Covid-19 Gidici

Bu Güne Kadar Onlarca Bulaşıcı Hastalığın Yayılmasını Önleyen Tek Seçenek Aşı Olmuştur. Kızamık, Kızamıkçık, Difteri, Çiçek, Kabakulak Vs.Gibi Bulaşıcı Ve Çocuk Hastalık Türleri Aşı Sayesinde Ortadan Kaldırılmıştır. (Alerjik VS.Gibi Aşı Yaptırılması Yasaklananlar Hariç) Bu Gibi Hastalar Doktora Başvurduktan Sonra Tam Teşekküllü Bir Hastanede Aşı Yaptırmaları Hayati Önemi Haizdir.

 

Şifa Duası Ve Şifa İle İlgili Hadis-i Şerifler:

Hz. Âişe’den (R.A.) Şöyle Rivayet Edilmiştir:

“Hz. Peygamber (S.A.S.),

Hasta Olan Akrabalarının Üzerine Okuyarak Sağ Eliyle Onları Sıvazlar Ve Şöyle Derdi:
“Ey Allah’ım, Ey İnsanların Rabbi, Şu Hastalığı Gider, Şifa Ver, Şifa Veren Sensin. Senin

Vereceğin Şifadan Başka Şifa Yoktur. Hastalığı Ortadan Kaldıracak Bir Şifa Ver” (İbn Mâce, Tıb, 35, 36)

Üsâme B. Şerîk Anlatıyor:

 “Bedevîler, “Ey Allah’ın Resûlü! Tedavi Olmayalım Mı?” Dediler. Resûlullah (SAV),

“Ey Allah’ın Kulları! Elbette Tedavi Olun. Muhakkak Ki Allah Bir Hastalık Hariç Her Hastalığın Şifasını

Veya Devasını Yaratmıştır.” Buyurdu. “Ey Allah’ın Resûlü! O Hastalık Nedir?” Dediklerinde İse,

“İhtiyarlık.” Buyurdu.” (T2038 Tirmizî, Tıb, 2)

Ebu”D-Derdâ”Dan Rivayet Edildiğine Göre,

Resûlullah (S.A.V) Şöyle Buyurmuştur: 

“Allah, Hastalığı Da Şifayı Da Gönderdi Ve Her Hastalık İçin Bir Şifa Var Etti. Tedavi Olun,

Fakat Haramla Tedavi Olmayın.” (D3874 Ebû Dâvûd, Tıb, 11)

Câbir”Den Rivayet Edildiğine Göre,

Resûlullah (Sav) Şöyle Buyurmuştur: 

“Her Derdin Bir Devası Vardır. Derdin Devasında İsabet Edilebilirse Yüce  Allah’ın İzniyle Düzelir.”

(M5741 Müslim, Selâm, 69)

KUR’AN-I KERİMDE YER ALAN ŞİFA AYETLERİ:

Ankebût Sûresi/60.Ayet :Nice Canlı Var Ki Rızkını Sırtında Taşımıyor; Onları Da Sizi De Besleyip Barındıran Allah’tır. O Her Şeyi İşitir, Her Şeyi Bilir.

Fâtır Sûresi/2.Ayet: Allah’ın İnsanlar İçin Açtığı Rahmeti Kısabilecek Yoktur, O’nun Kıstığını Da O’ndan Başkası Açamaz. O Mutlak İzzet Ve Derin Hikmet Sahibidir.

Fussilet Sûresi/44.Ayet: Şayet Biz Onu Yabancı Dilde Okunan Bir Kitap Olarak İndirseydik Mutlaka Şöyle Diyeceklerdi: “Âyetlerinin Açık Seçik Anlaşılır Olması Gerekmez Miydi? Bir Arap’a Yabancı Dilden Bir Kitap, Öyle Mi!” De Ki: “O, İnananlar İçin Bir Rehber Ve Şifadır; İnanmayanlara Gelince Onların Kulaklarında Bir Sağırlık Vardır, Kur’an Onlara Kapalıdır. (Sanki) Onlara Çok Uzaktan Sesleniliyor.”

