Zayıf, Sorunlu (Parlamenter) Sistem

Has Devlet Adamı

Etrafı Aydınlatan Karanlığa Mum Doğan

Has Devlet Adamını Yürekten Kutluyorum

Asayişi Sağlayan Halkı Sevince Boğan

Has Devlet Adamını Gerçekten Kutluyorum

                                                                                                                                                                                      Hizmet İçin Durmadan Yola Meydana Düşen

Her Gün Farklı Bir İl’den Başka Bir İl’ e Koşan

Halkla Elle Veren Halkla Beraber Coşan

Has Devlet Adamını Yürekten Kutluyorum

                                                                                                                                                                                                  Yol Buldukça Sevinen Sevinci Dışa Vuran

Yol İz Bilen Eli Uz İşin Üstünde Duran

Her Bir Kalbi Kazanan Her Bir Kalpte Taht Kuran

Has Devlet Adamını Yürekten Kutluyorum

                                                                                                                                                                                                    Yük Altına Girmişsin Yük Almışsın Sırtına

İş Azmini Kıramaz Sert Şiddetli Fırtına

Kıskanan Kahrolacak Hem Yırtına Yırtına

Has Devlet Adamını Yürekten Kutluyorum

                                                                                                                                                                                                    Hep Anlayış Gösteren Fikrini İzanlayan

Coşkun Sular Misali Çağlayan Feyazlayan

Değişik Etkinlikler Törenler Düzenleyen

Has Devlet Adamını Yürekten Kutluyorum

                                                                                                                                                                                                    Ne Yakınan Sızlayan Ne Bahtına Ağlayan

Her Sorunu Anında Bir Karara Bağlayan

Birlik Dirlik Sağlayan İş Birliklik Sağlayan

Has Devlet Adamını Yürekten Kutluyorum

                                                                                                                                                                                              Her Gün Farklı Bir İlke İmza Verir Atarsın

Piyasaya Canlılık Değişik Renk  Katarsın

Ortamda Çok Görünme Fazla Göze Batarsın

Sizi Can-ı Gönülden Yürekten Kutluyorum

                                                                                                                                                                                                  Sizi Anlayamaz ki Ruhsuz Kulağı Sağır

Söz Götürmez Sözüme İster Kız İster Bağır

Üstlenmiş Olduğun Yük Zaten Zahmetli  Ağır

Ben Zatıâlinizi Yürekten Kutluyorum

                                                                                                                                                                                                   Açılmamış Değişik Kapılar Çalıyorsun

Her Oylaşma Sonunda Mutabık Kalıyorsun

Çok Alkış Topluyorsun Aferin Alıyorsun

Bakanların Bakanı  Sizleri Kutluyorum

                                                                                                                                                                                               Kendini İşe Veren İşi Ciddiye Alan

Tahir’i Unutmayan Durmadan Selam Salan

Yepyeni Fikirlere Her Daim Hayran Kalan

Has Devlet Adamını Yürekten Kutluyorum

11 Aralık 2019

Dinle Bak Ne Diyor Ozan

Ne Kışa Kız Ne de Güze
Güvenme Yalancı Yüze
Sabretki Çıkalım Düze
Behey Kandaş Behey Candaş
Bir Bak Kim Kiminle Yandaş

Hizmet Etme Köre Kele
Tutulma Kabaran Yele
Gel de Verelim El Ele
Behey Kandaş Behey Candaş
Bir Bak Kim Kiminle Yandaş

İtikatta Yok Farkımız
Birdir Türkümüz Şarkımız
Sevgidir Hayat Çarkımız
Behey Kandaş Behey Candaş
Bir Bak Kim Kiminle Yandaş

Yoluna Koy Bil İşini
Bedenine Tak Dişini
Çek Kötülerin Fişini
Behey Kandaş Behey Candaş
Bir Bak Kim Kiminle Yandaş

Hoş Söz Katsan Sözümüze
Perde İnmez Gözümüze
Tez Döneriz Özümüze
Behey Kandaş Behey Candaş
Bir Bak Kim Kiminle Yandaş

Fırıldaklık Yapıp Tozan
Bizden Değil İşi Bozan
Dinle Bak Ne Diyor Ozan
Behey Kandaş Behey Candaş
Bir Bak Kim Kiminle Yandaş

24 Ocak 2016

Not: Mecazi Anlamda “Kötü” Veya “Duyarlığını Yitirmiş” Gibi Anlama Gelen “Kör” Kelimesi İle Birlikte “İşe Yaramaz Gibi Anlamlar Taşıyan “Kel” Kelimesi Kullanılmıştır.

