmış Bozulmuş Düzen Maya

Pek Çok Ahlaki Değer Bir Bir Kalkıyor Rafa

Arsızlar Saldırıyor Art Niyetsize Safa

Olup Bitene Bir Bak Nasıl Dayansın Kafa

Bozulmaya Yüz Tutmuş Mukaddes Kutsal Maya

Ne Namus İffet Kalmış Ne Haysiyet Ar Hayâ

İpi Eline Almış Alamaz Olduk Başı

Altından Şeytan Çıkar Kaldırsan Hangi Taşı

Ayırt Edemez Olduk Artık Kuruyu Yaşı

Bozulmaya Yüz Tutmuş Kutsal Mukaddes Maya

Azalmış Ar Haysiyet Azalmış İffet Hayâ

Çevreye Bir Bak Var Mı Bakışı Berrak Duru

Yaşın Yanında Yanar Her An Günahsız Kuru

Görmez ki Perdeli Göz Tutuşan Yeşil Nuru

Ar Damarlar Çatlamış Nerede Namus Hayâ

Arsız Yüzsüz Çoğalmış Bozulmuş Düzen Maya

Toplumsal Dert Acıyı An An Yarıştırdılar

Helal Olan Kazanca Haram Karıştırdılar

Zıt Kutupluyu Bile Rantla Barıştırdılar

Ar Damarlar Çatlamış Nerede Namus Hayâ

Arsız Yüzsüz Çoğalmış Bozulmuş Düzen Maya

Hasret Kaldık Öğüdün Doğrusuna Düzüne
Gün Yok ki Pek Çok Yalan Çıkmasın Su Yüzüne
Gel Artık Terk Eyleme Bu Milleti Hüzüne
Dikkat Et Süt Bozulsa Çalsanda Tutmaz Maya
Maya Bir Bozulursa Ne Ar Kalır Ne Hayâ

Oduncuda Balta Var Balcıda Var Bal Tası

Durum Hep Farklı Olur Ekilse Tohum Hası

Hak Odaklı Gerçek Aşk Kalpten Siler Kir Pası

Ar Damarlar Çatlamış Nerede Namus Hayâ

Arsız Yüzsüz Çoğalmış Bozulmuş Düzen Maya

Virüs Gibi Yayılıp Sardılar Her Yanını

Dürüst Erdemli Halkın Acıttılar Canını

Emdiler Kuruttular Tahir’ in de Kanını

Ar Damarlar Çatlamış Nerede Namus Hayâ

Arsız Yüzsüz Çoğalmış Bozulmuş Düzen Maya

11 Ağustos 2015

Not: İslam Dini Üreme Organından Olmak Şartıyla Önden, Arkadan, Üsten, Altan Yani İstenildiği Şekilde Cinsel İlişkiye Girilmesini Helal, Ancak Dübürden (Anüsten) İlişkiyi Haram Kılmıştır. Anüsten Cinsel İlişkiye Girenlerinde Lanete Uğratılacağı Buyurulmuştur.

Hayvanları Koruyalım-Şiir

Tilki Sincap Ayı’nın Sığır Timsah Yılan’ın

Giysi Ham Maddesinden Yararlanıyor İnsan

Cümle Dünya Âlemi Çok Dengeli Kılanın

Kudretine Sığınıp Şükretmeli Her İnsan

Doyamasın Tadından Hoş Güzel Lezzetinden

Keçi Koyun Sütünden Günbalığı Betinden

Kazın Yumurtasından Bıldırcının Etinden

Her Çeşit Besininden Yararlanıyor İnsan

Şifalı Yağ Üretir Balık Güvercin Ayı

Yılan’ı Karınca’ yı Unutma At’ ı Tay’ı

Tartışılmaz Kürkteki Tilki Sincap’ ın Payı

Hayvanın Derisinden Yararlanıyor İnsan

İlzam Edenler Oldu Hep Öteden Beriden

Yeter Sen de Çanta Yap Timsah’ taki Deriden

Mutlaka Kazanırsın İstersen Gel Geriden

Hayvanın Her Uzvundan Yararlanmalı İnsan

Bin Bir Çeşit İlacı Aynak’tan Al Aynak’ tan

Keçi Koyun Sütünden Mahrum Kalma Kaymaktan

Ham Maddeyi Karşıla Saf Yerli Öz Kaynaktan

Hayvanın Her Uzvundan Yararlanmalı İnsan

Yaşamsal Hayat İçin Yaparsan Yap Deneyi

Hikmet Noktasında Bak Yaratılan Keneyi

Yormadan Ozan Tahir Patlatmadan Çeneyi

Hayvanın Her Uzvundan Yararlan Der Ey İnsan

14 Eylül 2012

N o t : İç Dünyasında Nesnelerin ve Diğer Canlıların Uyandırdığı İzlenimle (İç Güdüleriyle) Hareket Eden, Duyguları ve Hareket Kabiliyetleri Olan Hayvanlardan Azami Derecede Yaralanmakla Birlikte Hayvanlardan Alınacak Sayısız İbretler Vardır.

