Kooperatif Emektarları

Kooperatifçilik; Birden Yaptı Atılım

Zihinsel Emek Veren Herkesi Kutluyorum

Günden Güne Artıyor Bu Sektöre Katılım

Bedensel Emek Veren Herkesi Kutluyorum

 

Kooperatiflerde; İşi Ciddiye Alan

Hep Düşünüp Taşınan Büyük Düşlere Dalan

İlgili Her Kuruma Gidip Kapıyı Çalan

Bütün İlgilileri Gönülden Kutluyorum

Çok Ortaklı Tüm İşler Elbet Yıpratır Ferdi

Büyük Başın Daima Oluyor Büyük Derdi

Hem Bedensel Zihinsel Emeğin Sonuç Verdi

Bu Yüzden Sizi İşte Bu Yüzden Kutluyorum

Birdenbire Parlayan Köpüren Çabuk Söner

Yanlış Yapılan Hesap Kesin Başkentten Döner

Her An İşe Yarayan İyi Proje Öner

Proje Önereni Gönülden Kutluyorum

Beğenmesen de Sözü Lafı Atma Yabana

Pişmiş Aşa Su Katıp Sekte Vurma Çabana

Yapılacak Hizmeti Kim Yayarsa Tabana

Kendisini Gönülden Her Daim Kutluyorum

Engeli Ablukayı Çemberi Hemen Yaran

Açılmış Bir Yarayı Müzminleşmeden Saran

Olup Biten Her Şeyin Her An Farkına Varan

İlgili Her Amiri Memuru Kutluyorum

 

 Zamanla Hissetsen de Izdırap Ağrı Sızı

Pes Edip Kaygılanma Sakın Düşürme Hızı

Gün Gelir Rahat Eder Herkesin Oğlu Kızı

Hayır Dua Alanı Gönülden Kutluyorum

 

