Sağlık Çalışanları

Bu Güne Kadar Onlarca Bulaşıcı Hastalığın Yayılmasını Önleyen Tek Seçenek Aşı Olmuştur. Kızamık, Kızamıkçık, Difteri, Çiçek, Kabakulak Vs.Gibi Bulaşıcı Ve Çocuk Hastalık Türleri Aşı Sayesinde Ortadan Kaldırılmıştır. (Alerjik VS.Gibi Aşı Yaptırılması Yasaklananlar Hariç) Bu Gibi Hastalar Doktora Başvurduktan Sonra Tam Teşekküllü Bir Hastanede Aşı Yaptırmaları Hayati Önemi Haizdir.

 

Şifa Duası Ve Şifa İle İlgili Hadis-i Şerifler:

Hz. Âişe’den (R.A.) Şöyle Rivayet Edilmiştir:

“Hz. Peygamber (S.A.S.),

Hasta Olan Akrabalarının Üzerine Okuyarak Sağ Eliyle Onları Sıvazlar Ve Şöyle Derdi:
“Ey Allah’ım, Ey İnsanların Rabbi, Şu Hastalığı Gider, Şifa Ver, Şifa Veren Sensin. Senin

Vereceğin Şifadan Başka Şifa Yoktur. Hastalığı Ortadan Kaldıracak Bir Şifa Ver” (İbn Mâce, Tıb, 35, 36)

Üsâme B. Şerîk Anlatıyor:

 “Bedevîler, “Ey Allah’ın Resûlü! Tedavi Olmayalım Mı?” Dediler. Resûlullah (SAV), 

“Ey Allah’ın Kulları! Elbette Tedavi Olun. Muhakkak Ki Allah Bir Hastalık Hariç Her Hastalığın Şifasını

Veya Devasını Yaratmıştır.” Buyurdu. “Ey Allah’ın Resûlü! O Hastalık Nedir?” Dediklerinde İse, 

“İhtiyarlık.” Buyurdu.” (T2038 Tirmizî, Tıb, 2)

Ebu”D-Derdâ”Dan Rivayet Edildiğine Göre,

Resûlullah (S.A.V) Şöyle Buyurmuştur: 

“Allah, Hastalığı Da Şifayı Da Gönderdi Ve Her Hastalık İçin Bir Şifa Var Etti. Tedavi Olun,

Fakat Haramla Tedavi Olmayın.” (D3874 Ebû Dâvûd, Tıb, 11)

Câbir”Den Rivayet Edildiğine Göre,

Resûlullah (Sav) Şöyle Buyurmuştur: 

“Her Derdin Bir Devası Vardır. Derdin Devasında İsabet Edilebilirse Yüce  Allah’ın İzniyle Düzelir.”

(M5741 Müslim, Selâm, 69)

KUR’AN-I KERİMDE YER ALAN ŞİFA AYETLERİ:

Ankebût Sûresi/60.Ayet :Nice Canlı Var Ki Rızkını Sırtında Taşımıyor; Onları Da Sizi De Besleyip Barındıran Allah’tır. O Her Şeyi İşitir, Her Şeyi Bilir. 

Fâtır Sûresi/2.Ayet: Allah’ın İnsanlar İçin Açtığı Rahmeti Kısabilecek Yoktur, O’nun Kıstığını Da O’ndan Başkası Açamaz. O Mutlak İzzet Ve Derin Hikmet Sahibidir. 

Fussilet Sûresi/44.Ayet: Şayet Biz Onu Yabancı Dilde Okunan Bir Kitap Olarak İndirseydik Mutlaka Şöyle Diyeceklerdi: “Âyetlerinin Açık Seçik Anlaşılır Olması Gerekmez Miydi? Bir Arap’a Yabancı Dilden Bir Kitap, Öyle Mi!” De Ki: “O, İnananlar İçin Bir Rehber Ve Şifadır; İnanmayanlara Gelince Onların Kulaklarında Bir Sağırlık Vardır, Kur’an Onlara Kapalıdır. (Sanki) Onlara Çok Uzaktan Sesleniliyor.”

Hûd Sûresi/6.Ve 56.Ayet : Yeryüzünde Kımıldayan Hiçbir Canlı Yoktur Ki Rızkı Allah’ın Üzerine Olmasın. Allah Onların Halen Bulunduğu Yeri De Emanet Olarak Konulacağı Yeri De Bilir; Hepsi Apaçık Kitapta Vardır. 

Ben, Benim De Rabbim, Sizin De Rabbiniz Olan Allah’a Dayandım. Çünkü Her Canlının Kontrolü O’nun Elindedir. Şüphesiz Rabbimin Yolu Dosdoğru Yoldur. 

Nahl Sûresi/69.Ayet: Sonra Her Türlü Besleyici Ürünlerden Ye; Rabbinin Koyduğu Kanunlara Boyun Eğerek Çizdiği Yollardan Git!” Onların Karınlarından, Farklı Renk Ve Çeşitlerde Şerbet (Kıvamında Bir Sıvı) Çıkar Ki Onda İnsanlara Şifa Vardır. İşte Bunda Da Düşünen Bir Topluluk İçin Açık Delil Bulunmaktadır. 

Şuarâ Sûresi/80Ayet : Hastalandığım Zaman Bana Şifa Verendir. 

Tevbe Sûresi/51.Ayet: De Ki: “Allah Bize Ne Yazmışsa Başımıza Ancak O Gelir, O Bizim Mevlâmızdır.” Müminler Yalnız Allah’a Güvenip Dayansınlar. 

Yûnus Sûresi/57 Ve 107.Ayet: Ey İnsanlar! Rabbinizden Size Bir Öğüt, Kalplerdeki Hastalıklara Bir Şifa, İnananlara Bir Rehber Ve Rahmet Gelmiştir. 