MilletVekillerine Açık Mektup

Milletvekillerine Açık Mektup

Sayın Milletvekilleri; 78 Milyon Vatandaşımız

Sizden Ne Bekliyor

              Türkiye Cumhuriyetinin 81 Vilayetinden 26.Dönem Milletvekilleri Olarak Seçilmeniz Nedeniyle Zatıâlilerinizi Kutluyor, Girilen Bu Zorlu Dönemde Elinizi Değil Bütün Bedeninizi Taşın Altına Koymak Suretiyle Yapacağınız Tüm Hayırlı Çalışmalarınızdan Dolayı Şimdiden Tebriklerimi Sunuyor Ve Hepinize Başarılar Diliyorum. Rabbim Yâr Ve Yardımcınız Olsun.

               Sayın Milletvekilleri; 78 Milyon Vatandaşımız Sizden Öncellikle Yamalı Bohça Haline Gelen Anayasanın Ortadan Kaldırılarak Yerine Çağın Gereklerine Uygun Ve 78 Milyon Vatandaşımızın Değerlerini Yüceltecek Ve Taleplerine Cevap Verecek Şekilde Özgürlükçü Ve Demokratik Yeni Bir Anayasanın Çıkarılmasını Beklemektedir.

              Sayın Milletvekilleri; 78 Milyon Vatandaşımız Sizden “İnsanların En Hayırlısı İnsanlara Faydalı Olandır” “Komşusu Aç İken Tok Yatan Bizden Değildir” Anlayışıyla Hareket Etmenizi, Kişinin Ve Toplumun Menfaatine Uygun Olan Güzel İşlerin Altına İmza Atmanızı Güzel Söz Ve Davranışta Bulunmanızı Beklemektedir.

              İşsizliğin Yanı Sıra İş Bulup Ancak Verilen Ücretin Yetersiz Olmasından Dolayı Geçim Sıkıntısı Çekenlere Acilen Bir Çare Bulmasını Beklemektedir.

              Sanayide Dışa Bağımlılığın Tamamen Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Çalışma Yapılmasını Ve Ağır Sanayiye Ağırlık Vermesini Beklemektedir.

              Sayın Milletvekilleri; 78 Milyon Vatandaşımız Sizden 2023 Yılında 100. Kuruluş Yıldönümü Kutlanacak Olan Türkiye Cumhuriyetini İlelebet Güçlendirecek, İmkân Ve Kabiliyetlerini Artıracak, Bilgi Çağını Yakalayacak Ve Değişime Ayak Uyduracak Projelerin Ortaya Koymasını Ve Bu Güzelim Ülkenin En Kısa Zaman İçerisinde Dünyada Hak Ettiği Yeri Alması İçin Azami Derecede Çaba Sarf Etmesini Beklemektedir.

              Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Tarafından Milletin Ve Ülkemizin Yararına Olacağı Düşünülen Projelerin Ve Belirlenecek Hedeflerin Gerçekleştirilmesinde Önemli Katkılar Yapmanızı Beklemektedir.

             Sayın Milletvekilleri; 78 Milyon Vatandaşımız Sizden 2023 Vizyonuna Yakışır Liyakatli, Dirayetli Bir Milletvekili Profilinizin Her Alanda Etkin Kılınmasıyla Muhtemel (Olası) Sorunları Düşünerek Bunları Önlemek İçin Çözüm Kriterleri Aramanızı,  Çözümler Ve İhtimaller Üzerinde Durmanızı, Problemlerin Üstüne Gitmenizi, Hata Yapmaktan Korkmamanızı, Azami Derecede Çaba Sarf Etmenizi Elit, Soylu, İmtiyazlı Gibi Sınıfların (Takımların) Arkasına Sığınmadan Herkesin Fikirlerinden Yararlanmanızı, Geliştirici Düşünceleri Ortaya Koymanızı Beklemektedir.