Zaten İçi Boş Başak Diklenir Hep Dik Durur

Gün Gelir İçi Erir Suyunu Çeker Kurur

Başını Taştan Taşa Toslar Duvara Vurur

Liyakatli Değimli Herkesi Kutluyorum

Bak İş İşten Geçmeden Önlem Tedbir Almalı

Kooperatifçilik; Dört Yana Kök Salmalı

Kök Saldıkça Vurguncu Rakip Dona Kalmalı

Vurguncuyu Alt Eden Üstadı Kutluyorum

Davulu As Boynuna Tokmağı Al Eline

Yoksa Kim Bel Bağlar ki Kırık Bükük Beline

Kızdırırsan Tahir’ de Dokunur Bam Teline

Zihinsel Emek Veren Erbabı Kutluyorum

Haksızlık Karşısında Yıllardır Susuyorsun

Teftiş Anlayışını Gözden Geçir Bakan Bey

Suçu İhbar Edene Kin Garaz Kusuyorsun

Teftiş Anlayışınız Bu Mu Sizin Bakan Bey

Medet Umma Haksızdan Kirli Kalbi Karadan

Her İş ve İşleminden Haberdardır Yaradan

Emir Verip Sonra da Sıyrılmak Yok Aradan

Teftiş Anlayışınız Bu Mu Sizin Bakan Bey

Hakka Darbe Vurmaya Çok Kafa Yoruyorsun

Hesabı Namusludan Dürüstten Soruyorsun

Farkında mısın Kimi Kollayıp Koruyorsun

Teftiş Anlayışınız Demek Böyle Bakan Bey

Katkı Verdin Tertemiz Kalbe Baskı Kurmaya

Demek Sen de Karşısın Zulme Karşı Durmaya

Vur Bakalım Arkadan Vur Haklıyı Vurmaya

Teftiş Anlayışınız Bu Mu Sizin Bakan Bey

Nüfuzundan Güç Alıp Bulaşma Kirli İşe

Olup Bitenleri Gör Birazcık Dokun Dişe

Olanlar Filim Olsa Rekora Koşar Gişe

Teftiş Anlayışınız Bu Mu Sizin Bakan Bey

Nasıl Durabilirim Telaşsız Sakin Sakin

Tesis Edilen İşlem Hukuksuz Olmuş Lakin

Yandaş Bildiğin Kalbe Kin Sirayet Etmiş Kin

Teftiş Anlayışını Gözden Geçir Bakan Bey

Haksız Hakka Karşı Kor Gocunur Surat Asar

Dürüst Olan Dürüstü Korur Bağrına Basar

Bedensel Bütünlükler Görmeden Zarar Hasar

Teftiş Anlayışını Gözden Geçir Bakan Bey

Sinirleri Bozuyor Ortamı Geriyorsun

Tahir’ i Yok Etmeye İcazet Veriyorsun

Haktan Dem Vurulunca İpe Un Seriyorsun

Teftiş Anlayışını Gözden Geçir Bakan Bey

01 Mart 2017 –

Karıştırıp Şerbeti Nabıza Göre Veren

Taraflı Müfettişi Rabbim Islah Eylesin

Haksıza Kanat Geren Her An Haklıyı Yeren

Taraflı Müfettişi Yaratan Kahreylesin

Talimatla Yazılan Bütün Raporlar Yalan

Çoğaldıkça Çoğaldı Sahtekâr Kara Çalan

Hakkı Rafa Kaldıran Astlara Korku Salan

Taraflı Müfettişi Rabbim Islah Eylesin

Hiçbir Neden Yok İken İçlere Ateş Atan

Verilen Emre Göre Memuru Alıp Satan

Arsızlar Hırsızların Canlarına Can Katan

Taraflı Müfettişi Rabbim Islah Eylesin

Başa Geleceklerden Habersizdir Yakınan

Dürüst Namuslulardan Gerçeklerden Sakınan

Sürekli Haksızlardan Yana Tavır Takınan

Taraflı Müfettişi Rabbim Islah Eylesin

Hayatı Zindan Eden Suç Kabahat Arayan

Acımasız Zalimin Her İşine Yarayan

Kin Nefreti Beyninde Belleğinde Tarayan

Taraflı Müfettişi Rabbim Islah Eylesin

Haklıya Karşı Tavır Cephe Vaziyet Alan

Kim Kanunlar Önünde Eşit Diyorsa Yalan

Söze Yola Gelmeyen İşe Kayıtsız Kalan

Taraflı Müfettişi Rabbim Islah Eylesin

İnsanı Fıtık Eden Hiç Yok Yere Can Yakan

Gerçekleri Gizleyen Yumurtaya Kulp Takan

Sahte Rapor Altına Durmadan İmza Çakan

Taraflı Müfettişi Rabbim Islah Eylesin

Üst Düzey Amirleri Her Fırsatta Yağlayan

Tahir’ im Der Elimi Ayağımı Bağlayan

Zulm Edene Haine Uygun Ortam Sağlayan

Hain Müfettişleri Rabbimiz Kahreylesin

04 Mart 2015

Ehl-i Hak İttifakı

Hainin Defterini Alp Vatansever Dürer

Terörün Ekmeğine Yandaş Olan Yağ Sürer

Kem Söz Edenden Ancak Kem Söz Kötü Laf Türer

Kulp Takılan Vakalar Her Yerde Farklı Kokar

Dikkatli Ol İşini Hainler Zora Sokar

 

Bin Yıldır Kardeş Olmuş Türk Kürt, Arap, Laz, Zaza

Herkes Dikkatli Olsun Kimse Gelmesin Gaza

Terörün Kökü Kurur İnşallah Kalmaz Yaza

Temiz Soydan Gelenler Elbet Çeker Soyuna

Her Daim Tetikte Dur Sakın Gelme Oyuna

 

Fitne Yayan Fitneci Uydurur Bin Bir Yalan

KahrOlsun Masumlara Mazluma Kara Çalan

Teröristten Farkı Yok Yakıp Yıkan Öç Alan

Kökenine Bakıp ta Kimseye Verme Eza

Mahkeme-i Kübra’da Alırsın Ağır Ceza

 

Zorlu Çabanın Geri Dönüşü Yok Bir Daha

Dar Edilsin Teröre Teröriste Her Saha

Birlik Olsak Yeniden Türkiye Kalkar Şaha

Elinden Geleni Yap Canını Tak Dişine

SabrEt Artık Karışma Yaradan’ın İşine

 

