Kooperatif Emektarları

Kooperatifçilik; Birden Yaptı Atılım

Zihinsel Emek Veren Herkesi Kutluyorum

Günden Güne Artıyor Bu Sektöre Katılım

Bedensel Emek Veren Herkesi Kutluyorum

 

Kooperatiflerde; İşi Ciddiye Alan

Hep Düşünüp Taşınan Büyük Düşlere Dalan

İlgili Her Kuruma Gidip Kapıyı Çalan

Bütün İlgilileri Gönülden Kutluyorum

 

Çok Ortaklı Tüm İşler Elbet Yıpratır Ferdi

Büyük Başın Daima Oluyor Büyük Derdi

Hem Bedensel Zihinsel Emeğin Sonuç Verdi

Bu Yüzden Sizi İşte Bu Yüzden Kutluyorum

 

Birdenbire Parlayan Köpüren Çabuk Söner

Yanlış Yapılan Hesap Kesin Başkentten Döner

Her An İşe Yarayan İyi Proje Öner

Proje Önereni Gönülden Kutluyorum

 

Beğenmesen de Sözü Lafı Atma Yabana

Pişmiş Aşa Su Katıp Sekte Vurma Çabana

Yapılacak Hizmeti Kim Yayarsa Tabana

Kendisini Gönülden Her Daim Kutluyorum

 

Engeli Ablukayı Çemberi Hemen Yaran

Açılmış Bir Yarayı Müzminleşmeden Saran

Olup Biten Her Şeyin Her An Farkına Varan

İlgili Her Amiri Memuru Kutluyorum

 

 Zamanla Hissetsen de Izdırap Ağrı Sızı

Pes Edip Kaygılanma Sakın Düşürme Hızı

Gün Gelir Rahat Eder Herkesin Oğlu Kızı

Hayır Dua Alanı Gönülden Kutluyorum

 

Zaten İçi Boş Başak Diklenir Hep Dik Durur

Gün Gelir İçi Erir Suyunu Çeker Kurur

Başını Taştan Taşa Toslar Duvara Vurur

Liyakatli Değimli Herkesi Kutluyorum

 

Bak İş İşten Geçmeden Önlem Tedbir Almalı

Kooperatifçilik; Dört Yana Kök Salmalı

Kök Saldıkça Vurguncu Rakip Dona Kalmalı

Vurguncuyu Alt Eden Üstadı Kutluyorum

 

