Hayvanları Koruyalım-Şiir

Tilki Sincap Ayı’nın Sığır Timsah Yılan’ın

Giysi Ham Maddesinden Yararlanıyor İnsan

Cümle Dünya Âlemi Çok Dengeli Kılanın

Kudretine Sığınıp Şükretmeli Her İnsan

Doyamasın Tadından Hoş Güzel Lezzetinden

Keçi Koyun Sütünden Günbalığı Betinden

Kazın Yumurtasından Bıldırcının Etinden

Her Çeşit Besininden Yararlanıyor İnsan

Şifalı Yağ Üretir Balık Güvercin Ayı

Yılan’ı Karınca’ yı Unutma At’ ı Tay’ı

Tartışılmaz Kürkteki Tilki Sincap’ ın Payı

Hayvanın Derisinden Yararlanıyor İnsan

İlzam Edenler Oldu Hep Öteden Beriden

Yeter Sen de Çanta Yap Timsah’ taki Deriden

Mutlaka Kazanırsın İstersen Gel Geriden

Hayvanın Her Uzvundan Yararlanmalı İnsan

Bin Bir Çeşit İlacı Aynak’tan Al Aynak’ tan

Keçi Koyun Sütünden Mahrum Kalma Kaymaktan

Ham Maddeyi Karşıla Saf Yerli Öz Kaynaktan

Hayvanın Her Uzvundan Yararlanmalı İnsan

Yaşamsal Hayat İçin Yaparsan Yap Deneyi

Hikmet Noktasında Bak Yaratılan Keneyi

Yormadan Ozan Tahir Patlatmadan Çeneyi

Hayvanın Her Uzvundan Yararlan Der Ey İnsan

14 Eylül 2012

N o t : İç Dünyasında Nesnelerin ve Diğer Canlıların Uyandırdığı İzlenimle (İç Güdüleriyle) Hareket Eden, Duyguları ve Hareket Kabiliyetleri Olan Hayvanlardan Azami Derecede Yaralanmakla Birlikte Hayvanlardan Alınacak Sayısız İbretler Vardır.

Kur’an-ı Kerim Nûr Sûresi/45-Hayvanların Yaratılması

Allah Bütün Canlıları Sudan Yarattı. İşte Bunlardan Bir Kısmı Karnı Üzerinde Sürünür, Kimi İki Ayak Üzerinde Yürür, Kimisi Dört Ayak Üzerinde Yürür. Allah Dilediğini Yaratır. Çünkü Allah Her Şeye Hakkıyla Gücü Yetendir.

Kur’an-ı Kerim Nahl Sûresi/5-Hayvanların Yaratılması

Hayvanları da Yarattı. Onlarda Sizin İçin Bir Isınma Ve Birçok Faydalar Vardır.

Hem de Onlardan Yersiniz.

Kur’an-ı Kerim Nahl Sûresi-8 Hayvanların Yaratılması

Hem Binesiniz Diye, Hem De Süs Olarak Atları, Katırları Ve Merkepleri De Yarattı. Bilemeyeceğiniz Daha Nice Şeyleri De Yaratır.

Kur’an-ı Kerim Nahl Sûresi-66-Hayvanların Yaratılması

Şüphesiz (Sağmal) Hayvanlarda da Sizin İçin Bir İbret Vardır. Onların Karınlarındaki Fışkı İle Kan Arasından (Süzülen) İçenlere Halis Ve İçimi Kolay Süt İçiriyoruz.

Kur’an-ı Kerim Nahl Sûresi/79-Hayvanların Yaratılması

Gökyüzünde Allah’ın Emrine Boyun Eğerek Uçan Kuşları Görmüyorlar Mı? Onları Gökte Ancak Allah Tutar. Şüphesiz Bunda İnanan Bir Toplum İçin İbretler Vardır.

Kur’an-ı Kerim Nahl Sûresi-80 Hayvanların Yaratılması

Allah, Size Evlerinizi Huzur Ve Dinlenme Yeri Yaptı. Hayvanların Derilerinden Gerek Göç Gününüzde, Gerek İkamet Gününüzde Kolayca Taşıyacağınız Evler; Onların Yünlerinden, Yapağılarından Ve Kıllarından Bir Süreye Kadar Yararlanacağınız Ev Eşyası Ve Geçimlikler Meydana Getirdi.

Kur’an-ı Kerim En’ âm Sûresi/38-Hayvanların Yaratılması

Yeryüzünde Gezen Her Türlü Canlı Ve (Gökte) İki Kanadıyla Uçan Her Tür Kuş, Sizin Gibi Birer Topluluktan Başka Bir Şey Değildir. Biz Kitapta Hiçbir Şeyi Eksik Bırakmadık. Sonunda Hepsi Rablerinin Huzuruna Toplanıp Getirilecekler.

Kur’an-ı Kerim En’ âm Sûresi/142Hayvanların Yaratılması

Yine O, Hayvanlardan Da İrili Ufaklı Var Edendir. Allah’ın Size Rızık Olarak Verdiğinden Yiyin De Şeytanın Adımlarına Uymayın. Çünkü O, Sizin İçin Apaçık Bir Düşmandır.

Kur’an-ı Kerim Müminûn Sûresi/21 Hayvanların Yaratılması

Hayvanlarda Sizin İçin Elbette Bir İbret Vardır. Onların İçlerindeki Sütten Size İçiririz. Onlarda Sizin İçin Daha Birçok Faydalar da Vardır Ve Onlardan Yersiniz De.

Kur’an-ı Kerim Yâsîn Sûresi/71-73 Hayvanların Yaratılması

Görmediler Mi Ki Biz Onlar İçin, Ellerimizin (Kudretimizin) Eseri Olan Hayvanlar Yarattık Da Onlar Bu Hayvanlara Sahip Oluyorlar. (71) Biz O Hayvanları Kendilerine Boyun Eğdirdik. Onlardan Bir Kısmı Binekleridir, Bir Kısmını Da Yerler. (72) Onlar İçin Bu Hayvanlarda (Daha Pek Çok) Yararlar Ve İçecekler Vardır. Hâlâ Şükretmeyecekler Mi? (73)

Kur’an-ı Kerim Gâşiye Sûresi/17-20-Hayvanların Yaratılması

Deveye Bakmıyorlar Mı, Nasıl Yaratılmıştır! (17) Göğe Bakmıyorlar Mı, Nasıl Yükseltilmiştir! (18) Dağlara Bakmıyorlar Mı, Nasıl Dikilmişlerdir! (19) Yeryüzüne Bakmıyorlar Mı, Nasıl Yayılmıştır! (20)

Toplumsal Sorunlara Neşter Vuran Şair ve Yazar' ın Web Sitesindesiniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.