Gezmedik Yer Bırakma Her Bir Ova Dağ Bayır

Gün Gelir O Caniler Yanacak Cayır Cayır

Ümidini Kaybetme Her Şeyde Var Bir Hayır

Kalplerinde Kin Nefret Tohumunu Taşıyan

Peyderpey Çıkabilir Yaramızı Kaşıyan

 

Hem Kurunun Yanında Zarar Görmeden Yaşı

Üstüne Düşeni Yap Gel Sorumluluk Taşı

Derhal Ezilmelidir Her Bir Katilin Başı

Bölünmekte Eziyet İttifakta Var Hayır

Vatan Hainlerini Vatanseverden Ayır

 

Yurdun Dört Bir Yanından Fena Esiyor Hava

Dava Seksen Milyonu İlgilendiren Dava

Her An Avlanabilir Tedbirsiz Giden Ava

Yeis Ümitsizliğe Hiç Kapı Aralama

Heves Şevkini Kırıp Kalbini Yaralama

 

Kandan Beslenenleri Seviyor Sayıyorlar

Terör Örgütlerine Sırtını Dayıyorlar

Fitili Ateşleyip Fitneyi Yayıyorlar

Sabredin Çok Geçmeden Hainler Yok  Olacak

Asker Polis Terörün Dip Kökünü Yolacak

 

Daima Al Elmaya Çok Olur Taş Atanı

Başına Taç Yaptılar Türkiye’yi Satanı

Seksen Milyon Sokakta Bulmadı Bu Vatanı

Sonunu Hazırlıyor Eceline Susayan

Kalp Vicdanı Kararmış Caniyi Umursayan

 

Güvenlik Güçlerine Kalleşçe Kurşun Sıkar

Ocakları Söndürür Çevreyi Yakıp Yıkar

Tedhişçinin Ümidi Tahir Der Boşa Çıkar

Her Yeri Yakıp Yıkar Üç Beş Çapulcu Deli

Karşılıksız Kalamaz Ağır Olur Bedeli

10 Eylül 2015

 

Yalnız Değilsin Korkma! Recep Tayyip ERDOĞAN

Devletin Silahını Doğrulttular Kastılar
Necip Türk Milletinin Bam Teline Bastılar
Hiçbir Sebep Yok İken Görevini Astılar
Millet Oldukça Korkma! Recep Tayyip ERDOĞAN

15 Temmuz Gecesi Halka Pusu Kurdular
Dolap Beygiri Gibi Dolaştılar Durdular
Bu Güzelim Ülkeyi Can Evinden Vurdular
Yüce Allah Var Korkma! Recep Tayyip ERDOĞAN

Hainler Pusu Kurup Tertibat Aldırdılar
Askere Emir Verip Hücuma Kaldırdılar
Hedef Gözetilmeden Her Yönden Saldırdılar
Başı Dimdik Dur Korkma! Recep Tayyip ERDOĞAN

Tüm İllegal Örgütler Dış Bağlantılı Maşa
Zor Kullanıp Baskıyla Darbeyle Gelir Başa
Bu Hain Gaddarlarla Gel de Yüz Yüze Yaşa
Üzülme Sakın Korkma! Recep Tayyip ERDOĞAN

Necip Türk Milletine Karşı Cephe Aldılar
Her Bir Düşmanımızın Borusunu Çaldılar
Ülkenin Her Yerinde Dehşet Korku Saldılar
Endişe Duyma Korkma! Recep Tayyip ERDOĞAN

Rasgele Ateş Edip Ablukayı Yardılar
Tank Toplarla Geldiler Çevremizi Sardılar
Halk Direnince İşin Bilicine Vardılar
Yalnız Değilsin Korkma! Recep Tayyip ERDOĞAN

İsterse Tüm Dünyayı Gelsin Alsın Yanına
Bulur Belayı Her Kim Susamışsa Kanına
Bu Millet Canilerin Derhal Okur Canına
İtikadın Var Korkma! Recep Tayyip ERDOĞAN

