Dr.Fahrettin KOCA-İcra Vekili

Bu Güne Kadar Onlarca Bulaşıcı Hastalığın Yayılmasını Önleyen Tek Seçenek Aşı Olmuştur. Kızamık, Kızamıkçık, Difteri, Çiçek, Kabakulak Vs.Gibi Bulaşıcı Ve Çocuk Hastalık Türleri Aşı Sayesinde Ortadan Kaldırılmıştır. (Alerjik VS.Gibi Aşı Yaptırılması Yasaklananlar Hariç) Bu Gibi Hastalar Doktora Başvurduktan Sonra Tam Teşekküllü Bir Hastanede Aşı Yaptırmaları Hayati Önemi Haizdir.

 

Şifa Duası Ve Şifa İle İlgili Hadis-i Şerifler:

Hz. Âişe’den (R.A.) Şöyle Rivayet Edilmiştir:

“Hz. Peygamber (S.A.S.),

Hasta Olan Akrabalarının Üzerine Okuyarak Sağ Eliyle Onları Sıvazlar Ve Şöyle Derdi:
“Ey Allah’ım, Ey İnsanların Rabbi, Şu Hastalığı Gider, Şifa Ver, Şifa Veren Sensin. Senin

Vereceğin Şifadan Başka Şifa Yoktur. Hastalığı Ortadan Kaldıracak Bir Şifa Ver” (İbn Mâce, Tıb, 35, 36)

Üsâme B. Şerîk Anlatıyor:

 “Bedevîler, “Ey Allah’ın Resûlü! Tedavi Olmayalım Mı?” Dediler. Resûlullah (SAV),

“Ey Allah’ın Kulları! Elbette Tedavi Olun. Muhakkak Ki Allah Bir Hastalık Hariç Her Hastalığın Şifasını

Veya Devasını Yaratmıştır.” Buyurdu. “Ey Allah’ın Resûlü! O Hastalık Nedir?” Dediklerinde İse,

“İhtiyarlık.” Buyurdu.” (T2038 Tirmizî, Tıb, 2)

Ebu”D-Derdâ”Dan Rivayet Edildiğine Göre,

Resûlullah (S.A.V) Şöyle Buyurmuştur: 

“Allah, Hastalığı Da Şifayı Da Gönderdi Ve Her Hastalık İçin Bir Şifa Var Etti. Tedavi Olun,

Fakat Haramla Tedavi Olmayın.” (D3874 Ebû Dâvûd, Tıb, 11)

Câbir”Den Rivayet Edildiğine Göre,

Resûlullah (Sav) Şöyle Buyurmuştur: 

“Her Derdin Bir Devası Vardır. Derdin Devasında İsabet Edilebilirse Yüce  Allah’ın İzniyle Düzelir.”

(M5741 Müslim, Selâm, 69)

KUR’AN-I KERİMDE YER ALAN ŞİFA AYETLERİ:

Ankebût Sûresi/60.Ayet :Nice Canlı Var Ki Rızkını Sırtında Taşımıyor; Onları Da Sizi De Besleyip Barındıran Allah’tır. O Her Şeyi İşitir, Her Şeyi Bilir.

Fâtır Sûresi/2.Ayet: Allah’ın İnsanlar İçin Açtığı Rahmeti Kısabilecek Yoktur, O’nun Kıstığını Da O’ndan Başkası Açamaz. O Mutlak İzzet Ve Derin Hikmet Sahibidir.

Fussilet Sûresi/44.Ayet: Şayet Biz Onu Yabancı Dilde Okunan Bir Kitap Olarak İndirseydik Mutlaka Şöyle Diyeceklerdi: “Âyetlerinin Açık Seçik Anlaşılır Olması Gerekmez Miydi? Bir Arap’a Yabancı Dilden Bir Kitap, Öyle Mi!” De Ki: “O, İnananlar İçin Bir Rehber Ve Şifadır; İnanmayanlara Gelince Onların Kulaklarında Bir Sağırlık Vardır, Kur’an Onlara Kapalıdır. (Sanki) Onlara Çok Uzaktan Sesleniliyor.”

