Kooperatif Emektarları

Kooperatifçilik; Birden Yaptı Atılım

Zihinsel Emek Veren Herkesi Kutluyorum

Günden Güne Artıyor Bu Sektöre Katılım

Bedensel Emek Veren Herkesi Kutluyorum

 

Kooperatiflerde; İşi Ciddiye Alan

Hep Düşünüp Taşınan Büyük Düşlere Dalan

İlgili Her Kuruma Gidip Kapıyı Çalan

Bütün İlgilileri Gönülden Kutluyorum

Çok Ortaklı Tüm İşler Elbet Yıpratır Ferdi

Büyük Başın Daima Oluyor Büyük Derdi

Hem Bedensel Zihinsel Emeğin Sonuç Verdi

Bu Yüzden Sizi İşte Bu Yüzden Kutluyorum

Birdenbire Parlayan Köpüren Çabuk Söner

Yanlış Yapılan Hesap Kesin Başkentten Döner

Her An İşe Yarayan İyi Proje Öner

Proje Önereni Gönülden Kutluyorum

Beğenmesen de Sözü Lafı Atma Yabana

Pişmiş Aşa Su Katıp Sekte Vurma Çabana

Yapılacak Hizmeti Kim Yayarsa Tabana

Kendisini Gönülden Her Daim Kutluyorum

Engeli Ablukayı Çemberi Hemen Yaran

Açılmış Bir Yarayı Müzminleşmeden Saran

Olup Biten Her Şeyin Her An Farkına Varan

İlgili Her Amiri Memuru Kutluyorum

 

 Zamanla Hissetsen de Izdırap Ağrı Sızı

Pes Edip Kaygılanma Sakın Düşürme Hızı

Gün Gelir Rahat Eder Herkesin Oğlu Kızı

Hayır Dua Alanı Gönülden Kutluyorum

 

Zaten İçi Boş Başak Diklenir Hep Dik Durur

Gün Gelir İçi Erir Suyunu Çeker Kurur

Başını Taştan Taşa Toslar Duvara Vurur

Liyakatli Değimli Herkesi Kutluyorum

Bak İş İşten Geçmeden Önlem Tedbir Almalı

Kooperatifçilik; Dört Yana Kök Salmalı

Kök Saldıkça Vurguncu Rakip Dona Kalmalı

Vurguncuyu Alt Eden Üstadı Kutluyorum

Davulu As Boynuna Tokmağı Al Eline

Yoksa Kim Bel Bağlar ki Kırık Bükük Beline

Kızdırırsan Tahir’ de Dokunur Bam Teline

Zihinsel Emek Veren Erbabı Kutluyorum

Haksızlık Karşısında Yıllardır Susuyorsun

Teftiş Anlayışını Gözden Geçir Bakan Bey

Suçu İhbar Edene Kin Garaz Kusuyorsun

Teftiş Anlayışınız Bu Mu Sizin Bakan Bey

Medet Umma Haksızdan Kirli Kalbi Karadan

Her İş ve İşleminden Haberdardır Yaradan

Emir Verip Sonra da Sıyrılmak Yok Aradan

Teftiş Anlayışınız Bu Mu Sizin Bakan Bey

Hakka Darbe Vurmaya Çok Kafa Yoruyorsun

Hesabı Namusludan Dürüstten Soruyorsun

Farkında mısın Kimi Kollayıp Koruyorsun

Teftiş Anlayışınız Demek Böyle Bakan Bey

Katkı Verdin Tertemiz Kalbe Baskı Kurmaya

Demek Sen de Karşısın Zulme Karşı Durmaya

Vur Bakalım Arkadan Vur Haklıyı Vurmaya

Teftiş Anlayışınız Bu Mu Sizin Bakan Bey

Nüfuzundan Güç Alıp Bulaşma Kirli İşe

Olup Bitenleri Gör Birazcık Dokun Dişe

Olanlar Filim Olsa Rekora Koşar Gişe

Teftiş Anlayışınız Bu Mu Sizin Bakan Bey

Nasıl Durabilirim Telaşsız Sakin Sakin

Tesis Edilen İşlem Hukuksuz Olmuş Lakin

Yandaş Bildiğin Kalbe Kin Sirayet Etmiş Kin

Teftiş Anlayışını Gözden Geçir Bakan Bey

Haksız Hakka Karşı Kor Gocunur Surat Asar

Dürüst Olan Dürüstü Korur Bağrına Basar

Bedensel Bütünlükler Görmeden Zarar Hasar

Teftiş Anlayışını Gözden Geçir Bakan Bey

Sinirleri Bozuyor Ortamı Geriyorsun

Tahir’ i Yok Etmeye İcazet Veriyorsun

Haktan Dem Vurulunca İpe Un Seriyorsun

Teftiş Anlayışını Gözden Geçir Bakan Bey

01 Mart 2017 –

Karıştırıp Şerbeti Nabıza Göre Veren

Taraflı Müfettişi Rabbim Islah Eylesin

Haksıza Kanat Geren Her An Haklıyı Yeren

Taraflı Müfettişi Yaratan Kahreylesin

Talimatla Yazılan Bütün Raporlar Yalan

Çoğaldıkça Çoğaldı Sahtekâr Kara Çalan

Hakkı Rafa Kaldıran Astlara Korku Salan

Taraflı Müfettişi Rabbim Islah Eylesin

Hiçbir Neden Yok İken İçlere Ateş Atan

Verilen Emre Göre Memuru Alıp Satan

Arsızlar Hırsızların Canlarına Can Katan

Taraflı Müfettişi Rabbim Islah Eylesin

Başa Geleceklerden Habersizdir Yakınan

Dürüst Namuslulardan Gerçeklerden Sakınan

Sürekli Haksızlardan Yana Tavır Takınan

Taraflı Müfettişi Rabbim Islah Eylesin

Hayatı Zindan Eden Suç Kabahat Arayan

Acımasız Zalimin Her İşine Yarayan

Kin Nefreti Beyninde Belleğinde Tarayan

Taraflı Müfettişi Rabbim Islah Eylesin

Haklıya Karşı Tavır Cephe Vaziyet Alan

Kim Kanunlar Önünde Eşit Diyorsa Yalan

Söze Yola Gelmeyen İşe Kayıtsız Kalan

Taraflı Müfettişi Rabbim Islah Eylesin

İnsanı Fıtık Eden Hiç Yok Yere Can Yakan

Gerçekleri Gizleyen Yumurtaya Kulp Takan

Sahte Rapor Altına Durmadan İmza Çakan

Taraflı Müfettişi Rabbim Islah Eylesin

Üst Düzey Amirleri Her Fırsatta Yağlayan

Tahir’ im Der Elimi Ayağımı Bağlayan

Zulm Edene Haine Uygun Ortam Sağlayan

Hain Müfettişleri Rabbimiz Kahreylesin

04 Mart 2015

Toplumsal Sorunlara Neşter Vuran Şair ve Yazar' ın Web Sitesindesiniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.