Hiç Kimseden Sakınmam Esirgemem Sözümü
İllegal Örgüt Cunta Korkutamaz Gözümü
Kutsal Değerlerime Siper Ettim Özümü
Bu Öz Oldukça Korkma! Recep Tayyip ERDOĞAN

Kullanım Vakti Biter Miat Gelip Dolacak
Gün Gelir Tüm Hainler Saç Başını Yolacak
Ne Yaparsa Yapsınlar Zafer Bizim Olacak
İman Oldukça Korkma! Recep Tayyip ERDOĞAN

Fırsat Olsa Herkese Kurşun Sıkacaklardı
Zor Kullanıp Millete Baskın Çıkacaklardı
Gayri Meşru Yollarla Erki Yıkacaklardı
Yüce Rabbim Var Korkma! Recep Tayyip ERDOĞAN

Her Bir Kurumda Tutmuş Gaddar Köşe Başını
Peşkeş Çekmek İstiyor Kutsal Çakıl Taşını
Hangi Güç Bu Millete Çatabilir Kaşını
Ürkme Çekinme Korkma! Recep Tayyip ERDOĞAN

Bir Araya Geldiler Hep Sırt Sırta Verdiler
Her Fırsatta Gaddara Kol ve Kanat Gerdiler
Gerçek Vatanseveri Dışladılar Yerdiler
Endişelenme Korkma! Recep Tayyip ERDOĞAN

Çok Ağır Bedel Öder Tozu Dumana Katan
Din İmanı Olamaz Yurt Vatanını Satan
Bayrağa Al Kan Veren Şehitlerin Bu Vatan
Hiç Kaygılanma Korkma! Recep Tayyip ERDOĞAN

Kalplerden Çıkan Gür Ses Titrettirdi Yer Arşı
Bazen Sala Dinlerdik Bazen İstiklal Marşı
Topyekûn Hep Birlikte Durduk Darbeye Karşı
Tahir Oldukça Korkma! Recep Tayyip ERDOĞAN
Millet Oldukça Korkma! Recep Tayyip ERDOĞAN

07 Ekim 2016

Maşalar Ve Kullanıcıları

İnsan Öldürülünce Sevinenler Susanlar

Örgütleri Kendine Siper Edip Pusanlar

Müslüman Türk Halkına Kin Düşmanlık Kusanlar

Dayanılmaz Hal Alsın Karşılaştığı Eza

Kısasa Kısas Gerek Budur Adil Bir Ceza

 

Barış Dediniz Ama Hep Kenarda Durdunuz

Çarşıda Dolaşana Hain Pusu Kurdunuz

Bir Çok Asker Polisi Can Evinden Vurdunuz

Al Kanı Çok Kutsaldır Şehidi İyi Tanı

Kimse Size Yedirmez Bu Güzelim Vatanı

 

Kim Kimin Yanındaysa Ondandır Diyor Dinim

Dünyayı Dar Ederim Tepeme Çıksa Cinim

Bu Millet Hainleri İnletir İnim İnim

Üstünlük Takvadadır Fark Etmez Türk Kürt Zaza

Terörden Medet Umup Sakın Gelmeyin Gaza

 

Kin Nefret Duyguların Doymuyor Helal Kana

En Aşağılık Sıfat Ancak Yakışır Sana

Söyle Nasıl Kıyarsın Günahsız Masum Cana

Hain Kalleş Caniler Yine Ortamı Gerdi

Rabbim Sirayet Etsin Dermansız Olan Derdi

 

Affedilmez Terörü Arkasına Aldıran

Devlet Size İnandı Hatta İçti Baldıran

Elbet Bir Gün Çıkacak Vahşete Başkaldıran

Zalime Kul Olmuşsun Başkalarına Maşa

Gün Gelecek Kafanı Vurursun Taştan Taşa

 

İş İşten Geçmiş Değil Aynı Camdan Bir Bakın

Terörü Lanetleyen Ret Eden Tavır Takın

Gel Safını Belirle Her Kötülükten Sakın

Aklını Başına Al Gel Konma Daldan Dala

Haybeye Kürek Çekme Havaya Çalma Pala

 