Hûd Sûresi/6.Ve 56.Ayet : Yeryüzünde Kımıldayan Hiçbir Canlı Yoktur Ki Rızkı Allah’ın Üzerine Olmasın. Allah Onların Halen Bulunduğu Yeri De Emanet Olarak Konulacağı Yeri De Bilir; Hepsi Apaçık Kitapta Vardır.

Ben, Benim De Rabbim, Sizin De Rabbiniz Olan Allah’a Dayandım. Çünkü Her Canlının Kontrolü O’nun Elindedir. Şüphesiz Rabbimin Yolu Dosdoğru Yoldur.

Nahl Sûresi/69.Ayet: Sonra Her Türlü Besleyici Ürünlerden Ye; Rabbinin Koyduğu Kanunlara Boyun Eğerek Çizdiği Yollardan Git!” Onların Karınlarından, Farklı Renk Ve Çeşitlerde Şerbet (Kıvamında Bir Sıvı) Çıkar Ki Onda İnsanlara Şifa Vardır. İşte Bunda Da Düşünen Bir Topluluk İçin Açık Delil Bulunmaktadır.

Şuarâ Sûresi/80Ayet : Hastalandığım Zaman Bana Şifa Verendir.

Tevbe Sûresi/51.Ayet: De Ki: “Allah Bize Ne Yazmışsa Başımıza Ancak O Gelir, O Bizim Mevlâmızdır.” Müminler Yalnız Allah’a Güvenip Dayansınlar.

Yûnus Sûresi/57 Ve 107.Ayet: Ey İnsanlar! Rabbinizden Size Bir Öğüt, Kalplerdeki Hastalıklara Bir Şifa, İnananlara Bir Rehber Ve Rahmet Gelmiştir.

Allah Sana Bir Zarar Verecek Olursa, Onu O’ndan Başka Giderecek Yoktur. O Senin Hakkında Bir İyilik Dilerse Onun Lutfunu Engelleyebilecek De Yoktur. Bunu Kullarından Dilediğine Nasip Eder. Bağışlayan Ve Esirgeyen O’dur.

Zümer Sûresi/38.Ayet

Gerçek Şu Ki Onlara, “Gökleri Ve Yeri Kim Yarattı?” Diye Soracak Olsan, Tereddüt Etmeden “Allah” Derler. De Ki: “O Halde Söyler Misiniz, Allah’ı Bırakıp Da Taptığınız Şu Şeyler, Allah Bana Bir Zarar Vermek İstese, O’nun Vereceği Zararı Önleyebilirler Mi? Yahut O Bana Bir Rahmet Dilese, Onun Rahmetini Durdurabilirler Mi?” De Ki: “Allah Bana Yeter! Hakkıyla Tevekkül Edenler Yalnız O’na Güvenip Dayanırlar.”

 

Senelerdir Hüküm Süren

Kovid-19 Gidici

Nice Defterleri Düren

KoronaVirüs Gidici

                                                                                                                                                                                                  Hücreyi İç İçe Karan

Kesip İçimizi Yaran

Dört Bir Yanımızı Saran

KoronaVirüs Gidici

                                                                                                                                                                                                    Her İnsanı Hedef Alan

Hem Tehlike Çanı Çalan

Ettiği Yanına Kalan

KoronaVirüs Gidici

                                                                                                                                                                                              Her Taşın Altından Çıkan

Gün Gün İçimizi Sıkan

Kurulu Sistemi Yıkan

KoronaVirüs Gidici

                                                                                                                                                                                              Can Alıp Cana Dert Olan

Kuluçka Dönemi Dolan

Aşı Etkisiyle Solan

KoronaVirüs Gidici

                                                                                                                                                                                                    Eski Gücünü Yitiren

Devriâlemi Bitiren

Kendi Kendini Batıran

KoronaVirüs Gidici

22 Mart 2021

 

Yitip Gitmeye Mahkûmsun Korona

Bu Güne Kadar Onlarca Bulaşıcı Hastalığın Yayılmasını Önleyen Tek Seçenek Aşı Olmuştur. Kızamık, Kızamıkçık, Difteri, Çiçek, Kabakulak Vs.Gibi Bulaşıcı Ve Çocuk Hastalık Türleri Aşı Sayesinde Ortadan Kaldırılmıştır. (Alerjik VS.Gibi Aşı Yaptırılması Yasaklananlar Hariç) Bu Gibi Hastalar Doktora Başvurduktan Sonra Tam Teşekküllü Bir Hastanede Aşı Yaptırmaları Hayati Önemi Haizdir.