Hûd Sûresi/6.Ve 56.Ayet : Yeryüzünde Kımıldayan Hiçbir Canlı Yoktur Ki Rızkı Allah’ın Üzerine Olmasın. Allah Onların Halen Bulunduğu Yeri De Emanet Olarak Konulacağı Yeri De Bilir; Hepsi Apaçık Kitapta Vardır.

Ben, Benim De Rabbim, Sizin De Rabbiniz Olan Allah’a Dayandım. Çünkü Her Canlının Kontrolü O’nun Elindedir. Şüphesiz Rabbimin Yolu Dosdoğru Yoldur.

Nahl Sûresi/69.Ayet: Sonra Her Türlü Besleyici Ürünlerden Ye; Rabbinin Koyduğu Kanunlara Boyun Eğerek Çizdiği Yollardan Git!” Onların Karınlarından, Farklı Renk Ve Çeşitlerde Şerbet (Kıvamında Bir Sıvı) Çıkar Ki Onda İnsanlara Şifa Vardır. İşte Bunda Da Düşünen Bir Topluluk İçin Açık Delil Bulunmaktadır.

Şuarâ Sûresi/80Ayet : Hastalandığım Zaman Bana Şifa Verendir.

Tevbe Sûresi/51.Ayet: De Ki: “Allah Bize Ne Yazmışsa Başımıza Ancak O Gelir, O Bizim Mevlâmızdır.” Müminler Yalnız Allah’a Güvenip Dayansınlar.

Yûnus Sûresi/57 Ve 107.Ayet: Ey İnsanlar! Rabbinizden Size Bir Öğüt, Kalplerdeki Hastalıklara Bir Şifa, İnananlara Bir Rehber Ve Rahmet Gelmiştir.

Allah Sana Bir Zarar Verecek Olursa, Onu O’ndan Başka Giderecek Yoktur. O Senin Hakkında Bir İyilik Dilerse Onun Lutfunu Engelleyebilecek De Yoktur. Bunu Kullarından Dilediğine Nasip Eder. Bağışlayan Ve Esirgeyen O’dur.

Zümer Sûresi/38.Ayet

Gerçek Şu Ki Onlara, “Gökleri Ve Yeri Kim Yarattı?” Diye Soracak Olsan, Tereddüt Etmeden “Allah” Derler. De Ki: “O Halde Söyler Misiniz, Allah’ı Bırakıp Da Taptığınız Şu Şeyler, Allah Bana Bir Zarar Vermek İstese, O’nun Vereceği Zararı Önleyebilirler Mi? Yahut O Bana Bir Rahmet Dilese, Onun Rahmetini Durdurabilirler Mi?” De Ki: “Allah Bana Yeter! Hakkıyla Tevekkül Edenler Yalnız O’na Güvenip Dayanırlar.”

 

Tat Veriyor Duruşun Kaynadıkça Al Kanın

Derdine Derman Oldun Kim Bilir Kaç Bin Canın

Dört Bir Yana Yayılmış Hizmetin İsmin Şanın

İş Anlayışın Çok Hoş Dr.Fahrettin KOCA

                                                                                                                                                                                              Sağlık Her İşin Başı Önemsensin Tarama

Çok Dokunma Depreşir Dert Gam Yüklü Yarama

Hem Aklın Yolu Birdir Farklı Yol Yön Arama

Çıkmaz Yola Girersin Dr.Fahrettin KOCA

                                                                                                                                                                                          Basiretsiz Birini Zaten Hiç Görmez Gözüm

Kulağına Küpe Yap Acı Olsa da Sözüm

Bulacaksan Çabuk Bul Virüse Derman Çözüm

Sağlık Hizmetin Çok Hoş Dr.Fahrettin KOCA

                                                                                                                                                                                            Rabbim Muvaffak Kılar Ayrıntıya İneni

Gördükçe Mest Olurum Dert Acısı Dineni

Tüm Dünyaya Açmışsın O Tertemiz Sineni

Mesajıma Kulak Ver Dr.Fahrettin KOCA

                                                                                                                                                                                                    Ten Beden Zarar Görür Girerse Soğuk Duşa

Dönmesin Hiçbir Hayat Kanadı Kırık Kuşa

Çok Çabala Gayret Et Basma Hatalı Tuşa

Hayaller Gerçek Olsun Dr.Fahrettin KOCA

                                                                                                                                                                                                    Kim Yetişebilir ki O Maraton Koşuna

Kaliteli İş Gider Her Hastanın Hoşuna

Kıskanan Çelme Takar Üzülmeniz Boşuna

Dinamik Dirençli Ol Dr.Fahrettin KOCA

                                                                                                                                                                                                Kaliteyi Yükselten Sağlıkta Çığır Açan

Yüreklere Su Serpen Etrafa Umut Saçan

Kem Söz Kem Laf Duydukça Tahir Der Keyfi Kaçan

Dert Acıya Dermandır Dr.Fahrettin KOCA

21 Aralık 2020

 

