İdeal İnsan Modeli

           Örnek İnsan!

                      Öncellikle Yaratılış Gayesini Bilen (Kur’an-ı Kerim Zâriyât Sûresi/56-Kulluk Görevi: Ben Cinleri Ve İnsanları, Ancak Bana Kulluk Etsinler Diye Yarattım)  Ve Hakikate Odaklı; Umudunu Hiçbir Zaman Yitirmeyen, Yapacağı İşi Bilen, Dikkatli Ve Her An Tetikte, Müteyakkız Durumda Olan İnsan, Örnek İnsandır.

                      Kendisine, Ailesine, Topluma, Ülkesine Ve Tabiata (Ve Diğer Tüm Varlıklara) Karşı Görevlerinin Ne Olduğunun Bilincinde Olan İnsan, Örnek İnsandır.

                      Duanın Önemini Kavramış Birisi Olarak  (Furkan Sûresi-77-Duanın Önemi! (Ey Muhammed!) De ki: “Duanız Olmasa Rabbim Size Ne Diye Değer Versin! Siz Yalanladınız. Öyle İse Azap Yakanızı Bırakmayacak) Başta Kendisinin ve Ailesinin Yanı Sıra İnsanların İyiliği veya Islahı İçin Veyahut Toplumun, Ülkesinin Yararına Olacak Şekilde Her Daim Dua Eden İnsan, Örnek İnsandır.

                     Güçlü Bir İradeye Sahip, Duyularında ve Düşüncelerinde Kendini Bir Başkasının Yerine Koyabilen (Empati Kurabilen); Yani Kendisini Karşısındakinin Yerine Koyarak Karşısındakinin Duygularını, İsteklerini Ve Düşüncelerini VS. Gibi Tutum Ve Davranışları Kendisinde Denediğinde Ne Tür Sorunlarla Karşılaştığının Kabul Veya Reddi Halinde Karşıdakinin Başına Gelen Sorunları da Kabul Veya Reddini Talep Eden İnsan, Örnek İnsandır.

                       Sâlih Amel İşleyerek Güne Başlamakla Kalınmayıp, Milletimizin Birliğine, Dirliğine; Ülkemizin Bölünmez Bütünlüğüne Katkı Sunmaya Çalışan Ve İnsanlara Yararlı Olmak İçin Çabalayan; Selamete Çıkmanın  Tohumunu Eken; Erdemli, İhlaslı, Yararlı Ve Ahlakı Güzel Olan; Allah’tan Korkan (Takvalı) Sâlih Ve Sâliha İnsanlarına Selam Salan; Onlara Dua Eden; Bilerek Veya Bilmeyerek Karanlığa Gömülmüş, Ancak Kurtulmayı Bekleyen İnsanlara, Nasihatte Bulunmak Yerine, İnancıyla Tutum ve Davranışlarıyla Örnek Olan İnsan, Örnek İnsandır.

                        (Hak Etmedikleri Halde) Başkalarının Haksız Bir Şekilde Yarar ve Zararını Hedef Tutan ve İleri ki Yıllarda Vicdan Azabı Çekmesine Sebebiyet Veren Tutum ve Davranışlardan Şiddetle Kaçınan İnsan, Örnek İnsandır.

                        Sahip Olduğu Varlığını Ve Gücünü İnsanlığın Yararına Kullanan Bilgili Ve Şuurlu Olan İnsan, Örnek İnsandır.

                        Yardımlaşma Ve Dayanışma Kültürünü Kendisine Düstur Edinen İnsan, Örnek İnsandır.

                        İfrattan Ve Tefritten (Olumlu Ve Olumsuz Anlamda En Uç Noktalardan) Her Daim Kaçınan İnsan, Örnek İnsandır.

                        Sağlığı Yerinde, (Öncellikle En Kıymetli Varlık Olan Sağlığına Önem Veren) Geleceğe Umutla Bakan, Şen Ve Neşeli Olan İnsan, Örnek İnsandır.