 

Şifa Duası Ve Şifa İle İlgili Hadis-i Şerifler:

Hz. Âişe’den (R.A.) Şöyle Rivayet Edilmiştir:

“Hz. Peygamber (S.A.S.),

Hasta Olan Akrabalarının Üzerine Okuyarak Sağ Eliyle Onları Sıvazlar Ve Şöyle Derdi:
“Ey Allah’ım, Ey İnsanların Rabbi, Şu Hastalığı Gider, Şifa Ver, Şifa Veren Sensin. Senin

Vereceğin Şifadan Başka Şifa Yoktur. Hastalığı Ortadan Kaldıracak Bir Şifa Ver” (İbn Mâce, Tıb, 35, 36)

Üsâme B. Şerîk Anlatıyor:

 “Bedevîler, “Ey Allah’ın Resûlü! Tedavi Olmayalım Mı?” Dediler. Resûlullah (SAV),

“Ey Allah’ın Kulları! Elbette Tedavi Olun. Muhakkak Ki Allah Bir Hastalık Hariç Her Hastalığın Şifasını

Veya Devasını Yaratmıştır.” Buyurdu. “Ey Allah’ın Resûlü! O Hastalık Nedir?” Dediklerinde İse,

“İhtiyarlık.” Buyurdu.” (T2038 Tirmizî, Tıb, 2)

Ebu”D-Derdâ”Dan Rivayet Edildiğine Göre,

Resûlullah (S.A.V) Şöyle Buyurmuştur: 

“Allah, Hastalığı Da Şifayı Da Gönderdi Ve Her Hastalık İçin Bir Şifa Var Etti. Tedavi Olun,

Fakat Haramla Tedavi Olmayın.” (D3874 Ebû Dâvûd, Tıb, 11)

Câbir”Den Rivayet Edildiğine Göre,

Resûlullah (Sav) Şöyle Buyurmuştur: 

“Her Derdin Bir Devası Vardır. Derdin Devasında İsabet Edilebilirse Yüce  Allah’ın İzniyle Düzelir.”

(M5741 Müslim, Selâm, 69)

KUR’AN-I KERİMDE YER ALAN ŞİFA AYETLERİ:

Ankebût Sûresi/60.Ayet :Nice Canlı Var Ki Rızkını Sırtında Taşımıyor; Onları Da Sizi De Besleyip Barındıran Allah’tır. O Her Şeyi İşitir, Her Şeyi Bilir.

Fâtır Sûresi/2.Ayet: Allah’ın İnsanlar İçin Açtığı Rahmeti Kısabilecek Yoktur, O’nun Kıstığını Da O’ndan Başkası Açamaz. O Mutlak İzzet Ve Derin Hikmet Sahibidir.

Fussilet Sûresi/44.Ayet: Şayet Biz Onu Yabancı Dilde Okunan Bir Kitap Olarak İndirseydik Mutlaka Şöyle Diyeceklerdi: “Âyetlerinin Açık Seçik Anlaşılır Olması Gerekmez Miydi? Bir Arap’a Yabancı Dilden Bir Kitap, Öyle Mi!” De Ki: “O, İnananlar İçin Bir Rehber Ve Şifadır; İnanmayanlara Gelince Onların Kulaklarında Bir Sağırlık Vardır, Kur’an Onlara Kapalıdır. (Sanki) Onlara Çok Uzaktan Sesleniliyor.”