Gerçek Olan Yüzünle Kalıcı Barış Öner

Yoksa Namlunun Ucu Gün Gelir Sana Döner

Ateş Her Yeri Sarar Nice Ocaklar Söner

Terörden Desteğini Çek Bir Karara Bağla

Gel Vicdanına Danış Huzura Katkı Sağla

 

Gel Sürüden Ayrılma Katıl Halkın Safına

Daha Fazla Geç Kalma Hemen Sığın Affına

Nasıl İnanıyorsun Üç Densizin Lafına

Biz Boşuna Yapmadık Yedi Düvelle Savaş

Her İne Girilecek Bekleyin Yavaş Yavaş

 

Yüzbinlerce Şehidin Toprağa Düşmüş Kanı

Yeni Fatih Süleyman Yeni Yavuzlar Tanı

Tahir’ de Tereddütsüz Ortaya Kor Bu Canı

Vicdanı İncitmesin Verilecek Her İkrar

Son Şansı İyi Kullan Ya Terör Ya istikrar

30 Temmuz 2015

Yarım Yâr Hayattan Eder


Yarım Yâr Sevgiden Eder
 
Geçici Sevgiye Kanan
Yarım Yâr Sevgiden Eder
Boş Yere İçinden Yanan
Yavuklu Yâr Yâr’ dan Eder
 
İçine Her Pislik Sinen
Dostun Tepesine Binen
Gözlerine Perde İnen
Yarım Yâr Sevgiden Eder
 
Zahirî Sevgiyle Yanan
Aldatan Yalana Kanan
Olmaz Olsun Böyle Canan
Yâri Yıl da Bir Kez Anan
Yarım Yâr Sevgiden Eder
 
Yerden Kesilmezse Ayak
Çare Olmaz Tatil Kayak
Bir Gün Sevgi Sonra Dayak
Yarım Yâr Sevgiden Eder
 
Sevgililer Günü Yalan
Var mı Güne Hayran Kalan
Gaflet Uykusuna Dalan
Yarım Yâr Sevgiden Eder
 
Harap Olur Saray Yalı
Köksüz Kalır Sevgi Dalı
Gel Yedirme Acı Balı
Yarım Yâr Yuvadan Eder
 
Bitmez Ah Vah Of! u Oy! u
Fark Etmez Sülale Soyu
Gam Çektirir Ömür Boyu
Yarım Yâr Sevgiden Eder
 
 
 
 
 
Hayırsızdan Gelmez Hayır
Kalbi Yakar Cayır Cayır
Geç Kalma Yolunu Ayır
Yarım Sevgi Yârdan Eder
 
Sevgiden Ummuyor Hayır
Kalbi Yakar Cayır Cayır
Her Gün Yâr’ e Zaman Ayır
Yarım Sevgi Yârdan Eder
 
Bu Gün Sevgililer Günü
Ayırma Bu Günden Dünü
Yanıltmasın Günün Ünü
Yarım Yâr Sevgiden Eder
 
Kem Söze Çamura Yatan
Ozan Tahir’e de Çatan
Özünden Koptukça Batan
Yâr’ ini Afaroz Eder
 
13 Şubat 2017
 
 
Gel Bir Gün Değil Her Gün Sevgilini Hatırla
 
Zamanla Anlaşılır Bir İnsanın Ülfeti
Gel Bir Gün Değil Her Gün Sevgilini Hatırla
Hem Diren Bertaraf Et Her Bir Çeşit Külfeti
Gel Bir Gün Değil Her An Sevgilini Hatırla
 
Hayâ İffet İnsanı Korumaya Aldırır
Temiz Olan Duygular Körelirse Saldırır
Şehvet Aklı Dinlemez Her Daim Başkaldırır
Gel Bir Gün Değil Her Gün Sevgilini Hatırla
 
Şaibe Yakışmıyor Hiç Kimsenin Şanına
Her Halk Olunanı Sev Girme İnsan Kanına
Kâr Kalmıyor Kötülük Düşünenin Yanına
Gel Bir Gün Değil Her Gün Sevgilini Hatırla
 