            Yeni Bir Vizyona Kapı Aralamanızı; Torpille, Yalanla, İkiyüzlülükle Kazanılmayan Bir Anlayışı Ülkenin Dört Bir Yanına Hâkim Kılmanızı Ve Takipçisi Olmanızı Beklemektedir.

            78 Milyon İnsan Olarak Bizim Bizden Başka Dostumuzun Olmadığının İdrakinde Olmasını Beklemektedir.

            Tarafsız Ve Eşitlik İlkelerine Bağlı Kalmak Şartıyla 78 Milyon Vatandaşımızın Hizmetinde Olan; Bu Milletin Milli, Ahlaki, İnsani, Manevi Ve Kültürel Değerlerini Benimseyen; Koruyup Kollayan Ve Bunları Geliştirmek İçin Durmaksızın Çalışan Milletvekilli Beklemektedir.

            Sayın Milletvekilleri; 78 Milyon Vatandaşımız Sizden 78 Milyon Vatandaşımızın Arasında Dil, Irk, Cinsiyet, Siyasi Düşünce, Felsefi İnanç, Din Ve Mezhep Gibi Ayırım Yapmayan Herkesi Bu Ülkenin 1.Sınıf Vatandaşı Olarak Kabul Eden Bir Tutum Ve Davranış İçerisine Girmenizi Beklemektedir.

            Mevzuatın Sağlıklı Yorumunu Uygulamaya Yansıtması, Doğru Bir Şekilde Anlaşılması İle Uygulama Birliği Sağlanması Ve Hâkimler Arasında İhtilafa Dönüşen Farklı Yorumların Belli Bir Norma Kavuşturulması Hususunda Gerekli Tedbirleri Almak Üzere Adalet Bakanlığının Yeniden Yapılandırmasını Beklemektedir.

             Her Ne Olursa Olsun 78 Milyon Vatandaşımız İle Devletin Menfaatlerini Ön Planda Tutmanızı Ve Devletin Menfaatlerini Korumanızı Beklemektedir.

             Kendinizi 78 Milyon Vatandaşımızın Yerine Koymanızı, Onların Duygularını Düşüncelerini Doğru Anlamanızı Ve 78 Milyon Vatandaşımızın İçinde Bulunduğu Durum Ve Davranışını Kendi Durum Ve Davranışlarınızla Karşılaştırmanızı Beklemektedir.

             Sayın Milletvekilleri; 78 Milyon Vatandaşımız Sizden Her Ne Siyasi Ve İdeolojik Görüşleri Olursa Olsun; Siyasi Ve İdeolojik Kamplaşmalara Kapı Aralamamanızı Ve Türkiye Cumhuriyetinin Güvenliğini Tehlikeye Düşürecek Gruplaşmalara Veya Teşekküllere Prim Vermemenizi; Herhangi Bir Zümrenin Yararını Ve Zararını Hedef Tutan Davranışlardan Uzak Durmanızı; Ülkeye Zarar Verecek Hiçbir Faaliyetin İçerisinde Yer Almamanızı Ve Dış Güçlerin Maşası Olmamanızı Beklemektedir.

            Zalimane, Gayri İnsani Veya Haysiyet Kırıcı Muamelelerden Kaçınmanızı Ve Nüfuzunuzu Kötüye Kullanmamanızı Beklemektedir.

            İtibar Ve Güvene Layık Olduğunuzu İcraatlarınızla Ve Davranışlarınızla Ortaya Koymanızı Beklemektedir.

            Çözüm Mercilerinin Milletten Kopuk Olması Ne Yazık Ki Milletin Gerçek Gündemini Daima Farklı Kılmaktadır. Bu Nedenle Siyasi Ve İdeolojik Görüşünüz Ne Olursa Olsun Sizi Daima Aynı Resmin İçinde Görmek İstemektedir.