Hûd Sûresi/6.Ve 56.Ayet : Yeryüzünde Kımıldayan Hiçbir Canlı Yoktur Ki Rızkı Allah’ın Üzerine Olmasın. Allah Onların Halen Bulunduğu Yeri De Emanet Olarak Konulacağı Yeri De Bilir; Hepsi Apaçık Kitapta Vardır.

Ben, Benim De Rabbim, Sizin De Rabbiniz Olan Allah’a Dayandım. Çünkü Her Canlının Kontrolü O’nun Elindedir. Şüphesiz Rabbimin Yolu Dosdoğru Yoldur.

Nahl Sûresi/69.Ayet: Sonra Her Türlü Besleyici Ürünlerden Ye; Rabbinin Koyduğu Kanunlara Boyun Eğerek Çizdiği Yollardan Git!” Onların Karınlarından, Farklı Renk Ve Çeşitlerde Şerbet (Kıvamında Bir Sıvı) Çıkar Ki Onda İnsanlara Şifa Vardır. İşte Bunda Da Düşünen Bir Topluluk İçin Açık Delil Bulunmaktadır.

Şuarâ Sûresi/80Ayet : Hastalandığım Zaman Bana Şifa Verendir.

Tevbe Sûresi/51.Ayet: De Ki: “Allah Bize Ne Yazmışsa Başımıza Ancak O Gelir, O Bizim Mevlâmızdır.” Müminler Yalnız Allah’a Güvenip Dayansınlar.

Yûnus Sûresi/57 Ve 107.Ayet: Ey İnsanlar! Rabbinizden Size Bir Öğüt, Kalplerdeki Hastalıklara Bir Şifa, İnananlara Bir Rehber Ve Rahmet Gelmiştir.

Allah Sana Bir Zarar Verecek Olursa, Onu O’ndan Başka Giderecek Yoktur. O Senin Hakkında Bir İyilik Dilerse Onun Lutfunu Engelleyebilecek De Yoktur. Bunu Kullarından Dilediğine Nasip Eder. Bağışlayan Ve Esirgeyen O’dur.

Zümer Sûresi/38.Ayet

Gerçek Şu Ki Onlara, “Gökleri Ve Yeri Kim Yarattı?” Diye Soracak Olsan, Tereddüt Etmeden “Allah” Derler. De Ki: “O Halde Söyler Misiniz, Allah’ı Bırakıp Da Taptığınız Şu Şeyler, Allah Bana Bir Zarar Vermek İstese, O’nun Vereceği Zararı Önleyebilirler Mi? Yahut O Bana Bir Rahmet Dilese, Onun Rahmetini Durdurabilirler Mi?” De Ki: “Allah Bana Yeter! Hakkıyla Tevekkül Edenler Yalnız O’na Güvenip Dayanırlar.”

 

Ortalığı Cehenneme Döndürdün

Çabuk Terk Et Öz Yurdumu Korona

Nice Nice Ocakları Söndürdün

Yok Ol Artık Ortadan Kalk Korona

                                                                                                                                                                                              Tüm Dünyayı Çepeçevre Kuşattın

Ev Ev Gezdin Ev Ev Mayın Döşettin

Dert Yaşattın Dert Bunalım Yaşattın

Ne İstedin Söyle Bizden Korona

                                                                                                                                                                                                     Acı Verdin Seven Kalbi Ezdirdin

İnsanoğlunu Hayattan Bezdirdin

Dolaştırdın Doktor Doktor Gezdirdin

Ne İstedin Ehli Haktan Korona

                                                                                                                                                                                                    Çomak Soktun Kim Bilir Kaç Tekere

Gelde Azmet Göğsünü Gere Gere

Git İstersen Git O Doğduğun Yere

Geri Dönmeye Mecbursun Korona

                                                                                                                                                                                               Nur İner İnmez Karanlık Aklaşır

Hakkı Olan Birbiriyle Haklaşır

Sabredenler Mutlu Sona Yaklaşır

Ortadan Kalk Gözden Kaybol Korona

                                                                                                                                                                                                Etkisiz Kılarsa Zehrini Aşı

Göğe Erer Her Bir İnsanın Başı

Ne Kuru Yanar Yanında Ne Yaşı

Yitip Gitmeye Mahkûmsun Korona

06 Mart 2021

 