Davulu As Boynuna Tokmağı Al Eline

Yoksa Kim Bel Bağlar ki Kırık Bükük Beline

Kızdırırsan Tahir’ de Dokunur Bam Teline

Zihinsel Emek Veren Erbabı Kutluyorum

Ehl-i Hak İttifakı

Hainin Defterini Alp Vatansever Dürer

Terörün Ekmeğine Yandaş Olan Yağ Sürer

Kem Söz Edenden Ancak Kem Söz Kötü Laf Türer

Kulp Takılan Vakalar Her Yerde Farklı Kokar

Dikkatli Ol İşini Hainler Zora Sokar

Bin Yıldır Kardeş Olmuş Türk Kürt, Arap, Laz, Zaza

Herkes Dikkatli Olsun Kimse Gelmesin Gaza

Terörün Kökü Kurur İnşallah Kalmaz Yaza

Temiz Soydan Gelenler Elbet Çeker Soyuna

Her Daim Tetikte Dur Sakın Gelme Oyuna

Fitne Yayan Fitneci Uydurur Bin Bir Yalan

KahrOlsun Masumlara Mazluma Kara Çalan

Teröristten Farkı Yok Yakıp Yıkan Öç Alan

Kökenine Bakıp ta Kimseye Verme Eza

Mahkeme-i Kübra’da Alırsın Ağır Ceza

Zorlu Çabanın Geri Dönüşü Yok Bir Daha

Dar Edilsin Teröre Teröriste Her Saha

Birlik Olsak Yeniden Türkiye Kalkar Şaha

Elinden Geleni Yap Canını Tak Dişine

SabrEt Artık Karışma Yaradan’ın İşine

Gezmedik Yer Bırakma Her Bir Ova Dağ Bayır

Gün Gelir O Caniler Yanacak Cayır Cayır

Ümidini Kaybetme Her Şeyde Var Bir Hayır

Kalplerinde Kin Nefret Tohumunu Taşıyan

Peyderpey Çıkabilir Yaramızı Kaşıyan

Hem Kurunun Yanında Zarar Görmeden Yaşı

Üstüne Düşeni Yap Gel Sorumluluk Taşı

Derhal Ezilmelidir Her Bir Katilin Başı

Bölünmekte Eziyet İttifakta Var Hayır

Vatan Hainlerini Vatanseverden Ayır

Yurdun Dört Bir Yanından Fena Esiyor Hava

Dava Seksen Milyonu İlgilendiren Dava

Her An Avlanabilir Tedbirsiz Giden Ava

Yeis Ümitsizliğe Hiç Kapı Aralama

Heves Şevkini Kırıp Kalbini Yaralama

Kandan Beslenenleri Seviyor Sayıyorlar

Terör Örgütlerine Sırtını Dayıyorlar

Fitili Ateşleyip Fitneyi Yayıyorlar

Sabredin Çok Geçmeden Hainler Yok  Olacak

Asker Polis Terörün Dip Kökünü Yolacak

Daima Al Elmaya Çok Olur Taş Atanı

Başına Taç Yaptılar Türkiye’yi Satanı

Seksen Milyon Sokakta Bulmadı Bu Vatanı

Sonunu Hazırlıyor Eceline Susayan

Kalp Vicdanı Kararmış Caniyi Umursayan

Güvenlik Güçlerine Kalleşçe Kurşun Sıkar

Ocakları Söndürür Çevreyi Yakıp Yıkar

Tedhişçinin Ümidi Tahir Der Boşa Çıkar

Her Yeri Yakıp Yıkar Üç Beş Çapulcu Deli

Karşılıksız Kalamaz Ağır Olur Bedeli

10 Eylül 2015

Yalnız Değilsin Korkma! Recep Tayyip ERDOĞAN

Devletin Silahını Doğrulttular Kastılar
Necip Türk Milletinin Bam Teline Bastılar
Hiçbir Sebep Yok İken Görevini Astılar
Millet Oldukça Korkma! Recep Tayyip ERDOĞAN

15 Temmuz Gecesi Halka Pusu Kurdular
Dolap Beygiri Gibi Dolaştılar Durdular
Bu Güzelim Ülkeyi Can Evinden Vurdular
Yüce Allah Var Korkma! Recep Tayyip ERDOĞAN

Hainler Pusu Kurup Tertibat Aldırdılar
Askere Emir Verip Hücuma Kaldırdılar
Hedef Gözetilmeden Her Yönden Saldırdılar
Başı Dimdik Dur Korkma! Recep Tayyip ERDOĞAN

Tüm İllegal Örgütler Dış Bağlantılı Maşa
Zor Kullanıp Baskıyla Darbeyle Gelir Başa
Bu Hain Gaddarlarla Gel de Yüz Yüze Yaşa
Üzülme Sakın Korkma! Recep Tayyip ERDOĞAN

Necip Türk Milletine Karşı Cephe Aldılar
Her Bir Düşmanımızın Borusunu Çaldılar
Ülkenin Her Yerinde Dehşet Korku Saldılar
Endişe Duyma Korkma! Recep Tayyip ERDOĞAN

Rasgele Ateş Edip Ablukayı Yardılar
Tank Toplarla Geldiler Çevremizi Sardılar
Halk Direnince İşin Bilicine Vardılar
Yalnız Değilsin Korkma! Recep Tayyip ERDOĞAN