Kur’an-ı Kerim Nûr Sûresi/45-Hayvanların Yaratılması

Allah Bütün Canlıları Sudan Yarattı. İşte Bunlardan Bir Kısmı Karnı Üzerinde Sürünür, Kimi İki Ayak Üzerinde Yürür, Kimisi Dört Ayak Üzerinde Yürür. Allah Dilediğini Yaratır. Çünkü Allah Her Şeye Hakkıyla Gücü Yetendir.

Kur’an-ı Kerim Nahl Sûresi/5-Hayvanların Yaratılması

Hayvanları da Yarattı. Onlarda Sizin İçin Bir Isınma Ve Birçok Faydalar Vardır.

Hem de Onlardan Yersiniz.

Kur’an-ı Kerim Nahl Sûresi-8 Hayvanların Yaratılması

Hem Binesiniz Diye, Hem De Süs Olarak Atları, Katırları Ve Merkepleri De Yarattı. Bilemeyeceğiniz Daha Nice Şeyleri De Yaratır.

Kur’an-ı Kerim Nahl Sûresi-66-Hayvanların Yaratılması

Şüphesiz (Sağmal) Hayvanlarda da Sizin İçin Bir İbret Vardır. Onların Karınlarındaki Fışkı İle Kan Arasından (Süzülen) İçenlere Halis Ve İçimi Kolay Süt İçiriyoruz.

Kur’an-ı Kerim Nahl Sûresi/79-Hayvanların Yaratılması

Gökyüzünde Allah’ın Emrine Boyun Eğerek Uçan Kuşları Görmüyorlar Mı? Onları Gökte Ancak Allah Tutar. Şüphesiz Bunda İnanan Bir Toplum İçin İbretler Vardır.

Kur’an-ı Kerim Nahl Sûresi-80 Hayvanların Yaratılması

Allah, Size Evlerinizi Huzur Ve Dinlenme Yeri Yaptı. Hayvanların Derilerinden Gerek Göç Gününüzde, Gerek İkamet Gününüzde Kolayca Taşıyacağınız Evler; Onların Yünlerinden, Yapağılarından Ve Kıllarından Bir Süreye Kadar Yararlanacağınız Ev Eşyası Ve Geçimlikler Meydana Getirdi.

Kur’an-ı Kerim En’ âm Sûresi/38-Hayvanların Yaratılması

Yeryüzünde Gezen Her Türlü Canlı Ve (Gökte) İki Kanadıyla Uçan Her Tür Kuş, Sizin Gibi Birer Topluluktan Başka Bir Şey Değildir. Biz Kitapta Hiçbir Şeyi Eksik Bırakmadık. Sonunda Hepsi Rablerinin Huzuruna Toplanıp Getirilecekler.

Kur’an-ı Kerim En’ âm Sûresi/142Hayvanların Yaratılması

Yine O, Hayvanlardan Da İrili Ufaklı Var Edendir. Allah’ın Size Rızık Olarak Verdiğinden Yiyin De Şeytanın Adımlarına Uymayın. Çünkü O, Sizin İçin Apaçık Bir Düşmandır.

Kur’an-ı Kerim Müminûn Sûresi/21 Hayvanların Yaratılması

Hayvanlarda Sizin İçin Elbette Bir İbret Vardır. Onların İçlerindeki Sütten Size İçiririz. Onlarda Sizin İçin Daha Birçok Faydalar da Vardır Ve Onlardan Yersiniz De.

Kur’an-ı Kerim Yâsîn Sûresi/71-73 Hayvanların Yaratılması

Görmediler Mi Ki Biz Onlar İçin, Ellerimizin (Kudretimizin) Eseri Olan Hayvanlar Yarattık Da Onlar Bu Hayvanlara Sahip Oluyorlar. (71) Biz O Hayvanları Kendilerine Boyun Eğdirdik. Onlardan Bir Kısmı Binekleridir, Bir Kısmını Da Yerler. (72) Onlar İçin Bu Hayvanlarda (Daha Pek Çok) Yararlar Ve İçecekler Vardır. Hâlâ Şükretmeyecekler Mi? (73)

Kur’an-ı Kerim Gâşiye Sûresi/17-20-Hayvanların Yaratılması

Deveye Bakmıyorlar Mı, Nasıl Yaratılmıştır! (17) Göğe Bakmıyorlar Mı, Nasıl Yükseltilmiştir! (18) Dağlara Bakmıyorlar Mı, Nasıl Dikilmişlerdir! (19) Yeryüzüne Bakmıyorlar Mı, Nasıl Yayılmıştır! (20)