                        En Kıymetli Varlık Olan Vaktini En İyi Şekilde Değerlendiren; Vaktini Boşa (Veya Önemsiz İşlerde) Harcamayan İnsan, Örnek İnsandır.

                        Kendisiyle Barışık Ve Herkesle Güzel Geçinen, Geçinmeye Çalışan Gerekli Hallerde Uyum Sağlayan İnsan, Örnek İnsandır.

                        Güçlü Bir İradeye Sahip, Hareketli Yaşayan, Bugünün İşini Yarına Bırakmayan, İşini Savsaklamayan ve Kendisine Her Daim Zaman Ayıran İnsan, Örnek İnsandır.

                        Duyguları Bağımlı, Başkalarının Kontrolü Altında Yaşamaya Mahkûm Olmayan ve En Olumsuz Hadiselerden Dahi Fazla Etkilenmeyen, Her Şeye Göğüs Geren ve Her Zahmete Katlanabilen İnsan, Örnek İnsandır.

                        Kendisine Güvenen, Çok Kısa Olan Hayatın Gerekli ve Anlamlı Olduğuna Kendisini İnandıran İnsan, Örnek İnsandır.

                        Gerekli Hallerde Herhangi Bir Kimseye Minnet Duyan Ve Yine Her Fırsatta Yüce Allah’a Şükran, Minnet Duygusunu Sunan  (Her Durumda Şükreden) İnsan, Örnek İnsandır.

                        Her Hangi Bir Durumda Elinden Geleni Yapıp, Sonrasını Yüce Allah’a Bırakan (Tevekkül Eden) İnsan, Örnek İnsandır.

                        İyilik Yapan Ancak Yaptığı İyiliği Başa Kakmayan; Kendisine Yapılan Kötülükleri Unutan İnsan, Örnek İnsandır.

                        Yüce Yaratıcıyı Aklından Hiç Çıkarmayan, Her Daim Ölümü Hatırlayan İnsan, Örnek İnsandır.

                        Dostluklar Kuran, Dürüst Davranan Ancak Bunu Söz Ve Davranışlarıyla Gösteren İnsan, Örnek İnsandır.

                        Kendisini ve Her Yaratılanı Yaratandan Ötürü Seven; Mütevazı Olan, Başkalarına Güler Yüzlü Davranan Ve Tebessümü Yüzünde Eksik Etmeyen İnsan, Örnek İnsandır.

                        Ailesini Seven, Aşağılık Kompleksi Olmayan İnsan, Örnek İnsandır.

                        Sevgiye Odaklanan Ve Her Şeye Sevgiyle Yaklaşan İnsan, Örnek İnsandır.

                        Şahsiyet Ve Mesuliyet Duygusunu Geliştiren İnsan, Örnek İnsandır.

                        İç Teninde Yer Alan Parazitleri Temizleyen ve Kötülüklerin Yaşamasına Asla İzin Vermeyen İnsan, Örnek İnsandır.

                        Kötü Hasletlerin Yayılmasına Sebebiyet Vermemek İçin İtikadi Sağlam Olanlarla Arkadaşlık Edinen; Kötü Arkadaşlıklardan, Olumsuz Düşünce, Tutum ve Davranışlardan Her Daim Uzak Duran İnsan, Örnek İnsandır.

                        Planlı Yaşayan, Kendisini Kontrol Eden, Hedefine Varmak İçin Dikenli Yollar Olsa da Aldırmayan Ve Kararlı Olan İnsan, Örnek İnsandır.

                        Her Zaman, Her Koşul ve Durumda İyimser Olan, Vuku Bulan Olayların İyi Yönünden Bakan İnsan, Örnek İnsandır.

                        Kapasitesinin Tamamını Kullanmaya Gayret Eden İnsan, Örnek İnsandır.

                        Hayata Tutunma Mücadelesini Asla Kaybetmeyen İnsan, Örnek İnsandır.