İsterse Tüm Dünyayı Gelsin Alsın Yanına
Bulur Belayı Her Kim Susamışsa Kanına
Bu Millet Canilerin Derhal Okur Canına
İtikadın Var Korkma! Recep Tayyip ERDOĞAN

Hiç Kimseden Sakınmam Esirgemem Sözümü
İllegal Örgüt Cunta Korkutamaz Gözümü
Kutsal Değerlerime Siper Ettim Özümü
Bu Öz Oldukça Korkma! Recep Tayyip ERDOĞAN

Kullanım Vakti Biter Miat Gelip Dolacak
Gün Gelir Tüm Hainler Saç Başını Yolacak
Ne Yaparsa Yapsınlar Zafer Bizim Olacak
İman Oldukça Korkma! Recep Tayyip ERDOĞAN

Fırsat Olsa Herkese Kurşun Sıkacaklardı
Zor Kullanıp Millete Baskın Çıkacaklardı
Gayri Meşru Yollarla Erki Yıkacaklardı
Yüce Rabbim Var Korkma! Recep Tayyip ERDOĞAN

Her Bir Kurumda Tutmuş Gaddar Köşe Başını
Peşkeş Çekmek İstiyor Kutsal Çakıl Taşını
Hangi Güç Bu Millete Çatabilir Kaşını
Ürkme Çekinme Korkma! Recep Tayyip ERDOĞAN

Bir Araya Geldiler Hep Sırt Sırta Verdiler
Her Fırsatta Gaddara Kol ve Kanat Gerdiler
Gerçek Vatanseveri Dışladılar Yerdiler
Endişelenme Korkma! Recep Tayyip ERDOĞAN

Çok Ağır Bedel Öder Tozu Dumana Katan
Din İmanı Olamaz Yurt Vatanını Satan
Bayrağa Al Kan Veren Şehitlerin Bu Vatan
Hiç Kaygılanma Korkma! Recep Tayyip ERDOĞAN

Kalplerden Çıkan Gür Ses Titrettirdi Yer Arşı
Bazen Sala Dinlerdik Bazen İstiklal Marşı
Topyekûn Hep Birlikte Durduk Darbeye Karşı
Tahir Oldukça Korkma! Recep Tayyip ERDOĞAN
Millet Oldukça Korkma! Recep Tayyip ERDOĞAN