            Sizler Aynı Kurumun (TBMM) Mensupları Olarak Bir Araya Gelmek Suretiyle Ülkenin Stratejisini Belirlemenizi Ve Bu Strateji Doğrultusunda Eyleme Geçmenizi Beklemektedir.

            Güçlü Devlet, Güçlü Ordu, Güçlü Millet Ancak Çok Çalışmakla, Çok Üretmekle Olur. Yer Altı Ve Yer Üstü Zenginliklerini En İyi Şekilde Değerlendirmekle Olur. Dış Güçlerin Dolduruşuna Gelip Sakın Bu Güzelim Ülkeye Kimse İhanet Etmesin. Sistemi Tamamen Maddiyat Üzerine Kurulu Bulunan Batılılaşma Havarilerine Aldanıp Türkiye Cumhuriyetinin Gemisinde Gedik Açmaya Fırsat Kollayanların Heveslerini Kursaklarında Bırakmanızı Beklemektedir.

            Sayın Milletvekilleri; 78 Milyon Vatandaşımız Sizden Sağcı-Solcu; Alevi- Suni; Türk – Kürt; Çağdaş-Gerici Vs. Gibi Ayrıştırmalardan Dolayı Biz Zaten Çağın Gerisinde Kalmış Bulunmaktayız. Dış Güçler Ve Özellikle Gelişmiş Ülkeler Kolay Lokma Olması Bakımından,  Diğer Ülkelerin İçine Nifak Tohumları Ekerek Bölünmeleriyle Gerçek Amacına Ulaşmaktadırlar. Suriye, Irak, Libya, Tunus, Filistin Vs. Gibi Ülkelerin Bulundukları Duruma Düşmemiz İçin Dış Güçler Her Şeyini Ortaya Koymuşlardır.

            Bu Nedenle İçteki Maşaları Aracılığıyla Havaalanı, Köprü, Yol Vs. Gibi Engelleri Anında Bertaraf Etmenizi, Gaflet Uykusundan Uyanmanızı Kendinize Gelmenizi Ve Binilen Dalı Kesmeye Kalkışmamanızı Beklemektedir.

            Sayın Milletvekilleri; 78 Milyon Vatandaşımız Sizden Kamu Kurum Ve Kuruluşların Yeniden Yapılandırılarak Öncellikle Amirlerin İnsafına Bırakılan Harcamalara Dur Denilmesini, İsrafın Önlenmesini Beklemektedir.

            Sivil Toplum Kuruluşlarının Saltanatlıklarına Son Verilerek Asli İşlerini Yapmalarını Beklemektedir.

            Kamu Kurum Ve Kuruluşlarda Çalışan Milyonlarca Kamu Personeli Arasındaki Ücret Dengesizliği, Çalışma Şartları Vs. Gibi Sorunlara Neşter Vurulmasını, Sorunları Bizzat Kendilerinden Dinlenilmesini Beklemektedir.

           Sayın Milletvekilleri; Sonuç Olarak 78 Milyon Vatandaşımız Sizden Kısır Çekişmelerden Uzak Durmanızı, Sadece Ama Sadece Bu Milletin Ve Bu Ülkenin Meseleleriyle İlgilenmenizi; Bir Daha Asla Geri Gelmeyecek Olan Kıymetli Zamanınızı Bir Çekirdek Kabuğunu Doldurmayan Lüzumsuz İşlerle Öldürmemenizi; Kurum Ve Kuruluşlarda Psikolojik Tacize Meydan Verilmemesini Ve TBMM Çatısı Altında Kesinlikle Kavga Etmemenizi Beklemektedir. Benden Şimdilik Bu Kadar… Vesselam.