                        Hayatı Kolaylaştırmak ve Anlamlı Hale Getirmek İçin Çaba Sarf Eden İnsan, Örnek İnsandır.

                        Mazeretler Arkasına Sığınmayan İnsan, Örnek İnsandır.

                        Dinamik Bir Yaşantısı Olan İnsan, Örnek İnsandır.

                        İradesine, Nefsine Hâkim Olan Ve Menfaatleri Uğruna Değerlerini Yitirmeyen İnsan, Örnek İnsandır.

                        Başarı İçin Var Gücüyle Caba Sarf Eden ve Kendini Zorlayan İnsan, Örnek İnsandır.

                        Ön Yargılara Boyun Eğmeyen İnsan, Örnek İnsandır.

                        Manipülasyon (Bilgilerin Yerini Değiştirme) Hastalığına Kendisini Kaptırmayan İnsan Mutlu Olur. Manipülasyon, Menfaatleri Uğruna Siyahı Beyaz Şeklinde Sunan ve Menfaatlerinin Devamı İçin Başvurulan Bir Vasıtadır. Aldatmaca Bir Davranıştır. Yalan Esasına Dayanmaktadır.

                        İhtiyaç Duyduğu Ruhi Zevklerden Mahrum Edilmeyen İnsan, Örnek İnsandır.

                        Gelişmeye Engel İfadelerin Etkisinde Kalmayan İnsan, Örnek İnsandır.

                       “İnsan Yedisinde Neyse Yetmişinde Odur” “Eski Köye Yeni Adet Getirmek” Veya  “Ben Büyüklerimden Böyle Gördüm” Gibi İfadeler Gelişimi Ve Değişimi Engelleyen Unsurlar Olup Kesinlikle Doğru Değildir. Böylesi Sözlere İtibar Edilmemesi Gerekmektedir. Hiç Kimse Yemeği Düşünmekle Açlığını Gideremez. Aklının Kullanılması Daha Uygundur. Türkiye’ nin Gelişmesini İstemeyen  Dahili ve Harici Hainler Tarafından “Atasözü” Diye Kültürümüzün İçine Yerleştirilmiştir.

                        Temel Değerlerini, Güçlü Yanlarını Ve Gelişme Alanlarını Masaya Yatıran ve Bunları İnsanlık Yararına Sunmaya Çalışan İnsan, Örnek İnsandır.

                        Başkalarının Ya da Toplumun Hak ve Çıkarlarını da Gözeten ve Yalnızca Kendi Çıkarını Düşünmeyip Başkalarını da Her Daim Göz Önüne Alan, Bencillik Duygusundan Tamamen Uzak Duran İnsan, Örnek İnsandır.            

                         Ölçüsü Ve Ayarı Bozulmak Suretiyle  Kuruyup Mahiyetini Yitiren,  İnsaniyetini de Kaybeden Haliyle, Şeytani Dile Vurulan, Gözleri Dumanlaşan, Kalbi Kararan, Gerçekleri Duymamazlıktan Gelmekle Kalmayıp Başka Nesnelerin Emrine Girerek Tehlikeli Bir Canavara Dönüşen Ölçü Ve Ayarı Bozuk Vicdansızları Gerekli Hallerde Yüce Allah’a Havale Eden İnsan, Örnek İnsandır.    

                        Yüce Allah’ın, Hz. Muhammad (S.A.V.)’in Buyruklarına Uyan; Kur’an-i Emirler Doğrultusunda Hareket Eden Yine Sırtını Mutlak Güç, Hüküm ve Hikmet Sahibi Olan Yüce Allah’a; Şahit Hak İle Müjde Verici, Uyarıcı Ve Âlemlere Rahmet Olarak Gönderilen Hz.Muhammed (S.A.V.)’ e; Rahmani Öğüt İçeren Ve İnsanOğluna Yol Gösteren Kutsal Kitabımız Olan Kur’an-ı Kerime Dayayan İnsan, Örnek İnsandır.

02 Şubat 2016

Uyanmayacak mısınız?