Üç Günlük Dünya İçin Ben Kirletmem Özümü
İslam Eş Dosta Yâre Bulmuş Köklü Çözümü
Yârini Baş Tacı Et Dinle Tatlı Sözümü
Gel Bir Gün Değil Her Gün Sevgilini Hatırla
 
 
 
 
 
Talihi Yaver Gitmez Hem Mutsuz Bahtı Kara
Kısa Devre Olursa Alırsın Ağır Yara
Sevmeyi Sevilmeyi Aşkta Sevgide Ara
Gel Bir Gün Değil Her Gün Sevgilini Hatırla
 
Kalbini Sınırsız Aç Aşk Sevgiyi Yakala
Sevgi Yoksa Tarağı Vurma Farklı Sakala
Hatun Nasıl Pas Versin Kurnaz Huysuz Çakala
Gel Bir Gün Değil Her Gün Sevgilini Hatırla
 
Gün Sevgililer Günü Görkemine Pek Dalma
365 Günde Sevgiden Mahrum Kalma
Gönülden Yürekten Sev Bir Güne Merak Salma
Gel Bir Gün Değil Her Gün Sevgilini Hatırla
 
Yâr Sevgili Canana Açık Olsun Kanadın
Günlük Zevke Malzeme Yapılmamalı Kadın
Eşrefi Mahlûkatsın Önem Arz Eder Adın
Gel Bir Gün Değil Her Gün Sevgilini Hatırla
 
Getirmeyin Yaşamı İtibarsız Duruma
Zarar Verme Aile Gibi Kutsal Kuruma
Tahir Der Her Söylenen Ulaşır Okuruma
Gel Bir Gün Değil Her An Sevgilini Hatırla
 
11 Şubat 2015
 
 
 
Sevgiyle Filizleşen Aşk Solmuyor Sevgilim
 
Görünüşüne Değil Yüreğine Vuruldum                                                              
Kalbe Yerleşmedikçe Aşk Olmuyor Sevgilim
Denizde Fırtınaydım Hemen Dindim Duruldum
Sevgiyle Filizleşen Aşk Solmuyor Sevgilim
 
İyi Kötü Anlarda Hep Destek Oldun Bana
İnan Dünya Bir Yana Eş Hatunum Bir Yana
İlk Gün Ki Âşık Gibi Halen Aşığım Sana
Sen Olmayınca Zaten Çark Dönmüyor Sevgilim
 
İyi Gün Dostu Olan Her Kim Varsa Şaşarız
Zorluk Sıkıntı Derdi Paylaşarak Yaşarız
Karşı Koyar Direnir Her Engeli Aşarız
Kalpte Yer Edinen Aşk Hiç Sönmüyor Sevgilim
 
Duruma Göre Farklı Vaziyet Tavır Aldık
Nefreti Tetikleyen Laf Sözden Uzak Kaldık
Akıl Mantıkla Yendik Nefse Galebe Çaldık
Sevgiyle Filizleşen Aşk Solmuyor Sevgilim
 
Merhem Olur Eşine Diğer Bir Eşin Külü
Aynı Kökten Bittirmiş Rabbim Dikenle Gülü
Aşkına Beste Yapıp Olmuşum Şark Bülbülü
Kalpte Yer Edinen Aşk Hiç Sönmüyor Sevgilim
 
Asla Heves Etmedik Şana Şöhrete Üne
Sabrettik Kötü Günde Şükrettik İyi Güne
Bin Bir Dersler Çıkardık İsyan Etmedik Düne
İki Kalbe Yerleşmiş Aşk Sönmüyor Sevgilim
 
Zor Günde Desteğinle Kapatılmıştır Yaram
Boğazımızdan Bir Gün Olsun Geçmemiş Haram
İnşallah Hiç Bozulmaz Seninle Benim Aram
Sevgiyle Filizleşen Aşk Solmuyor Sevgilim
 
Niyeti Bozuk Sever Has Gözleri Oymayı
Sevgide Aşkta Bilmem Hiçbir Zaman Doymayı
Sevmem Ölümden Başka Aşka Nokta Koymayı
Kalpte Yer Edinen Aşk Hiç Sönmez ki Sevgilim
 