07 Ekim 2016

Maşalar Ve Kullanıcıları

İnsan Öldürülünce Sevinenler Susanlar

Örgütleri Kendine Siper Edip Pusanlar

Müslüman Türk Halkına Kin Düşmanlık Kusanlar

Dayanılmaz Hal Alsın Karşılaştığı Eza

Kısasa Kısas Gerek Budur Adil Bir Ceza

Barış Dediniz Ama Hep Kenarda Durdunuz

Çarşıda Dolaşana Hain Pusu Kurdunuz

Bir Çok Asker Polisi Can Evinden Vurdunuz

Al Kanı Çok Kutsaldır Şehidi İyi Tanı

Kimse Size Yedirmez Bu Güzelim Vatanı

Kim Kimin Yanındaysa Ondandır Diyor Dinim

Dünyayı Dar Ederim Tepeme Çıksa Cinim

Bu Millet Hainleri İnletir İnim İnim

Üstünlük Takvadadır Fark Etmez Türk Kürt Zaza

Terörden Medet Umup Sakın Gelmeyin Gaza

Kin Nefret Duyguların Doymuyor Helal Kana

En Aşağılık Sıfat Ancak Yakışır Sana

Söyle Nasıl Kıyarsın Günahsız Masum Cana

Hain Kalleş Caniler Yine Ortamı Gerdi

Rabbim Sirayet Etsin Dermansız Olan Derdi

Affedilmez Terörü Arkasına Aldıran

Devlet Size İnandı Hatta İçti Baldıran

Elbet Bir Gün Çıkacak Vahşete Başkaldıran

Zalime Kul Olmuşsun Başkalarına Maşa

Gün Gelecek Kafanı Vurursun Taştan Taşa

İş İşten Geçmiş Değil Aynı Camdan Bir Bakın

Terörü Lanetleyen Ret Eden Tavır Takın

Gel Safını Belirle Her Kötülükten Sakın

Aklını Başına Al Gel Konma Daldan Dala

Haybeye Kürek Çekme Havaya Çalma Pala

Gerçek Olan Yüzünle Kalıcı Barış Öner

Yoksa Namlunun Ucu Gün Gelir Sana Döner

Ateş Her Yeri Sarar Nice Ocaklar Söner

Terörden Desteğini Çek Bir Karara Bağla

Gel Vicdanına Danış Huzura Katkı Sağla

Gel Sürüden Ayrılma Katıl Halkın Safına

Daha Fazla Geç Kalma Hemen Sığın Affına

Nasıl İnanıyorsun Üç Densizin Lafına

Biz Boşuna Yapmadık Yedi Düvelle Savaş

Her İne Girilecek Bekleyin Yavaş Yavaş

Yüzbinlerce Şehidin Toprağa Düşmüş Kanı

Yeni Fatih Süleyman Yeni Yavuzlar Tanı

Tahir’ de Tereddütsüz Ortaya Kor Bu Canı

Vicdanı İncitmesin Verilecek Her İkrar

Son Şansı İyi Kullan Ya Terör Ya istikrar

30 Temmuz 2015

Yarım Yâr Hayattan Eder

Geçici Sevgiye Kanan

Yarım Yâr Sevgiden Eder

Boş Yere İçinden Yanan

Yavuklu Yâr Yâr’ dan Eder

İçine Her Pislik Sinen

Hem Küplere Zora Binen

Gözlerine Perde İnen

Yarım Yâr Sevgiden Eder

Zahirî Sevgiyle Yanan

Aldatan Yalana Kanan

Yıl da Bir Kez Yâri Anan

Yarım Yâr Sevgiden Eder

Sevgililer Günü Yalan

Var mı Güne Hayran Kalan

Gaflet Uykusuna Dalan

Yarım Yâr Sevgiden Eder

Harap Olur Saray Yalı

Köksüz Kalır Sevgi Dalı

Gel Yedirme Acı Balı

Yarım Yâr Yuvadan Eder

Bitmez Ah Vah Of! u Oy! u

Fark Etmez Sülale Soyu

Gam Çektirir Ömür Boyu

Yarım Yâr Sevgiden Eder

Hayırsızdan Gelmez Hayır

Kalbi Yakar Cayır Cayır

Geç Kalma Yolunu Ayır

Yarım Sevgi Yârdan Eder

Bu Gün Sevgililer Günü

Ayırma Bu Günden Dünü

Yanıltmasın Günün Ünü

Yarım Yâr Sevgiden Eder