Ey! Körelen Kör Olan Gözünün Nuru Sönen
Gafletteki Uykudan Uyanmayacak mısın?
Ey! Gerçeği Görmeyen Hakka Sırtını Dönen
Aymazlık Uykusundan Uyanmayacak Mısın?

Ey! Pis Âleme Dalıp Saf Kalbe İzi Vuran
Haksızlık Karşısında Ey! Suspus Dili Duran
Yanlış Kulvarda Yüzen Ey! Kirli Düzen Kuran
Aymazlık Uykusundan Uyanmayacak Mısın?

Yüzünden Pislik Akan Düşman Gözüyle Bakan
Kör Bilgiye Saplanmış Ona Buna Laf Çakan
Ey! Cehalet Od’uyla Kendi Başını Yakan
Aymazlık Uykusundan Uyanmayacak Mısın?

Ey! Ölçüyü Kaçıran Haddi Sınırı Aşan
Gerçekleri Görünce Feveran Eden Taşan
Ey! Yanlışı Hak Bilen Doğru Düz Yoldan Şaşan
Aymazlık Uykusundan Uyanmayacak Mısın?

Ey! Dünyadan Habersiz Rahat Sırtüstü Yatan
Ey! Üç Kuruşluk Pula İnsanoğlunu Satan
Atmaya Çalıştıkça Kalesine Gol Atan
Aymazlık Uykusundan Uyanmayacak Mısın?

Ey! Kalp Gözü Kapanan Neme Lazımdır Diyen
Belleğini Aklını Peynir Ekmekle Yiyen
Ey! Zihnî Açılmayan El Şapkasını Giyen
Aymazlık Uykusundan Uyanmayacak Mısın?

Duygusuz Vurdumduymaz Ey! Olumsuz Hâl Alan
Abuk Subuk Konuşan Boş Yere Çene Çalan
Ey! Gününü Gün Eden Zevku Sefaya Dalan
Aymazlık Uykusundan Uyanmayacak Mısın?

Ey! Dudağı Bükülen Kibirlenen Kasılan
Din Deyince Bunalan İçi Kasvet Basılan
Ey! Kaşları Çatılan Ey! Suratı Asılan
Aymazlık Uykusundan Uyanmayacak Mısın?

Ey! Gönlünü Karartan Şeytana Kucak Açan
Ey! Çevreyi Korkutan Ey! Dehşet Zehir Saçan
Zaman Zaman Kanılan Gözü Harama Kaçan
Aymazlık Uykusundan Uyanmayacak Mısın?

Ey! Daralan Sıkılan Ey! İçine Gam Çöken
Herkese Afi Satan Behey Fiyaka Söken
Tahir der Ey! Gerilen Ey! Şeytana İç Döken
Gafletteki Uykudan Uyanmayacak Mısın?

02 Şubat 2016

Hijyen Maske Mesafe

Bu Güne Kadar Onlarca Bulaşıcı Hastalığın Yayılmasını Önleyen Tek Seçenek Aşı Olmuştur. Kızamık, Kızamıkçık, Difteri, Çiçek, Kabakulak Vs.Gibi Bulaşıcı Ve Çocuk Hastalık Türleri Aşı Sayesinde Ortadan Kaldırılmıştır. (Alerjik VS.Gibi Aşı Yaptırılması Yasaklananlar Hariç) Bu Gibi Hastalar Doktora Başvurduktan Sonra Tam Teşekküllü Bir Hastanede Aşı Yaptırmaları Hayati Önemi Haizdir.

