Bak Şu KoronaVirüse

Bu Güne Kadar Onlarca Bulaşıcı Hastalığın Yayılmasını Önleyen Tek Seçenek Aşı Olmuştur. Kızamık, Kızamıkçık, Difteri, Çiçek, Kabakulak Vs.Gibi Bulaşıcı Ve Çocuk Hastalık Türleri Aşı Sayesinde Ortadan Kaldırılmıştır. (Alerjik VS.Gibi Aşı Yaptırılması Yasaklananlar Hariç) Bu Gibi Hastalar Doktora Başvurduktan Sonra Tam Teşekküllü Bir Hastanede Aşı Yaptırmaları Hayati Önemi Haizdir.

 

Şifa Duası Ve Şifa İle İlgili Hadis-i Şerifler:

Hz. Âişe’den (R.A.) Şöyle Rivayet Edilmiştir:

“Hz. Peygamber (S.A.S.),

Hasta Olan Akrabalarının Üzerine Okuyarak Sağ Eliyle Onları Sıvazlar Ve Şöyle Derdi:
“Ey Allah’ım, Ey İnsanların Rabbi, Şu Hastalığı Gider, Şifa Ver, Şifa Veren Sensin. Senin

Vereceğin Şifadan Başka Şifa Yoktur. Hastalığı Ortadan Kaldıracak Bir Şifa Ver” (İbn Mâce, Tıb, 35, 36)

Üsâme B. Şerîk Anlatıyor:

 “Bedevîler, “Ey Allah’ın Resûlü! Tedavi Olmayalım Mı?” Dediler. Resûlullah (SAV), 

“Ey Allah’ın Kulları! Elbette Tedavi Olun. Muhakkak Ki Allah Bir Hastalık Hariç Her Hastalığın Şifasını

Veya Devasını Yaratmıştır.” Buyurdu. “Ey Allah’ın Resûlü! O Hastalık Nedir?” Dediklerinde İse, 

“İhtiyarlık.” Buyurdu.” (T2038 Tirmizî, Tıb, 2)

Ebu”D-Derdâ”Dan Rivayet Edildiğine Göre,

Resûlullah (S.A.V) Şöyle Buyurmuştur: 

“Allah, Hastalığı Da Şifayı Da Gönderdi Ve Her Hastalık İçin Bir Şifa Var Etti. Tedavi Olun,

Fakat Haramla Tedavi Olmayın.” (D3874 Ebû Dâvûd, Tıb, 11)

Câbir”Den Rivayet Edildiğine Göre,

Resûlullah (Sav) Şöyle Buyurmuştur: 

“Her Derdin Bir Devası Vardır. Derdin Devasında İsabet Edilebilirse Yüce  Allah’ın İzniyle Düzelir.”

(M5741 Müslim, Selâm, 69)

 

KUR’AN-I KERİMDE YER ALAN ŞİFA AYETLERİ:

Ankebût Sûresi/60.Ayet :Nice Canlı Var Ki Rızkını Sırtında Taşımıyor; Onları Da Sizi De Besleyip Barındıran Allah’tır. O Her Şeyi İşitir, Her Şeyi Bilir. 

Fâtır Sûresi/2.Ayet: Allah’ın İnsanlar İçin Açtığı Rahmeti Kısabilecek Yoktur, O’nun Kıstığını Da O’ndan Başkası Açamaz. O Mutlak İzzet Ve Derin Hikmet Sahibidir. 

Fussilet Sûresi/44.Ayet: Şayet Biz Onu Yabancı Dilde Okunan Bir Kitap Olarak İndirseydik Mutlaka Şöyle Diyeceklerdi: “Âyetlerinin Açık Seçik Anlaşılır Olması Gerekmez Miydi? Bir Arap’a Yabancı Dilden Bir Kitap, Öyle Mi!” De Ki: “O, İnananlar İçin Bir Rehber Ve Şifadır; İnanmayanlara Gelince Onların Kulaklarında Bir Sağırlık Vardır, Kur’an Onlara Kapalıdır. (Sanki) Onlara Çok Uzaktan Sesleniliyor.”

Hûd Sûresi/6.Ve 56.Ayet : Yeryüzünde Kımıldayan Hiçbir Canlı Yoktur Ki Rızkı Allah’ın Üzerine Olmasın. Allah Onların Halen Bulunduğu Yeri De Emanet Olarak Konulacağı Yeri De Bilir; Hepsi Apaçık Kitapta Vardır. 

Ben, Benim De Rabbim, Sizin De Rabbiniz Olan Allah’a Dayandım. Çünkü Her Canlının Kontrolü O’nun Elindedir. Şüphesiz Rabbimin Yolu Dosdoğru Yoldur. 

