Yalancılar

Her Günahkâr Yalancının Vay Haline! (Câsiye Sûresi, 7.Ayet)

“Hakkında Kesin Bilgi Sahibi Olmadığın Şeyin Peşine Düşme. Çünkü Kulak, Göz Ve Kalp, Bunların Hepsi Ondan Sorumludur” (İsrâ Sûresi, 36.Ayet)

Ey İman Edenler! Allah’a Karşı Gelmekten Sakının Ve Doğru Söz Söyleyin ki Allah Sizin İşlerinizi Düzeltsin Ve Günahlarınızı Bağışlasın. Kim Allah’a Ve Resülüne İtaat Ederse, Muhakkak Büyük Bir Başarıya Ulaşmıştır. (Ahzâb Sûresi,70 Ve 71.Ayet)

Ey İman Edenler! Size Bir Fasık Bir Haber Getirirse, Bilmeyerek Bir Topluluğa Zarar Verip Yaptığınıza Pişman Olmamak İçin O Haberin Doğruluğunu Araştırın. (Hucurât Sûresi, 6.Ayet)

“Bir Kişinin Kalbinde Aynı Anda İman İle Küfür, Doğruluk İle Yalancılık, Hainlik İle Güvenilirlik Bir Arada Bulunmaz.”

(Hadis-İbn Hanbel, II, 349.)

“Doğruluktan Ayrılmayın. Çünkü Doğruluk İnsanı İyiliğe, İyilik De Cennete İletir. Kişi Devamlı Doğru Söyler Ve Doğruluktan Ayrılmazsa Allah Katında ‘Doğru’ Olarak Yazılır. Yalandan Sakının! Çünkü Yalan İnsanı Kötülüğe, Kötülük De Cehenneme İletir. Kişi Devamlı Yalan Söyler, Yalan Peşinde Koşarsa Allah Katında ‘Yalancı’ Olarak Yazılır.”

(Hadis-Müslim, Birr, 105.)

Yalancı Siyasetçiler

Kötü Siyasetçiler

3 thoughts on “Yalancılar

Toplumsal Sorunlara Neşter Vuran Şair ve Yazar' ın Web Sitesindesiniz.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.