 

Şifa Duası Ve Şifa İle İlgili Hadis-i Şerifler:

Hz. Âişe’den (R.A.) Şöyle Rivayet Edilmiştir:

“Hz. Peygamber (S.A.S.),

Hasta Olan Akrabalarının Üzerine Okuyarak Sağ Eliyle Onları Sıvazlar Ve Şöyle Derdi:
“Ey Allah’ım, Ey İnsanların Rabbi, Şu Hastalığı Gider, Şifa Ver, Şifa Veren Sensin. Senin

Vereceğin Şifadan Başka Şifa Yoktur. Hastalığı Ortadan Kaldıracak Bir Şifa Ver” (İbn Mâce, Tıb, 35, 36)

Üsâme B. Şerîk Anlatıyor:

 “Bedevîler, “Ey Allah’ın Resûlü! Tedavi Olmayalım Mı?” Dediler. Resûlullah (SAV), 

“Ey Allah’ın Kulları! Elbette Tedavi Olun. Muhakkak Ki Allah Bir Hastalık Hariç Her Hastalığın Şifasını

Veya Devasını Yaratmıştır.” Buyurdu. “Ey Allah’ın Resûlü! O Hastalık Nedir?” Dediklerinde İse, 

“İhtiyarlık.” Buyurdu.” (T2038 Tirmizî, Tıb, 2)

Ebu”D-Derdâ”Dan Rivayet Edildiğine Göre,

Resûlullah (S.A.V) Şöyle Buyurmuştur: 

“Allah, Hastalığı Da Şifayı Da Gönderdi Ve Her Hastalık İçin Bir Şifa Var Etti. Tedavi Olun,

Fakat Haramla Tedavi Olmayın.” (D3874 Ebû Dâvûd, Tıb, 11)

Câbir”Den Rivayet Edildiğine Göre,

Resûlullah (Sav) Şöyle Buyurmuştur: 

“Her Derdin Bir Devası Vardır. Derdin Devasında İsabet Edilebilirse Yüce  Allah’ın İzniyle Düzelir.”

(M5741 Müslim, Selâm, 69)

KUR’AN-I KERİMDE YER ALAN ŞİFA AYETLERİ:

Ankebût Sûresi/60.Ayet :Nice Canlı Var Ki Rızkını Sırtında Taşımıyor; Onları Da Sizi De Besleyip Barındıran Allah’tır. O Her Şeyi İşitir, Her Şeyi Bilir. 

Fâtır Sûresi/2.Ayet: Allah’ın İnsanlar İçin Açtığı Rahmeti Kısabilecek Yoktur, O’nun Kıstığını Da O’ndan Başkası Açamaz. O Mutlak İzzet Ve Derin Hikmet Sahibidir. 

Fussilet Sûresi/44.Ayet: Şayet Biz Onu Yabancı Dilde Okunan Bir Kitap Olarak İndirseydik Mutlaka Şöyle Diyeceklerdi: “Âyetlerinin Açık Seçik Anlaşılır Olması Gerekmez Miydi? Bir Arap’a Yabancı Dilden Bir Kitap, Öyle Mi!” De Ki: “O, İnananlar İçin Bir Rehber Ve Şifadır; İnanmayanlara Gelince Onların Kulaklarında Bir Sağırlık Vardır, Kur’an Onlara Kapalıdır. (Sanki) Onlara Çok Uzaktan Sesleniliyor.”

Hûd Sûresi/6.Ve 56.Ayet : Yeryüzünde Kımıldayan Hiçbir Canlı Yoktur Ki Rızkı Allah’ın Üzerine Olmasın. Allah Onların Halen Bulunduğu Yeri De Emanet Olarak Konulacağı Yeri De Bilir; Hepsi Apaçık Kitapta Vardır. 

Ben, Benim De Rabbim, Sizin De Rabbiniz Olan Allah’a Dayandım. Çünkü Her Canlının Kontrolü O’nun Elindedir. Şüphesiz Rabbimin Yolu Dosdoğru Yoldur. 

Nahl Sûresi/69.Ayet: Sonra Her Türlü Besleyici Ürünlerden Ye; Rabbinin Koyduğu Kanunlara Boyun Eğerek Çizdiği Yollardan Git!” Onların Karınlarından, Farklı Renk Ve Çeşitlerde Şerbet (Kıvamında Bir Sıvı) Çıkar Ki Onda İnsanlara Şifa Vardır. İşte Bunda Da Düşünen Bir Topluluk İçin Açık Delil Bulunmaktadır. 