Nahl Sûresi/69.Ayet: Sonra Her Türlü Besleyici Ürünlerden Ye; Rabbinin Koyduğu Kanunlara Boyun Eğerek Çizdiği Yollardan Git!” Onların Karınlarından, Farklı Renk Ve Çeşitlerde Şerbet (Kıvamında Bir Sıvı) Çıkar Ki Onda İnsanlara Şifa Vardır. İşte Bunda Da Düşünen Bir Topluluk İçin Açık Delil Bulunmaktadır. 

Şuarâ Sûresi/80Ayet : Hastalandığım Zaman Bana Şifa Verendir. 

Tevbe Sûresi/51.Ayet: De Ki: “Allah Bize Ne Yazmışsa Başımıza Ancak O Gelir, O Bizim Mevlâmızdır.” Müminler Yalnız Allah’a Güvenip Dayansınlar. 

Yûnus Sûresi/57 Ve 107.Ayet: Ey İnsanlar! Rabbinizden Size Bir Öğüt, Kalplerdeki Hastalıklara Bir Şifa, İnananlara Bir Rehber Ve Rahmet Gelmiştir. 

Allah Sana Bir Zarar Verecek Olursa, Onu O’ndan Başka Giderecek Yoktur. O Senin Hakkında Bir İyilik Dilerse Onun Lutfunu Engelleyebilecek De Yoktur. Bunu Kullarından Dilediğine Nasip Eder. Bağışlayan Ve Esirgeyen O’dur. 

Zümer Sûresi/38.Ayet

Gerçek Şu Ki Onlara, “Gökleri Ve Yeri Kim Yarattı?” Diye Soracak Olsan, Tereddüt Etmeden “Allah” Derler. De Ki: “O Halde Söyler Misiniz, Allah’ı Bırakıp Da Taptığınız Şu Şeyler, Allah Bana Bir Zarar Vermek İstese, O’nun Vereceği Zararı Önleyebilirler Mi? Yahut O Bana Bir Rahmet Dilese, Onun Rahmetini Durdurabilirler Mi?” De Ki: “Allah Bana Yeter! Hakkıyla Tevekkül Edenler Yalnız O’na Güvenip Dayanırlar.” 

 

Sorunu Çöz Ama Neyle

Çözülmez Ağayla Beyle

Virüssüz Bir Düzen İçin

Kuralları Tatbik Eyle

 

Ne Gerelim Ne Dolalım

Ne de Sararıp Solalım

Virüssüz Bir Hayat İçin

Bir Olalım Pir Olalım

 

Aklından Söküp At Zoru

Sosyal Mesafeyi Koru

Virüssüz Bir Hayat İçin

Maskeni Tak Sorma Soru

 

Yıka Elini Yüzünü

Yok Et Kederi Hüzünü

Virüssüz Bir Hayat İçin

Yeğle Yol İzin Düzünü

 

Bu Kadar da Olmaz Yani

Topyekûn Olalım Mâni

Virüssüz Bir Hayat İçin

Derdest Edilsin Her Cani

25 Ekim 2020

Aksine Gücünü Aşmış

Sınırlar Dışına Taşmış

Ne Eğilmez Muzır Başmış

Bak Şu KoronaVirüse

 

Hem Acı Verir Eritir

Girdiği Yeri Çürütür

Öldürmese de Kurutur

Bak Şu KoronaVirüse

 

Ne Bir Eşi Ne Dostu Var

Dehşetli Bir İnsan Savar

Daha Çok Ciğeri Sever

Bak Şu KoronaVirüse

 

Sık Ortamları Tarıyor

Hücum Ediyor Sarıyor

Her Bir Yaştan Av Arıyor

Bak Şu KoronaVirüse

 

Dert Odaklı Ulaşıcı

Hem Sinsi Bir Bulaşıcı

Korku Veren Dolaşıcı

Bak Şu KoronaVirüse

 

İlet Başımızı Almış

Başımızı Derde Salmış

İşimiz Allah’a Kalmış

Bak Şu KoronaVirüse

31 Ağustos 2020

Hangi Rüzgâr Sizi Buraya Attı

Wuhan’da Suyun mu Çıktı Korona

Derdin Nedir Söyle Rahat mı Battı

Hem Kanın Kökün Kurusun Korona

 

Dertleştirdin Dertsiz Bağrı Ezdirdin

Kapı Kapı Hastanede Gezdirdin

Bıkkınlık Verdirdin Candan Bezdirdin

Ne Muzır Musibetmişsin Korona

 

Nice Nice Sınırları Aşırdın

Dalıp Çıktın Yolunu mu Şaşırdın

Masum Ocaklara Ateş Düşürdün

TerkEt Artık Türkiye’yi Korona

 

Hem Havayı Bozdun Hem Pis Estirdin

Öne Çıkanı Gözüne Kestirdin

Dünya Âlemi Hayata Küstürdün

Ne Belalı İlletmişsin Korona

 

Her Fırsatta Derin Kuyu Eşersin

Yeni Baştan Yaramızı Deşersin

Yol Göründü Feleğini Şaşarsın

Ne Belalı Bir Dertmişsin Korona

 