 

Acilen İhtiyaç Var Vekil Gibi Vekile

Vekil Gibi Vekil Ol Ey Milletin Vekili

İnsanın Beynine Bak Önem Verme Şekile

Vekil Gibi Vekil Ol Ey Milletin Vekili

 

Yetmiş Sekiz Milyona Aynı Tavır Takının

Farklı İlgi Görmesin Bir Akraban Yakının

İşi Kolaylaştırın Ah Almaktan Sakının

Sana Sesleniyorum Ey Milletin Vekili

 

Önemli Dosyaları Sakın Kaldırma Rafa

Halk Artık Prim Vermez Lakırtı Söze Lafa

Zarar Verir İçi Boş Çapsız Virüslü Kafa

Eyleme Geç Durma Koş Ey Milletin Vekili

 

Her Sorunu İrdele Anında El At İşe

Taş Üstüne Bir Taş Koy Ne Olur Dokun Dişe

Menfi Müspet Hizmettin Edilmeden Afişe

Hemen Harekete Geç Ey Milletin Vekili

 

Milletin Oyuyla Sen Tuttun Köşe Başını

Hakir Görüp Kimseye Sakın Çatma Kaşını

Garip-Gureba Ara Sor İşini Aşını

Söze Değil Öze Bak Ey Milletin Vekili

 

Alım Satım İşinde Vergide Bitsin Hile

Yokluk İçinde Yüzen Artık Çekmesin Çile

Hizmetin Yüzyıllarca Dolaşsın Dilden Dile

Hayırla Yâd Edilsin Bu Milletin Vekili

 

Gerekirse Ateşten Bir Gömlek Al Yanına

Haksızlığa Meyletme Bir Gün İşler Canına

Yapılan Hiçbir Tenkit Dokunmasın Kanına

Adaleti Hâkim Kıl Ey Milletin Vekili

 

Eşitsizliğe Son Ver Ayırma Bunu Onu

Gündeminde Olmalı Her An Farklı Bir Konu

Üstlenilen Görevin Mutlaka Gelir Sonu

Pişmanlık Fayda Etmez Ey Milletin Vekili

 

Dertleriyle Hemhal Ol İhmal Etme Tabanı

Takdir Eder Tahir’ im Olumlu Her Çabanı

Unutma Geçmişini Cet Atanı Babanı

Hoşgörüye Dikkat Et Ey Milletin Vekili

22 Kasım 2015

Memurlar-Şiir

Değer Verip İnsana Git Yarın Gel Demeyen

Dürüst Sağlam Memura Hakkını Vermeliyiz

Hak Hukuku Gözeten Haram Lokma Yemeyen

Adil Olan Memura Hakkını Vermeliyiz

                                                                                                                                                                                                   Sağduyulu Kimseden Daima Alkış Alan

Gönüllerde Taht Kuran Ayakta DimDik Kalan

Zulme Boyun Eğmeyen Zalime Korku Salan

Cesur Yiğit Memura Hakkını Vermeliyiz

                                                                                                                                                                                               Ölümü Göze Alan Hak Yoluna Baş Koyan

Aza Kanaat Eden Şükreden Gözü Doyan

Kin Bürümüş Gözleri Fırsat Buldukça Oyan

Hakperest Hakseverin Hakkını Vermeliyiz

                                                                                                                                                                                                    Bin Bir Çözüm Üreten Soruna Neşter Vuran

Zulme Karşı Direnen SapaSağlam Dik Duran

Çokça Çaba Harcayan İyi Hoş Düzen Kuran

Liyakatli Memura Hakkını Vermeliyiz

                                                                                                                                                                                              Her Bir İşin Yolunu Yerini İyi Yapan

Zihinde İz Bırakan Hep Doğru Yola Sapan

Kul Hakkını Gözeten Yüce Allah’a Tapan

Hak Odaklı Memura Hakkını Vermeliyiz

                                                                                                                                                                                               Dua Edip Uyuyan İstihareye Yatan

Gariplerin Ömrüne Daha Çok Ömür Katan

Önemli Probleme Her Konuya El Atan

İşin Ehli Memura Hakkını Vermeliyiz

                                                                                                                                                                                              Kirli Çamaşırları Ulu Orta Döktüren

Zarar Ziyan Verenin Ciğerini Söktüren

Tam Adamına Çatan Haine Diz Çöktüren

Gözü Pek Görevliye Hakkını Vermeliyiz

                                                                                                                                                                                        Gayret Eden Çalışan Kendini Fazla Sıkan

Hep Güzelliği Seven Yurduna Sahip Çıkan

Kötülük Düşünenin Başına Arzı Yıkan

Ozan Tahir AKCAN’a Hakkını Vermeliyiz

17 Aralık 2017