Şuarâ Sûresi/80Ayet : Hastalandığım Zaman Bana Şifa Verendir. 

Tevbe Sûresi/51.Ayet: De Ki: “Allah Bize Ne Yazmışsa Başımıza Ancak O Gelir, O Bizim Mevlâmızdır.” Müminler Yalnız Allah’a Güvenip Dayansınlar. 

Yûnus Sûresi/57 Ve 107.Ayet: Ey İnsanlar! Rabbinizden Size Bir Öğüt, Kalplerdeki Hastalıklara Bir Şifa, İnananlara Bir Rehber Ve Rahmet Gelmiştir. 

Allah Sana Bir Zarar Verecek Olursa, Onu O’ndan Başka Giderecek Yoktur. O Senin Hakkında Bir İyilik Dilerse Onun Lutfunu Engelleyebilecek De Yoktur. Bunu Kullarından Dilediğine Nasip Eder. Bağışlayan Ve Esirgeyen O’dur. 

Zümer Sûresi/38.Ayet

Gerçek Şu Ki Onlara, “Gökleri Ve Yeri Kim Yarattı?” Diye Soracak Olsan, Tereddüt Etmeden “Allah” Derler. De Ki: “O Halde Söyler Misiniz, Allah’ı Bırakıp Da Taptığınız Şu Şeyler, Allah Bana Bir Zarar Vermek İstese, O’nun Vereceği Zararı Önleyebilirler Mi? Yahut O Bana Bir Rahmet Dilese, Onun Rahmetini Durdurabilirler Mi?” De Ki: “Allah Bana Yeter! Hakkıyla Tevekkül Edenler Yalnız O’na Güvenip Dayanırlar.” 

 

Ne Dert Ne de Yara Kaşır

Maske Mesafe Ve Hijyen

Hem Hayati Önem Taşır

Maske Mesafe Ve Hijyen

                                                                                                                                                                                                   Tetikte Durur Diş Biler

Defterden Virüsü Siler

Sağlıklı Bir Yaşam Diler

Maske Mesafe Ve Hijyen

                                                                                                                                                                                              Sanki Hayat Kurtaran Pil

Dillendirsin Döndükçe Dil

Bu Üç Mühim Kuralı Bil

Maske Mesafe Ve Hijyen

                                                                                                                                                                                                  Yalıttırır Sağı Solu

Bağlattırmaz Eli Kolu

Önlem Mühim İşte Yolu

Maske Mesafe Ve Hijyen

                                                                                                                                                                                                 Boyun Eğmez Karşı Koyar

Yaklaşırsa Kana Boyar

Virüsün Gözünü Oyar

Maske Mesafe Ve Hijyen

                                                                                                                                                                                                  Ne Dert Verir Ne Gam Acı

Duy Ahali Ana Bacı

Baş Tacıdır Hem Baş Tacı

Maske Mesafe Ve Hijyen

                                                                                                                                                                                              Çok Derin Fikre Daldırır

Riski Ortadan Kaldırır

Rahat Bir Nefes Aldırır

Maske Mesafe Ve Hijyen

                                                                                                                                                                                          Korur Onu Bunu Sizi

Korur Hepimizi Bizi

Her Bir Tende Kalır İzi

Maske Mesafe Ve Hijyen

                                                                                                                                                                                                    Üç Kuraldır Benim Tadım

Esenlik Kaynağım Şadım

Tahir Der En Doğru Adım

Maske Mesafe Ve Hijyen

02 Ocak 2020

Aşı Korunaklı Yapar

Bu Güne Kadar Onlarca Bulaşıcı Hastalığın Yayılmasını Önleyen Tek Seçenek Aşı Olmuştur. Kızamık, Kızamıkçık, Difteri, Çiçek, Kabakulak Vs.Gibi Bulaşıcı Ve Çocuk Hastalık Türleri Aşı Sayesinde Ortadan Kaldırılmıştır. (Alerjik VS.Gibi Aşı Yaptırılması Yasaklananlar Hariç) Bu Gibi Hastalar Doktora Başvurduktan Sonra Tam Teşekküllü Bir Hastanede Aşı Yaptırmaları Hayati Önemi Haizdir.

