Sosyal Medya

ÖRNEKTİR

…Cumhuriyet Başsavcılığına

Veya

…Cumhuriyet Başsavcılığına

Havale Edilmek/Gönderilmek/Gereği Yapılmak Üzere

… Cumhuriyet Başsavcılığına

Ş i k â y e t ç i n i n

Adı Soyadı

Adresi 

Varsa Cep Telefonu

T.C. Kimlik Numarası

Varsa Vekili

Ş i k â y e t  O l u n a n – 1

Adı Soyadı

Adresi 

Varsa Cep Telefonu

T.C. Kimlik Numarası

Varsa Vekili

Ş i k â y e t  O l u n a n – 2

Adı Soyadı

Adresi 

Varsa Cep Telefonu

T.C. Kimlik Numarası

Varsa Vekili

Ş i k â y e t  O l u n a n – 3

Adı Soyadı

Adresi 

Varsa Cep Telefonu

T.C. Kimlik Numarası

Varsa Vekili

Ş i k â y e t  O l u n a n – 4

Adı Soyadı

Adresi 

Varsa Cep Telefonu

T.C. Kimlik Numarası

Varsa Vekili

Suç Tarihi

…………./……..…/2021

Suç Yeri

A ç ı k l a m a l ar

         … Adlı Sosyal Medya Kullanıcısıyım.…/…/2021 Tarihinde …Adlı Paylaşımımın/Twetemın/Linkimin/Fotoğraflı Yorumumun Altına  … Adlı Şahıs Tarafından Yazılı İletilerle Tehdit Edilmemin Yanı Sıra Yine Aynı Şahsın Hakaretine Maruz Kalmış Bulunmaktayım.

            Bir Kere Her İnsanın Yaratılış İtibariyle Yapısal Özelliği, Şahsiyeti, Düşüncesi, Davranışları, Yetiştiği Ortamdan Kaynaklanan Anlayışları, Hayat Görüşü, Değer Yargıları Bakış Açıları, Sıkıntı Ve Problemlerle Karşılaştığı Durumdaki Haleti Ruhiyeleri Farklı Olup, İnsanlarda Önyargılarla Kusur Aramak Yerine Ara Sıra Aynaya Bakarak; Hayalleriyle Görüntüsünün Farklı Olduğunu Hissetmesi; Öncellikle Kendilerini Yargılaması Ve Doğru Şeyler Yapıp Yapmadıklarını Sorgulamaları, Hakkaniyet Çerçevesinde Hareket Etmeleri, Hukuka Bağlı Kalmaları  Durumunda Sosyal Medyada Huzurun Tesis Edilmesi Mümkündür. Olumsuz Tutum ve Davranışları Nedeniyle Adıgeçeni/Adıgeçenleri Uyarmama Rağmen  Tehdit Ve Hakaretlerine Devam Etmiştir.

            Sözde Hayallerinde Canlandırdıkları Ve Ortada Olmayan Yasalarıyla Haksızlıkta Sınır Tanımayan Bir (Psikolojik Ve Sosyal Medya Terörünü Mubah Gören) Düzenin Kurulması Çabalarına Engel Olmak Zorundayız.

            İnsanlık Onuruyla Bağdaşmayan Muamelelerle; Öç Alınmasını Gerektiren Ve Nefret Duymaya Yönelik Tasarlanan Yazılı Beyanlarla; Kendi Ön Yargılarından, Kişisel Kapris ve Hesaplarından, Kin ve Garezinden Kaynaklanıp Şahsıma Karşı Sergilenen Olumsuz Tutum ve Davranışlarla; Kasıtlı Ve Bilerek Gerçekleşen ve Psikolojik Tacize Dönüşen; Halen Etkileri Devam Etmekte Olan Hukuk Düzeninin İzin Vermediği Zarar Verici Eylemlerle; Sakınılması Gereken Kusurlar Olarak Adlandırılan Tanılandırmalarla; Sosyal Medyadaki Kusurlu Tutum, Hileli Davranış Ve Suiistimallerle; Yenilir Yutulur Cinsten Olmayıp Ağır Cezai Müeyyide Gerektiren Yazılı ve Tamamen Cezai Müeyyide İçeren İfadelerle Haklarım Ciddi Biçimde İhlal Edilmiş Bulunmaktadır.                                                                                                                                                İlliyet Bağı Kurulması Durumunda Zedelenen İtibar ve Onurum; Olumsuz Etkilenen Çalışma Hayatımla Gelecekteki Ekonomik Sarsılmadan Doğacak Kayıplar, Ciddi Bir Şekilde Hasar Gören Ruhsal ve Bedensel Bütünlüğüm; Azalan İş Verimliliğim; Algılama Ve İrade Yeteneğim Telafisi İmkansız Hal Almıştır.                                                                           Haksız Kışkırtmaların, Nefretin Ağır Tahriklerin Kin ve Husumet Beslemesinden Kaynaklandığı Zaten Kayıtlarının Tetkikinden Anlaşılacaktır.

