Kooperatif Emektarları

Kooperatifçilik; Birden Yaptı Atılım

Zihinsel Emek Veren Herkesi Kutluyorum

Günden Güne Artıyor Bu Sektöre Katılım

Bedensel Emek Veren Herkesi Kutluyorum

 

Kooperatiflerde; İşi Ciddiye Alan

Hep Düşünüp Taşınan Büyük Düşlere Dalan

İlgili Her Kuruma Gidip Kapıyı Çalan

Bütün İlgilileri Gönülden Kutluyorum

 

Çok Ortaklı Tüm İşler Elbet Yıpratır Ferdi

Büyük Başın Daima Oluyor Büyük Derdi

Hem Bedensel Zihinsel Emeğin Sonuç Verdi

Bu Yüzden Sizi İşte Bu Yüzden Kutluyorum

 

Birdenbire Parlayan Köpüren Çabuk Söner

Yanlış Yapılan Hesap Kesin Başkentten Döner

Her An İşe Yarayan İyi Proje Öner

Proje Önereni Gönülden Kutluyorum

 

Beğenmesen de Sözü Lafı Atma Yabana

Pişmiş Aşa Su Katıp Sekte Vurma Çabana

Yapılacak Hizmeti Kim Yayarsa Tabana

Kendisini Gönülden Her Daim Kutluyorum

 

Engeli Ablukayı Çemberi Hemen Yaran

Açılmış Bir Yarayı Müzminleşmeden Saran

Olup Biten Her Şeyin Her An Farkına Varan

İlgili Her Amiri Memuru Kutluyorum

 

 Zamanla Hissetsen de Izdırap Ağrı Sızı

Pes Edip Kaygılanma Sakın Düşürme Hızı

Gün Gelir Rahat Eder Herkesin Oğlu Kızı

Hayır Dua Alanı Gönülden Kutluyorum

 

Zaten İçi Boş Başak Diklenir Hep Dik Durur

Gün Gelir İçi Erir Suyunu Çeker Kurur

Başını Taştan Taşa Toslar Duvara Vurur

Liyakatli Değimli Herkesi Kutluyorum

 

Bak İş İşten Geçmeden Önlem Tedbir Almalı

Kooperatifçilik; Dört Yana Kök Salmalı

Kök Saldıkça Vurguncu Rakip Dona Kalmalı

Vurguncuyu Alt Eden Üstadı Kutluyorum

 

Davulu As Boynuna Tokmağı Al Eline

Yoksa Kim Bel Bağlar ki Kırık Bükük Beline

Kızdırırsan Tahir’ de Dokunur Bam Teline

Zihinsel Emek Veren Erbabı Kutluyorum

Toplumsal Sorunlara Neşter Vuran Şair ve Yazar' ın Web Sitesindesiniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.