 

Şifa Duası Ve Şifa İle İlgili Hadis-i Şerifler:

Hz. Âişe’den (R.A.) Şöyle Rivayet Edilmiştir:

“Hz. Peygamber (S.A.S.),

Hasta Olan Akrabalarının Üzerine Okuyarak Sağ Eliyle Onları Sıvazlar Ve Şöyle Derdi:
“Ey Allah’ım, Ey İnsanların Rabbi, Şu Hastalığı Gider, Şifa Ver, Şifa Veren Sensin. Senin

Vereceğin Şifadan Başka Şifa Yoktur. Hastalığı Ortadan Kaldıracak Bir Şifa Ver” (İbn Mâce, Tıb, 35, 36)

Üsâme B. Şerîk Anlatıyor:

 “Bedevîler, “Ey Allah’ın Resûlü! Tedavi Olmayalım Mı?” Dediler. Resûlullah (SAV), 

“Ey Allah’ın Kulları! Elbette Tedavi Olun. Muhakkak Ki Allah Bir Hastalık Hariç Her Hastalığın Şifasını

Veya Devasını Yaratmıştır.” Buyurdu. “Ey Allah’ın Resûlü! O Hastalık Nedir?” Dediklerinde İse, 

“İhtiyarlık.” Buyurdu.” (T2038 Tirmizî, Tıb, 2)

Ebu”D-Derdâ”Dan Rivayet Edildiğine Göre,

Resûlullah (S.A.V) Şöyle Buyurmuştur: 

“Allah, Hastalığı Da Şifayı Da Gönderdi Ve Her Hastalık İçin Bir Şifa Var Etti. Tedavi Olun,

Fakat Haramla Tedavi Olmayın.” (D3874 Ebû Dâvûd, Tıb, 11)

Câbir”Den Rivayet Edildiğine Göre,

Resûlullah (Sav) Şöyle Buyurmuştur: 

“Her Derdin Bir Devası Vardır. Derdin Devasında İsabet Edilebilirse Yüce  Allah’ın İzniyle Düzelir.”

(M5741 Müslim, Selâm, 69)

KUR’AN-I KERİMDE YER ALAN ŞİFA AYETLERİ:

Ankebût Sûresi/60.Ayet :Nice Canlı Var Ki Rızkını Sırtında Taşımıyor; Onları Da Sizi De Besleyip Barındıran Allah’tır. O Her Şeyi İşitir, Her Şeyi Bilir. 

Fâtır Sûresi/2.Ayet: Allah’ın İnsanlar İçin Açtığı Rahmeti Kısabilecek Yoktur, O’nun Kıstığını Da O’ndan Başkası Açamaz. O Mutlak İzzet Ve Derin Hikmet Sahibidir. 

Fussilet Sûresi/44.Ayet: Şayet Biz Onu Yabancı Dilde Okunan Bir Kitap Olarak İndirseydik Mutlaka Şöyle Diyeceklerdi: “Âyetlerinin Açık Seçik Anlaşılır Olması Gerekmez Miydi? Bir Arap’a Yabancı Dilden Bir Kitap, Öyle Mi!” De Ki: “O, İnananlar İçin Bir Rehber Ve Şifadır; İnanmayanlara Gelince Onların Kulaklarında Bir Sağırlık Vardır, Kur’an Onlara Kapalıdır. (Sanki) Onlara Çok Uzaktan Sesleniliyor.”