          Sosyal Medyada Kanunlara Aykırı Davranmak Veya Ağır Tahriklerle İnsanları Suç İşlemeye Zorlamak Suretiyle Saygınlığı ve Güven Duygusunu Sarsacak Nitelikte Ve Hukuk Düzenince Hoş Görülmeyen Tutum ve Davranışlar Sergileyen; insanları Baskı Altına Almaya Çalışanın/Çalışanların En Ağır Şekilde Cezalandırılmaları Gerekmektedir.

           Sonuç Ve İstem:  Yukarıda Arz Ve İzah Edilen veya Cumhuriyet Başsavcılığınızca  Re’sen Tespit Edilecek Nedenlerle Adıgeçen/Adıgeçenler (Şikâyet Edilenler) Hakkında Soruşturma Yapılarak Bunların En Ağır Şekilde Cezalandırılması İçin Kamu Davası Açılması Hususunda;

           Gereğini Saygıyla Arz ve Talep Ederim………/………2021

                                                                             Tahir AKCAN

                                                                      Sosyal Medya Kullanıcısı

                                                                              Şair Ve Yazar

                                                                                 Şikâyetçi

EKİ: Sosyal Medya Kayıtları

Erişim Bilgilerim:

Adres : Ankara

Cep     : 0 (538) E-Posta :

Sözde Belediye Başkanı

Her İşini Sorgula Ölç Enine Boyuna

İl İlçenin Beldenin Ey Belediye Reisi

İhanet Ediyorsun Bak Seçmenin Oyuna

İl İlçenin Beldenin Ey Belediye Reisi

 

Bir Dinle Çilekeşi Dinle Derdi Olanı

Ağır Yara Alanı Sabrı Taşıp Dolanı

Gör Garibi Yaşlıyı Gör Sararıp Solanı

İl İlçenin Beldenin Ey Belediye Reisi

 

Sevmeyiz Aldatanı Seçmenden Kıl Kapanı

Affetmeyiz Döneği Hem Düz Yoldan Sapanı

Ne Pis Bir El Tutarız Ne de Yanlış Yapanı

İl İlçenin Beldenin Ey Belediye Reisi

 

Azamet Satamazsın Ağzını Satamazsın

Yan Gelip Yatamazsın Kaşını Çatamazsın

Seçmeni Bir Kenara Geriye Atamazsın

İl İlçenin Beldenin Ey Belediye Reisi

 

Yapacağını Tek Tek Kaydedip Sayacaksın

Hiç Abartmadan İşi Duyurup Yayacaksın

Ne Tehlikeli Yöne Ne Sola Kayacaksın

İl İlçenin Beldenin Ey Belediye Reisi

 

Hiçbir Zaman Affetmez Sevmez Kurum Satanı

Seçmen Baş Tacı Eder Eli İşe Yatanı

Söyle Var mı Seçmenin Var mı Başka Vatanı

İl İlçenin Beldenin Ey Belediye Reisi

 

Kutsalıma Bakarım İncitemem Soyumu

Tahir Der Çıkar İçin Zaten Eğmem Boyumu

Kirli İş İşlemlerde Kullandırtmam Oy’umu

İl İlçenin Beldenin Ey Belediye Reisi

11 Aralık 2018

 

Not: İşini Düzgün Yapan Belediye Reislerini Tenzih Ederim.

https://tahirakcan.com/2018/12/06/yalanci-siyasetciler/

https://tahirakcan.com/2019/06/24/siyasetci-durust-olsa/

Kötü Siyasetçiler

Not: Öncellikle Dürüst, Namuslu, İşini Düzgün Yapan Siyasetçileri Tenzih Ederim.

Ancak, Hoşa Gitmeyecek Şekilde Tutum V Davranış Sergileyen, Toplumun Değer Yargılarını Hiçe Sayan;

Milletimizin Maddi, Manevi Ve Kültürel Değerlerine Halel Getiren; Milletimizin Ve Ülkemizin Refahına, Bekasına

Kasteden Dâhilî Ve Haricî Düşmanlarımızla İşbirliği Yapan; Korku, Endişe Veren, Kaba Ve Kırıcı, Nezaketsiz, Zararlı, Tehlikeli Siyasetçileri de Şiddetle Kınıyoruz.