Aşktan Mahrum Olanın Yüreği Kan Ağlıyor
Tutkulu Aşkın Beni Daim Sana Bağlıyor
Kolay Kolay Yitmeyen Hoş Sempati Sağlıyor
Kalpte Yer Edinen Aşk Hiç Sönmüyor Sevgilim
 
Şiddetli Muhabbet Aşk Hayatlara Renk Katar
Nefsi Terbiye Eder Kulaklar Söze Yatar
Sonsuz Aşka Sevgiye Ozan Tahir Can Atar
Sevgiyle Filizleşen Aşk Solmuyor Sevgilim
Muhteşem Duygu Asla Alt Olmuyor Sevgilim
 
09 Şubat 2016
 
 Sevgilimi Ben Her An Her Daim Hatırlarım
 
Yürekten Âşık Oldum İçten Sevdim Eşimi
Bir Kez Değil Her Daim Eşimi Hatırlarım
O Gün Bu Gündür O da Bırakmadı Peşimi
365 Günde Cananı Hatırlarım
 
İyi Gün Kötü Günde Dimdik Arkamda Duran
Hep Haline Şükreden Sevinci Dışa Vuran
Aralıksız Benimle Diyalog Temas Kuran
Sevgilimi Ben Her An Her Daim Hatırlarım
 
Uyanınca Yanında Gözlerimi Açarım
Hatunu Sevindiren Işık İnci Saçarım
Kalp Kırıcı Söz Laftan Lakırtıdan Kaçarım
Yılda Bir Değil Her Gün Yârimi Hatırlarım
 
Sevgi Kalbime İnmiş Aşk İşlemiş Kanıma
Bir Gün Olsun Eziyet Vermemiştir Canıma
Minnet Şükran Borcumu Zor Öderim Hanıma
Hayat Arkadaşımı Unutmam Hatırlarım
 
Çok İyi Bir Eş Oldu Çocuklarıma Ana
En Zor Anlarda Bile Can Katmıştır Bu Cana
İçte Göz Kalbi Taşır Hakiki Derin Mana
Dünya Yıkılsa Yine Eşimi Hatırlarım
 
Her Derdimi Paylaşmış Ortak Olmuş Acıma
Hoşgörülü Davranır Anne Kardeş Bacıma
Huy Karakteri Benzer Huyuma Mizacıma
Biricik Sevgilimi Unutmam Hatırlarım
 
Sevinirim Göğsüme Koyduğunda Başını
Bir Gün Olsun Çatmamış Düzgün İnce Kaşını
Diri Çıkıp Alt Eder Her Değirmen Taşını
Ben Bir Gün Değil Her Gün Eşimi Hatırlarım
 
 
 
 
 
İsterim Ki Eşine Herkes Kol Kanat Gersin
Aşkını İlan Edip Gözler Önüne Sersin
Ara Sıra Hediye Haz Meyil Güven Versin
İçten Sevdim Eşimi Unutmam Hatırlarım
 
Bu Canımı Dişime Tırnağıma Takarım
Zaman Zaman Eşime Türkü Mani Yakarım
Usulca Dokunurum Nur Yüzüne Bakarım
Kalpten Sevdim Cananı Unutmam Hatırlarım
 
Güler Yüz Tatlı Dili Beni Getirir Aşka
Taht Kurulan Kalbimde Onun Yeri Bir Başka
Tutum Huy Davranışı Apayrı Ve Bambaşka
Eşimi Seviyorum Unutmam Hatırlarım
 
Otuz Yıldır Oturdum Artık Yerli Yerime
Taç Olmuş Emeğime Benim Alın Terime
O Yoksa Kemiklerim Yapışırdı Derime
Kıyamet Kopsa Yine Eşimi Hatırlarım
 
Fatma Hanım Sormadan Çabucak Vermez Karar
Pozitif Enerjisi Dört Bir Yanımı Sarar
Yokluğunda Gam Çöker Tahir’ İm Onu Arar
Ben Eşime Aşığım Her Daim Hatırlarım
Yılda Bir Değil Her Gün Yârimi Hatırlarım
 
19 Ağustos 2015