 

Merhem Ol Merhem Kanayan Yarama

Her Marazın İlacı Var Doktor Bey

Suçu Kabahati Ben de Arama

Her illetin Dermanı Var Doktor Bey

                                                                                                                                                                                                Sakın Deneme Ahdini Bozmayı

Zulmedenler Sever Kuyu Kazmayı

Bırak Tesirsiz Reçete Yazmayı

Her illetin Dermanı Var Doktor Bey

                                                                                                                                                                                                Hep Diri Geçen Günleri Özlerim

Küpe Olsun Kulağına Sözlerim

Gel Karartma İçi Gülsün Gözlerim

Her illetin Dermanı Var Doktor Bey

                                                                                                                                                                                            Kurumaya Terk Eyleme Bu Kanı

Fazla Sıkma Acıtma Yakma Canı

Hayatidir Çok Er Konulsun Tanı

Her illetin Dermanı Var Doktor Bey

                                                                                                                                                                                                  Kulak Ardı Etme Tez Duy Naramı

Bir Görelim Kalbin Ak Mı Kara Mı?

Söyle Söyle Kim Saracak Yaramı

Her illetin Dermanı Var Doktor Bey

                                                                                                                                                                                                    Teşhis İçin Basacaksan Bas Tuşa

Sokma Canımı Sokma Soğuk Duşa

Ufkumu Söndürüp Döndürme Kuşa

Her illetin Dermanı Var Doktor Bey

                                                                                                                                                                                             Düşünmez misin Derine İnmeye

Onurlanmaya Kıymete Binmeye

Gayret Et ki Dert Başlasın Dinmeye

Her illetin Dermanı Var Doktor Bey

                                                                                                                                                                                                    Yaram Derin Kanadıkça Kanıyor

Ah Bir Bilsen İçim Nasıl Yanıyor

Her Gören Tahir’ i Dertsiz Sanıyor

Her illetin Dermanı Var Doktor Bey

24 Mart 2015    

 