Yerden Kesilmezse Ayak

Çare Olmaz Tatil Kayak

Bir Gün Sevgi Sonra Dayak

Atan Yâr Hayattan Eder

Kem Söze Çamura Yatan

Ozan Tahir’ e de Çatan

Özünden Koptukça Batan

Yâr’ ini Afaroz Eder

13 Şubat 2017

Zamanla Anlaşılır Bir İnsanın Ülfeti

Gel Bir Gün Değil Her Gün Sevgilini Hatırla

Hem Diren Bertaraf Et Her Bir Çeşit Külfeti

Gel Bir Gün Değil Her An Sevgilini Hatırla

Hayâ İffet İnsanı Korumaya Aldırır

Temiz Olan Duygular Körelirse Saldırır

Şehvet Aklı Dinlemez Her Daim Başkaldırır

Gel Bir Gün Değil Her Gün Sevgilini Hatırla

Şaibe Yakışmıyor Hiç Kimsenin Şanına

Her Halk Olunanı Sev Girme İnsan Kanına

Kâr Kalmıyor Kötülük Düşünenin Yanına

Gel Bir Gün Değil Her Gün Sevgilini Hatırla

Üç Günlük Dünya İçin Ben Kirletmem Özümü

İslam Eşe Dosta Yâre Bulmuş Köklü Çözümü

Yârini Baş Tacı Et Dinle Tatlı Sözümü

Gel Bir Gün Değil Her Gün Sevgilini Hatırla

Talihi Yaver Gitmez Hem Olma Kalbi Kara

Kısa Devre Yaptırtma Alırsın Ağır Yara

Sevmeyi Sevilmeyi Aşkta Sevgide Ara

Gel Bir Gün Değil Her Gün Sevgilini Hatırla

Kalbini Sınırsız Aç Aşk Sevgiyi Yakala

Sevgi Yoksa Tarağı Vurma Farklı Sakala

Bir Eş Nasıl Pas Versin Kurnaz Huysuz Çakala

Gel Bir Gün Değil Her Gün Sevgilini Hatırla

Gün Sevgililer Günü Görkemine Pek Dalma

365 Günde Sevgiden Mahrum Kalma

Gönülden Yürekten Sev Bir Güne Merak Salma

Gel Bir Gün Değil Her Gün Sevgilini Hatırla

Yâr Sevgili Canana Açık Olsun Kanadın

Günlük Zevke Malzeme Yapılmamalı Kadın

Eşrefi Mahlûkatsın Önem Arz Eder Adın

Gel Bir Gün Değil Her Gün Sevgilini Hatırla

Getirmeyin Yaşamı İtibarsız Duruma

Zarar Verme Aile Gibi Kutsal Kuruma

Tahir Der Her Söylenen Ulaşır Okuruma

Gel Bir Gün Değil Her An Sevgilini Hatırla

11 Şubat 2015

Görünüşüne Değil Yüreğine Vuruldum

Kalbe Yerleşmedikçe Aşk Olmuyor Sevgilim

Denizde Fırtınaydım Hemen Dindim Duruldum

Sevgiyle Filizleşen Aşk Solmuyor Sevgilim

İyi Kötü Anlarda Hep Destek Oldun Bana

İnan Dünya Bir Yana Eş Sevgilim Bir Yana

İlk Gün ki Âşık Gibi Halen Aşığım Sana

Sen Olmayınca Zaten Çark Dönmüyor Sevgilim

İyi Gün Dostu Olan Her Kim Varsa Şaşarız

Zorluk Sıkıntı Derdi Paylaşarak Yaşarız

Karşı Koyar Direnir Her Engeli Aşarız

Kalpte Yer Edinen Aşk Hiç Sönmüyor Sevgilim

Duruma Göre Farklı Vaziyet Tavır Aldık

Nefreti Tetikleyen Laf Sözden Uzak Kaldık

Akıl Mantıkla Yendik Nefse Galebe Çaldık

Sevgiyle Filizleşen Aşk Solmuyor Sevgilim

Merhem Olur Eşine Diğer Bir Eşin Külü

Aynı Kökten Bittirmiş Rabbim Dikenle Gülü

Aşkına Beste Yapıp Olmuşum Şark Bülbülü

Kalpte Yer Edinen Aşk Hiç Sönmüyor Sevgilim

Asla Heves Etmedik Şana Şöhrete Üne

Sabrettik Kötü Günde Şükrettik İyi Güne

Bin Bir Dersler Çıkardık İsyan Etmedik Düne

İki Kalbe Yerleşmiş Aşk Sönmüyor Sevgilim