Allah Sana Bir Zarar Verecek Olursa, Onu O’ndan Başka Giderecek Yoktur. O Senin Hakkında Bir İyilik Dilerse Onun Lutfunu Engelleyebilecek De Yoktur. Bunu Kullarından Dilediğine Nasip Eder. Bağışlayan Ve Esirgeyen O’dur. 

Zümer Sûresi/38.Ayet

Gerçek Şu Ki Onlara, “Gökleri Ve Yeri Kim Yarattı?” Diye Soracak Olsan, Tereddüt Etmeden “Allah” Derler. De Ki: “O Halde Söyler Misiniz, Allah’ı Bırakıp Da Taptığınız Şu Şeyler, Allah Bana Bir Zarar Vermek İstese, O’nun Vereceği Zararı Önleyebilirler Mi? Yahut O Bana Bir Rahmet Dilese, Onun Rahmetini Durdurabilirler Mi?” De Ki: “Allah Bana Yeter! Hakkıyla Tevekkül Edenler Yalnız O’na Güvenip Dayanırlar.” 

 

Ne Mutlu Müslüman Türk’e

Ne Biter Ne İçi Erir

Ne Mutlu Gerçek Mümine

Teskin Eder Umut Verir

Ne Mutlu Müslüman Türk’e

                                                                                                                                                                                              Hak İçerir Lafı Sözü

Açık Olur Gönlü Gözü

Çok Neciptir Kökü Özü

Ne Mutlu Müslüman Türk’e

                                                                                                                                                                                            Hakir Görmez Yakmaz Canı

Sütü Temiz Paktır Kanı

Gel Sen de Alp Türk’ü Tanı

Ne Mutlu Müslüman Türk’e

                                                                                                                                                                                              Kutsal Sayar Canı Geni

Münezzehtir Cildi Teni

Kardeş Bilir Seni Beni

Ne Mutlu Müslüman Türk’e

                                                                                                                                                                                              Rabbiyle Kalır Baş Başa

Bakar Göğe Yere Taşa

Cin Şeytana Olmaz Maşa

Ne Mutlu Müslüman Türk’e

                                                                                                                                                                                            Ayakları Suya Erer

Güç Zorluğa Göğüs Gerer

Şeytanlaşmış Nesli Yerer

Ne Mutlu Müslüman Türk’e

                                                                                                                                                                                                     Eli Olmaz Balda Yağda

Bülbül Olur Öter Bağda

Hakkı Hak Bilir Her Çağda

Ne Mutlu Müslüman Türk’e

                                                                                                                                                                                                    Nazik İnce Çıkar Sesi

Feda Eder Varsa Nesi

Mubah Görür Sarık Fesi

Ne Mutlu Müslüman Türk’e

                                                                                                                                                                                                Kafaya Takmaz Çengeli

Davranışı Çok Dengeli

Tanımaz Hiç Bir Engeli

Ne Mutlu Müslüman Türk’e

                                                                                                                                                                                              Yok ki Aşılmayan Derdi

Düşmanı Hep Yere Serdi

Hem Baş Tacı Eder Merdi

Ne Mutlu Müslüman Türk’e

                                                                                                                                                                                              Hak İnletmez İnim İnim

Der Kimseye Olmaz Kinim

İslam’dır Biricik Dinim

Ne Mutlu Müslüman Türk’e

                                                                                                                                                                                                  Her Daim Ceddini Anar

Öz Yurduna Aşkla Yanar

Kızıl Renge İçten Kanar

Ne Mutlu Müslüman Türk’e

                                                                                                                                                                                        Dimdiktir Menzili Yolu

Kalbi İnanç İman Dolu

Tahir Der Bükülmez Kolu

Ne Mutlu Müslüman Türk’e

28 Mayıs 2016

Sosyal Kooperatifler

Farklı Modeli Eşerler

Sosyal Kooperatifler

Bir Sorun Varsa Deşerler

Sosyal Kooperatifler

                                                                                                                                                                                              Fark Ederler Fark Atarlar

Mal İş Üretip Satarlar

İşgücüne Güç Katarlar

Sosyal Kooperatifler

                                                                                                                                                                                                  Verimli Bol Bol Akarlar

Paydaş Gözüyle Bakarlar

Karanlığa Mum Yakarlar

Sosyal Kooperatifler

                                                                                                                                                                                                Sesi Gönüllerde Çağlar

Toplumsallaşmayı Sağlar

Dert Yarayı Derhâl Bağlar

Sosyal Kooperatifler

                                                                                                                                                                                                    Rutin Dışına Çıkarlar

Statükoyu Yıkarlar

Bulup Gediği Tıkarlar

Sosyal Kooperatifler

                                                                                                                                                                                          Farklılığa Merak Sarar

Dezavantajlıya Yarar

Hem Gönül Vereni Arar

Sosyal Kooperatifler

                                                                                                                                                                                              Her Handikabı Aşarlar

Sığmaz Kabından Taşarlar

Hayret Etmeye Şaşarlar

Sosyal Kooperatifler

                                                                                                                                                                                                  Sırtını Kamuya Dayar

Girişimciyi Var Sayar

Hak Odaklı Hizmet Yayar

Sosyal Kooperatifler

                                                                                                                                                                                                Farklı Düzende Yüzerler

Kuruma Övgü Düzerler

El Vermeyeni Üzerler

Sosyal Kooperatifler

                                                                                                                                                                                         

Alım Çalımdan Kaçarlar

Etrafına Nur Saçarlar

Tahir’ e Kucak Açarlar

Sosyal Kooperatifler

25 Nisan 2019