Her Kıtayı Bir Bir Ele Geçirdin

Pis Zehrini Milyonlara İçirdin

Yeter Yeter Aklımızı Kaçırdın

Haydi Çek Git Türkiye’den Korona

08 Aralık 2020

Mavi Yurdum Akdeniz’im

Dibinde Neler Var Neler

Mal Mülk Her Bir Aklı Çeler

Çırpınman İçimi Deler

Mavi Yurdum Akdeniz’im

 

Çevrende Tur Atıyorlar

Çalım Caka Satıyorlar

Çırpındıkça Batıyorlar

Mavi Yurdum Akdeniz’im

 

Binbir Yalan Düzüyorlar

Yanlış Yerde Yüzüyorlar

Hem Ne Hakla Üzüyorlar

Mavi Yurdum Akdeniz’im

 

Zaten Düşmeyiz Beise

Karamsarlığa Yeise

Sahip Çık Oruç Reise

Mavi Yurdum Akdeniz’im

 

Ne Dağlarlar Ne Çağlarlar

Ona Buna Bel Bağlarlar

Yalvarırlar Çok Ağlarlar

Mavi Yurdum Akdeniz’im

 

Şerre Sırtını Dayarlar

Hukuku Hiçe Sayarlar

Hep Fitne Fesat Yayarlar

Mavi Yurdum Akdeniz’im

30 Ağustos 2020

Kendine Gel Behey Duygusuz İnsan

Ne Bu Lanet Ne Bu Meydan Okuma

Zaman Mühim Boşa Mekik Dokuma

Kutsal Bir Gün Üstelik Bu Gün Cuma

Kendine Gel Behey Duygusuz İnsan

 

Yem Olmadan Yüreğin Ezilmeden

Baş Dinçliğin Düzenin Bozulmadan

Yenik Düşüp Hem Postun Yüzülmeden

Kendine Gel Behey Duygusuz İnsan

 

Bir Hâl Olur İçi Başı Sıkılan

Gel Ne Yıkan Olalım Ne Yıkılan

Takvadır İnsanı Değerli Kılan

Kendine Gel Behey Duygusuz İnsan

 

İç İçe Karışmış Yanlışın Düzün

Dünyevidir İçine Çöken Hüzün

Hem Bir Değil İçyüzünle Dışyüzün

Kendine Gel Behey Duygusuz İnsan

20.08.2020

Tartışılmaz Bir Güçtür Kooperatifçilik

Yerli Milli Tohumu Yurt Sathında Ektiren

Üründür Üretimdir Kooperatifçilik

Çevresinde İlgiyi Üzerine Çektiren

Tartışılmaz Bir Güçtür Kooperatifçilik

 

Yanlış Tercih Her Daim Çok Pahalıya Patlar

Gel Sürüden Ayrılma Yoksa Göbeğin Çatlar

Omuz Omuza Veren Bir Olan Eşik Atlar

Her Güçlüğü Yenmektir Kooperatifçilik

 

Kimi Yön Değiştirir Zararlı Yola Sapar

Kimi de Her Olaydan Olumlu Hisse Kapar

Başaran Hamle Yapar Başaranlar Fark Yapar

Dayanışmadır Ruhtur Kooperatifçilik

 

Milyonlarca İnsanı Koşuşturan Koşturan

Gün Geçtikçe Güçlenen Ortağını Coşturan

Nice Dağlar Deviren Handikaplar Aştıran

Ufuktur Gelecektir Kooperatifçilik

 

Güç Birliği Yapmaktır Kârdır Akıl Kârıdır

Bin Bir Çiçeğe Konan Hem Bal Yapan Arıdır

Üretenin Dostudur Tahir Der ki Yâridir

Emektir İştir Aştır Kooperatifçilik

 

19.08.2020

Hak Hakikat Düşmanı

Hak Var Hakikat Var Uyan

Ey Din Ey İslam Düşmanı

Alt Olur Kin Nefret Duyan

Ey Din Ey İslam Düşmanı

Rahatsız mı Oldun Koçtan

Koç Korkmaz Lanetli Güçten

Davamız Tertemiz İçten

Ey Türk Ey İslam Düşmanı

İltibasa Yol Açmayız

Ayıp Çirkin Çiğ Kaçmayız

Es Geçmeyiz Pas Geçmeyiz

Behey İnsanlık Düşmanı

Nur Kalplinin Nuru Sönmez

Güden Hak Davadan Dönmez

Donakalmaz Kanı Donmaz

Behey Müslüman Düşmanı

Haine Övgü Düzmeyiz

Pis Kulvarda Hiç Yüzmeyiz

Karıştırmayız Bozmayız

Ey Hak Hakikat Düşmanı

Cenk Başladı Yola Vurdu

Merttir Ak Kurdu Boz Kurdu

Dar Eder Haine Yurdu

Behey Zalim Türk Düşmanı

17.08.2020