Zor Günde Desteğinle Kapatılmıştır Yaram

Boğazımızdan Bir Gün Olsun Geçmemiş Haram

İnşallah Hiç Bozulmaz Seninle Benim Aram

Sevgiyle Filizleşen Aşk Solmuyor Sevgilim

Niyeti Bozuk Sever Has Gözleri Oymayı

Sevgide Aşkta Bilmem Hiçbir Zaman Doymayı

Sevmem Ölümden Başka Aşka Nokta Koymayı

Kalpte Yer Edinen Aşk Hiç Sönmez ki Sevgilim

Aşktan Mahrum Olanın Yüreği Kan Ağlıyor

Tutkulu Aşkın Beni Daim Sana Bağlıyor

Kolay Kolay Yitmeyen Hoş Sempati Sağlıyor

Kalpte Yer Edinen Aşk Hiç Sönmüyor Sevgilim

Şiddetli Muhabbet Aşk Hayatlara Renk Katar

Nefsi Terbiye Eder Kulaklar Söze Yatar

Sonsuz Aşka Sevgiye Ozan Tahir Can Atar

Sevgiyle Filizleşen Aşk Solmuyor Sevgilim

Muhteşem Duygu Asla Alt Olmuyor Sevgilim

09 Şubat 2016

Yürekten Âşık Oldum İçten Sevdim Eşimi

Bir Kez Değil Her Daim Eşimi Hatırlarım

O Gün Bu Gündür O da Bırakmadı Peşimi

365 Günde Cananı Hatırlarım

İyi Gün Kötü Günde Dimdik Arkamda Duran

Hep Haline Şükreden Sevinci Dışa Vuran

Aralıksız Benimle Diyalog Temas Kuran

Sevgilimi Ben Her An Her Daim Hatırlarım

Uyanınca Yanında Gözlerimi Açarım

Hatunu Sevindiren Işık İnci Saçarım

Kalp Kırıcı Söz Laftan Lakırtıdan Kaçarım

Yılda Bir Değil Her Gün Yârimi Hatırlarım

Sevgi Kalbime İnmiş Aşk İşlemiş Kanıma

Bir Gün Olsun Eziyet Vermemiştir Canıma

Minnet Şükran Borcumu Zor Öderim Hanıma

Hayat Arkadaşımı Unutmam Hatırlarım

Çok İyi Bir Eş Oldu Çocuklarıma Ana

En Zor Anlarda Bile Can Katmıştır Bu Cana

İçte Göz Kalbi Taşır Hakiki Derin Mana

Dünya Yıkılsa Yine Eşimi Hatırlarım

Her Derdimi Paylaşmış Ortak Olmuş Acıma

Hoşgörülü Davranır Anne Kardeş Bacıma

Huy Karakteri Benzer Huyuma Mizacıma

Biricik Sevgilimi Unutmam Hatırlarım

Sevinirim Göğsüme Koyduğunda Başını

Bir Gün Olsun Çatmamış Düzgün İnce Kaşını

Diri Çıkıp Alt Eder Her Değirmen Taşını

Ben Bir Gün Değil Her Gün Eşimi Hatırlarım

İsterim ki Eşine Herkes Kol Kanat Gersin

Aşkını İlan Edip Gözler Önüne Sersin

Ara Sıra Hediye Haz Meyil Güven Versin

İçten Sevdim Eşimi Unutmam Hatırlarım

Bu Canımı Dişime Tırnağıma Takarım

Zaman Zaman Eşime Türkü Mani Yakarım

Usulca Dokunurum Nur Yüzüne Bakarım

Kalpten Sevdim Cananı Unutmam Hatırlarım

Güler Yüz Tatlı Dili Beni Getirir Aşka

Taht Kurulan Kalbimde Onun Yeri Bir Başka

Tutumu Davranışı Apayrı Ve Bambaşka

Eşimi Seviyorum Unutmam Hatırlarım

Otuz Yıldır Oturdum Artık Yerli Yerime

Taç Olmuş Emeğime Benim Alın Terime

O Yoksa Kemiklerim Yapışırdı Derime

Kıyamet Kopsa Yine Eşimi Hatırlarım

Fatma Hanım Sormadan Çabucak Vermez Karar

Pozitif Enerjisi Dört Bir Yanımı Sarar

Yokluğunda Gam Çöker Tahir’ im Onu Arar

Ben Eşime Aşığım Her Daim Hatırlarım

Yılda Bir Değil Her Gün Yârimi Hatırlarım

19 Ağustos 2015