Asker Duası (Şiir)

Sınırdan Sınıra Gün Be Gün Koşan

Türk Askeri Sana Emanet Ya Rab

Kalbi Temiz Vatan Aşkıyla Coşan

Mümin Asker Sana Emanet Ya Rab

Dört Bir Yanda Temiz Hava Estiren

Tedhişçinin İflahını Kestiren

Melcesinde Hem İninde Kıstıran

Baş Komutan Sana Emanet Ya Rab

Zikrettikçe Sinirleri Yatışan

Hak Ehlinin Arasına Katışan

Ne Kin Duyan Ne Kimseyle Atışan

Yiğit Asker Sana Emanet Ya Rab

Hakikati Tanıyan Hakka Tapan

Ne Yanlış Bir Yola Bir Yöne Sapan

Mukaddes Vatani Vazife Yapan

Koç Yiğitler Sana Emanet Ya Rab

Ne Şaşıran Ne Doğru Yoldan Şaşan

Taht Kurdukça Has Gönüllerden Taşan

İnanarak Her Bir Engeli Aşan  

Kahramanlar Sana Emanet Ya Rab

Doğar Doğmaz Asker Doğan Er Doğan

Ne Bulsa Yer Yaş Soğan Kuru Soğan

Karanlığı Nur Gibi Nura Boğan

Er Erbaşı Sana Emanet Ya Rab

Ehli Küfre Kâfire Korku Salan

Kutsalına Dinine Bağlı Kalan

İş Bilen İşini Ciddiye Alan

Mehmetçikler Sana Emanet Ya Rab

Yiğitliği Al Kanına Karışan

Hem Barışmak İsteyenle Barışan

Vatan Bayrak Hilal İçin Yarışan

Türk Askeri Sana Emanet Ya Rab

05 Mart 2021

Madde Bağımlılığı

Yanaşma Hemen Yutar Kurulan Kirli Tuzak

Pimini Çekebilir Uyuşturucu Madde

Narkotikten Uzak Dur Uzak Dur Daim Uzak

Düşünceni Yok Eder Uyuşturucu Madde

Sirayet Eder Etmez Dertsiz Başına Vurur

Yorgun Bitkin Düşersin Al Kanın Hemen Kurur

Ne Şeref Namus Kalır Ne Haysiyet Ne Gurur

Düşünceni Yok Eder Uyuşturucu Madde

Aklına Hükmederse Aklın Gider Başından

Ömrünü Kısaltacak Yaş Alacak Yaşından

Hem Canından Olursun Hem İşinden Aşından

Hayatını Yok Eder Uyuşturucu Madde

Uyuşturucu Alan Keçeyi Suya Atar

Gün Geçtikçe Daha Çok Gün Gün Çamura Batar

Pislik İçinde Yüzer Körle Köpekle Yatar

Her Kim Alıp İçerse Uyuşturucu Madde

Tez Pula Dönüştürür Naçiz Bırakır Özü

Akıl Sağlığı Giden Dinlemez Ulu Sözü

Narkotik Tahrip Eder Karaciğeri Gözü

Sağlığını Tez Bozar Uyuşturucu Madde

Her Hücreyi Zehirler Çabuk Kirletir Kanı

Mide Böbrek Bir Yana Yok Eder Teni Canı

Kendi Kanına Girme Bir Şans Kendine Tanı

Yoksa Seni Yok Eder Uyuşturucu Madde

Şuur Kaybı Oluşur Deliliğe Yol Açar

Dost Akraba Ahali Herkes Yanından Kaçar

Olursun Ziyan Zebil Olursun Düşkün Naçar

Hayatını Yok Eder Uyuşturucu Madde

Deriyi Tahriş Eder Dert İltihaplı Yara

Ne Mal Mülk Fayda Eder Tahir‘im Der Ne Para

Tenin Zehirlenmeden Derhal Hemen Yol Ara

Yoksa Seni Yok Eder Uyuşturucu Madde

22 Mayıs 2012