Gerçekleri Bilmeden Bir de Sen Kuyu Kazma

Doktor Hanım Doktor Bey Bende Bir Suç Arama

Yakınmamı Bir Dinle Hemen Reçete Yazma

Acilen Bir Teşhis Koy Kederime Yarama

Doktor Bey Doktor Hanım Bende Bir Suç Arama

                                                                                                                                                                                                    Virüs Çok Yayılmadan Mahvetmeden Özümü

Kulak Ardı Etmeyin İçten Özlü Sözümü

Her İlletin Mutlaka Elbet Var Bir Çözümü

Acilen Bir Teşhis Koy Kederime Yarama

Doktor Bey Doktor Hanım Bende Bir Suç Arama

                                                                                                                                                                                                    Deniz Kesilmemeli Hiç Kimsenin Dört Yanı

Hemen Test Tahlil Yaptır Acilen Koy Ön Tanı

Daha Çok Uğraştırma Fazla Acıtma Canı

Acilen Bir Teşhis Koy Kederime Yarama

Doktor Bey Doktor Hanım Bende Bir Suç Arama

                                                                                                                                                                                            Önemli Görevin Var Hemen Getir Yerine

Yapılan Her Hizmetin Değsin Alın Terine

Virüs Sirayet Edip İnilmeden Derine

Acilen Bir Teşhis Koy Kederime Yarama

Doktor Bey Doktor Hanım Bende Bir Suç Arama

                                                                                                                                                                                    Yıllardır Aleyhimde Yalan Yanlış Yazdılar

Çıkarları Uğruna Pek Çok Kuyu Kazdılar

Ruhsal Tacizi Meşru Bir Hak Görüp Azdılar

Acilen Bir Teşhis Koy Kederime Yarama

Doktor Bey Doktor Hanım Bende Bir Suç Arama

                                                                                                                                                                                                 Çalışma Koşulların Biliyorum Çok Ağır

Baş Ağır Gerek Ehlin Kulağı Gerek Sağır

İhtiyaç Hâsıl Olsa Tekrar Kontrole Çağır

Acilen Bir Teşhis Koy Kederime Yarama

Doktor Bey Doktor Hanım Bende Bir Suç Arama

                                                                                                                                                                                                Teşhis Tanı Tedavi Daha Ne Kadar Sürer

Kökünü Yok Et Yoksa Hastalık Yine Türer

Defterimi Durumdan Görev Çıkaran Dürer

Acilen Bir Teşhis Koy Kederime Yarama

Doktor Bey Doktor Hanım Bende Bir Suç Arama

                                                                                                                                                                                                    Söyle Neden Çaresiz Eli Koynunda Kaldın

Hiçbir Sebep Yok İken İçime Korku Saldın

Demek Durum Çok Vahim İşi Ciddiye Aldın

Acilen Bir Teşhis Koy Kederime Yarama

Doktor Bey Doktor Hanım Bende Bir Suç Arama

                                                                                                                                                                                                Acısı Zaman Zaman Hep Ortaya Çıkıyor

Bunaltıyor Tahir’ in Canını Çok Sıkıyor

Açık Durdukça Yara Kalbi Dipten Yıkıyor

Acilen Bir Teşhis Koy Kederime Yarama

Doktor Bey Doktor Hanım Bende Bir Suç Arama

17 Mayıs 2016

 

 

Moralim mi Bozuldu Neden Başım Dönüyor

Çabucak Bul Çaresini Çabucak Bul Doktor Bey

Hayallerim Düşlerim Birer Birer Sönüyor

Teşhisini Doğru Koy Üzme Beni Doktor Bey

                                                                                                                                                                                      Rüzgârlara Binmişken Tam Geçmişken Uçuşa

Nazenin Bedenimi Soktunuz Soğuk Duşa

Her Şeyim Altüst Oldu Hayatım Döndü Kuşa

Kararan Vicdanını Gözden Geçir Doktor Bey

                                                                                                                                                                                              Hakkıyla Hizmet Etmek Neden Gitmez Hoşuna

Hayranlık Duymalıydım O Maraton Koşuna

Adam Olamamışsan Gel Çırpınma Boşuna

Hipokrat Yeminine Başkaldırma Doktor Bey

                                                                                                                                                                                              Test Yaptırmaya Gönder Tahlil Ettir Kanımı

Bir An Önce Konulsun Hastalığın Tanımı

Daha Fazla Acıtma Nazlı Nazik Canımı

İlaç Tedavisine Hemen Başla Doktor Bey

                                                                                                                                                                                          Duymamazlıktan Gelme Haykırmamı Naramı

Harcadığın Emeğe Karıştırma Haramı

Kapanmaya Yüz Tutmuş Tekrar Açma Yaramı

Uykularım Kaçıyor Geceleri Doktor Bey

                                                                                                                                                                                          Nüksetmeden Hastalık Kaçırmadan Tadımı

Kötü Hatıralarla Uyandırma Yâdımı

Fazla Zarar Verir de Kirletirsen Adımı

Mahkemeye Başvurma Hakkım Doğar Doktor Bey

                                                                                                                                                                                                Yüreğim Kabarmadan Gazap Öfke Saçmadan

Betim Benzim Solmadan Rengim Dozum Kaçmadan

Başıma Türlü Dertler Türlü İşler Açmadan

Tedbirli Dikkatli Ol Doktor Hanım Doktor Bey

                                                                                                                                                                                                  Merhem Ol Her Bir Derde Müzmin Ağır Yarama

Tahir’ i İyi Dinle Hiç Yaklaşma Harama

Hak Hakikatten Başka Bir Yol Yordam Arama

Hayır Dua Alırsan Yıkılmazsın Doktor Bey

Teşhisini Doğru Koy Üzme Beni Doktor Bey

30 Haziran 2017 – M. Tahir AKCAN (Şair ve Yazar)

11 thoughts on “Dr.Fahrettin KOCA-İcra Vekili

Toplumsal Sorunlara Neşter Vuran Şair ve Yazar' ın Web Sitesindesiniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.