Hûd Sûresi/6.Ve 56.Ayet : Yeryüzünde Kımıldayan Hiçbir Canlı Yoktur Ki Rızkı Allah’ın Üzerine Olmasın. Allah Onların Halen Bulunduğu Yeri De Emanet Olarak Konulacağı Yeri De Bilir; Hepsi Apaçık Kitapta Vardır. 

Ben, Benim De Rabbim, Sizin De Rabbiniz Olan Allah’a Dayandım. Çünkü Her Canlının Kontrolü O’nun Elindedir. Şüphesiz Rabbimin Yolu Dosdoğru Yoldur. 

Nahl Sûresi/69.Ayet: Sonra Her Türlü Besleyici Ürünlerden Ye; Rabbinin Koyduğu Kanunlara Boyun Eğerek Çizdiği Yollardan Git!” Onların Karınlarından, Farklı Renk Ve Çeşitlerde Şerbet (Kıvamında Bir Sıvı) Çıkar Ki Onda İnsanlara Şifa Vardır. İşte Bunda Da Düşünen Bir Topluluk İçin Açık Delil Bulunmaktadır. 

Şuarâ Sûresi/80Ayet : Hastalandığım Zaman Bana Şifa Verendir. 

Tevbe Sûresi/51.Ayet: De Ki: “Allah Bize Ne Yazmışsa Başımıza Ancak O Gelir, O Bizim Mevlâmızdır.” Müminler Yalnız Allah’a Güvenip Dayansınlar. 

Yûnus Sûresi/57 Ve 107.Ayet: Ey İnsanlar! Rabbinizden Size Bir Öğüt, Kalplerdeki Hastalıklara Bir Şifa, İnananlara Bir Rehber Ve Rahmet Gelmiştir. 

Allah Sana Bir Zarar Verecek Olursa, Onu O’ndan Başka Giderecek Yoktur. O Senin Hakkında Bir İyilik Dilerse Onun Lutfunu Engelleyebilecek De Yoktur. Bunu Kullarından Dilediğine Nasip Eder. Bağışlayan Ve Esirgeyen O’dur. 

Zümer Sûresi/38.Ayet

Gerçek Şu Ki Onlara, “Gökleri Ve Yeri Kim Yarattı?” Diye Soracak Olsan, Tereddüt Etmeden “Allah” Derler. De Ki: “O Halde Söyler Misiniz, Allah’ı Bırakıp Da Taptığınız Şu Şeyler, Allah Bana Bir Zarar Vermek İstese, O’nun Vereceği Zararı Önleyebilirler Mi? Yahut O Bana Bir Rahmet Dilese, Onun Rahmetini Durdurabilirler Mi?” De Ki: “Allah Bana Yeter! Hakkıyla Tevekkül Edenler Yalnız O’na Güvenip Dayanırlar.”

Ne Korkup Ne Solacağız

Çabucak Aşılanırsak

Korunaklı Olacağız

Topyekûn Aşılanırsak

                                                                                                                                                                                                Kökten Hal Edilir Sorun

Rahat Gülüp Oynar Torun

Artık Olmaz Hiçbir Zorun

Çabucak Aşılanırsak

                                                                                                                                                                                                  Girip İçimizi Tarar

Yarayı Dikkatli Sarar

Oldukça Çok İşe Yarar

Çabucak Aşılanırsak

                                                                                                                                                                                                    Virüsle Çıkarız Başa

Hem Döneriz Ağır Taşa

Kimi de Olur Bey Paşa

Çabucak Aşılanırsak

                                                                                                                                                                                                Virüsün Yıldızı Söner

Taş Kesilir Hatta Donar

Ortalık Cennete Döner

Çabucak Aşılanırsak

                                                                                                                                                                                        Korona Yaklaşmaz Kaçar

Kalmayız Çaresiz Naçar

Ruhumuzda Güneş Açar

Çabucak Aşılanırsak

                                                                                                                                                                                           Hem Öz Bağışıklık Sağlar

Bizleri Hayata Bağlar

Tahir’ im de Coşar Çağlar

Çabucak Aşılanırsak

01 Ocak 2020