Kirliler Bela Olmuş Bu Milletin Başına
İnsan Gibi İnsana Laf Söz Çakan Kirlidir
Ezip Geçip Bakmazlar Kurusuna Yaşına
Meziyete Kulp Takan Siyasiler Kirlidir

Kutsalı Yok Sayıyor Din Deyince Sapıyor
İsraf İçeren İşi Her Hizmeti Yapıyor
Halen Bir Çok Vatandaş Kirlilere Tapıyor
Özgürlükleri Sözde Benimseyen Kirlidir

Baş Üstünde Tutarlar Yakıp Yıkan Azanı
Her Bir Hayırlı İşte Kaldırırlar Kazanı
Hiçbir Zaman Sevmezler Gerçekleri Yazanı
Fitneyi Tetikleyen Benimseyen Kirlidir

Sağa Sola Çatarlar Hem Desteksiz Atarlar
Milletin Vekilini Kiralarlar Satarlar
Buz Gibi Soğuk Suyu Pişmiş Aşa Katarlar
Kurulu Her Düzeni Yıkan Bozan Kirlidir
 
Meyil Verip Şeytani Merkezlere Akarlar
Dini Bütün İnsana Kem Gözlerle Bakarlar
Her Daim Tahir’e de Çengel Çelme Takarlar
Hem Ötekileştiren Ayrım Yapan Kirlidir
05 Eylül 2013

Not: İşini Düzgün Yapan Siyasetçileri Tenzih Ederim. 
Ancak Hangi Partide Olursa Olsun Bu Milletin Milli, Manevi Ve Kültürel Değerlerini Hiçe Sayan, Bu Ülkenin Aleyhinde Faaliyet Gösteren Başta Siyasiler Olmak Üzere Her Kim Varsa Bunlarla Müadele Etmek İnsan Gibi İnsan Olan Herkesin Görevidir.

Yalancılar

Yalancı Siyasetçiler

Milli Bayramlarımız

          Cumhuriyetin İlanıyla Kutlanan, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” Yurdumuzun Düşman İşgalinden Kurtarılmasıyla Kutlanan “30 Ağustos Zafer Bayramı”; Türkiye Millet Meclisinin Açılmasıyla Kutlanan “23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı” Kurtuluş Mücadelesinin Başlangıç Anısına Kutlanan “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” Ayrıca, Gerçekleştirilmek İstenilen Darbeye Karşı Direniş Gösterilmesiyle Günümüze Dek Ve Her Yıl Kutlanan “15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü” nün Yanı Sıra Pek Çok Konularla İlgili Olarak Önemli Gün Ve Haftalar da Bayram Havasında Kutlanmaktadır.

          Milletimizin Ve Ülkemizin Kazanımlarına Meşruiyet Kazandırmak Amacıyla Kutlanan “Milli Bayram” lar Aynı Zamanda Birlik Ve Beraberliğimizin, Toplumsal Bütünleşme Ve Dayanışmamızın da Simgesidir. Birliktelik Duyguların Güçlendirilmesinde, Ortak Kültürel Değerlerimizin Gelecek Kuşaklara Aktarılmasında da Önemli Derecede Rolü Bulunmakla Kalmayıp  Vatan, Bayrak Sevgisinin Ne Kadar Önemli Olduğunu Anımsatan “Milli Bayram” lar Milli Ruhun Yeniden Canlandırılarak Yaşatılmasına da Vesile Olmaktadır.

          Önemli Gün BuGün Bayram Bayramın Kutlu Olsun

          Nur İnsin Gül Yüzüne Kalbin Sevinçle Dolsun

https://tahirakcan.com/2020/05/24/allah-rahmet-eylesin/ 

   

Yalancılar

Her Günahkâr Yalancının Vay Haline! (Câsiye Sûresi, 7.Ayet)

“Hakkında Kesin Bilgi Sahibi Olmadığın Şeyin Peşine Düşme. Çünkü Kulak, Göz Ve Kalp, Bunların Hepsi Ondan Sorumludur” (İsrâ Sûresi, 36.Ayet)

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah’a ve Resülüne itaat ederse, muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. (Ahzâb Sûresi,70 Ve 71.Ayet)

Ey İman Edenler! Size Bir Fasık Bir Haber Getirirse, Bilmeyerek Bir Topluluğa Zarar Verip Yaptığınıza Pişman Olmamak İçin O Haberin Doğruluğunu Araştırın. (Hucurât Sûresi, 6.Ayet)

“Bir Kişinin Kalbinde Aynı Anda İman İle Küfür, Doğruluk İle Yalancılık, Hainlik İle Güvenilirlik Bir Arada Bulunmaz.”

(Hadis-İbn Hanbel, II, 349.)

“Doğruluktan Ayrılmayın. Çünkü Doğruluk İnsanı İyiliğe, İyilik De Cennete İletir. Kişi Devamlı Doğru Söyler Ve Doğruluktan Ayrılmazsa Allah Katında ‘Doğru’ Olarak Yazılır. Yalandan Sakının! Çünkü Yalan İnsanı Kötülüğe, Kötülük De Cehenneme İletir. Kişi Devamlı Yalan Söyler, Yalan Peşinde Koşarsa Allah Katında ‘Yalancı’ Olarak Yazılır.”

(Hadis-Müslim, Birr, 105.)

Yalancı Siyasetçiler

Kötü Siyasetçiler